DE VERGETEN REALITEIT 

Als je Erich von Däniken googelt, dan kom je op de Nederlandstalige zoekpagina eerst een muur van kritiek tegen. Op Historiek.net weet ene Jona Lendering te vertellen dat Däniken een kwakhistoricus is. Nee, nee, ze gaat niet inhoudelijk op zijn theorieën in, ze demoniseert hem alleen maar met alle nare en ongefundeerde insinuaties die ze kan bedenken. Op Wikipedia gebeurt ongeveer hetzelfde. Erich von Däniken is onder andere een ‘kosmidioot’. Want dat is wat ‘ze’ doen als ze je inhoudelijk niet meer aankunnen. Dan gaan de dienaren van de gevestigde orde lelijke dingen over je zeggen om je verdacht te maken. 

Ik merk het in mijn eigen leven ook. Bepaalde mensen vinden het fijn mij als antisemiet weg te zetten. Eigenlijk een enorme belediging. Als ik iets níet ben, is het een antisemiet. Mijn vriend Tijn Touber wordt ook regelmatig voor homohater en rechts-extremist uitgemaakt. Als je hem kent, weet je hoe belachelijk die aantijgingen zijn. Maar goed, die insinuaties doen het lekker natuurlijk. Want dan ben je in een hoek gestopt waar er niet meer inhoudelijk naar je geluisterd hoeft te worden. 

Doodeng

Veel ParaVisie-lezers zullen dit herkennen: het demoniseren en afbranden door de gevestigde orde van jou als spiritueel mens. Niet op de inhoud, nee, nee, daar wagen ze zich niet aan. Ze zetten je in een hokje waar je als het ware ‘ontmenselijkt’ wordt. Zoals Von Däniken een pseudowetenschapper is, Touber en ik het stempel ‘rechtse rakkers’ meekrijgen en tallozen van ons weggezet worden als zweverige, naïeve en goedgelovige types. 

Het is al zo oud als de weg naar Rome. Alhoewel, in Rome kon je tijdens de Romeinse glorietijd nog spiritueel zijn. Orakels, zieners en helers werden geaccepteerd. Tot de komst van de Rooms-Katholieke Kerk het spirituele langzaam maar zeker uitroeide. De wetenschap deed in de afgelopen eeuwen het laatste deel. Want zeg nou zelf; als je iets niet empirisch kunt aantonen, dan kan het toch niet waar zijn. Toch? In mijn allereerste boek Start vandaag met lichter leven schrijf ik een heel hoofdstuk over de vergeten realiteit. De werkelijkheid van voorbij de zintuigen. De werkelijkheid van voorbij de empirische realiteit. De werkelijkheid van de ziel, van reïncarnatie, van gidsen, van genezing door energetische krachten, van telepathie, van magie, van buitenaardse volkeren, van tijdlijnen en dimensies. Deze werkelijkheid wordt ook wel de spirituele werkelijkheid genoemd. En de spirituele werkelijkheid is voor de meeste mensen tot op de dag van vandaag doodeng. 

Sceptici 

Een wereld die je niet met je zintuigen kunt zien, horen en voelen. Een wereld die je niet kunt controleren. Zo’n wereld vertrouwen, vraagt overgave en nederigheid. Daarbij komt dat heel veel mensen met trauma uit vorige levens rondlopen uit tijden dat ze zélf werden verbrand, of op andere wijze gemarteld en gedood vanwege hun eigen spirituele gaven en inzichten. Na zoveel pijn besloot hun ziel: dit ga ik niet nog een keer voelen. Daarom bevinden ze zich in dit leven aan de ‘andere kant’; die van de sceptici. Daarmee sluiten ze de poort naar de spirituele wereld in zichzelf. Jij en ik weten dat scepsis en wantrouwen de bovenste twee fysieke chakra’s blokkeren. Je derde oog en je kruin sluiten zich door dit soort energieën. En dat brengt de scepticus nog meer in het hoofd. Zijn er genoeg gelijkgestemden die ook angst hebben voor de spirituele wereld en in hun hoofd verblijven, dan ontstaat er al snel een beweging. Als die beweging dan ook nog aansluit bij de religie van deze tijd – de wetenschap – dan wordt het nog lastiger voor deze mensen om de spirituele werkelijkheid in zichzelf te vinden. 

Kinderschoenen 

Het is echt niet mijn bedoeling nog meer te polariseren in een wij – zij scenario. Ik zie echter een toenemende demoniseringstrend waar bewustzijn op mag komen. En daarbij; de wetenschap is op zichzelf heel waardevol. Heel veel moois in ons moderne leven zou niet kunnen zonder wetenschap. Een tijdje geleden sprak ik Rollin McCrathy. Hij is hoogleraar psychologie en ‘director of research’ bij het HearthMath Institute. McCrathy vertelde me over vergaand onderzoek binnen HeartMath waar op termijn de aura en het chakrasysteem kunnen worden aangetoond. Hij is van mening dat de wetenschap nog niet klaar is voor de (spirituele) werkelijkheid. De apparatuur is nog niet fijngevoelig genoeg en er is nog niet voldoende begrip voor het niet-empirische. En ik geloof dat hij gelijk heeft. Denk maar eens aan het gelimiteerde gebied dat de wetenschap in feite bestrijkt: minder dan 5% van het menselijk DNA is wetenschappelijk inzichtelijk gemaakt. Nog maar een paar procent van de werking van de hersenen kan worden verklaard. Nog maar 3% van het universum en al haar melkwegstelsels kan worden beschreven. De moderne wetenschap is geweldig, maar staat nog in haar kinderschoenen. 

Stel je voor… 

Maar laten we eerlijk zijn; de moderne wetenschap heeft, ondanks haar zegeningen, óók de arrogantie om visionairs en zieners die buiten de gebaande paden gaan te demoniseren. En dat demoniseren gebeurt omdat er geen inhoudelijke argumenten zijn. Stel je eens voor dat de gevestigde archeologische gemeenschap haar best zou doen om de theorieën van Von Däniken te onderzoeken? Stel je voor dat uitspraken van spirituele auteurs onderzocht zouden worden in plaats van in een rechtse hoek gezet (waar ze niet thuishoren)? Wat zou er gebeuren als wetenschappers en sceptici van hun elitaire paddenstoelen af zouden stappen om zich kwetsbaar op te stellen? Open, nieuwsgierig en geïnteresseerd, zoals wetenschap bedoeld is? Als ze zich zouden openen voor de spirituele werkelijkheid die zoveel mensen bezighoudt? Von Däniken verkocht 60 miljoen exemplaren van zijn boek Waren de Goden astronauten? En als je je verdiept in zijn gedachtengoed gaat er een wereld voor je open. De hetze die gecreëerd wordt rondom de spirituele werkelijkheid en de wetenschap doet denken aan de wrijving tussen Galileo Galilei en de kerk toen eerstgenoemde de theorieën van Copernicus bevestigde en stelde dat de zon en niet de aarde het centrum van ons sterrenstelsel is. Uiteindelijk bleek Galileo gelijk te hebben. Net zoals uiteindelijk zal blijken dat de goden kosmonauten waren, dat de mens een ziel heeft, dat we multidimensionale wezens zijn met vele levens in verleden, heden en toekomst. En bovenal dat de spirituele werkelijkheid nog niet de uiteindelijke werkelijkheid is. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we komen er wel.

Read More

VRIENDSCHAP EN MENINGEN

Het blijft me bevreemden dat vriendschappen uiteenvallen omdat meningen uiteenlopen.

Je bent toch bevriend op harts niveau? Je hebt toch een zielsverbinding met elkaar?

Niet zozeer gelijke ideeën, meningen en overtuigingen verbinden je, maar een dieperliggende liefde?

Juist het anders denken over dingen maakt het leven én de vriendschap zo interessant.

Zelf ben ik een aantal goede vrienden kwijtgeraakt de laatste drie jaar sinds corona.

Altijd op hun initiatief.

Omdat ze zich niet konden vinden in mijn uitlatingen en overtuigingen.

En ik begrijp daar tot op de dag van vandaag niets van.

Voor mij is de onderliggende (harts)verbinding en de karmische connectie uit andere levens veel belangrijker dan wat iemand van de 3D wereld vindt.

Wat maakt mij dat uit?

Gelukkig zijn er ook vrienden die lijnrecht staan tegenover hoe ik denk over bijvoorbeeld spiritualiteit, vleesconsumptie, de overheid of klimaatveranderingen.

Maar waarbij we elkaar toch gewoon respecteren en het gezellig samen hebben.

Er zijn echter mensen die zich zo identificeren met hun meningen en overtuigingen, dat ze het persoonlijk nemen als jij er anders over denkt.

Of ze ergeren zich aan de manier waarop je je uit en realiseren zich niet dat de ergernis een spiegel naar zichzelf is.

Als deze mensen niet in staat zijn bij zichzelf naar binnen te gaan en geen zelf reflecterend vermogen hebben, kan een dergelijke vriendschap haast alleen maar escaleren. Vaak doordat diegene zijn of haar eigen pijn projecteert op jou en vervolgens met veel bombarie uit je leven stapt (mijn waarneming en ervaring).

Als je op die manier afgewezen wordt doet dat pijn. Die pijn voel ik ook. Het gaat er natuurlijk wel om hoe je daar dan weer mee omgaat. 

Want er zijn er mooie lessen uit te leren:

Mensen die hun vrienden in de steek laten om meningen, ideeën en overtuigingen zijn nou niet bepaald de grote geesten. Daar heb je niet zo veel aan in het leven en je bent beter af zonder ze.

Met mensen die niet op de inhoud in gesprek willen, maar je wel demoniseren of belachelijk proberen te maken, kun je het beste loslaten. Die zijn gewoon bang voor zichzelf en projecteren op jou.

Iedereen is een spiegel en pijn is een poort. Je kunt enorm groeien en leren van dit soort gebeurtenissen.

Alles is vergankelijk, ook vriendschap. Gelukkig gaan er nieuwe deuren open waar oude deuren sluiten en komen er weer nieuwe vrienden in het leven. Ook zijn bij mij bijvoorbeeld hele oude vriendschappen weer uit het stof gekomen.

Bij nieuwe vriendschappen bespreek ik met de betreffende of hij of zij ook de hartsverbinding het belangrijkst vindt en of hij of zij respect kan hebben voor afwijkende meningen.

Kortom, ondanks dat het pijn doet is een dergelijke schoonmaak van je vriendengroep eigenlijk een zegen. Heb respect voor de meningen en ideeën van anderen en koppel die los van wie je vriend in werkelijkheid is.

De hartsverbinding is het allerbelangrijkst.

XR

NB: disclaimer

Er zijn mensen die zo vast zitten in verslavingen, of bepaalde overtuigingen, dat er niet mee te leven valt. Bijvoorbeeld als je zwaar verslaafde, of zwaar criminele geliefden hebt. Dan kan het zijn dat je een vriendschap, of andere relatie moet verbreken voor zelfbescherming.

Read More

VERANDERING VAN TIJDPERK

De aarde wiebelt…

Ze draait om haar as met een afwijking van 23%…

In die draai maakt haar as een zogenaamd Platonisch jaar rond.

Dat “jaar” bestrijkt zo’n 25.920 jaar.

In die periode draait de as van het Hart van de Melkweg af en er weer naartoe.

Als de as naar het Hart van de Melkweg gedraaid is, dan is de trilling op aarde op haar hoogst.

De mens heeft in die periode een heel hoog bewustzijn en leeft in een periode van licht en liefde. Het Gouden tijdperk, of de13e dimensie. 

Als de as van het Hart van de Melkweg afdraait wordt dat bewustzijn steeds lager.

En de tijden worden duister. Het verst van het hart afgedraaid is het Kali tijdperk.

Ongeveer in het jaar 500 na Christus bereikten we het Kali tijdperk, het absolute dieptepunt van de huidige cyclus en zijn we weer aan het stijgen.

Je begrijpt misschien ook waarom de Egyptenaren, de Soemeriers en andere oude volken een hoger bewustzijn hadden dan wij nu. Zij kwamen uit een hogere trilling die omlaag aan het gaan was.

Atlantis bevond zich 12.000 jaar geleden zelfs in het Gouden Tijdperk. Atlantiers hadden een bewustzijn waar slechts een enkeling op dit moment aan kan tippen op aarde.

Meer dan 23 oude profetieën voorspelden de afgelopen tientallen millennia dat we in deze tijd weer in een opwaartse beweging zouden komen.

Ook voorspelden ze dat dit gepaard zou gaan met chaos, strijd, rellen en onrust. De overgang naar het nieuwe tijdperk gaat niet persé geruisloos.

De aarde draait weer richting het hart van de Melkweg. We zijn op dit moment als collectief van de 3e dimensie naar de 4e dimensie en de 5e aan het verschuiven met ons collectief bewustzijn. Een enorme verandering van tijdperk.

In de 4e dimensie wordt alles in de 3e dimensie zichtbaar. Dus ook de misstanden. Vandaar alle complottheorieën van deze tijd.

We bewegen in de richting van de 5e dimensie. Ook wel het Aquarius tijdperk genoemd. Dan komen we langzaam weer een beetje in de buurt van de Egyptenaren, de eerste fasen van het Christusbewustzijn.

Ook kunnen we weer contact maken met onze Galactische broeders en zusters. 

Andere beschavingen in ons Melkwegstelsel konden ons lastig bereiken in die lage eerste 3 dimensies. We komen nu weer een beetje in de buurt van hun trilling.

Je hoeft je dus eigenlijk geen zorgen te maken over de Great Reset, het World Economic Forum, Vaccinaties, Klimaatproblematiek, Elite onderdrukking, de Cabal, natuurvernietiging, of andere 3e en 4e dimensieverschijnselen.

Ze verdwijnen vanzelf in de 5e dimensie.

Dat betekent niet dat je niets hoeft te doen! (Dat doe ik ook niet, integendeel). Juist door liefdevolle aandacht te richten op deze problemen help je ze eerder oplossen.

Waarom?

Omdat een steeds groter deel van de mensheid al in de 5e, 6e, 7e, 8e, 9e dimensies en verder is qua bewustzijn. 

Terwijl de grote massa nog in 3D en 4D reist, kunnen de ontwaakten hun werk doen.

En daarmee de shift wat bespoedigen.

En het (onnodig) lijden van zovelen verminderen.

Dus lichtwerkers, doe je licht-werk! Focus je verlangens op de Nieuwe Aarde en schijn je licht en compassie op de Oude Aarde. 

Voor het welzijn van alles wat leeft. 

En geniet van deze prachtige en megaboeiende overgangsperiode!

Met heel veel liefde, 

Robert Bridgeman

Meer weten?

Lees 2044 Het mysterie van de vijfde dimensie

Read More

Wat als het oorlog was… en niemand ging? 

Oorlog is al zo oud als de mensheid. Archeologische vondsten wijzen op groepsgevechten tussen prehistorische stammen. Robert Bridgeman vraagt zich af wat er toch aan de hand is met die jonge mannen die steeds maar weer dat slagveld oprennen? Als zij gewoon eens niet zouden gaan, dan werd er geen strijd geleverd! Wat dwingt hen? De plicht? De eer? Of nog iets heel anders? Robert: “Liefde zou geen oorlog voeren.” 

‘Als we oorlog willen stoppen en vrede op aarde willen bereiken, dan is het essentieel dat we het oorlogskarma van de mensheid helen’ 

De Homo Sapiens won de oorlog van de Neanderthalers en de Romeinen voerden oorlog met de onderling oorlogvoerende Keltische stammen (als we Caesar mogen geloven). Na de Romeinen volgden de oorlogen in de Middeleeuwen en daarna de kolonisatieoorlogen. In de laatste eeuw hebben we de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, de Vietnamoorlog, de Korea-oorlog, de oorlog met Indonesië̈ (abusieve- lijk politionele acties genoemd), de Joegoslavische oorlog en allerlei burgeroorlogen en andere conflicten gekend in Syrië̈, Israël, Palestina, Jemen, China, Tibet, Myanmar en veel en veel meer landen. Met als nieuwkomer een herhaling van de Koude Oorlog tussen Rusland en de NAVO, uitgevochten in Oekraïne. 

Daar gingen ze… 

Als kind verbaasde ik me al over het fenomeen oorlog.
Hoe kan het toch dat we met alles wat we nu weten nog oorlog voeren? En wie voeren er eigenlijk oorlog? Zijn dat de soldaten? Als we zanger Bob Dylan mogen geloven wel. Hij zingt over de Universal Soldier die de schuld heeft aan alle conflicten. Tja… als hij zou verzuimen naar het slagveld te gaan, dan zou er geen oorlog gevoerd kunnen worden. Als we kijken naar alle oorlogen, dan zijn het altijd machthebbers die niet anders zeggen te kunnen dan tot oorlog over te gaan. De Duitse Keizer moest de oorlog in toen Franz Ferdinand in 1914 in Sarajevo doodgeschoten werd door een geheime nationalistische Servische groep. Oostenrijk-Hongarije verklaarde de oorlog aan Servië̈ en hop! Daar gingen de jonge mannen het slagveld op. In de Tweede Wereldoorlog was het Hitler die lebensraum zocht en hop! Daar gingen de jonge mannen het slagveld op. In de Vietnamoorlog waren Noord- en Zuid-Vietnam het niet eens met elkaar. Rusland en China steunden het noorden, Amerika en de NAVO steunden het zuiden en hop! Daar gingen de jonge mannen het slagveld op. Wat is er toch aan de hand met die jonge mannen die steeds maar weer dat slagveld oprennen? Is het omdat het voor mannen zo fijn en heroïsch is om samen te vechten? Broederschap, glorie en zelfopoffering? Is het om gewoon even niet meer thuis te hoeven zijn bij moeder de vrouw? Net zoiets als gaan vissen, maar dan langer? Het avontuur dat lonkt? Buit en eer? Het goede dienen? Het slechte verslaan? Zoals Joris de Draak versloeg? Wellicht is het een beetje van allemaal. Maar het belangrijkste is volgens mij het KARMA van deze jonge mannen (en tegenwoordig steeds vaker ook jonge vrouwen). 

Atlantis 

In de afgelopen dertien jaar heb ik met verschillende militairen mogen werken met behulp van regressietherapie. Een Amerikaanse oorlogsveteraan die in Vietnam had gediend, een sluipschutter, een sergeant-majoor, en verschillende Afghanistan- en Bosnië̈-veteranen. En weet je wat steeds weer opvalt? De roeping die ze hadden om het leger in te gaan was niet uniek voor dit leven. Zo had de Vietnam-veteraan al in Normandië̈ gediend op D-Day, had de sluipschutter al eerder gevochten en hadden verreweg de meeste andere veteranen ook al karmische herinneringen aan strijd. Vaak meerdere levens achter elkaar. Het hele spelletje van politici die oproepen tot oorlog, generaals die daar gehoor aan geven en soldaten die vervolgens naar het slagveld rennen herhaalt zich keer op keer weer. Al sinds Atlantis wordt hetzelfde karmische spel gespeeld met ongeveer dezelfde zielen in de hoofdrol. Veel van de jonge mannen die in de Eerste Wereldoorlog sneuvelden, kwamen gewoon terug in de Tweede Wereldoorlog om het rondje nog een keer te doen. En velen gingen vervolgens door naar Vietnam, Korea en al die andere plekken waar oorlog gevoerd werd de afgelopen eeuw. Als we oorlog willen stoppen en vrede op aarde willen bereiken, dan is het essentieel dat we het oorlogskarma van de mensheid helen. En dat begint met de individuele soldaat en officier. Het mooist zou het zijn als we het karma van politici en wereldleiders ook zouden kunnen aanpakken. 

Healing circles 

Als we iets weten in deze tijd van toenemend bewustzijn, dan is het dat je het karma van je ziel niet keer op keer hoeft te beleven om het te kunnen transformeren en te integreren. Er zijn talloze methodes beschikbaar waarmee je karma kunt omzetten, kunt transmuteren van angst naar liefde. Want eerlijk is eerlijk. Oorlogskarma = angstkarma. Liefde zou geen oorlog voeren. Dus wat nu als we alle militairen in de wereld van alle rangen en alle politici en wereldleiders die deze mensen gebruiken voor hun eigen agenda’s, zouden verplichten aan hun karma te werken? Niet op het slagveld of vanuit hun kantoren, paleizen en vergaderruimten, maar in healing circles, waarbij ze onder begeleiding van een deskundig therapeut aan zichzelf zouden mogen werken. Waarin de militairen al die levens mogen doorwerken waarin ze van huis moesten en alles achterlieten, waarin ze hun kameraden zagen sterven, waarin ze foute en fatale beslissingen maakten, waarin ze anderen vermoordden, waarin ze zelf aan flarden geschoten werden. En de politici en leiders zouden aan hun machtswellust kunnen werken, hun sluwe spelletjes kunnen onderdompelen in liefde, hun elitaire gedrag kunnen loslaten… 

Zou het? 

In wat voor wereld zouden we terechtkomen zonder het oorlogskarma van al deze zielen, van opdrachtgever tot uitvoerder. Zou er dan nog oorlog zijn? Of onderdrukking? Bombardementen? Burgerslachtoffers? Of zou het groter zijn dan dat? Zou er iets in het collectief menselijk karma zijn wat ook aangepakt dient te worden? Zit de oorlog in alle mensen? Ook in jou en mij? En zouden we eigenlijk allemaal in healing cirlcles aan onszelf mogen gaan werken? Zou dan de oorlog uit het collectief menselijk DNA getransformeerd kunnen worden? En kunnen we dan allemaal stoppen met oorlogje spelen? En met anderen oorlogje laten spelen? Zonder dat we blind achter propagandamachines aanrennen? Zonder dat we wéér de goeden zijn en zij wéér de slechten? Zonder dat we stilzwijgend instemmen met de bombardementen? Wat nu als het oorlog zou zijn en niemand ging, vroeg John Lennon zich af. Wat nu als het oorlog zou zijn en niet alleen de soldaten en hun officiers, maar ook de propagandamakers en de ondersteunende massa’s zouden thuisblijven… Zouden we dan écht een einde kunnen maken aan de oorlog en de vrede op aarde kunnen bewerkstelligen? 

Read More

Het werkelijke wonder 

‘Als je het wonder van het bestaan an sich niet ziet, dan zal geen wonder groot genoeg voor je zijn’ 

De onlangs overleden Vietnamese Zen Meester Thich Nath Hahn was er duidelijk over: “Het werkelijke wonder is niet te lopen op water, of in de lucht. Het werkelijke wonder is eenvoudigweg lopen op aarde.” En daar heeft hij een punt. We nemen het leven vaak als zo vanzelfsprekend, dat we het wonder dat het eigenlijk is niet meer zien. Er zijn tenslotte bijna acht miljard mensen op aarde, dus wat is er nou zo bijzonder aan het menselijk bestaan? Nou… 

We kunnen het onszelf niet kwalijk nemen. We hebben immers geen enkel officieel referentiepunt, anders dan deze planeet met de mensen die erop leven. Stel dat we zeker zouden weten dat er vele triljoenen mensachtige wezens in het universum woonden, dan zou het al veel meer bijzonder zijn om mens te zijn. Laten we dat voor dit artikel als uitgangspunt nemen. Dat er onvoorstelbaar veel wezens op planeten in de ruimte om ons heen wonen. En laten we daaraan toevoegen dat er enorme aantallen zielen in de rij staan om te incarneren als mens. Dan zou het al een stuk unieker zijn de menselijke ervaring te mogen hebben. 

Verwachting versus verwondering 

Jij kent vast mensen die niet gelukkig zijn. Het leven is moeilijk, lastig en ingewikkeld voor ze. Het zit ze vaak tegen, vinden ze, en bijna niets in het leven voldoet aan hun verwachtingen. Terwijl ze best een vol leven hebben. Met een leuke baan, of prima bedrijf. Met een gezin, partner, of happy single. Met hobby’s en vermaak. Maar toch kunnen ze er niet van genieten. Er zit een soort gat diep vanbinnen dat ze niet opgevuld lijken te krijgen. Ze zijn teleurgesteld in zichzelf, in de mensen om hen heen, maar vooral teleurgesteld in het leven. Logisch, hoor ik je denken, verwachtingen leiden tot teleurstellingen, dit is een ongeschreven universele wet. En daar heb je gelijk in. Verwachting is het tegenovergestelde van verwondering. En als je je niet kunt verwonderen over het leven, dan kan het enorm tegenvallen allemaal. Eigenlijk is het best een beetje arrogant om vanuit aannames en verwachtingen in het leven te staan. Je vindt dat een bestaan aan bepaal- de voorwaarden moet voldoen en wanneer dat niet zo is, brengt dat twijfel, ongeluksgevoelens en teleurstelling. En natuurlijk kan niemand daar in eerste instantie wat aan doen. We hebben van onze ouders, van leraren op school, uit geschiedenisboeken, van Hollywoodfilms en uit boeken en media geleerd hoe het leven zou moeten zijn. We willen dat ons leven aan dat plaatje voldoet. We willen inherent succesvol zijn. Falen in het leven is een verschrikkelijke straf waar niemand aan wil denken. Maar wat als je het plaatje van hoe je leven zou moeten zijn eens laat varen en je leven neemt zoals het is? Vanuit dank- baarheid en verwondering? Wat zou er dan gebeuren? 

Stel dat… 

Als je de magie van een eitje en een zaadje die gezamenlijk tot een lichaam leiden niet ziet, dan is het inderdaad maar een lichaam, waar er zovelen van zijn. Dat lichaam is dan ook nog eens niet zoals je zou willen dat het zou zijn. In reclamespotjes, magazines en films zien lichamen er tenslotte heel anders uit dan dat van jou! Als je de magie van twee mensen die van elkaar houden niet ziet, dan is een relatie nooit goed genoeg en valt het altijd tegen. Als je de magie van het lopen op aarde niet ziet, dan kan het leven een uitzichtloze sleur worden. Je maatschappelijke succes, wat je ook doet, maakt daar geen verschil in. Succes zonder voldoening is een leeg vat. En voldoening is een gevolg van verwondering. Stel nu eens dat je je over alles zou verwonderen? Dat je je verwondert over je lichaam. Dat je je verwondert over je ouders die je hebben binnen- gelaten op aarde. Dat je je verwondert over je gedachten en emoties, dat je je verwondert over je vriendschappen, over je baan, over de planeet en het leven op aarde. 

Dan openbaart er zich een energie die we dankbaarheid noemen. Stel dat je dankbaarheid zou voelen voor alle aspecten van je leven? Dankbaar voor de plezierige en
de onplezierige zaken, dankbaar voor de heilzame en de niet-heilzame delen, dankbaar voor het genot en de pijn die nu eenmaal bij een mensenleven horen? Een dankbaar mens kan zich verwonderen over de magie van het leven. Want dat is toch wat het is? Pure magie? Ik geloof er zelf in dat er vele miljarden zielen staan te popelen om een rondje mee te mogen draaien als mens. De ervaring hier op aarde is zo uniek en zo speciaal. Er zijn boze tongen die beweren dat we met zoveel mensen op aarde zijn, omdat we gevangengehouden worden met zoveel zielen tegelijk. Ik geloof dat niet en bekijk het liever positief. Er zijn zoveel zielen op aarde, omdat we in een eindtijd van een periode leven. Een overgang naar een nieuw collectief menselijk bewustzijn op aarde. We zijn bewust en onbewust bezig van een ego-bewustzijn, naar een harts-bewustzijn te bewegen. En dat doen we niet buiten onszelf, we gaan fysiek nergens naartoe. Dat doen we binnenin onszelf. 

Onthechting 

Maar goed, ga het voorgaande maar eens vertellen aan iemand die teleurgesteld is in het leven. Iemand die de magie van deze tijd niet begrijpt. Iemand die in angst leeft door de coronamaatregelen-crisis en een derde we- reldoorlog vreest door de gebeurtenissen in de Oekraïne. Aan iemand die een lichaam hebben als vanzelfsprekend ervaart. Dat lichaam moet het gewoon doen en als het niet werkt, ga je naar de dokter. Iemand die verwacht dat het leven als vanzelf moet lukken. Iemand die succes ziet als slagen in een baan of bedrijf. Begrijp me niet verkeerd, ik heb geen oordeel over mensen die zo in het leven staan. Er was tenslotte een tijd dat ik zelf zo in het leven stond. Ik had alles wat mijn hartje begeerde, maar was vanbinnen diepongelukkig. En ik begreep het niet. Alle voorwaarden voor geluk had ik gecreëerd, dacht ik. Een goedlopend bedrijf, een mooie vrouw, veel vrienden, een gaaf huis, een snelle wagen. Waarom bleef ik me dan zo rot voelen? Wat ik ook kocht, of deed, het mocht niet baten. Tot het moment kwam dat me alles afgenomen werd. Mijn vrouw wilde scheiden, ik werd uit mijn bedrijf gezet en moest het huis verkopen. Toen ik niets meer had, begon ik de waarde van alles in te zien. En dat is nu precies waar het om gaat. Als je niets hebt en nergens aan gehecht bent, dan ga je ervaren wat het is om een vol leven te leiden. Dan ga je inzien wat een wonder dat hele bestaan eigenlijk is. Dan ga je beseffen dat je bezit eigenlijk jóu bezit. Dan ga je begrijpen waarom de natives in Amerika dit leven een earthwalk noemen. Een wandeling over de aarde. Een tijdelijkheid van geboorte naar dood. Dan ga je de schoonheid van de schepping zien. Het wonder van de mensheid. Dan ga je de kleine dingen in het leven waarderen: de geur van een bloem, het rennen van een kind. Dan ontdek je de synchroniciteit van het bestaan. Hoe alles een divine timing heeft. Hoe alles komt en gaat in het leven. Hoe alles rijst en daalt. Je gaat de kwetsbaarheid zien van je lichaam. De vluchtigheid van je werk en je bezit. De delicate natuur van je relaties met andere mensen. Dan neem je niets meer voor vanzelfsprekend. Dan is alles een wonder. Het hele leven met alles erop en eraan wordt dat een magisch avontuur. Dan kun je je weer verwonderen als een kind. Over het opkomen van de zon en het begin van weer een nieuwe dag. Over een vriend die zomaar belt. Over een nieuw plan dat zich in je bewustzijn ontvouwt. 

Cirkel 

Dat is volgens mij het werkelijke wonder van het leven. Natuurlijk is het mooi als je wonderen kunt verrichten. Veel ParaVisie-lezers zijn helderziend, hebben genezen- de krachten, kunnen in de toekomst kijken of op andere manieren wonderen doen geschieden. Prachtig natuurlijk, maar als je het wonder van het bestaan an sich niet ziet, dan zal geen wonder groot genoeg voor je zijn. Dan zal geen bezit je voldoening geven. Dan zul je altijd blijven zoeken, blijven jagen, blijven verwachten. En verwachtingen leiden tot teleurstellingen, zo zagen we al. Geluk is een keuze in het leven. En geluk begint met verwondering. Verwondering leidt tot dankbaarheid en dankbaarheid gaat over in nederigheid. Je gaat je beseffen dat je een geluksvogel bent die een prachtige ervaring op aarde mag beleven. Nederigheid gaat over in het herkennen van de synchroniciteit in je bestaan. Synchroniciteit maakt dat je altijd de juiste mensen en ervaringen op je pad krijgt. Bewustwording daarvan leidt weer tot vertrouwen in het bestaan. Vertrouwen leidt tot veiligheid en zekerheid-in-jezelf en dat leidt weer tot acceptatie van wie je bent en wat je hebt en ervaart. Acceptatie leidt tot transformatie. Het leven ontvouwt zich op een magische manier voor je, precies zoals bij je past, precies zoals je voldoening geeft. En werkelijke acceptatie en voldoening leiden tot geluk. Zo is de cirkel weer rond. Een cirkel die begint bij dankbaarheid en verwondering. Dus als je morgen wakker wordt, dank dan degene naast wie je ontwaakt dat hij of zij er is. Dank je lichaam dat het er altijd voor je is. Dank de zon dat ze schijnt en het leven mogelijk maakt. Dank je werk, zelfs als je het niet leuk vindt. Verwonder je over de mensen om je heen. Verwon- der je over alle elementen van jouw leven. Dank je ziel voor deze incarnatie, dank je gidsen voor hun begeleiding en dank de Bron voor het bestaan. Hoe bijzonder is het dat je, in een universum met honderd miljard bewoonbare planeten waarop triljoenen wezens wonen, nu precies op aarde mag wandelen? Dat je in een incarnatie-systeem van honderden miljarden zielen bij die acht miljard zielen hoort die in deze overgangstijd eersterangs zitten? 

Ik eindig dit artikel zoals ik begon met deze quote van Thich Nath Hahn, dat de kern raakt van het hierboven beschrevene: “Het werkelijke wonder is niet te lopen op water, of in de lucht. Het werkelijke wonder is eenvoudigweg lopen op aarde.” • 

Read More

8 TIPS VOOR LICHTWERKERS


Lichtwerkers hebben een taak. Ze zijn hier om de mensheid te faciliteren in de onherroepelijke groei van het collectief bewustzijn. 

Mensen ontwaken van binnenuit en lichtwerkers zijn er om deze ontwakende te begeleiden in het ontwaakproces. Dat doet iedere lichtwerker op een eigen, authentieke manier.

Als lichtwerker word je geboren. Je kunt het niet worden. Je bent het of niet. Het is je zielsmissie en ligt vast in je karma. De meeste lichtwerkers hebben talloze ervaringen in andere levens als sjamaan, monnik, ziener, medium, priester(es), heks, of andere spirituele verschijningsvormen.

Belangrijk is het besef dat lichtwerkers ook gewoon ego’s hebben. Ze zijn niets beter of minder dan andere mensen. Nederigheid en bescheidenheid is essentieel voor de lichtwerker. 

Tegelijkertijd mogen lichtwerkers in deze tijd, in elk geval in Nederland, zichtbaar zijn, zonder ervoor gestraft te worden zoals tijdens de kettervervolging en de heksenverbranding.

Je mag gaan staan voor je lichtwerker zijn. Je mag krachtig zijn, zichtbaar zijn
uitkomen voor wat jij voelt dat je bent. 

Ik geef je graag nog een paar tips bij je coming out:

1. Blijf op je post: Laat je niet afschrikken door de weerstanden, angsten en projecties van anderen. Mensen lachen je eerst uit, worden daarna boos en, als jij bij jezelf blijft, slaan ineens om als een blad aan een boom.

2. Dien: doe je ding in dienst van het goddelijk Universeel licht waar alles uit bestaat. Je bent in dienst van de eenheid, van het Universeel scheppende. Daar wil je mensen mee naartoe nemen (in zichzelf).

3. Omring je zoveel mogelijk met andere Lichtwerkers, bouw community. 
Samen kun je een sterk trillingsveld bouwen dat zowel jullie eigen trilling een boost geeft, alswel invloed heeft op het collectief bewustzijn.

4. Werk aan het schoonmaken en -houden van je kanaal: je fysieke, psychologische, emotionele, mentale, spirituele en karmische lagen waar je Spirit zich door manifesteert. Mediteer en transformeer waar je kunt.

5. Blijf je spiritueel ontwikkelen. Maak steeds meer contact met wie je in werkelijkheid bent, met het eenheidsbewustzijn. Uiteindelijk is lichtwerkerschap ook maar een identificatie die losgelaten mag worden nadat het doorleefd is.

6. Wees nederig en bescheiden en doe je niet anders voor dan je als mens bent. Je bent gewoon een mens met een bepaald talent, dat zijn voetballers, muzikanten en wetenschappers ook.

7. Onderzoek je lichtwerkerschap. Lees erover, praat erover met gelijkgestemden en graaf diep in jezelf.

8. Geniet van je lichtwerker zijn. Het is een dankbare en voldoening gevende taak waar je op bescheiden wijze gewoon trots op mag zijn.

Tot slot:

Niemand kan jou vertellen of je lichtwerker bent of niet. Je weet het zelf heel diep vanbinnen. 

Wil je weten of je een lichtwerker bent? Lees de 12 kenmerken in deze blog: https://www.inspirerendleven.nl/lichtwerker

Er zijn momenteel alleen al in Nederland honderdduizenden lichtwerkers die miljoenen ontwakende mensen begeleiden. 

Als je deze blog helemaal tot hier hebt gelezen is de kans groot dat je een
lichtwerker bent, ik groet je en kijk er naar uit je te ontmoeten. 

In liefde en verbinding. For the good of all.
Transformeer jezelf, transformeer de wereld!

Robert

#Lichtwerkers 
#Forthegoodofall

Meer weten?
Ga naar de Bridgeman Acadamie: www.bridgeman.nl

Read More

De sluiers van onwetendheid

Sinds het aantal vaccinaties zo exponentieel gestegen is, is ook het aantal hartklachten gestegen. Een studie uit Israël (Merovach et al, Hadassah Medical Center) laat zien dat
met name jonge mannen in de dagen na een mRNA vaccin een verhoogd risico hebben op myocarditis. Myocarditis is een ontsteking van de hartspier en het hartzakje. Deze aandoening komt tegenwoordig veel vaker voor dan in de jaren voor covid-19, vertelt hetzelfde onderzoek. Ook het bijwerkingen-centrum Lareb geeft op haar website aan dat het risico op hartklachten toeneemt na vaccinatie. Omdat de RNA-vaccins nog in de experimentele fase zijn, is verder onderzoek nodig. Is er, vanuit spiritueel oogpunt, licht op deze zorgelijke ontwikkeling te schijnen? 

Waarom zouden de RNA-experimenten als eerste het hart raken? Daar zijn verschillende theorieën over. Het hart is het eerste orgaan wat groeit bij een embryo. Op de echotafel bij de verloskundigen kijken ouders reikhalzend uit naar het moment dat ze voor het eerst het hartje zien kloppen. Alles start bij het hart. En dat is geen toeval. Het hart is de verbinding met de ziel. De ziel is op haar beurt de menselijke verbinding met de Bron. Via het fysieke en energetisch hart zijn mensen aangesloten op hun hoger bewustzijn en op het AL. Als je mensen dus (verder) wilt afscheiden van de Bron, van hun ziel en van elkaar, dan is de snelste manier het blokkeren van het hart. Maar waarom zou iemand dat willen doen? 
En wie dan? 

Matrix 

Volgens het boeddhisme en het hindoeïsme is de mens al zolang we weten gevangen in een illusie; het Maya. 

De sluiers van deze illusie houden de mens in onwetendheid. En dat gebeurt niet zomaar, dat wordt gedaan. Mara is de Boeddhistische tegenhanger van de Satan. Deze kracht houdt de mens willens en wetens in de illusie. Toen de Boeddha zich 2500 jaar geleden probeerde te bevrijden uit het Maya, deed Mara er alles aan hem daarvan te weerhouden. Tevergeefs, de Boeddha zegevierde. Hier in Zuid-Frankrijk noemden de Katharen Mara de Yaldaboath, de gnostische tegen- hanger van de Satan. Yaldaboath houdt de mensenzielen gevangen in een namaakschepping. Ook tribes als de Lakota, de Maya’s en de Hopi kennen een dergelijk wereldbeeld. Volgens de Zulu’s en andere stammen zijn er buitenaardse reptielachtige vierde dimensiewezens die de mens onderdrukken. Kortom, verschillende wijsheidstradi- ties vertellen ons los van elkaar dat er een kracht is die de mens in onwetendheid en afgescheidenheid wil houden om zo zijn heerschappij over de mensheid te behouden. Het is één van de oudste en diepste spirituele realisaties dat de werkelijkheid die we leven een illusie is. Een naamaakschepping, een hologram, een matrix. 

Angst 

De mate waarin iemand spiritueel ontwikkeld is, kan voor een belangrijk deel afgelezen worden aan diens angst voor de dood. Iemand die nog bang is voor de dood, leeft voor een overgroot in de illusie van afgescheidenheid. Spirituele beoefening gaat veelal om het ervaren van eenheid, het ontwikkelen van verbinding met de Bron (en met anderen) en de weg van angst naar liefde. Je zou dus kunnen stellen dat alles wat met afgescheidenheid, verdeling en angst te maken heeft erop gericht is de mensheid nog dieper in de illusie te vangen. Niet voor niets zei Patanjali, de grondlegger van de moderne yoga, 200 voor Christus al: “Hoe groter je licht, hoe groter de tegenkracht”. Zeker in deze tijd van Aquarius, waarin de mensheid collectief aan het ontwaken is, is het duidelijk dat de tegenkracht, de Mara, er alles aan doet om dat ontwaken te voorkomen. Als de mensheid ontwaakt is uit de sluiers der onwetendheid, is er voor Mara tenslotte geen heerschappij meer. Wanneer er dan plotseling een (aangekondigde) pandemie op het wereldtoneel verschijnt en wereldwijd dezelfde maatregelen genomen worden, zoals mondkapjes, afstand houden en thuisblijven… Maatregelen die allemaal gaan over angst voor dood en ziekte en allemaal leiden tot afscheiding en verdeeldheid… Dan kun je als spiritueel mens toch op je vingers narekenen dat de Mara hier aan het werk is? Verreweg de meeste bewuste mensen, spirituele leraren en lichtwerkers wereldwijd hebben deze conclusie getrokken. 

‘De geïmplanteerde chip? De verleiding er één te nemen zal voor veel mensen onweerstaanbaar blijken’ 

Chips, chips, chips 

Dat RNA-vaccins kunnen leiden tot hartklachten, is vanuit bovengenoemde spirituele visie helemaal niet vreemd. Het vaccineren zou zomaar de zoveelste maatregel kunnen zijn die gericht is op het doorbreken van de verbinding van de mens met de Bron in zichzelf. Ik stel dit hier niet als feit, maar we mogen dat wel scherp in de gaten houden met elkaar. De grote vraag daarbij is of het überhaupt mogelijk is mensen kunstmatig van hun ziel af te scheiden. De Israëlische auteur Yuval Harari vertelt dat de mens een hackable animal is geworden. Hij stelt dat de huidige techniek op een zodanig niveau is, dat de mens kan af- gescheiden worden van zichzelf. Algoritmes van artificiële intelligentie nemen in steeds hogere mate de controle op aarde over, aldus de historicus. Toch lijkt het hoogmoed om te denken dat de ziel geknecht kan worden. Mara voert een achterhoedegevecht om zijn macht te behouden. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, maakte onlangs bijvoorbeeld bekend dat de EU de New European Chips Act introduceert en dat de productie van microchips verveelvoudigd wordt. Chips kun je natuurlijk gebruiken in talloze toepassingen. Eén ervan is de chip als vervanging van de QR-code op de telefoon. Met een geïmplanteerde chip kun je dan bijvoorbeeld je vaccinatiestatus aangeven in de kroeg, je biertje betalen én je voordeur openen bij thuiskomst. De verleiding er één te nemen zal voor veel mensen onweerstaanbaar blijken. Een logische locatie voor een dergelijke chip zou de rechterhand zijn. En als we zover zijn dat mensen massaal chips laten implanteren, dan komt er nog een spirituele voorspelling uit. In dat geval weten we zeker dat we in de Apocalyptische eindtijd zijn aangekomen zoals deze is omschreven in de Openbaring van Johannes, het favoriete Bijbelboek van de Katharen. 

Goed nieuws 

In Openbaring vertelt Jezus onder andere dat alle men- sen een merkteken van het Beest zullen krijgen aan hun rechterhand, of voorhoofd, zonder welk niemand mag ko- pen of verkopen (Openbaring 13:16/17). Het moge duidelijk zijn dat dit Bijbelse Beest heel goed dezelfde zou kunnen zijn als de Mara, de Yaldaboath en de Satan. En dat de kracht achter deze maatregelen diezelfde Mara is, in een laatste poging de ontwakende mensheid in de sluiers van de onwetendheid te houden zoals hij destijds tevergeefs bij de Boeddha probeerde. Klinkt dat spannend alle- maal? Geen zorgen. Als het werkelijk zo is dat we nu in de eindtijd leven, dan is er fantastisch nieuws. Want zoals de Boeddha zichzelf bevrijdde, zo zullen alle mensen zich bevrijden. Het een-na-laatste hoofdstuk van Openbaring vertelt ons niet voor niets: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan” (Openbaring 21:1). • 

‘Zoals de Boeddha zich bevrijdde, zo zullen alle mensen zich bevrijden’ 

Read More

5 Inspiratie Tips

In deze complexe tijden kunnen we wel wat inspiratie gebruiken. We nemen onszelf en het leven zo serieus dat we vast kunnen komen te zitten in zelf gecreëerde mentale vallen.

Tijd voor een ander perspectief…

Wat is het toch heerlijk, bijzonder en magisch om mens te zijn!

Wat is het toch buitengewoon speciaal een leven te mogen leven!

Hoe moeilijk het soms ook is, er zit altijd een mooie kant aan.

Hoe mooi het vaak ook is, er zit altijd een schaduw aan.

En als je Yin en Yang kunt omarmen… En de vergankelijkheid van het leven accepteert.

Wanneer je je pijn goed kunt doorvoelen zonder te zwelgen en je plezier kunt omarmen zonder eraan te hechten…

Dan is het leven een prachtig avontuur voor de ziel.

De ziel maakt geen onderscheidt tussen goed en fout, mooi en lelijk, fijn en onprettig. 

Voor de ziel is jouw leven een magische les.

En jij bent je Ziel in de tijdelijke verschijningsvorm van een Mens!

Geniet ervan lieve ziel! 

De fijne momenten en de dalen! 

Neem jezelf, de wereld om je heen en dat wat je ervaart niet te serieus.

Neem de verdrietige en pijnlijke perioden niet te letterlijk.

En klamp niet vast aan de fijne en zonnige tijden.

Alles komt en gaat in het leven.

En laat vooral ook los wat anderen van je vinden. 

Ook zij zijn zielen die hier lessen komen leren en genieten!

De mensen die zich het meest tegen je afzetten als jij in je licht gaat staan, zullen op een dag zelf ontwaken. Jij bent een spiegel voor ze.

En daarbij…

Niemand heeft de waarheid in pacht. Er zijn geen boeken over de ultieme waarheid!

De wereld om je heen lijkt misschien wel in een storm beland te zijn, maar weet dat die storm vanzelf weer gaat liggen. Ook van een storm kun je genieten.

Het leven is als een ritje in een achtbaan voor vanuit je ziel bezien…

Je hebt al heel wat ritjes gemaakt.

En je zult er nog heel wat maken!

5 inspiratietips

1. Het leven is kort, intens en vluchtig.

Maak er van wat je kunt als het gaat om werk en privé, maar vergeet het vooral niet te be-leven en te Zijn!

2. Help mensen en dieren waar je kunt.

Doe zoveel mogelijk goed. Elke actie telt, hoe klein ook.

3. En doe vooral waar je Passie voor voelt.

Dat klopt altijd.

Passie is de taal van de Ziel.

En je ziel weet precies wat jouw bestemming is in dit leven…

4. Wees dankbaar dat je deze ervaring mag hebben. Zeker in deze tijd en op deze plaats in de wereld.

5. En misschien wel de belangrijkste:

Geniet ervan.

Lieve mensen.

Geniet ervan!

De pieken en de dalen.

De schoonheid en de lelijkheid.

Uiteindelijk is het allemaal illusie.

En is alles één.

X Robert

Read More

Leven vanuit passie, betekenis en plezier

Wanneer je ergens echt gepassioneerd over bent en je die passie volgt, heb je je ziel in de rug. Alle mensen, kansen en ervaringen die je nodig hebt komen dan zomaar op je pad. Het lijkt dan wel of je ziel deze mensen en ervaringen als witte kiezelsteentjes voor je klaar had liggen om de weg naar huis te vinden. Heb je dat wel eens ervaren? Passie is ook de taal van het energetisch hart. Het hart is op haar beurt de brug naar de ziel en de ziel is de poort naar de Bron diep in jou. Niet jouw Bron, maar de Bron. Waar we allemaal uit voortkomen en ooit weer naar terugkeren. En zo komt passie rechtstreeks voort uit de Bron. “Volg je hart, want het klopt” zegt men. Eigenlijk zeggen ze daarmee “Volg de Bron, want die is authentiek en weet precies wat jouw bestemming is in dit leven”. Klinkt goed in theorie. Maar hoe doe je dat dan? Wat is je passie? En hoe vind je die? En als je die gevonden hebt, hoe geef je haar dan vorm? En wat is passie überhaupt? Gaat het om het werk dat je doet? Of is het omvangrijker dan dat?

In mijn visie is passie het gevoel in je hart dat je ervaart als er iets voor je ligt dat echt de bedoeling is. Je ziel fluistert je op dat moment in: “Volg dit pad verder, er ligt iets voor je in het verschiet”. Dat kan iets qua werk zijn, een project, een baan, een onderneming. Maar het kan ook heel goed een relatie zijn, een vriendschap, een gezin, een plek om naartoe te gaan, een huis om in te wonen, een belegging, een goed doel om te steunen, een opleiding die je zou willen doen, een uitdaging die je aan zou willen gaan, een sociaal netwerk waar je door getrokken wordt, een mening die je graag zou uitdragen, een reis die je wilt maken, iets dat je wilt leren, iets dat je zou willen creëren, enzovoort. Er zijn talloze mogelijkheden in alle domeinen van je bestaan waarbij je dat warme gevoel in je hart kunt voelen. De meeste mensen voelen dat soort zielsverlangens wel eens. Maar dan? Wat doe je ermee als je dat voelt? Je hebt misschien een baan en een hypotheek en ineens voel je een diep verlangen een boek te schrijven. Je hebt een gezin en voelt een diep verlangen alleen op reis te gaan een tijdje. Je hebt een bedrijf en voelt ineens de passie iets heel anders te gaan doen. Wanneer geef je daaraan toe? Wat doe je wel en wat laat je liggen? Wat zijn egoverlangens en wat zijn echte, authentieke zielsverlangens?

De meeste mensen hebben in hun kindertijd geleerd de egoverlangens te volgen. Die gaan vaak om status, zekerheid, veiligheid en welstand. Veel mensen hebben een baan, huis en partner omdat dat nu eenmaal verwacht wordt van ze naar hun idee. Van huis uit geconditioneerd om het leven te leiden in overeenstemming met maatschappelijke patronen. Er komt echter een moment waarop het niet meer om veiligheid en zekerheid gaat in het leven. Er komt een fase waarin het gaat om wat je écht wil diep vanbinnen. Waarbij het gaat om zingeving, jezelf vinden, doen wat je kwam doen toen je geboren werd. Vaak openbaart dit moment zich als een soort Midlife crisis waarin iemand ineens alle kanten op schiet. Vrijheid en verlangen worden omgezet in een nieuwe motor, partner, of anderszins materieel goed. De oplossingen voor de onvervulde verlangens worden in de buitenwereld gezocht, in plaats van binnenin jezelf. Vaak met tijdelijk geluk en een hoop gedoe tot gevolg.

Om er nog maar een quote tegenaan te gooien: Je kunt niet weten wat je wilt, als je niet weet wie je bent. Je zielsverlangens vinden kan alleen via je hart. Innerlijk werk doen dus. Een deep dive nemen in je conditionering om erachter te komen welke overtuigingen van je vader zijn en welke van jou. Om te onderzoeken welke angsten van je moeder zijn en welke van jou. Om erachter te komen welke trauma’s uit je familiekarma komen en welke uit je zielskarma. Om vervolgens alles wat niet authentiek “van jou” is te transformeren. De non-dualisten onder ons denken nu: “Er is toch geen ik?” en dat klopt uiteindelijk ook. We zijn de multidimensionale Bron in de tijdelijke versie van zielen en de ziel in een tijdelijke versie van een mens. Dus authentiek van jou wil zeggen; volgens de blauwprint waarmee je ziel deze conceptie is ingestapt. Waarmee de Bron zich wil uitdrukken naar zichzelf.

Doen wat je leuk vindt is het volgen van je passie. En passie is de taal van je ziel. Als je je zielsverlangens kunt manifesteren helpt je dat enorm in het vinden van jezelf en van je bestemming. Zielsverlangens kunnen niet anders dan vervuld raken. Dat is een Universele wetmatigheid. Als je iets echt graag wilt heel diep van binnen dan krijg je het voor elkaar. Als je iets echt graag wilt diep van binnen dan blijk je over de vaardigheden, ervaringen en talenten te beschikken die je ervoor nodig hebt. Als je iets echt heel graag wilt diep vanbinnen, dan raak je het plan, de blauwdruk, van je ziel voor dit leven. Dan voel je waar je op aarde voor kwam. Dan maak je verbinding met je zielsmissie die aansluit op de levens die achter je liggen, die parallel met dit leven gaan en de levens voor je. Dan volg je de Universele stroom van de Bron. Dan wil jij het niet, dan volg je de stroom van het Universum door je heen.

Ik ontwikkelde een online training ‘Manifesteren vanuit je hart’. Meer weten? Check deze online training eens!

Warme groet,

Robert Bridgeman

Read More

You may say I’m a dreamer…

In kwantumsprongen worden situaties uit het verleden inzichtelijk. Ik zal een voorbeeld geven: proberen wereld- wijd de regeringen de ene week de slogan ‘De pandemie van de ongevaccineerden’ er doorheen te duwen door propagandistische retoriek te verspreiden over het gevaar van niet vaccineren… dan staat er twee weken later

een artikel in nota bene The Lancet, een van de meest toonaangevende wetenschappelijke bladen van deze tijd, waarin een dringende oproep aan regeringsfunctionaris- sen gedaan wordt te stoppen met valselijke beweringen dat niet-gevaccineerden een risico vormen voor de gevac- cineerden. Letterlijk schrijven de wetenschappers: ‘Het is verkeerd en gevaarlijk om te spreken van een pandemie van niet-gevaccineerden’. Of je nu gevaccineerd bent of niet en wat je er ook over denkt, dit voorbeeld drukt uit hoe snel beeldvorming en perceptie gewijzigd kunnen worden in onze huidige samenleving.

Het switchen van tijdlijnen

Dus wat zal er zich volgend jaar voltrekken? Wat nu als er niemand is die dat weet? Wat nu als de toekomst
niet bestaat uit een vastgelegd pad, maar uit mogelijke tijdslijnen? De toekomst is multidimensionaal. Ieder kijkt ernaar vanuit een eigen tijdlijn. Daarom is toekomst ook niet te voorspellen. Rekenmodellen over toekomstige bevolkingsgroei en andere toekomstige zaken slaan de plank meestal mis. Maar ook spirituele voorspellingen zitten er vaak naast. Een voorbeeld van een voorspelling in de fysieke wereld die niet bleek te kloppen was toen het Covid-19 virus van China naar Europa kwam. In het Aziati- sche reuzenland vielen de mensen op straat neer, zagen we hier op tv. Een gevaarlijk killervirus was onderweg. Het had maar liefst een sterfteratio van 3.4% en ondanks dat de andere A-lijst ziekten daar met tientallen procenten bovenuit kwamen, was de wereld in paniek. Toen het

virus echter in Italië landde, was de sterfteratio nog maar 0.24%. Wat was er gebeurd? Alle alarmerende modellen bleken ongefundeerd. Het hele plan dat klaarlag, sloeg als een tang op een varken. Veel mensen doorzagen direct deze misleiding. Maar wat was er nou gebeurd? De tijdlijn was veranderd! Of het nu door buitenaardse interventie was, of door het toedoen van hele bewuste mensen hier op aarde (of een samenwerking van beide): de tijdlijn waarin er zich een grote dodelijke pandemie zou vol- trekken bestond niet meer. Terwijl overheden, (internati- onale) instituten, gezondheidsinstanties en een deel van de bevolking deze, niet bestaande, tijdlijn bleef volgen, stonden er talloze mensen met verbazing te kijken naar wat er gebeurde. Was dit een grap, zo vroegen velen zich af. Een griepvirus dat wordt bestreden met maatregelen die Ebola eer aan zouden doen! Zo snel kunnen tijdlijnen switchen.

Mijn tijdlijn

Tijdlijnen veranderen de hele tijd. Er bestaat een tijdlijn waarin de inwoners van Europa zich in de richting van een controlemaatschappij à la China bewegen. Een Orwelliaan- se samenleving met sociale kredietsystemen, digitaal geld, uniformiteit, gezichtsherkenning op straat en chips in de rechterhand. Als de huidige tijdslijn zich zo doorzet, is de kans groot dat deze maatschappijvorming zich binnen een aantal jaren voltrekt. Maar… De kans dat buitenaardse lichtkrachten en lichtwerkers hier op aarde deze tijdlijn gaan toestaan, is niet zo groot. We moeten echter wel opletten. Onlangs in- terviewde ik de Amerikaanse spiritueel leraar Lorie Ladd voor het Facebookplatform Studio New Earth. Haar gidsen van de Galactische Federatie van het Licht (een vereniging van inter- stellaire 5D+ beschavingen als de Arcturianen, de Syrianen en de Pleiadiërs) hadden haar verteld dat de mensheid in 2021 al meerdere kansen gemist had om collectief van tijdlijn te switchen. Hierdoor bevinden we ons nog steeds op de onder- drukkingstijdlijn die we eigenlijk niet willen. Voor het nieuwe jaar wil ik dan ook graag een voorspelling doen van een tijdlijn die mij helemaal geweldig lijkt en naar ik hoop jou ook. Een tijdlijn waarin de plandemie oplost. Waarin de mensheid plotseling een draai maakt, waarbij technologie, infrastruc- tuur en innovatie niet meer gebruikt worden voor de op angst en macht gebaseerde controle van de mensheid door een elite, maar juist om de mensheid te faciliteren op weg naar een Nieuwe Aarde van harmonie, verbinding en liefde! Een wereld waarin we de verbinding met Moeder Aarde terugvin- den. Een samenleving waarin iedereen uniek mag zijn, maar niemand uitgesloten, gemarginaliseerd of misbruikt wordt. Een wereld waarin natuuropbouw en duurzaamheid voorop- staan uit liefde voor Moeder Aarde. Een maatschappij waar contact met de Bron een eerste levensbehoefte is en waar voedsel en water zuiver zijn en rijkdom en armoede opgelost. Waar regeringen werken voor het welzijn van hun burgers en bedrijven zich inzetten for the good of all.

Utopie?

Een utopie? Dat hebben we zelf in de hand. De toekomst is multidimensionaal. We mogen zelf onze tijdlijnen kiezen. En we worden nog geholpen ook door onze galactische broeders en zusters. Let wel: ik schrijf heel duidelijk geholpen. Ze gaan ons niet redden. We mogen het zelf doen. Zelf aan de slag met elkaar. Zelf focussen op die nieuwe tijdlijn. Zoveel moge- lijk anderen, die zich nog in de oude tijdlijn bevinden, laten zien hoe destructief deze tijdlijn is. Opdat men wakker wordt en de ogen voor het alternatief, de Terra Nova, opent. Precies het verhaal dat ik in de roman 2044 beschrijf. Door zelf ons licht te schijnen op de oude tijdlijn en onze hoop en focus te richten op de nieuwe tijdlijn, kunnen we de kwantumspron- gen gaan maken naar de Aquarius tijdlijn. Op naar de Nieuwe Aarde 2022, met z’n allen! Wat er ook gebeurt, heb een geweldig 2022 en geniet van al het moois op deze planeet in deze megaboeiende tijd! Ik voorspel dat dit je beste jaar ooit gaat worden 😉 •

Read More