VERLOREN BESCHAVINGEN… ECHT OF HOAX?

VERLOREN BESCHAVINGEN… ECHT OF HOAX?

Je komt ze overal tegen de afgelopen tijd: verloren beschavingen! Daardoor heb je vast wel gehoord van piramides in Bosnië die op bijna 30.000 jaar oud worden geschat. Wellicht ken je ook de beweringen dat de sfinx en pi- ramiden in Egypte veel ouder zouden zijn dan tot nu toe gedacht. En nu is er ook nog het tempelcomplex Göbekli Tepe in Turkije, waarvan de bouw maar liefst 11.500 jaar geleden gestart zou zijn. Wat is er aan de hand en waarom zijn zoveel mensen hier wereldwijd mee bezig?

De grote doorbraak van de verloren beschavingen in Nederland kwam met de Netflix-serie Ancient Apocalyps van Graham Hancock. Daarin werden feno- menen als de Bimini Road, de tempels van Malta en zelfs Atlantis besproken. Voor veel mensen een eerste kennis- making, maar niets nieuws onder de zon. Binnen spirituele kringen spreken verloren beschavingen als Mu, Lemurië en Atlantis als heel lang tot de verbeel- ding. En Hancock is een van de vele onderzoekers die al decennia research doen naar deze fenomenen. Andere bekende namen in dit veld zijn Freddy Silva en Gregg Braden. Op het platform GAIA, dat ook wel als een spirituele variant van Netflix gezien kan worden, vind je een keur aan documentaires waar alle aspecten van de verloren beschavingen worden uitgediept. Maar waarom zijn er ineens zoveel mensen mee bezig? Waar komt die plotselinge interesse vandaan en wat maakt dat er sinds de jaren negentig zoveel megali- thische structuren worden gevonden over de hele wereld?

Als kind namen mijn ouders me mee naar de hunebedden in Drenthe. Ik was gefascineerd en zou er nog vaak terug- komen. En op 19-jarige leeftijd vloog ik over de Nazcalijnen in Peru, waarvan het een raadsel is hoe ze ooit gemaakt zijn. Geschiedenis trok me op school al enorm en deze geschiedenis intri- geerde me al helemaal. En nog steeds. Volgens de officiële geschiedschrijving ontstonden de eerste menselijke be- schavingen zo’n zesduizend jaar gele- den in Soemerië (regio Irak) en Egypte.

Dat leerden jij en ik ook vroeger. Maar nu zijn er ineens overblijfselen ont- dekt die veel ouder zijn. Vondsten die helemaal niet door mensenhanden ge- maakt lijken te kunnen zijn. Neem de zes enorme uitgehakte, rechthoekige stenen die bij Baalbek in Libanon zijn gevonden, waarvan de zwaarste 1.600 ton (!) weegt. Wie heeft die stenen uitgehakt en hoe werden ze in vredes- naam verplaatst? Wat te denken van het eerdergenoemde tempelcomplex Göbekli Tepe, dat door archeologen meer dan vierduizend jaar ouder wordt geschat dan volgens de geschiede- nisboeken mogelijk is. En neem de piramides in Bosnië, die door middel van koolstofdatering 29.400 jaar oud blijken te zijn. Het beton waarmee ze gemaakt zijn, is vier keer sterker dan ons moderne beton.

‘Wie heeft die stenen
in Baalbek uitgehakt
en hoe werden ze in vredesnaam verplaatst?’

page2image3884472016