Vrede, zo oud als de mensheid?

Paravisie column Februari 2023

Over oorlog wordt vaak gezegd dat het zo oud is als de mensheid. Het is tenslotte altijd al zo dat stammen, volkeren en naties de strijd met elkaar aangaan. De Egyptenaren voerden vijfduizend jaar geleden al oorlog, net als de Soemeriërs en de oude Chinezen dat deden. Als je tenminste de geschiedenis volgt zoals wij die op school hebben geleerd. Maar wat nu als die geschiedenis niet helemaal klopt? 

Volgens de geschiedenisboeken is de mens zo’n tweehonderdduizend jaar jager-verzamelaar geweest, om zo’n tienduizend jaar geleden ineens, uit het niets, aan landbouw en veeteelt te beginnen. Vervolgens ontstonden er zo rond zesduizend voor Christus plotseling geavanceerde steden in Soemerië (Irak) en Egypte. Die steden kenden infrastructuur, watervoorzieningen, taal, schrift en tempels. Er woonden misschien wel tachtigduizend mensen bij elkaar en de samenleving en religie was georganiseerd en gestructureerd. Als je dit zo leest, voel je wel waar ik met dit artikel naartoe wil. Hoe groot is de kans dat er achtduizend jaar geleden ineens volledige beschavingen op het wereldtoneel verschenen? Precies, die kans is heel klein. Veel logischer is het om als uitgangspunt te nemen dat er al veel langer beschaving is dan gedacht wordt en dat die beschavingen door onder andere de grote overstroming van de aarde twaalfduizend jaar geleden werd weggevaagd. De mensen die leefden in Soemerische en Egyptische steden waren misschien wel de overlevenden van die ramp. Heel lang was dit een complottheorie, totdat vrij recent een aantal archeologische ontdekkingen werden gedaan die de geschiedenis in een heel ander licht zetten… 

Mysterieuze vondsten 

In Turkije is het tempelcomplex Göbekli Tepe gevonden, dat 11.500 jaar oud blijkt te zijn. In Indonesië̈, op het eiland Java, werd door een geoloog ontdekt dat het complex van Gudung Panang grote ondergrondse ruimtes kent die maar liefst zesentwintigduizend jaar oud blijken te zijn. Onlangs was ik in Bosnië̈ waar een heel tunnelcomplex is gevonden van meer dan dertigduizend jaar oud en een piramide die gedateerd werd op minstens negenentwintigduizend jaar door een vooraanstaand wetenschappelijk instituut. Ook in Peru, langs de kust van India, op de Bahama’s, in China en in Mexico werden hele oude gebouwen en infrastructuren gevonden en het einde van deze openbaring lijkt nog lang niet in zicht. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor deze nieuwe kijk op de geschiedenis. In steeds meer boeken en bijvoorbeeld programma’s op internetplatforms als Gaia, Ancient Astronauts op History Channel en de serie Ancient Apocalypse op Netflix wordt kraakhelder uitgelegd wat er ontdekt wordt en wat de achterliggende werkelijkheid daarvan kan zijn. Het meest interessant aan al deze vondsten is misschien niet eens dat onze geschiedenis aan een grondige opknapbeurt toe is. Het fascinerende is vooral wat er níet gevonden wordt op al die oude plaatsen. 

Kali Yuga 

De Maya’s dachten en rekenden in tijdscycli van zo’n vijfentwintigduizend à zesentwintigduizend jaar. Deze kennis vind je ook terug in de Hindoeïstische Yuga’s. Het is de tijd die de as van aarde nodig heeft om rond te draaien. Volgens de Maya’s kun je deze periode opdelen in vijf tijdvlakken van iets meer dan vijfduizend jaar. Het laatste tijdvlak van de huidige cyclus is in het jaar 2012 ingegaan en belooft veel goeds. Het tijdvlak dat achter ons ligt, is een ander verhaal. De periode van ongeveer drieduizend voor Christus tot 2012 is een periode vol oorlog en lijden geweest. Volgens de Yuga’s uit India komt dit omdat we door de Kali Yuga gingen als mensheid; een periode met het laagst mogelijke bewustzijn op aarde. De tijd verloopt voor de oude volkeren niet lineair, maar cyclisch. Van hoog bewustzijn, naar laag en weer naar hoog. De laatste Kali begon rond het jaar zevenhonderd voor Christus en eindigde rond het jaar 1900, met een uitloop van zo’n tweehonderd jaar. En nu zijn we weer op weg omhoog. Richting een Gouden Tijd van vrede, verbinding en harmonie, net als voor de laatste Kali periode! 

Geen sporen van geweld 

De afgelopen vijfduizend jaar waren in veel opzichten
niet bepaald een fijne tijd. Oorlog, slavernij, genocide, misbruik en onderdrukking kwamen in nagenoeg elke generatie en cultuur voor. In de periode van vijfduizend jaar daarvoor komen archeologen ook tekenen van oorlog en strijd tegen, maar al een stuk minder. Fascinerend aan de archeologische ontdekkingen van ouder dan tienduizend jaar geleden is dat ze geen sporen van geweld, van wapens, van massagraven of zelfs maar van verdedigingsmuren bevatten. Het lijkt erop dat hoe ouder de opgravingen zijn, des te minder oorlogstekenen ze laten zien. Een buitengewoon interessant fenomeen. Dit zou dus zomaar kunnen betekenen dat oorlog helemaal niet zo oud is als de mensheid, maar een vrij nieuwerwets verschijnsel van de afgelopen vijfduizend jaar! De verklaring hiervoor en voor alle wreedheid, misbruik en onderdrukking in die periode zou kunnen zijn dat de mens in zo’n laag bewustzijn heeft geleefd in aanloop naar en door de Kali Yuga heen. We zijn nu weer op de goede weg en gaan een nieuwe periode binnen die potentieel vreedzaam en welvarend is voor iedereen. 

Toenemende onderdrukking 

We zitten echter nog aan het begin van deze in 2012 aangevangen nieuwe Gouden Tijd en dat maakt dat we de effecten van het Kali-tijdperk nog volop ervaren in de wereld. Het is in mijn optiek niet vreemd dat juist nu de onderdrukkingsmechanismen zo hard draaien. De krach- ten die de mensheid beheersten in de Kali-periode willen hun macht niet zomaar loslaten. Maar de mensheid is aan het ontwaken in de nieuwe Gouden Tijd. De toenemende controle op de mensheid door bijvoorbeeld sociale kredietsystemen gaat hand in hand met de toename van wakkere mensen die deze controle doorzien. Hoe meer we gaan begrijpen dat oorlog, macht en controle typische Kali-fenomenen zijn, hoe meer we ze los kunnen laten en massaal in vrede en liefde kunnen opstaan om de onderdrukking een halt toe te roepen. Het is een kwestie van tijd totdat de Kali-krachten simpelweg geen vat meer op ons kúnnen hebben, omdat wij ze ontgroeid zijn. Of wij dat nog gaan meemaken weet ik niet, maar onze kinderen
of kleinkinderen misschien wel. In deze tijd mogen wij de wegvoorbereiders zijn voor de komende zeven generaties. En als we ons de tijd weer gaan herinneren die voor ons ligt, dan kon het misschien wel sneller gaan dan de mees- ten van ons nu verwachten. Moedig voorwaarts! 

Read More

Waarom ontspannen mensen minder hartklachten hebben.

Stress, Type A gedrag (de invloed ervan op hartkwalen)

Bij het lezen van het onvolprezen boek over gezond leven “Hoe word je 100” van Dr. William Cortvriendt (met wie ik het genoegen heb gehad kennis te maken) viel me het volgende verhaal op. Ik moest het gewoon met je delen. Iedereen zou dit mogen lezen, gespannen carrièretijgers en ontspannen levensgenieters☺️

De Amerikaanse cardiologen Friedman en Rosenman lieten eind jaren 60 de stoelen van hun wachtkamer opnieuw bekleden. De vertegenwoordiger van de bekledingsfirma keek vreemd op toen hij de stoelen zag. Hij merkte op dat ze anders versleten waren dan in andere praktijken in het ziekenhuis.

De stoelen bij de twee cardiologen waren namelijk alleen versleten aan de voorkant. Zowel de zittingen als de leuningen. Dit zette de specialisten aan het denken: blijkbaar was het gedrag van hun (hart)patiënten anders dan dat van andere patiënten.

Verder onderzoek naar psychische karakteristieken van hun hartpatiënten toonde aan dat dit gedrag overeenkwam met dat wat Friedman en Rosenman ‘Type A’ gedrag noemden. Mensen met dit gedrag hadden een verhoogd risico op hartaanvallen. Het tegenovergestelde gedrag van mensen die ontspannen ik het leven stonden noemden ze Type B gedrag. Deze mensen hadden een veel minder hoog risico op hartaanvallen dan de Type A patiënten.

Ze schreven de bestseller Type A behavior and your heart. En ondanks dat collega cardiologen ze eerst met scepsis bejegenden, bleken de twee een punt te hebben.

Wat Type A gedrag kenmerkt?

Kijk eens of je jezelf, of iemand anders erin herkent (je kunt diegene taggen voor bewustwording)

– ongeduldig zijn, zelfs als het niet nodig is

– de neiging om lopen en eten te combineren

– prikkelbaar en snel geïrriteerd zijn

– verschillende dingen tegelijk doen

– slecht kunnen luisteren

– je schuldig voelen als je even niks doet

– het moeilijk vinden jezelf te vermaken

– het altijd voelen van tijdsdruk

– gebrek aan zelfvertrouwen hebben

Chronische gespannenheid, stress en angst dus. Killers voor je gezondheid en welzijn.

Type B gedrag is dus het tegenovergestelde. Dit zijn de ontspannen mensen die zichzelf goed kunnen vermaken, die minder tijdsdruk ervaren en zich niet zo onzeker voelen. 

Ikzelf ben van origine een Type A klant. In de loop der jaren werd ik Type B, al komt Type A bij tijden nog wel eens langs. Na het lezen van bovenstaande realiseer ik me des te meer het belang van ontspannen leven. Van mediteren, yoga, sporten en transformatiewerk. En vooral van genieten van het moment. Chronische stress geeft ten slofte een driemaal hogere kans op een hartaanval en verhoogde kans op kanker en depressie blijkt uit onderzoek. Deze relaties blijken even sterk te zijn als die van andere risicofactoren als roken, hoge bloeddruk en diabetes. 

Dr. Friedman leerde zijn Type A patiënten later in de tijd meer te ontspannen. Hij stimuleerde ze om meer te gaan lezen, rustiger te rijden, op de rechterbaan te blijven, om in de supermarkt in de langste rij te gaan staan, om beter te luisteren en meer te lachen. En dat bleek te werken. Een gepubliceerd onderzoek onder 1013 overlevenden van hartaanvallen bleken degene die de adviezen opvolgden in de volgende 4.5 jaar maar liefst 62% (!!) minder vaak een nieuw hartaanval kregen.

William Cortvriendt schrijft erover:

“Er zijn veel methoden om te ontspannen zoals ademtechnieken, meditatie, zelfhypnose, yoga enz. Deze manieren hebben gemeen dat zij met name door personen met Type A-gedrag als “soft” en onbewezen worden gezien. Echter, er is wetenschappelijk bewijs dat deze technieken wel werken, dat is gepubliceerd in het toonaangevende vakblad Circulation. Het blijkt dat het verlagen van het stressniveau door meditatie bij mensen die reeds aan hart- en vaatziekten lijden, het overlijdensrisico maar liefst met 43% deed dalen in vergelijking met diegenen die niet aan meditatie deden. Mediteren blijkt dus uiteindelijk niet zo “soft” en zou voor degenen met een hoog stressniveau wel eens het verschil kunnen betekenen tussen vroegtijdige ziekte en overlijden of daarentegen een veel gezonder, gelukkiger en langer leven.”

Aldus de arts. Kortom: leren mediteren en dat regelmatig beoefenen is niet alleen goed voor de reeds spiritueel ontwaakten, maar ook voor de carrière tijgers die er eigenlijk een beetje op neerkijken.

Voor beide groepen mensen heb ik de meditatiecursus “Het ligt in jezelf” ontwikkeld. Om je te helpen meditatie onder de knie te krijgen en in je leven te integreren op een quantum manier die je proces versneld en verdiept.

Wil je meer weten? Klik op deze link: https://bridgeman.nl/licht-in-jezelf/

Bron (en aanrader): het geweldige boek: Hoe word je 100 van William Cortvriendt

Read More

Spiritualiteit in het straatbeeld

In India is spiritualiteit een belangrijk onderdeel van het leven. Spirituele stromingen leven naast elkaar in relatieve harmonie.

Alleen tussen moslims en hindoes kunnen enorme gevechten ontstaan.

Het Hindoeïsme is de belangrijkste spirituele beweging. Zeker in het zuiden waar ik was.

Het Hindoeïsme komt uit de Sanatana Dharma. Een Vedische stroming waar ook de yogastromen en bijvoorbeeld de Advaita Vedanta uit voortkomt. Ook de Boeddha heeft zijn stroom gebaseerd op de Sanatana Dharma. 

Inmiddels verdiep ik me nu 14 jaar in de Sanatana Dharma waar ik heel veel inspiratie uithaal. Karmisch ook, ik heb levens van mezelf ervaren als yogi in het enorme land door de eeuwen heen.

In de Vedische stroom wordt de Bron, het vormloos bewustzijn waar alles uit voortkomt het Brahman genoemd.

Vervolgens zijn er drie hoofdgoden.

Brahma – de Schepper die alles geschapen heeft en schept

Vishnu- de beheerder die de Schepping bewaakt

Shiva- de vernietiger. Het oude moet plaats maken voor het nieuwe.

Daarnaast is Shiva bijvoorbeeld de beschermheer van de yoga.

Alledrie hebben ze ook een vrouwelijk aspekt.

Brahma’s vrouw heet Saraswati

Vishnu’s vrouw heet Lakshmi

Shiva’s vrouw heet Parvati

In totaal wordt het aantal Hindoeïstische goden geschat op honderdduizenden. Ook overleden heiligen en lokale spirits horen daarbij.

Ganesha is misschien wel de bekendste. De beroemde zoon van Shiva en Parvati met het olifanthoofd. De God van onder andere voorspoed, wijsheid en overvloed. 

Ganesha wordt gezien als de poortwachter. Om die reden is in het logo van Bridgeman Academy ook een Ganesh verwerkt. 

Bridgeman is een poort waardoor veel mensen op het pad van transformatie, spirituele ontwikkeling en mystiek terecht komen.

In India vind je op elke straathoek (bij wijze van spreken) een tempel. Een Brahmane (heilige vrouw) die ik sprak vertelde me dat dit de reden is volgens haar dat niet iedereen depressief is in het overvolle land (1.4 miljard inwoners). Mensen kunnen hun ei kwijt bij de vele goden in de vele tempels en de priesters en Brahmanen die daar werken.

Concepten als reïncarnatie, ziel (Atman) en zelfrealisatie zijn heel normaal en voor een ieder bereikbaar. 

Mystiek, gebed, meditatie, goeroes, tempels, heiligen, wierook, goden, verhalen en spiritualiteit als basis van de samenleving.

Zou dat ook iets zijn voor ons in het westen? Langzaam maar zeker zie je de spiritualisering van de samenleving in het Westen toenemen.

Een kwestie van tijd wellicht?

Veel liefde van mij! 

X Robert

Read More

Maak je goede voornemens overbodig

Heling van procestrauma

Paravisie column Januari 2023

Elk jaar weer trappen massa’s mensen erin: de goede voornemens! De decembermaand heeft daardoor een geweldig excuus. Je mag drinken wat je wilt, eten wat je wilt en je hoeft nauwelijks te bewegen. Je gaat het tenslotte in januari allemaal anders doen! Toch? De meeste mensen houden het echter, alle goede voornemens ten spijt, niet vol en zijn gaandeweg januari gewoon weer waar ze waren. Herkenbaar? Wat maakt dat we goede voornemens aangaan en wat maakt dat ze meestal op niets uitlopen? Robert Bridgeman heeft mogelijk de sleutel tot duurzame verandering! 

Wellicht ben jij iemand waarbij het allemaal wel meevalt. Iemand die al jaren geleden de valkuil van de goede voornemens heeft doorzien en er niet meer voor gaat. Hoe dan ook is het interessant die goede voornemens eens te ontleden. Goede voornemens gaan overwegend over gedrag. En wel twee soorten gedrag. Namelijk 1: de dingen die je doet die je eigenlijk niet wilt doen en 2: de dingen die je niet doet, maar je eigenlijk wel heel graag zou willen. Binnen de eerste categorie vallen bijvoorbeeld: ongezond en te veel eten, een borrel te veel drinken, roken, verdovende middelen, de hele dag op je telefoon zitten, steeds maar weer overwerken, de winkelstraat leegkopen als je je niet lekker voelt, tot diep in de nacht blijven zappen en alle andere verslavingen. Binnen de tweede categorie vallen bijvoorbeeld sporten, mediteren, yoga beoefenen, koud (af)douchen, vasten, hardlopen, fitness, fietsen en andere activiteiten die heilzaam zijn voor je vitaliteit en welzijn. 

Duivels dilemma 

Een duivels dilemma kunnen we wel stellen. Als je toch
in staat zou zijn categorie 1 helemaal los te laten en categorie 2 helemaal te omarmen, wat een leven zou je dan hebben! Je zou je fitter, fijner en gelukkiger voelen dan ooit tevoren! Je zou eruitzien als een god of godin en je zou de energie hebben om al je dromen en verlangens waar te maken! Toch? Of zou het leven saai en eentonig worden? Zou je zo’n tenenkrommende gezondheidsfreak zijn? En tachtig procent van je vrienden kwijtraken, omdat ze je niet meer gezellig vinden? Als we iets minder zwart-wit kijken dan is iedereen het er, vermoed ik, over eens dat iets minder doen wat niet heilzaam voor je is en iets meer doen wat wel heilzaam voor je is een positieve beweging is. Wat nu als ik een mogelijke sleutel voor je heb? Een diepgeworteld mechanisme dat de bron is van zowel de zin in categorie 1, als de weerstand in categorie 2? Heb ik het dan over het pijn-genot principe? Een overlevingsmechanisme diep in je oerbrein dat ervoor zorgt dat je als mens pijn vermijdend en genot zoekend bent? Een deel van je zenuwstelsel dat maakt dat je steeds op zoek bent naar fijne ervaringen en comfort en de moeilijke en energie kostende facetten van het leven uit de weg probeert te gaan? 

Trauma 

Hoewel het pijn-genotmechanisme zeker een groot effect op beide genoemde categorieën heeft, is het niet wat
ik hier bedoel. Heb ik het dan over het niveau van de gedachten en de overtuigingen? Het mentaal lichaam waar diep in verscholen je zelfbeeld bepaalt wat wel en wat niet bij je past? De beperkende gedachten en overtuigingen die je van je (voor)ouders en sociale omgeving hebt meegenomen vanuit je jeugd? Hoewel je zelfbeeld en overtuigingssysteem zeker een groot effect hebben op wat je wel en niet doet, bedoel ik dit niet in deze context. Er is een diepere oorzaak te vinden die maakt dat je jezelf op een bepaalde manier saboteert. Een bron waar alle overtuigingen, zelfbeelden en overlevingsmechanismen door veroorzaakt zijn. Ik heb het over trauma. Nu kan ik je hersenen bijna horen kraken als ik deze link leg. Wat heeft het feit dat je vanavond, terwijl je eigenlijk zou vasten, toch die zak paprikachips uit de kast haalt met trauma te maken? Waarom zou er een link zijn tussen die wijn die je dit weekend gaat drinken, terwijl je besloten had deze maand geen alcohol te gebruiken, en trauma? Hoe kan ik beweren dat het feit dat je jouw sportschoolabonnement gemiddeld slechts drie keer per jaar verzilverd iets van doen heeft met trauma? Nee Robert, dit is wel heel vergezocht! 

Procestrauma 

Ik begrijp je initiële voorzichtigheid in deze, echter wil ik je verzoeken met me mee te denken. Trauma is een breed begrip. Ik heb het niet zozeer over wat in de GGZ type 1 trauma genoemd wordt. Type 1 trauma (ik noem het impact trauma) is trauma dat veroorzaakt wordt door een enkele gebeurtenis. Een ongeluk, een verkrachting, een beroving. Ook al weten reïncarnatietherapeuten die dit lezen dat ook dit trauma overwegend veroorzaakt wordt door karma uit eerdere levens, het gaat om betrekkelijk op zichzelf staande gebeurtenissen die relatief goed te genezen zijn doormiddel van de juiste traumahelingstechnieken. Waar ik het over heb is type 2 trauma, wat ik zelf procestrauma noem. Dit is het soort trauma dat zich gedurende je tijd in de baarmoeder, door de eerste zeven jaar van je leven en richting je pubertijd en adolescentie, heeft gevormd. Dit trauma komt voort uit je afwezige vader die altijd maar moest werken en je het gevoel gaf dat je zijn liefde en aandacht niet waard was. Of vanuit je moeder die door haar eigen jeugd je niet de liefde kon geven die je eigenlijk diep vanbinnen nodig had. Procestrauma is het trauma van mensen die je gedurende je jeugd steeds weer op je plek wezen, waardoor je het gevoel ontwikkelde dat je eigenlijk niet goed genoeg bent. 

Lichter leven 

Procestrauma leidt in mijn ervaring als therapeut tot de meeste gedragsafwijkingen, sabotageneigingen, overlevingsmechanismen, lage zelfbeelden, beperkende overtuigingen, angsten en verslavingen. Deze vorm van trauma is moeilijker te genezen dan impacttrauma, maar heling is zeker niet onmogelijk. Het vraagt langere termijn traumahelingswerk met gebruik van meerdere methoden. Ik zeg tegen cliënten die net beginnen op dit pad vaak: “Geef jezelf drie tot vijf jaar intensieve traumaheling bij verschillende therapeuten, in transformerende retraites en bij diverse teachers.” Dan kan het procestrauma beetje bij beetje helen en in de loop der jaren ga je de verschillen merken. Je gaat steeds lichter leven, steeds meer van jezelf houden en jezelf steeds minder saboteren. De mensen die dit advies ter harte nemen zie je gewoon opknappen en zijn na die periode van drie tot vijf jaar een hele andere versie van zichzelf. Optimaler, authentieker, gelukkiger. Deze mensen hebben geen goede voornemens meer nodig om hun gedrag aan te passen. Wanneer je de wortel van je gedrag in trauma hebt gevonden, heb je een hele grote stap gezet naar een heilzaam en vitaal leven. Ik wens je een prachtig 2023 toe! 

P.S. Om mensen te helpen dieper inzicht te krijgen in de oorzaak, effecten en genezing van trauma ben ik een boek aan het schrijven: Trauma, de poort naar de vrijheid. Wanneer het uitkomt zullen we vijf exemplaren weggeven via ParaVisie Magazine. Houd hiervoor de artikelen van mijn hand in de gaten.

Read More

PROGRAMMERING

De Soemeriërs waren de eerste officiële beschaving in onze geschiedenis. 

Hun steden bevonden zich in wat nu Irak is.

Volgens de geschiedenisboeken verschenen zij in het vierde millennium voor Christus plotseling op de wereld.

Met steden, taal, schrift, infrastructuur, landbouw en godsdienst, alles erop en eraan.

De Soemeriërs zagen dat zelf anders. 
Volgens hun (nog bestaande) kleitabletten is de mens 200.000 jaar geleden gecreëerd door een DNA mutatie tussen de toenmalige mensaap en een buitenaards ras.

De Anunnaki.

Dit ras, afkomstig van de planeet Niburu (planeet X) bestond uit reuzen die duizenden jaren oud konden worden.

Deze reuzen hadden dienaren nodig op aarde en creëerden daarom de mens naar hun evenbeeld.

Maar wel kleiner dan zij waren…
Met de nodige beperkingen…
En met een kortere levenscyclus…

En omdat de mens als dienaar fungeerde werden slavenproggramma’s in het DNA geprogrammeerd waar we tot op de dag van vandaag de gevolgen van ondervinden:

Programma’s als:

🛠 Hard werken en je best doen
🛠 Naar je meerdere luisteren
🛠 Op tijd komen
🛠 Je identificeren met je prestaties
🛠 Jezelf in dienst stellen van het geheel
En zo verder.

Programma’s waar onze huidige manier van werken nog onder lijdt.
Waar jij misschien wel onder lijdt.

Ze maken je afhankelijk van een werkgever, van een baan om te overleven. Ze maken dat je de shit van je leidinggevende maar blijft slikken. Ze zorgen dat je steeds weer moet presteren om je goed genoeg te voelen.

Hoe zou het zijn als je je hier los van zou kunnen maken? Als je jezelf kunt bevrijden van deze ketenen?

Kan dat?
Kun je deze programma’s herprogrammeren?
Jazeker.

Transformatieprotocollen werken tot diep in je DNA.
En helpen je deze slavenproggamma’s te transformeren.

Zodat je vrij kunt zijn om te zijn wie je diep vanbinnen bent en te doen wat je echt graag wilt met je leven.

Meer weten en zelf ervaren hoe dit werkt?
Kom naar Terra Nova Center

Ik zie je misschien in januari al wel:
https://terranova.center/agenda/

X Robert

Read More

INNERLIJKE RIJKDOM

Wat heb jij je voorgenomen voor dit nieuwe jaar?
Wat laat je achter je in 2022?
En wat neem je juist mee?

Welke nieuwe gewoonten, gedachten en inspiraties zou je graag integreren in je leven?
Wat wil je graag doen?
Wie wil je graag zijn?
Wat zou je graag willen ervaren?

Wat zijn je grote verlangens voor het nieuwe jaar?
En vanuit waar komen je wensen?
Vanuit je mind? Vanuit je menselijke wil?
Of vanuit de diepe fluistering van je Ziel?

Kun je luisteren?
Echt luisteren?
De fluistering horen vraagt om stilte.
Stilte in jezelf.
De fluistering begrijpen vraagt om vertrouwen.
Vertrouwen in jezelf.
De fluistering volgen vraagt om moed.
Moed in jezelf.

Je bent al rijk.
Het maakt niet uit hoeveel geld, of middelen je hebt.
Je bent rijk wanneer je de fluistering van je Ziel kunt horen, begrijpen en volgen.

Want de wensen vanuit je menselijke wil zijn vaak geconditioneerd, bedacht en tijdelijk.
Maar de verlangens vanuit de fluistering van je Ziel zijn puur, authentiek en eeuwig…

In 2023 hoef je je niet meer te gedragen zoals de samenleving van je verwacht.
Je hoeft je niet meer te voegen naar wat je omgeving van je vraagt.
Je hoeft niet langer diegene te zijn waarbij anderen zich comfortabel voelen.
Je mag jou zijn…

Zoals je was toen je geboren werd.
Zoals je was voor je geboren werd.
Zoals je bent in al die dimensies waarin je authentiek bent.

Soms lijkt het wel alsof die werkelijke jij door een dikke muur van je afgehouden wordt. 
Alsof je er niet bij kunt.
Alsof je een leven leidt dat parallel loopt aan het leven waar je eigenlijk voor kwam…
Die muur is illusionair.
Ze bestaat uit conditionering.
Ze bestaat in een matrix van afscheiding en angst.

Jezelf bevrijden uit die illusie…
Is een kwestie van terug stappen.
Een kwestie van stil zijn.
Een kwestie van luisteren.
Niet met je oren…
Niet met je mind…
Maar met je hele wezen.
Naar de fluisteringen van je Ziel.

Zielsverlangens kunnen niet anders dan uitkomen.
Dat is een kosmische wetmatigheid.
Zielsverlangens kunnen alleen maar werkelijkheid worden.
En jij hoeft ze alleen maar te horen.
Te weten…
Te voelen…
En ze te vertrouwen.

Omdat ze je de weg wijzen.
De weg naar een leven voorbij je conditioneringen.
Een leven voorbij de verwachtingen van je buitenwereld.
Omdat ze je de weg wijzen naar wie je in werkelijkheid bent.
En naar de bestemming die je in werkelijkheid hebt hier op Aarde.

Je bent al rijk.
Stinkend rijk.
Van binnen…
Je leeft al rijk.
Je voelt al rijk.
Je weet al rijk.
Van binnen…

Om in overvloed te leven hoef je niet uiterlijk rijk te zijn…
Je bent het al van binnen.

Ik wens je vertrouwen en moed toe.
2023 is jouw jaar. 

En ze is pas net begonnen!

Geniet ervan, met volle teugen!

X Robert

Read More

TRILLING

Steeds meer mensen kom ik tegen die er alles aan doen om in een hoge trilling te blijven. Alleen maar op positief focussen, positief denken, niet met de doemscenario’s in de wereld bezig zijn. Niet met hun eigen demonen bezig zijn. Als je hoog genoeg trilt verdwijnen die, denken ze.

Niets is minder waar.

Oud karma, laag trillend trauma, entiteiten en auralifters verdwijnen niet als de trilling verhoogd wordt.
Ze zijn alleen minder goed waarneembaar.

Totdat zo iemand dan in een lagere trilling komt. 
Door ziekte
Door tegenslag
Om wat voor reden dan ook

Ja en dan “bespringt” het oud zeer ze.
Want het zit er gewoon nog.

En dat willen ze natuurlijk niet voelen.
Dus proberen ze alles te doen om weer in de hoge trilling te komen.

In plaats van de kans te grijpen om deze lage trillingsenergie te transformeren. Door innerlijk werk te doen.
Met een transformatiecoach, of ander soort healer.

Face your deamons zeggen de Boeddhisten. 
De Boeddha leerde zijn mensen juist door de pijn heen te gaan. 
Niet deze te bypassen door alleen in hoge Staten te zijn.

Zonder modder geen Lotus.

Dus. 
Jezelf in hoge trilling brengen is prima.
Maar dat doe je juist door je lage trillingsstukken te transformeren. Je karma, je trauma, je entiteiten, je oude pijn en de pijn van je voorouders.

Pas dan kan het licht écht binnenkomen.

En dan begrijp je ook waarom het zo belangrijk is dat we de demonen in de wereld aankijken. Ons licht erop schijnen zodat ze kunnen transformeren. 
Zonder dat kan de mensheid nooit in een echte hogere trilling komen.

Ook voor de mensheid als geheel telt dat ze haar demonen moet aankijken. 
En ook voor de mensheid geldt:
zonder modder geen Lotus.

Doe je schaduwwerk.
In de wereld en in jezelf.
For the good of all!

X Robert

Read More

HET LOYALITEITSCONFLICT MET JE OUDERS

Je ouders, grootouders en andere opvoeders bedoelden het goed. 

Ze deden hun best je op te voeden zoals zij juist achtten, en vooral zoals zij opgevoed waren, of het tegengestelde daarvan.

Maar ook zij waren/zijn gewonde mensen. Getraumatiseerd in hun opvoeding en door hun zielskarma.

Goedbedoelde amateurs die hun best deden (in meer of mindere mate) maar geen holistische opleiding in ouderschap hebben gevolgd.

Zij wisten niet hoe ze hun eigen trauma’s konden helen. 
Ze hadden geen idee dat ze oude familiepijn doorgaven aan jou.
En hoe hadden ze moeten weten dat jij hun verdriet, angsten en boosheid zou gaan dragen?

Veel mensen hebben een loyaliteitsconflict naar hun ouders.

Loyaal in de zin van:
“Ik heb het toch goed gehad?”
“Het heeft me aan niets ontbroken”
“Ze gaven wat ze konden”
“Ze hebben hun best gedaan en meer konden ze niet doen”

En vinden dat ze geen recht hebben hun ouders de “schuld” te geven van hun doorgegeven trauma.

Maar het gaat niet om schuld…
Het gaat om verantwoordelijkheid nemen.

Zij wisten het niet, maar jij wel.
Dat jij verantwoordelijkheid neemt dus.

Ben jij in staat de taak op je te nemen en je eigen trauma te helen?

Ben jij bereid het familiekarma door jou heen te helen zodat de generaties na je er geen last meer van hebben?

Makkelijker gezegd , dan gedaan… ik weet het.
Je eigen karma uit andere levens helen, je jeugdtrauma’s genezen en je familiekarma opschonen kan een hell of a job zijn…

Zeker als je een oude ziel hebt met vele getraumatiseerde levens opgeslagen in het karmisch geheugen…

Ik ben er nu zelf zo’n veertien jaar mee bezig en nog lang niet klaar. (Ook niet in de veronderstelling daar dit leven mee klaar te gaan zijn).

Maar elk traumaatje dat ik in mezelf heel werkt bevrijdend…
Elk vorig leven dat ik doorwerk ruimt op…
Ieder familietrauma dat ik verwerken kan maakt mijn leven lichter. En dat van mijn kinderen…
Met ups en downs, makkelijke en zware perioden.

Het is de transformatieve weg naar een lichter en authentieker leven. 

Zoveel mensen die daar baat bij hebben.
En zichzelf bevrijden…
En daarmee de generaties na hen.

Kom eens een transformatieretraite volgen op Terra Nova Center dan helpen we je bij dit proces.https://terranova.center


Alle goeds!

Robert Bridgeman

Read More

ZONDER MODDER GEEN LOTUS

De status quo in het leven is nog altijd het verleden het verleden laten. Massaal worden emoties weggedrukt. De meeste mensen hebben het idee dat ze verder en verder moeten. De vlucht vooruit. Vooral niet naar de pijn uit het verleden toe.

Pijn uit het verleden noem je ook wel trauma. Bij het woord trauma denken veel mensen nog aan grote verkeersongelukken of misbruiksituaties. 

Maar trauma is veel genuanceerder dan de grote impact trauma’s die je kunt hebben.

Naast eenmalig, of impacttrauma, kennen we ook procestrauma: Kleine traumatiserende gebeurtenissen die zich herhalen over een langere periode.

Proces trauma uit je jeugd kan een enorme ballast zijn. Je vader die steeds maar liet blijken dat je eigenlijk niet goed genoeg was. Kinderen op school die je telkens weer buiten sloten. De angsten en onzekerheden van je moeder. Alle keren dat je je emoties inslikte. Het is allemaal onderdrukt procestrauma dat in je lichaam blijft.

Als je maar door gaat en nooit de tijd neemt om je oude pijn, trauma en onderdrukte emoties te verwerken, dan gaat het een eigen leven leiden.

Het trauma dient zich aan als onbestemde negatieve gevoelens. Als verslavingen aan alcohol, of werk, of chocola, of spullen kopen. Het dient zich aan als depressieve emoties, als woede en triggers, als persoonlijkheidsstoornisen, als angsten en paniek…

Niet verwerkt trauma uit je jeugd heeft een enorm effect op je levenskwaliteit en je persoonlijke ontwikkeling.

Je kunt nog zoveel meditatie, yoga en spirituele activiteiten doen. Als je je oude pijn niet verwerkt blijf je tegen een plafond aanlopen…

Het is essentieel dat we gaan zien dat trauma hebben niet betekent dat je gek bent. Zelfs zware persoonlijkheidsstoornissen en psychoses komen er uit voort…

In het Boeddhisme wordt het ‘je demonen aankijken’ genoemd. Zonder dat is de weg van meditatie een doodlopende…

Om deze reden heb ik me gespecialiseerd in TRAUMAHELING.

Samen met Giel Beelen nam ik de vierdelige podcast Trauma Talk op. Je vind deel 1 hier: https://www.kukuru.nl/2022/01/05/trauma-talk-1/

Speciaal voor deze podcast nam ik vier ZELFHELINGSMODULES op. Je vindt ze hier: bridgeman.nl/traumatalks

Als je live aan de slag wilt, dan ben je van harte welkom in ons transformatiecentrum vlak onder de Zuid-Franse Pyreneeën: www.terranova.center

Mijn team en ik gaan ervoor om je op alle mogelijke manieren te helpen met het Helen van je oude pijn. 

Omdat trauma onze trilling laag houdt en het Helen van trauma een essentiële stap is in het verhogen van onze collectieve trilling op weg naar de Nieuwe Aarde.

Doe je mee? 

X Robert

Read More

Klimaatverandering

Door mens, natuur of bewustzijn?

Paravisie column December 2022

Het is een maandagochtend in november op Terra Nova, in het zuiden van Frankrijk, als Robert Bridgeman deze column schrijft. De dag ervoor was het nog prachtig weer, de zon scheen en de temperatuur was met 25 graden zeer aangenaam. Afgelopen nacht sloeg het weer echter ineens om: hevige wind, grauwe lucht, regen. Iedereen op Terra Nova weet waarom dat zo is. Robert: “Er komt een retraitegroep aan met deelnemers die diep innerlijk transformatiewerk gaan doen…” 

Telkens als er een transformatiegroep gepland staat hier in ons centrum, slaat het weer om. In het begin denk je nog dat zoiets toeval is. Maar als vier jaar lang, 26 weken per jaar, bij elke retraitegroep het weer verandert van stralend en zonnig op zaterdag naar storm en regen op maandag, dan is het toeval er op een gegeven moment vanaf. Aan het weer kunnen we de thema’s van de groep inschatten. Heftige wind is vaak weerstand en innerlijke frustratie. Veelal thema’s die gaan over onrecht, boosheid en trauma. Als er regen in het spel is, dan is er veel verdriet, slachtofferschap en spelen er thema’s als ‘niet gezien worden’. Storm betekent meestal dat er zwaardere entiteiten naar boven komen en grijze lucht heeft met vooroudertrauma te maken. Ooit hadden we voor groeps- aankomst een hagelbui met hagelstenen als keien. Auto’s werden beschadigd en de stenen gingen dwars door de raampjes van de serre. De transformatieweek erna was als vuurwerk. 

Woensdag: opklaringen 

Als je het bovenstaande aan mensen die hier komen vertelt, dan kijken ze je vaak verrast aan. Ze verwachten prachtig weer in Zuid-Frankrijk en zijn verbaasd als dat niet zo blijkt te zijn. Maar ook blij als ze halverwege de week het weer zien veranderen. Over het algemeen kunnen we stellen dat het weer op woensdagmiddag beter wordt. Dan zijn de eerste grote doorbraken geweest en beginnen de deelnemers op te klaren. Soms hebben we zulke diepe thema’s dat de zon pas doorbreekt als de mensen op zaterdag vertrekken. De zondag erna is het hier meestal gewoon lekker weer, net als gisteren, tot er zich weer een nieuwe groep aandient. Voor ons bewoners van Terra Nova is het elke keer weer de vraag wanneer we weer van het mooie weer kunnen genieten. De koks, allrounders en technische mensen manen de transformateurs, die de sessies begeleiden, weleens grappend aan om wat harder te werken met de groep. Hoe sneller de mensen hun issues en trauma’s opklaren, des te sneller hebben de bewoners weer mooi weer. 

Opwarming 

Onze ervaring hier op Terra Nova is dus, op microniveau, dat menselijke emotie het weer kan beïnvloeden. Steeds weer zien we het met onze eigen ogen gebeuren. Mooi weer als er geen mensen zijn, of in de weken dat er geen traumahealing plaatsvindt (zoals bij masterclasses, in vakantieweken, of gedurende meditatieweken). En regen, wind en storm als er mensen komen voor weken met diepe transformatieprocessen. Als we dat doortrekken naar de mensheid als geheel en de veranderingen qua weer en klimaat, dan geeft dat een interessant gezichtspunt. Er is een enorme maatschappelijke discussie gaande over de vraag of het klimaat verandert en zo ja of dat door mens of natuur komt. Ik volg die gesprekken met interesse, vooral ook omdat ik zelf merk dat er wel degelijk een grote verandering plaatsvindt. Niet vanuit een theoretisch verhaal, maar vanuit de praktijk. Hier in de Pyreneeën bijvoorbeeld waren er ooit talloze grote gletsjers. Gletsjers zijn enorme ijsrivieren. De afgelopen honderd jaar is 90% van die gletsjers gesmolten. Er zijn er nu nog drie over. Drie hele kleintjes die hard achteruitgaan. Hoe ik dat zo zeker weet? Omdat de desbetreffende bergketen vlak bij Terra Nova is en ik er heel regelmatig kom. Ik zie het dus met mijn eigen ogen gebeuren. Twee weken geleden nog stond ik met mijn oudste zoon naar een van die gletsjers te kijken. Een paar kleine sneeuwveldjes zijn nog over. Het wordt hier in Occitanië dus steeds warmer. Deze zomer was de warmste ooit en we hebben de oogsten hier zien mislukken. En niet alleen hier warmt het op. Ook bijvoorbeeld de ijskappen op de Kilimanjaro in Tanzania zijn met 85% teruggelopen. In 2014 en 2017 heb ik in dezelfde maand de berg beklommen en het verschil in drie jaar tijd met eigen ogen kunnen aanschouwen. Wat er in de rest van de wereld gebeurt, is voor mij niet zeker, maar ik zie wat ik zie gebeuren en daar ga ik vanuit. De opwarming van de aarde heeft voor mij daarmee een grote waarschijnlijkheid.dk werk doet, zou de 

Nieuwe ijstijd? 

Dan rest nog de vraag door wie die opwarming komt. Mens, natuur, of allebei? Het vervelende in deze discussie is dat de elitekrachten van onze planeet de opwarming van de aarde geheel in de schoenen van de mens schuiven en er misbruik van maken om hun controle-agenda door te duwen. Energie is een machtsmiddel geworden om ons mensen nog beter te kunnen controleren. En eerlijk is eerlijk, je gaat mij niet wijsmaken dat al die vliegtuigen, al die uitstoot van mijnbouw en industrie en al die (vracht) auto’s geen invloed hebben op de temperatuur van onze planeet. Even los van de vervuilende werking die deze uitstoot heeft op lucht en oceanen. Maar of de mens alléén verantwoordelijk is, dat is nog maar de vraag. Grote kosmische bewegingen, planetaire ritmes van miljoenen jaren oud en weermanipulatie met bijvoorbeeld HAARP en geo-engineering, hebben in mijn optiek veel meer invloed dan de menselijke uitstoot. En er zijn ook andere waar- schijnlijkheden. Als je bijvoorbeeld wetenschappers als de Amerikaanse Gregg Braden mag geloven, bevinden we ons in een honderdduizenden jaren oude cyclus en staan we aan de vooravond van een nieuwe ijstijd. Volgens Braden neemt de temperatuur op aarde en de hoeveelheid CO2 altijd toe als er zich een koude periode aandient. We gaan het zien. 

De oplossing? 

Maar wat nu als het niet deze externe factoren allemaal zijn die het klimaat beïnvloeden, maar de menselijke emotie? De afgelopen honderd jaar is de aarde stukje bij beetje warmer geworden. Tegelijkertijd heeft in diezelfde periode het controlenet vanuit de elite zich zichtbaar gesloten rondom de wereldbevolking. Het is een kwestie van tijd voordat de sociale kredietsystemen worden ingevoerd, het geld alleen nog digitaal beschikbaar is en al onze bewegingen met satellieten en surveillancecamera’s worden vastgelegd (niet dat dat lang stand zal houden overigens, maar dat is een andere discussie). Zou het onderdrukken van de mensheid tot een collectieve frustratie leiden die zo diep zit en ons bewust en onbewust innerlijk zo verhit, dat we daarmee de temperaturen op aarde omhoog brengen? Zoals we hier op Terra Nova in het klein zien dat verdriet tot regen leidt, weerstand tot wind en boosheid tot storm? ‘Zo binnen, zo buiten’, zei Hermes Trismegistus. Het is tenslotte ons collectieve bewustzijn dat de werkelijkheid (co-)creëert waarbinnen we leven. Zou dat betekenen dat we de opwarming van de aarde kunnen stoppen door op een andere manier innerlijk om te gaan met de controlemechanismen die ons gevangen houden? En zou het zo zijn dat als we die controle straks afwerpen, de opwarming van de aarde als vanzelf stopt? Zoals oorlog tegen terrorisme destijds tot meer terrorisme heeft geleid en de oorlog tegen drugs nog altijd tot meer drugs, leidt de strijd tegen de opwarming van de aarde misschien wel tot meer opwarming van onze planeet. De oplossing? Hier op Terra Nova blijkt steeds dat het innerlijk werk van de retraitedeelnemers een directe correlatie heeft met het opklaren van het weer. Dus zou het dan zo kunnen zijn dat wanneer de gehele wereldbevolking innerlijk werk zou gaan doen, de opwarming van de aarde zou stoppen? En zou het zelfs zo zijn dat wanneer alle mensen op aarde innerlijk werk gaan doen, ook de controle door de elite als vanzelf ophoudt? Omdat wij mensen uiteindelijk onze ge- hele werkelijkheid samen co-creëren vanuit onze collectieve conditioneringen en filters? Een beetje spiritueel mens weet het antwoord op deze vraag. 

Read More