De Nieuwe Aarde

Onkruid Magazine Februari/Maart 2023

We zijn onderweg naar de volgende Gouden periode 

Volgens talloze tradities en voorspellingen zijn wij als mensheid zo rond het jaar 2012 een nieuwe periode ingegaan. Zowel de Maya’s in Zuid-
Amerika als de voorlopers van het Hindoeïsme in India voorspelden al lang geleden dat we aan het begin van de eenentwintigste eeuw een nieuwe
tijd zouden ingaan. Volgens de Hindoeïstische Yuga’s (geschriften) komen we net uit een duistere periode van zesentwintighonderd jaar genaamd
Kali. Die startte ongeveer 700 jaar voor Christus en eindigde ongeveer rond de tijd waarin jij en ik nu leven. Kali was een tijd van macht, onderdrukking en oorlog. Niet vreemd dat de middeleeuwen precies in deze periode vielen. Ook indianenvolken als de Lakota, de Tolteken en de Hopi hebben vergelijkbare profetieën over deze tijd en in de Westerse astrologie gingen we onlangs over van het Vissentijdperk naar het bloeiende Aquarius. 

De Katharen voorspelden in de dertiende eeuw dat rond deze tijd de “laurier weer zou bloeien”. 

Het is voor de moderne, wetenschappelijk ingestelde mens maar lastig te bevatten. Hoezo wisten die holbewoners en primitievelingen van vroeger ons
te voorspellen wat wij in deze tijd ervaren? De evolutietheorie vertelt ons tenslotte dat de mens tweehonderdduizend jaar geleden als primitieve jager-verzamelaar startte en pas twaalfduizend jaar geleden met akkerbouw en veeteelt begon. Wij, de moderne mens zijn het summum van ontwikkeling is de heersende gedachte. Wij zijn de top van de technische ontwikkeling, wij zijn het meest bewust, intelligent en wijs van alle tijden dat de mensheid bestaat. Toch? Waarom zeggen indianen dan dat we met elke generatie niet dichter bij de kern komen, maar dat we met elke generatie daar juist verder vanaf gaan? Hoe wisten de oude Indiërs dan dat we nu zouden overgaan van het tijdperk dat achter ons ligt, dat gekenmerkt werd door hiërarchie, onderdrukking en machtsmisbruik, naar een tijdperk dat gaat om wet- en regelgeving, systemen en democratie? De moderne mens is allesbehalve de meest ontwikkelde en intelligente mens ooit. We krabbelen als mensheid juist uit een diep en donker dal dat gekenmerkt werd door een heel laag bewustzijn en een lage intelligentie. Laat je gedachten maar eens gaan over de periode die achter ons ligt. Denk aan de gruwelijkheden in de tijd van het Romeinse rijk, de vernietiging
van natuurvolkeren, de gevechten in arena’s en de constante oorlogen. Denk ook aan de opkomst van de Katholieke kerk, de slavernij, de ketterverbrandingen, de kruistochten, de vrouwenonderdrukking en de heksenverbranding. En wat dacht je van de kolonisatie en de genocide op indianenvolkeren? Of de wereldoorlogen en de verschrikkingen van
de Nazi’s, tot en met de Vietnamoorlog, de koude oorlog, helemaal tot de Oekraïne nu? Het is misschien wel te zot voor woorden dat er mensen zijn die de moderne, consumerende, vernietigende mens als iets hoogstaands durven te omschrijven. 

Oude volkeren dachten in cyclische tijd in plaats van lineair tijdsverloop. De tijd ging voor hen in spiralen. Kali, de donkere periode die achter ons ligt, is dus voorafgegaan door een tijd van hogere intelligentie en bewustzijn. En daarvoor was een tijd van nog hoger bewustzijn, een Gouden tijdperk. En daarvoor weer een tijd van lager bewustzijn. En daarvoor weer een Kali periode van heel laag bewustzijn. De tijd gaat rond. Zowel de Maya’s als de oude Indiërs gaven die cirkels zo’n vijfentwintigduizend jaar. En de laatste Gouden tijd, twaalfduizend jaar geleden, was de tijd van Atlantis. Vanaf die periode zijn we alleen maar omlaag gezakt in bewustzijn en intelligentie, tot het laatste Kali tijdperk waar we nu net uitklimmen. In 2012 zijn we een nieuwe periode van vijfentwintigduizend jaar ingegaan. Van heel laag bewustzijn, zijn we weer op de weg omhoog, in de richting van een nieuwe Gouden tijd. Het bijzondere aan deze ontwikkeling is dat het verklaart hoe bijvoorbeeld de piramides gebouwd konden worden. De Egyptenaren waren nu eenmaal bewuster en intelligenter dan wij nu door de hoge trilling van de periode waar ze in leefden. Het verklaart ook de talloze opgravingen die de afgelopen decennia zijn gedaan naar bijvoorbeeld Göbekli Tepe in Turkije, een tempelcomplex van 11.500 jaar oud. Of de opgravingen van de piramide van Visoko in Bosnië̈. Deze laatste mocht ik zelf bezoeken en ik heb het certificaat waarop de koolstofdatering van organisch materiaal dat onder de betonnen buitenlaag van de piramide is aangetroffen, met eigen ogen gezien. Een onafhankelijk instituut gaf zonder te weten waar het materiaal vandaan kwam een leeftijd van bijna dertigduizend jaar aan. Een piramide die dertigduizend jaar geleden gebouwd is? Met beton dat vier keer sterker is dan het beton van nu? Deze ontdekkingen wijzen erop dat de mensheid bewuster en intelligenter was in het verleden. En denk ook maar eens aan het contact met buitenaardse beschavingen? Iets wat in de oudheid heel normaal was. Vliegende schotels, astronauten en ruimteschepen komen we tegen in Egyptische hiërogliefen, op Soemerische kleitabletten en in Peruaanse bouwwerken. Waarom hadden mensen toen dat contact wel en wij nu niet meer? Omdat de mensheid destijds een veel hoger bewustzijn had en met de beschavingen uit hogere dimensies kon communiceren. Gedurende het Kali tijdperk is de mens (op uitzonderingen na) dat contact kwijtgeraakt door de lage trilling. In deze tijd van hoger bewustzijn zien we ook dat er steeds meer contact is met buitenaards leven. Meer en meer mensen spreken allerlei lichttalen, steeds meer mensen leren de Arcturianen, de Pleiadiers, de Syrianen en andere beschavingen kennen en de tijd dat we weer openlijk intergalactische verbindingen aan zullen gaan ligt niet ver meer bij ons vandaan. 

Laten we eens kijken naar de toekomst. Want volgens de tradities zijn we weer op weg naar een volgend Gouden tijdperk. En inderdaad, we zien steeds meer mensen ontwaken in een hoger bewustzijn. De macht van de Katholieke kerk is afgenomen, de elite kan niet zomaar meer ongestraft moorden en verkrachten zoals edellieden vroeger konden. In de meeste landen ter wereld worden wetten en democratische besluitvorming gerespecteerd. Tenminste, zo lijkt het. Achter de schermen tekenen de contouren
zich af van controlesystemen die de mensheid met artificiële intelligentie, sociale kredietsystemen en transhumanisme onder de duim proberen te houden. De krachten die gedurende de laatste Kali periode de macht hadden, proberen de mensheid koste wat kost in hun controle te houden. Tegelijkertijd ontwaken steeds meer mensen. Steeds meer individuen doorzien de controlesystemen en de propaganda er omheen. Meer en meer mensen houden zich bezig met spirituele ontwikkeling en zelfrealisatie. Er is een enorme toename in het aantal mensen dat de illusie doorziet. Ook daarin voedden de oude volkeren ons. De Boeddha bijvoorbeeld beschreef al dat wij in een Maya leven, een staat (sluier) van onwetendheid die bewaakt wordt door de Mara, de Boeddhistische satan. De Katharen gingen daarin nog verder. Zij stelden dat de God die de aarde en de mens heeft geschapen eigenlijk de Duivel is (hetgeen alle eerdergenoemde misstanden van de Katholieke kerk onmiddellijk verklaart). Ook de Katharen spraken over een illusie. Zij noemden de werkelijkheid waarin wij leven de namaakschepping. De werkelijke schepping van het licht noemden zij het Pleroma, het equivalent van het Boeddhistische Nirvana. Onlangs hoorde ik Elon Musk in een video beschrijven hoe hij denkt dat we in een simulatie leven. En daarin kon hij wel eens gelijk hebben. Hoe je deze simulatie ook omschrijft: de namaakschepping, het hologram, de matrix, of het Maya, feit is dat we leven in een namaakwereld. Een wereld die wordt geschapen door onszelf. Wat wij geloven, denken, voelen en voor waarheid aannemen bepaalt hoe deze schepping zich aan ons presenteert. De macht over ons als mensheid ligt dus bij diegenen die kunnen beïnvloeden wat wij geloven, denken, voelen en voor waarheid aannemen. Je weet onmiddellijk over wie ik het heb. 

Alleen in deze periode is er iets aan het veranderen. Doordat ons bewustzijn stijgt en steeds meer
mensen de illusie gaan doorzien, gaat een steeds
groter wordende groep wereldbewoners in een
andere werkelijkheid geloven dan die via media, geschiedenisboeken en politiek aan ons opgedrongen wordt. Er ontstaat een ander soort samenleving, parallel aan de heersende illusie, een nieuwe wereld die nog steeds illusie is, maar wel dichter bij de werkelijke schepping ligt. Steeds meer mensen zijn gaan leven in verbinding, in communities, in zelfvoorzienende woongemeenschappen. Steeds meer mensen
verbinden zich met gelijkgestemden en er ontstaan grote, spiritueel geïnspireerde netwerken. Boeken, podcasts, online cursussen en documentaires over bewustwording, spiritualiteit en zelfrealisatie worden
in enorme hoeveelheden gepubliceerd en verspreid. Het aantal coaches, healers, teachers en therapeuten
is niet meer te tellen. Wat in de heersende illusie tot complottheorieën bestempeld wordt, is in deze nieuwe illusie als waarheid omarmd. Deze nieuwe illusie ligt nog ver af van de oorspronkelijke schepping, maar is wel een hele grote stap in die richting. De nieuwe illusie wordt meestal de Nieuwe Aarde genoemd. Deze Nieuwe Aarde staat voor verbinding, voor harmonie en voor vrede. Soms wordt gezegd dat er in de Nieuwe Aarde geen dualiteit meer zal zijn, geen ego meer en geen tijd en ruimte. Dat valt te bezien. Als de heersende illusie de derde dimensie is, is de Nieuwe Aarde de vijfde dimensie. De oorspronkelijke Schepping, waar geen dualiteit en ego meer bestaat is de dertiende dimensie of hoger. Helaas voor de utopisten, de Nieuwe Aarde zal nog wel degelijk dualiteit, ego en tijd/ruimte kennen. Onlangs was ik in Italië̈ in een community die Damanhur heet. Een typische 5D Nieuwe Aarde community met zo zeshonderd mensen. Is er op Damanhur geen dualiteit meer? Nou en of. Kent men daar geen ego meer? Het tegenovergestelde zou ik zeggen. Ook in de dimensie van de Nieuwe Aarde lopen mensen tegen elkaar aan, zijn problemen en spelen licht en duister hun spel. Er is alleen een groot verschil met de heersende illusie. Weet je wat dat is? De mensen die in Damanhur leven voeren geen oorlog. Zij hebben geen slaven, misbruiken niemand en onderdrukken geen anderen. En dat is volgens mij waar de Nieuwe Aarde over gaat. De Nieuwe Aarde is niet perfect, verre van zou ik willen zeggen, maar de Nieuwe Aarde gaat wel om vrede en harmonie. Stel dat alle acht miljard mensen op deze planeet in het Nieuwe Aarde bewustzijn zouden leven, dan zou er nog meer dan genoeg gedoe zijn in de wereld, maar dan zouden de typische Kali kenmerken als oorlog
en machtsmisbruik tot het verleden behoren. We zijn onderweg naar de volgende Gouden periode. Het proces daar naartoe gaat misschien nog wel tienduizend jaar duren. Maar elke stap die we in die richting zetten als mensheid, maakt ons vreedzamer, bewuster en vrijer. Wij zijn de wegvoorbereiders voor de generaties die na ons komen. Met wat wij geloven, denken, voelen en voor waarheid aannemen creëren we samen de Nieuwe Aarde. 

Read More

Trauma… Je bent gek als je het niet hebt 

Paravisie Column Mei 2023

Nog altijd denken veel mensen dat trauma iets heel heftigs moet zijn. Bijvoorbeeld een zwaar ongeluk, langdurig misbruik, of een hele ingrijpende gebeurtenis. Mede daardoor is de gangbare opvatting wel dat als je niet iets zwaars hebt meegemaakt en je toch psychische of emotionele klachten hebt, je eigenlijk niet zo moet zeuren. Sommige therapeuten zijn begonnen aan een kruistocht tegen het begrip trauma en staan erop dat we het woord vervangen door het begrip ‘ervaring’ zodat het niet zo zwaar klinkt. Maar wat nu als we de samenleving ervan kunnen doordringen dat trauma en de effecten ervan gewoon bij het leven horen? Het beestje bij de naam noemen en ontzenuwen?

Eigenlijk is het heel eenvoudig. Heb je last van verslavingen? Dan is de kans groot dat je met trauma kampt uit de vroege jeugd. Wellicht had je moeder angsten en spanningen toen je in de baarmoeder zat, misschien was je geboorte wat heftig en het kan goed zijn dat je de eerste jaren van je leven structureel niet gezien werd door je vader omdat hij te druk was met zijn werk. Die pijn probeer je te verdoven en die verdoving noemen we verslaving. De sleutel? Teruggaan naar je jeugd en met de daarvoor bestemde technieken het trauma helen. Wanneer je daarna de juiste verslavingszorg krijgt, is de angel er al uit en is het veel makkelijker de verslavingen op te geven. 

Twee soorten trauma 

Nog een voorbeeld. Je bent enorm empathisch en heel erg bezig met de mensen om je heen. Misschien wel té empathisch, waardoor je je vaak de ellende van anderen letterlijk en figuurlijk aantrekt. Wellicht ben je ondertussen enorm manipulatief en heb je maniertjes en trucjes gevonden om mensen om je vinger te winden. Dan is de kans groot dat je een onvoorspelbare ouder had. Een vader met woede-uitbarstingen of alcoholmisbruik. Een moeder met migraineaanvallen of bovenmatige zorgen. Je leerde al jong je buitenwereld te scannen, omdat er ieder moment pijn en teleurstelling jouw kant op zou kunnen komen. Je leerde je moeiteloos afstemmen op de sfeer in huis en je past je nog altijd zonder nadenken aan aan je omgeving. Ook leerde je je onberekenbare vader of moeder te manipuleren, zodat je nog een beetje controle had. Niet vreemd dat je als volwassene bovenmatig afgestemd bent op je omgeving en anderen manipuleert. De sleutel? Teruggaan naar je jeugd met de daarvoor bestemde technieken en het trauma helen. Trauma? Welk trauma? Er is toch geen aanwijsbare gebeurtenis? Nee, dat klopt. We onderscheiden twee soorten trauma: impacttrauma (type 1) en procestrauma (type 2). Impact trauma is het bekendst. Dit zijn de ongelukken, de incidentele gebeurtenissen met een grote impact. 

Karmische wonden 

Beide eerder in dit artikel genoemde voorbeelden zijn type 2 trauma. Dit trauma speelt zich af over langere tijd en wordt beetje bij beetje gevoed. Emotionele verwaarlozing is misschien wel de bekendste vorm ervan. Ook angsten en spanningen in de baarmoeder, een vader die je langere tijd niet ziet, een onberekenbare ouder met mogelijk de bijbehorende manipulatie en geweld zijn procestrauma’s. En dit soort procestrauma heeft ieder mens. Je ontkomt er gewoon niet aan. Sterker nog, het is onmogelijk zonder dit type trauma groot te worden. Ik heb zelf drie kinderen en heb geprobeerd ze traumavrij op te voeden (grapje natuurlijk). Maar dat is me geenszins gelukt. Er gebeuren dingen die je niet in de hand hebt.
Op straat, op school, thuis. En volgens mij is dat ook juist de bedoeling. Trauma dat wordt opgedaan in de vroege jeugd, blijkt tijdens therapiesessies negen van de tien keer uit een vorig leven of het voorouderkarma te stammen.
De naam voor dit soort jeugdtrauma is ook wel ‘Karmische wonden’. Het doel voor ieder mens zou mogen zijn om op volwassen leeftijd de karmische wonden op te sporen door het trauma uit de jeugd te helen en daarmee de effecten van dit trauma in het volwassen leven op te schonen. Depressies, psychoses, verslavingen, angsten, persoonlijkheidsafwijkingen, mentale problemen, emotionele blokkades, sabotagegedrag, eenzaamheid, bindings- en verlatingsangsten… allemaal zijn ze in ieder geval een heel stuk te verzachten en misschien wel op te lossen wanneer het oorzakelijk trauma geheeld wordt. 

Holistische wereld 

Stel je eens voor dat iedereen van het voorgaande op de hoogte zou zijn? Stel je eens voor dat in de GGZ manipulatief gedrag niet als borderline weggezet zou worden en trauma niet gedrogeerd zou worden met medicatie, maar dat de hulpverlenende psycholoog of psychiater zich zou inspannen om het onderliggende jeugdtrauma en de bijbehorende karmische trauma’s te helen? Zou dat niet fantastisch zijn? Geen levenslange labels en medicatie, maar werkelijke vrijheid. Kan het echt? Ja, gelukkig wel. Steeds meer GGZ-zorgprofessionals zetten zich in voor traumaheling met behulp van wetenschappelijk onderbouwde technieken als EMDR en EFT. En voor alle andere mensen die trauma hebben, bestaan er in de holistische wereld talloze (nog) niet wetenschappelijk onderbouwde (maar wel enorm effectieve) manieren om trauma diepgaand te helen. Denk aan transformatieprotocollen, regressie- en reïncarnatietherapie. Binnenkort verschijnt het boek TRAUMA, geschreven door Christine Pannebakker en ondergetekende. De ondertitel is: Je bent gek als je het niet hebt (en zo kom je eraf). Geschreven met een knipoog, maar óók met een serieuze missie. Ons doel met het boek is trauma de normaalste zaak van de wereld te laten zijn én mensen inzicht geven in wat trauma is, hoe je eraan komt, wat de effecten ervan zijn in je leven en hoe je er op een goede en duurzame wijze vanaf komt. 

Een geheeld mens heeft een licht leven en kan zich wijden aan zijn of haar zielsmissie. Een geheeld mens voert geen oorlog, misbruikt niet de ander en leeft in harmonie. Voor het voortbestaan van de mensheid en een wereld in harmonie, is het essentieel dat alle mensen die dat kunnen hun trauma helen, Dat zul je met me eens zijn.

Read More

BLESS THEM WITH LOVE

We kennen ze allemaal; de haters, de trollen, critici en de onruststokers op sociale media.

Ze vallen je aan op je posts, duiken op je bij online misstapjes. Ze proberen onder de gordel te steken, je “zwakke plek” te vinden en je te kijk te zetten. Of om hun eigen gelijk te halen.

Wanneer iemand eerlijke feedback of kritiek levert dan geef je eerlijk antwoord. Je kunt hier alleen maar van groeien en diegene ook. Uitgangspunt is altijd: hoe komen we tot verbinding samen. 

Eerlijke feedback en kritiek heb je nodig om te kunnen groeien. Ook als het even pijn doet. Deze mensen geven je de kans jezelf te optimaliseren.

Maar de trollen geven geen eerlijke feedback. Ze willen je kwetsen, of te kijk zetten.

Bij mij zijn het steevast dezelfde dingen die gezegd worden. Hierbij de top 4. 

(Ik neem gelijk even de gelegenheid wat toelichting te geven)

1.
“Hij heet eigenlijk Bruggeman” 

Duh! Dat staat gewoon op mijn facebook profiel 
Mijn geboortenaam is Robert Jan Bruggeman. Dat mag iedereen weten. De naam Bridgeman heb ik aangenomen toen we in Vietnam woonden en niemand Bruggeman uit kon spreken. Daarna heb ik het zo gelaten als auteursnaam. Prima naam toch?

2.
“Hij is commercieel en heeft een team”

Ik noem het professioneel en goed georganiseerd.
En daar hebben heel veel mensen die ik dien en help baat bij. Dit kun je niet alleen, maar doe je samen met gelijkgestemden. Om tienduizenden mensen te bereiken met ons lichtwerk hebben we een goede en stevige organisatie nodig. Veel werk wat ik doe is gratis (zoals deze blog die een half uur schrijven kost) of voor het goede doel. Dan moeten er elders inkomstenbronnen zijn, anders kan ik niet leven.

3.
“Hij heeft een ego”

Hahaha, ja dat klopt! Jij niet? Kom ik ruiterlijk voor uit. Wel veel minder dan vroeger en ik werk er elke dag aan om het nog verder op te schonen. Het zichtbaar zijn, het overbrengen het en teachen van waar ik enthousiast over ben zit me van jongs af aan al in het bloed. Mijn moeder was docente en mijn opa kon er ook wat van. Zit in de familie. Inspireren van mensen is mijn levensmissie!

4.
“Hij verdient geld met spiritualiteit”

Dat klopt ook. Gelukkig maar anders kan ik mijn team niet betalen, zeker niet als je met echte professionals werkt zoals ik. Ook kan ik niet leven met m’n gezin zonder inkomen. Spiritualiteit zonder overvloed klopt voor mij niet. Dat is illusie. Alles is in het veld om ons heen in overvloed. Liefde, erkenning, rijkdom. Het enige dat zorgt dat je niet in overvloed leeft zijn je eigen innerlijke blokkades. Los ze op! Het is ook een vreemde en ouderwetse overtuiging dat je geen geld mag verdienen met spiritualiteit. Ooit kon dat misschien, maar tegenwoordig is dat niet mogelijk fulltime mensen op deze schaal te helpen zonder ervoor betaald te worden. De overtuiging die sommigen hebben dat je gaven zouden verminderen als je er geld voor vraagt is kolder. Na 15 jaar kan ik je vertellen: je gaven worden alleen maar sterker.

Er zijn drie soorten mensen die je onderuit proberen te halen:

1. De professionele trollen. 
Er zitten kantoorgebouwen vol met deze mensen. Zij worden betaald om influencers te ondermijnen en onrust te stoken daar waar licht en liefde het sterkst is. De Romeo’s van het internet.

2. Sceptici
Mensen met weerstand tegen spiritualiteit, bewustwording en lichtwerk. Soms kunnen ze heel agressief zijn. Deze mensen staan op zich vol in hun recht. Niet iedereen hoeft te voelen en vinden wat wij vinden. Ieder heeft zijn of haar eigen proces. Pas als ze naar gaan doen wordt het anders.

3. Jaloerse lichtwerkers
Lichtwerkers onderling kunnen er ook wat van. Vaak zijn ze bewust of onbewust stink jaloers op iemand die wel voor elkaar krijgt wat hen niet lukt. Of ze projecteren hun eigen onvermogen, beperkingen en angsten op je. Hun oordelen zeggen meer over hen dan over jou. Als je wijst, wijzen 3 vingers terug tenslotte.

Voor alle drie de categorieën geldt:

BLESS THEM WITH LOVE
AND MOVE THE OTHER WAY

Vrij vertaald:
Zegen ze met liefde.
En ga de andere kant op.

Mijn leraar Altazar Rossiter heeft me dit geleerd en het werkt geweldig.

Heel simpel:

Wanneer iemand eerlijke feedback of kritiek levert dan geef je eerlijk antwoord.

Maar als iemand trol, scepticus of jaloerse lichtwerker blijkt te zijn die jou probeert te raken of uit te lokken tot een openbare discussie:

BLESS THEM WITH LOVE

En ga door met je missie. Laat je niet afleiden, ontmoedigen of terugslaan door de neezeggers. 

Ik heb er dit symbooltje bij bedacht: 🙏🏻♥️

Heel simpel:
🙏🏻 staat voor de blessing/ de zegen
♥️ voor de liefde

Dus vanaf nu, als je deze combi tegenkomt, weet je genoeg.  

Wat zeggen ze bij jou om je te “raken”?
Je weet nu wat te doen 
🙏🏻♥️

XR

Read More

DE MENS

Vanaf mijn jeugd begreep ik mensen al niet. Ik verbaasde me over de manier waarop mensen met elkaar en met de wereld omgaan. 

Ik kon er niet bij…

Als vijfjarige kwam ik eens de metro in Parijs uit met mijn ouders en broer. We liepen het place du centre Pompidou op en het eerste wat ik zag was een vrouwelijke bedelaar met een slapend kind. Ik begon spontaan te huilen en smeekte mijn moeder er iets aan te doen.

Het verschil tussen arm en rijk is voor mij altijd een mysterie geweest. Dat er 1% rijken bestaat die steeds rijker worden, terwijl miljarden mensen lijden en steeds armer worden

En dat de rest dat laat gebeuren… 

Was voor mij als kind al een groot raadsel.

Ik groeide op met een opa die me leerde vogels kijken. En de natuur ervaren. 

We gingen samen op pad met verrekijkers en ik weet nog dat ik graag boswachter wilde worden in die tijd…

De voortdurende ontbossing van oerwouden, het uitsterven van dierenrassen en de voortdurende vervuiling van de oceanen en de lucht deden me verbijsterd naar het journaal kijken als kind.

Gedurende mijn pubertijd had ik vaak discussies met vrienden en familieleden. Ik begreep de wereld niet. Waarom al die oorlog? Waarom elkaar zoveel pijn doen? Waarom zo met de natuur omgaan?

Niemand wist het…

Zelf was ik inmiddels harder geworden door het overleven op school en in de maatschappij die ik niet snapte. 

Het kleine jongetje dat er niets van begreep was opgesloten in een stoer omhulsel…

Na mijn ontwaken 13 jaar geleden kwam het kleine manneke weer naar boven. Hij zat er nog gewoon. 

Toen we samen die stoere berschermingsmechanismen hadden opgerold, vonden hij en ik elkaar weer.

Nog steeds begrijpen we beide niet veel van de wereld.

Ik begrijp bijvoorbeeld niet hoe iemand een ander mens kan vermoorden. Laat staan groepen mensen.

Het hele begrip oorlog voeren waarbij machthebbers, vroeger koningen, tegenwoordig politici, hun belangen uitvechten over de rug van soldaten en burgers vind ik zo’n raar iets.

Ik begrijp niet hoe iemand een ander kan oplichten. Laat staan groepen mensen. 

Hoe mensen binnen grote bedrijven hun producten kunnen marketen terwijl ze weten dat ze kanker verspreiden via hun verslavende suikers, koolhydraten, vlees en tabak…

Het gaat mijn pet te boven.

Ik begrijp niet goed hoe iemand een dier kan doden, behalve misschien in een overlevingsituatie.

Wat is nog wel snap is als iemand stroopt uit armoede. Maar degene die vervolgens de dode-dieren-producten koopt begrijp ik niet.

Geen oordeel, maar onbegrip…

Ik geloof dat mensen in essentie liefde zijn.

Waarom doen we elkaar en de wereld dan zoveel narigheid aan?

Niet ieder mens is een fysiek lichaam is in essentie licht.

Al duizenden jaren leven we in een laag bewustzijn van macht en angst.

De 3e dimensie, het Vissentijdperk, Kali…

Er zijn net zoveel onlicht wezens geïncarneerd in een mensenlichaam als lichtwezens…

Daarmee zijn er twee groepen ontstaan:

(Dit is geen polarisatie, maar informatie)

Er zijn menselijke wezens die houden van het leven.

En er zijn menselijke wezens die houden van de dood.

Beide groepen hebben evenveel recht hier te zijn.

De tweede groep misschien nog wel meer dan de eerste op dit moment.

Kijk maar eens naar de basisinrichting van de Schepping.

Die draait om de dood.

De Flower of life,het symbool voor de 3D werkelijkheid, wordt de Daisy of death genoemd.

Het konijn wordt opgegeten door de vos…

De zalm wordt gepakt door de beer…

Het gazellenkalf wordt verslonden door hyenas…

De zieke zebra wordt afgeslacht door twee leeuwen…

De huismus wordt aan flarden getrokken door de buizerd…

De natuur zelf is meedogenloos.

Is het dan niet logisch dat de mens dat ook is?

De Europeanen roeiden de indianen zoveel mogelijk uit…

De Chinezen vernietigen de Tibetanen…

Bevolkingsgroepen vernietig(d)en elkaar in bijvoorbeeld Rwanda, Israël en voormalig Joegoslavië…

Horen lijdenswegen als de vluchtelingen op Lesbos, de Oeigoeren in Chinese kampen, de vernietiging van Syrië, het ritueel kindermisbruik in Europa, de censuur op sociale media en de onderdrukking van indianen in Amerika er niet gewoon bij?

Onderdeel van de Daisy of Death?

Vanuit die invalshoek bekeken begin ik de mensheid te begrijpen.

Het vernietigen zit in verankerd in de menselijke basisprogrammering.

Het ligt vast in het DNA…

De Katharen geloofden dat de mensheid bestond uit Zielen die uit de oorspronkelijke Schepping (Pleroma) waren gevangen genomen in deze namaakschepping (Kleroma).

Dit hologram, deze illusie, deze matrix…

Volgens de Katharen (en andere Gnostische bewegingen) was de schepper van deze matrix de Satan, de Lucifer. De Duivel.

(Demiurg, of Yaldaboath)

Om te bewijzen dat dat niet zo was en dat de schepper van deze realiteit een barmhartige goede god is, heeft de Katholieke kerk de Katharen toen op gruwelijke wijze tot op de laatste man uitgeroeid met kruistochten en inquisitie.

Daarmee heeft de kerk voor mij het gelijk van de Katharen voor altijd aangetoond.

De schepper van deze illusionaire wereld is de Duivel die zich voordoet als god.

Als we er vanuit gaan dat we in een namaakschepping leven die gecreëerd is door de Lucifer, dan wordt ineens alles duidelijk.

Dan begrijpen we het Vaticaan, dan begrijpen we de Illuminatie, dan begrijpen we het World Economic Forum.

Dan begrijpen de waarom het schattige konijntje verslonden moet worden

En waarom de oorlogen gevoerd moeten.

De vluchtelingenkampen zijn op slag verklaarbaar.

Maar wat doen wij lichtwerkers hier dan? 

Onze voorgangers, de Katharen waren, net als de Boeddhisten, alleen maar bezig met wegwezen uit de cyclus van wedergeboorte in deze illusie.

Zij hadden een zuivere lijn naar Yeshua en Maria Magdalena en gaven hun heilige geest door middels het Consolamentum, de handoplegging.

Zij hadden daarmee, net als de Boeddhisten met meditatie, een methode om terug te keren naar de oorspronkelijke Schepping.

Katharen gingen via het Consolamentum naar het Pleroma..

Boeddhisten gingen door het verlichtingsproces naar het Nirvana…

Vrijheid van de Ziel.

Wat doen we in deze tijd met deze inzichten?

Wat is de zin van ons bestaan als lichtwerkers, als we in een duistere illusie zijn geïncarneerd waar onze voorgangers uit ontvluchtten?

 De tijden zijn veranderd.

De trilling is anders dan 1000 jaar geleden.

Spirituele ontwikkeling in deze tijd gaat niet meer om het zoeken van een uitweg uit de illusie door verlichting, Pleroma, of Nirvana…

De trilling op Aarde is zo hoog geworden dat het Kristalveld, de Universele Flower of life, voor ieder beschikbaar is geworden.

Als je de Flower of life beschouwt als het 3D bewustzijn…

En het Kristalveld als het 5D bewustzijn…

Dan mogen ze er allebei zijn.

Ze zijn even belangrijk.

We brengen 5D in 3D.

We maken daarmee een tegengestelde beweging en brengen de verlichting/Pleroma/Nirvana de illusie juist in.

We brengen het Kristalveld in de Flower of life…

Zodat alle mensen in een nieuw bewustzijn kunnen ontwaken.

Een bewustzijn van eenheid, liefde en compassie.

We brengen samen het koninkrijk gods op Aarde.

Zodat deze illusie van afscheiding oplost en weer één wordt met de oorspronkelijke Schepping.

Dat is onze missie deze levensronde volgens mij.

(En de volgende rondes misschien ook.)

Let’s go 5D! Met z’n allen deze keer!

X Robert Bridgeman

Read More

Redde Paco Rabanne Parijs?

Paravisie column April 2023

In deze uitgave van ParaVisie Magazine staan artikelen ver het fascinerende veld van voorspellingen. We hebben allemaal gehoord van Nostradamus, van Rudolf Steiner en Edcar Cayce. Zij deden voorspellingen die de ene keer uitkwamen, de andere keer weer niet. De voorspelling van het neerstorten van het MIR-station op Parijs door Paco Rabanne, de modeontwerper, werd al uitvoerig besproken. Maar wat nou als ik zeg dat alle voorspellingen van al deze zieners, inclusief die van Rabanne, misschien wel degelijk zijn uitgekomen? 

Neem Michel de Nostredame (1503-1566), beter bekend als Nostradamus. Nog beter bekend van zijn kwatrijnen. Hij voorspelde de dood van de Franse koning Henri II in 1559 tot op de dag nauwkeurig. De koning had tijdens een riddertoernooi een splinter van de lans van zijn jonge rivaal Gabriël in het oog gekregen, dwars door het vizier van zijn gouden helm heen. De splinter drong door naar het brein en de koning stierf na tien dagen lijden. Het Kwatrijn van Nostradamus had voorspeld: ‘De jonge leeuw zal de oude overwinnen, op het oorlogsveld in een individueel duel, hij zal hem de ogen in een gouden kooi uitsteken, twee wonden ineen, hij sterft een vreselijke dood.’ Het leverde Nostradamus naast erkenning een baan op als hof-astroloog. Na zijn dood, die hij ook voorspelde, werd hij beroemd in heel Europa. In Engeland was men ervan overtuigd dat hij de grote brand van Londen in 1666 had aangekondigd. En de ontdekking van de microben door Louis Pasteur in 1886 stond ook beschreven in de boeken van Nostradamus: ‘Wat verloren was wordt weer gevonden na lang verborgen te zijn geweest. De Herder (het Franse woord voor ‘herder’ is Pasteur) zal als een halfgod worden vereerd.’ 

Nostradamus een charlatan? 

Volgens fans van Nostradamus heeft hij ook de opkomst van Hitler en Napoleon voorspeld, de moord op Kennedy, de atoombom op Hiroshima en de aanslagen van 9/11. Over deze laatste schreef hij: ‘Op 45 graden zal de hemel verbranden. Het vuur nadert de grote, Nieuwe stad. Op hetzelfde moment laait een grote, machtige vlam op.’ Interessant weetje: New York ligt bijna op 45 graden noorderbreedte. Volgens de fans omschreef Nostradamus zelfs de toename van vluchtelingenstromen in Europa in 2022. Het lastige is de multi-interpreteerbaarheid van de voorspellingen. En zijn voorspellingen gaan nog even door. Tot het jaar 3797 heeft de Franse arts/ astroloog de gebeurtenissen in de wereld beschreven. Nu moet ik zeggen dat Frankrijk een rijke geschiedenis van toekomstvoorspellers heeft. Franse politici staan bekend om hun rechtstreekse lijntjes naar waarzeggers en van presidenten als De Gaulle en Mitterrand is het zelfs bekend wie hun adviseurs waren. Er zijn naar verluid maar liefst 50.000 erkende en geregistreerde zieners in Frankrijk die allemaal belasting betalen. Daar zitten hele goede waarzeggers bij en ook charlatans. Nostradamus werd ook vaak voor charlatan uitgemaakt. Hij zat er ogenschijnlijk vaak naast. Zijn kwatrijnen zijn gehuld in nevelen en onnavolgbaar. Hij noemde bijna geen jaartallen en zijn voorspellingen staan niet op chronologische volgorde. Ook schrijft hij in een mengelmoes van Frans, Latijn, Grieks en Provençaals. Zo is de voorspelling van de opkomst van Adolf Hitler en de nazi’s gebaseerd op het noemen van ene Hister in een kwatrijn dat verder over een rivier lijkt te gaan. De nazi-propagandaminister Joseph Goebbles gebruikte de voorspellingen van Nostradamus en beweerde dat hij de bloei van het nazi-imperium had voorspeld. 

Grap van de dag 

Het einde van de wereld in 1999 werd ook door Nostradamus voorspeld. Hier noemt hij zelfs een jaartal: ‘In het jaar 1999 en zeven maanden zal uit de hemel een grote koning der verschrikking komen. Om de grote koning van Angolmois uit de dood op te wekken. Ervoor en erna zal Mars in geluk regeren.’ Paco Rabanne gebruikte dit vers om zijn ‘neerstorting-van-de-MIR’ op te baseren. De MIR, het Russische ruimtestation, kwam nooit neer en Parijs bleef onaangetast. Rabanne maakte zijn excuses een paar maanden later. Waar kennen we dit van? Het tot grote hoogte opkloppen van een profetie tot er een wereldwijde verwachting op een ramp of een wonder in de samenleving gecreëerd wordt, die vervolgens eindigt
in een enorme ‘teleurstelling’? Dat was bij de Maya-voorspelling van 2012. De Maya’s denken in tijdsvakken van 5125 jaar en volgens hun traditie was er een einde van een dergelijk tijdvak in 2012. Dit werd opgepakt door zogenaamde experts en media en opgeklopt tot ‘het einde van de wereld’. Talloze mensen stonden op 21 december 2012 op de berg Bugarach, hier vlak bij mijn huis, om opgepikt te worden door UFO’s en zo gered te worden. Wereldwijde media versloegen live hoe deze mensen onverrichterzake weer naar huis konden, hun galactische taxi’s waren niet gekomen. Er werd zelfs een Blockbuster over gemaakt in Hollywood genaamd 2012 waarin de wereld vergaat. Maar dat bedoelden de Maya’s helemaal niet. Het einde van een tijdvak van 5125 jaar betekende natuurlijk het begin van een nieuw tijdvak van 5125 jaar. Een tijdvak waarin de oude krachten hun grip op
de mensheid kwijtraken. Door het einde-van-de-wereld verhaal op te kloppen en een gigantische teleurstelling te bewerkstelligen, wordt precies bereikt wat de krachten achter deze acties graag willen: er is bijna niemand meer geïnteresseerd in wat de Maya’s wél bedoelden en zij konden gewoon door met het vergaren van wereldmacht. Daarbij: De wereld is niet vergaan en ‘dus’ waren de Maya’s de grap van de dag. 

Hetzelfde gebeurde met de voorspelling van Nostradamus. De wereld verging niet zeven maanden na 1999, dus het is onzin en Nostradamus en Paco Rabanne waren de grap van de dag. Wat er wél gebeurd was, interesseerde nagenoeg niemand meer. De mogelijkheid dat Nostradamus iets heel anders bedoelde, iets dat zich achter de schermen voltrok, dat mag niemand opperen. En daarom kon de kracht die Nostradamus bedoelde misschien wel rustig en ongezien op aarde landen. Niemand bedacht ook dat reparaties aan de MIR het neerstorten hadden kunnen voorkomen. Misschien had Paco Rabanne Parijs wel gered? 

Read More

Stemmen…

In je hoofd.
Ieder mens heeft stemmen.

Stemmen
Die zeggen wat je moet doen
Die je steeds weer naar beneden halen

Stemmen 
Die dwingend kunnen overkomen
En al heel lang in je hoofd zitten
Je kent niet anders dan dat ze er zijn.

Stemmen
Ooit heb je de conclusie getrokken dat je naar ze moet luisteren
Wat ze ook van je willen.
Zo pervers als ze soms zijn
Of angstaanjagend
Stemmen…

Je probeert ze weg te drukken, die stemmen
Met harde muziek
Met televisie, serie, of film kijken
Met nog harder werken
Door altijd mensen om je heen te hebben 
Met alcohol of andere verdovende middelen
Want je wilt ze niet horen, die stemmen.
En welke stemmen hebben het nou goed met je voor?
En welke niet?
Stemmen…

Waar staat eigenlijk dat je naar ze moet luisteren?
Wie heeft je dat ooit verteld?
Of heb je dat zelf geconcludeerd?

Maar wat als ik je vertel dat jij je stemmen niet bent?
Net als dat je die 60.000 gedachten niet bent die je per dag hebt.

Wat nu als je weet dat die stemmen en gedachten worden voortgebracht door afgesplitste delen in jouw bewustzijn?

Bijvoorbeeld door:
– afgesplitste persoonlijkheidsdelen
– innerlijke kindstukken
– overleden voorouders 
– beschermlagen
– vader- en moederstukken
– entiteiten
– implantaten
– archonten

En wat nou als ik je ook nog vertel dat je de bovenstaande delen kunt helen en transformeren?

Zodat er minder gedachten, neuroses, sabotage en angst in je bewustzijn opkomen.
Meer rust in je hoofd…

En weet je wat er dan gebeurt?
Dan ontstaat er ruimte…

Dan hoef je de stemmen niet meer serieus te nemen.
Niet meer maar ze te luisteren.
Dan is er ruimte om naar je Ziel en je gidsen te luisteren. 
Die communiceren niet in stemmen, maar in beelden, in gevoelens en in symbolen.
De Ziel…
Je Zielsmissie…

Voorbij de stemmen in je hoofd ligt je vrijheid.

XR

Read More

LENTE EQUINOX/ OSTARA

Gisteren was de lente equinox!
Eén van de vier belangrijkste dagen van het jaar.

Gisteren/vandaag is ook het Keltische Ostara ingegaan. 
Tijdens Ostara wordt de terugkeer van de lente gevierd. Fijn om vandaag even bij stil te staan.

De Keltische kalender is onze oer-kalender.
In deze tijd mogen we terug naar onze roots.
De oorspronkelijke volken van Europa waar we uit stammen. Waar stamhoofden in dienst waren van hun volkeren. Waar mensen nog dicht bij de natuur en de planeet leefden.

Natuurlijk kennen we de Kelten en andere oorspronkelijke Europese volkeren als barbaren.
Maar dat komt vooral omdat we ze kennen door de overleveringen van de Romeinen, met name Julius Caesar die de Kelten haast op eigen titel vernietigde.

Echter zijn er genoeg overleveringen. Er zijn mensen die nog in een directe verbinding met de Kelten, met de Druïden en de helers uit die tijd. Zij vertellen ons het werkelijke verhaal.
En dat verhaal is belangrijker dan ooit.

In tegenstelling tot de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika bijvoorbeeld, zijn wij die roots kwijtgeraakt… zij weten nog vele generaties terug waar ze vandaan komen. Welk gebied en welke stam.
Wij zijn ontworteld, met alle gevolgen van dien.

Gelukkig weten we steeds beter wie we zijn en waar we vandaan komen.

Feestje dus, geniet ervan!

XR

Read More

Opinieblog: Het verschil tussen de BOEREN en de BIO-INDUSTRIE

De BBB steeg gisteren flink in de Provinciale verkiezingen. 15 zetels in de 1e kamer. Ik ben niet politiek geëngageerd en heb niet op ze gestemd, maar deze winst is toch opmerkelijk.

Niet vreemd ook; het lot van de boeren in Nederland gaat veel mensen aan het hart. Ze worden bedreigd in hun voortbestaan en geofferd aan grote politieke en commerciële krachten.

Daarom gaan de boeren de straat op. Geef ze eens ongelijk. Deze mensen hebben bestaansrecht en het is goed dat ze voor zichzelf opkomen.

Maar wie zijn dat eigenlijk: de Boeren?

Boeren zijn voor mij kleinschalige (familie)bedrijven in landbouw en veeteelt die zorgen dat wij te eten hebben. Het romantische beeld van de boer die zijn akker bewerkt.
Toch? Of zie jij dat anders?

De sector is grofweg verdeeld in landbouw en veeteelt.
En deze blog gaat met name over die laatste.

De afgelopen zeventig jaar is de veeteelt totaal veranderd.

In de jaren 50 waren er nog meer dan 200.000 vee-houdende bedrijven in Nederland. Tegenwoordig nog zo’n 6000. In de branche werkten destijds een half miljoen mensen, tegenwoordig nog zo’n 120.000

Minder bedrijven dus die met minder mensen die gespecialiseerd en gemechaniseerd zijn en meer dieren houden. 

Dat is ontstaan onder druk van overheid, banken, supermarkten en de consument die weinig wil betalen voor haar biefstuk, karbonade en kipfilet.

Een sector die wel wat hulp kan gebruiken en dat ook krijgt in de vorm van miljarden euro’s aan EU-subsidies.

En ze ligt nu behoorlijk onder vuur. Grote commerciële krachten willen dat de boeren verdwijnen om zo de voedselketen nog meer te domineren. 

Er moeten nog minder familiebedrijven komen met nog minder mensen die nog meer dieren houden. Nog grotere megastallen dus.

En gecentraliseerde macht over voedsel.

Wie de macht over het voedsel heeft, heeft de macht over de mensheid die daar, naast energie, afhankelijk van is.

Om dat te voorkomen protesteren de boeren. Je zou dus kunnen constateren dat de Nederlandse boeren de laatste barricade zijn voor voedselcentralisatie en dat we ze allemaal zouden moeten steunen.

Het grote dilemma is wel steeds dat alle agrarische bedrijven op één grote hoop worden gegooid. 

Kleinschalige familiebedrijven, landbouwbedrijven en megastallen met tienduizenden dieren worden gelijkgeschakeld onder de noemer: “DE BOEREN”.

En daarmee worden de belangen van de bio-industrie meegenomen in de strijd om bestaansrecht van de echte boeren in Nederland. 

Megastallen zijn iets wezenlijk anders dan boeren.

Elke dag worden er in Nederland 1.7 miljoen dieren geslacht volgens het CBS. Dat zijn meer dan 1.5 miljoen kippen, 45.00 varkens en 5.000 koeien PER DAG.
Een groot deel daarvan is voor de export.

We praten hier dus niet over boeren, maar over grote corporates die wereldwijd enorme hoeveelheden vlees verkopen.

Je kunt je voorstellen dat dit op deze schaal haast onmogelijk uit te voeren is op “humane” wijze. (uitzonderingen daargelaten). Ondanks dat met allerlei innovaties getracht wordt het slachtproces diervriendelijker te laten zijn. 

Deze dieren lijden. In stallen en tijdens transport. Ze ervaren stress en pijn. Dat kan niet anders. 

Hoe ik dat weet? Door in stallen te zijn geweest en het met mijn eigen ogen te zien. Door talloze video’s over de slacht processen in Nederlandse slachthuizen te bekijken en van alle mensen die ik heb geïnterviewd die er zelf zijn geweest toen ik samen met anderen de documentaire Stoppen met vlees maakte over de effecten van de bio-industrie.

Spiritueel gezien vormt de bio-industrie een grote rem op het ontwaken van de mensheid. Wereldwijd gaan er ieder jaar 6.2 miljard dieren naar de slacht.

6.2 miljard dieren die lijden in stal en transport en vervolgens vermoord worden. Ieder jaar weer.

De grootschalige veehouderij is daarmee een enorm veld van lage trilling. En aangezien alles op aarde met elkaar verbonden is, trekt deze industrie ook het menselijk bewustzijn omlaag. In een tijd dat we eigenlijk juist in bewustzijn aan het groeien zijn…

Daarbij heeft de bio-industrie een negatief effect op het milieu.

Lees verder op mijn Telegrampagina:

https://t.me/RobertBridgeman 

XR

Read More

Rechtstreeks uit de bron…

Mijn grootste passie (op 1 na)

Deze afbeelding wordt gebruikt in een presentatie over het ontstaan van Transformatief coachen. Op de slide zie je een deel van de 35 teachers waarbij ik in de leer mocht. 

Vijftien jaar geleden begon mijn spirituele reis en sindsdien reis ik veel de wereld rond om steeds dieper onderzoek te doen in tradities en methodieken. Mijn vrouw Monique en ik woonden twee jaar in Azië en de afgelopen vijf jaar in Katharenland.

Ik mocht rechtstreeks leren van Boeddhistische meditatiemeesters (m/v) tot Gnostische leraren, Advaita Vedanta (non dualisme) leraren en sjamanen uit indianenstammen. Van mijn (witte) Kabbalah leraar, tot yogameesters (m/v), healers, zieners, transformatie specialisten, trauma helers, mediums en (hersen)wetenschappers. Een aantal teachers heb ik nu meer dan 10 jaar en sommigen spreek ik bijna dagelijks nog.

Daarnaast bekwaamde ik me in methoden als transformatie protocollen, regressie- en reïncarnatie therapie, EFT, sjamanistische methoden, Wim Hof Methode, Vipassana meditatie, reiki, Siam reiki, Shamballah healing, yoga en vele anderen.

De allerbelangrijkste meester blijft natuurlijk de Bron in mezelf, mijn IK BEN.
En de gidsen die me begeleiden op dit pad.

Waarom ik het belangrijk vindt dit te delen?
Zodat je weet dat mijn kennis en ervaring niet uit boeken, uit podcasts, of workshops komen.

Maar uit directe ervaring bij teachers in de verschillende wijsheid velden en persoonlijke eenheidservaringen, downloads en updgrades.

Ik vind het belangrijk geen ongeleid projectiel te zijn dat maar wat doet, maar me stevig te verankeren in de tradities.

Samen vormen de tradities en methoden de puzzelstukjes die de werkelijkheid vormgeven. 

Geen van de tradities heeft een totaaloverzicht van de werkelijkheid. Maar allemaal samen brengen ze het geheel in beeld.

Dit onderzoeken en vervolgens uitdragen via boeken, opleidingen, (online)cursussen, documentaires, sociale media en lezingen geven is voor mij de grootste passie in mijn bestaan (na Monique natuurlijk, maar dat begrijp je wel)

Het onderzoek gaat door! Elke dag ontdek ik weer nieuwe diepten, nieuwe technieken, nieuwe tradities en teachers. Elke dag groei ik.

En dat deel ik het liefst met jou…

XR

Read More

Wie je in essentie bent

Als jij jezelf helemaal uit elkaar zou halen. welk deel van jezelf kun je dan oppakken en zeggen: dit ben ik! dit is mijn kern, dit is wie ik in essentie ben?

je lichaam?

je persoonlijkheid?

je hart?

je DNA?

je ego?

je hoger zelf?

je karma?

je ziel?

niets van dit alles…

een mens is een verzameling onderdelen. zonder kern, zonder zelf.

en als je niets bent…

ben je alles.

een mens is de Bron.

in de tijdelijke, unieke en multidimensionale verschijningsvorm van een mens.

je hoogste vorm van zelf, daar waar je de Bron bent, noemen we je Boeddhanatuur, je Goddelijke vonk, je Ik Ben.

en hoe dichter je bij de Bron in jezelf komt, des te meer je groeit.

in liefde

in compassie

in wijsheid

in Universele kennis

je gaat de illusie van het leven doorzien.

je gaat steeds meer begrijpen.

ver voorbij de beperkingen van de mind…

“hoe echter je wordt, des te onechter wordt de wereld” zei John Lennon. 

(die in de leer was bij Maharishi Yogi)

dit is wat hij bedoelde.

daarom zien mensen die zich spiritueel ontwikkelen anders. dieper. 

ik insinueer niet dat spiritueel ontwikkelde mensen beter of minder zijn dan anderen.

helemaal niet. 

wel anders.

en gelukkig kan ieder mens zich spiritueel ontwikkelen.

en gaat dan hetzelfde zien, ervaren en weten.

de spirituele weg is voor ons allemaal begaanbaar.

X Robert

Read More