De sluiers van onwetendheid

Paravisie Column Februari 2022

Sinds het aantal vaccinaties zo exponentieel gestegen is, is ook het aantal hartklachten gestegen. Een studie uit Israël (Merovach et al, Hadassah Medical Center) laat zien dat
met name jonge mannen in de dagen na een mRNA vaccin een verhoogd risico hebben op myocarditis. Myocarditis is een ontsteking van de hartspier en het hartzakje. Deze aandoening komt tegenwoordig veel vaker voor dan in de jaren voor covid-19, vertelt hetzelfde onderzoek. Ook het bijwerkingen-centrum Lareb geeft op haar website aan dat het risico op hartklachten toeneemt na vaccinatie. Omdat de RNA-vaccins nog in de experimentele fase zijn, is verder onderzoek nodig. Is er, vanuit spiritueel oogpunt, licht op deze zorgelijke ontwikkeling te schijnen? 

Waarom zouden de RNA-experimenten als eerste het hart raken? Daar zijn verschillende theorieën over. Het hart is het eerste orgaan wat groeit bij een embryo. Op de echotafel bij de verloskundigen kijken ouders reikhalzend uit naar het moment dat ze voor het eerst het hartje zien kloppen. Alles start bij het hart. En dat is geen toeval. Het hart is de verbinding met de ziel. De ziel is op haar beurt de menselijke verbinding met de Bron. Via het fysieke en energetisch hart zijn mensen aangesloten op hun hoger bewustzijn en op het AL. Als je mensen dus (verder) wilt afscheiden van de Bron, van hun ziel en van elkaar, dan is de snelste manier het blokkeren van het hart. Maar waarom zou iemand dat willen doen? 
En wie dan? 

Matrix 

Volgens het boeddhisme en het hindoeïsme is de mens al zolang we weten gevangen in een illusie; het Maya. 

De sluiers van deze illusie houden de mens in onwetendheid. En dat gebeurt niet zomaar, dat wordt gedaan. Mara is de Boeddhistische tegenhanger van de Satan. Deze kracht houdt de mens willens en wetens in de illusie. Toen de Boeddha zich 2500 jaar geleden probeerde te bevrijden uit het Maya, deed Mara er alles aan hem daarvan te weerhouden. Tevergeefs, de Boeddha zegevierde. Hier in Zuid-Frankrijk noemden de Katharen Mara de Yaldaboath, de gnostische tegen- hanger van de Satan. Yaldaboath houdt de mensenzielen gevangen in een namaakschepping. Ook tribes als de Lakota, de Maya’s en de Hopi kennen een dergelijk wereldbeeld. Volgens de Zulu’s en andere stammen zijn er buitenaardse reptielachtige vierde dimensiewezens die de mens onderdrukken. Kortom, verschillende wijsheidstradi- ties vertellen ons los van elkaar dat er een kracht is die de mens in onwetendheid en afgescheidenheid wil houden om zo zijn heerschappij over de mensheid te behouden. Het is één van de oudste en diepste spirituele realisaties dat de werkelijkheid die we leven een illusie is. Een naamaakschepping, een hologram, een matrix. 

Angst 

De mate waarin iemand spiritueel ontwikkeld is, kan voor een belangrijk deel afgelezen worden aan diens angst voor de dood. Iemand die nog bang is voor de dood, leeft voor een overgroot in de illusie van afgescheidenheid. Spirituele beoefening gaat veelal om het ervaren van eenheid, het ontwikkelen van verbinding met de Bron (en met anderen) en de weg van angst naar liefde. Je zou dus kunnen stellen dat alles wat met afgescheidenheid, verdeling en angst te maken heeft erop gericht is de mensheid nog dieper in de illusie te vangen. Niet voor niets zei Patanjali, de grondlegger van de moderne yoga, 200 voor Christus al: “Hoe groter je licht, hoe groter de tegenkracht”. Zeker in deze tijd van Aquarius, waarin de mensheid collectief aan het ontwaken is, is het duidelijk dat de tegenkracht, de Mara, er alles aan doet om dat ontwaken te voorkomen. Als de mensheid ontwaakt is uit de sluiers der onwetendheid, is er voor Mara tenslotte geen heerschappij meer. Wanneer er dan plotseling een (aangekondigde) pandemie op het wereldtoneel verschijnt en wereldwijd dezelfde maatregelen genomen worden, zoals mondkapjes, afstand houden en thuisblijven… Maatregelen die allemaal gaan over angst voor dood en ziekte en allemaal leiden tot afscheiding en verdeeldheid… Dan kun je als spiritueel mens toch op je vingers narekenen dat de Mara hier aan het werk is? Verreweg de meeste bewuste mensen, spirituele leraren en lichtwerkers wereldwijd hebben deze conclusie getrokken. 

‘De geïmplanteerde chip? De verleiding er één te nemen zal voor veel mensen onweerstaanbaar blijken’ 

Chips, chips, chips 

Dat RNA-vaccins kunnen leiden tot hartklachten, is vanuit bovengenoemde spirituele visie helemaal niet vreemd. Het vaccineren zou zomaar de zoveelste maatregel kunnen zijn die gericht is op het doorbreken van de verbinding van de mens met de Bron in zichzelf. Ik stel dit hier niet als feit, maar we mogen dat wel scherp in de gaten houden met elkaar. De grote vraag daarbij is of het überhaupt mogelijk is mensen kunstmatig van hun ziel af te scheiden. De Israëlische auteur Yuval Harari vertelt dat de mens een hackable animal is geworden. Hij stelt dat de huidige techniek op een zodanig niveau is, dat de mens kan af- gescheiden worden van zichzelf. Algoritmes van artificiële intelligentie nemen in steeds hogere mate de controle op aarde over, aldus de historicus. Toch lijkt het hoogmoed om te denken dat de ziel geknecht kan worden. Mara voert een achterhoedegevecht om zijn macht te behouden. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, maakte onlangs bijvoorbeeld bekend dat de EU de New European Chips Act introduceert en dat de productie van microchips verveelvoudigd wordt. Chips kun je natuurlijk gebruiken in talloze toepassingen. Eén ervan is de chip als vervanging van de QR-code op de telefoon. Met een geïmplanteerde chip kun je dan bijvoorbeeld je vaccinatiestatus aangeven in de kroeg, je biertje betalen én je voordeur openen bij thuiskomst. De verleiding er één te nemen zal voor veel mensen onweerstaanbaar blijken. Een logische locatie voor een dergelijke chip zou de rechterhand zijn. En als we zover zijn dat mensen massaal chips laten implanteren, dan komt er nog een spirituele voorspelling uit. In dat geval weten we zeker dat we in de Apocalyptische eindtijd zijn aangekomen zoals deze is omschreven in de Openbaring van Johannes, het favoriete Bijbelboek van de Katharen. 

Goed nieuws 

In Openbaring vertelt Jezus onder andere dat alle men- sen een merkteken van het Beest zullen krijgen aan hun rechterhand, of voorhoofd, zonder welk niemand mag ko- pen of verkopen (Openbaring 13:16/17). Het moge duidelijk zijn dat dit Bijbelse Beest heel goed dezelfde zou kunnen zijn als de Mara, de Yaldaboath en de Satan. En dat de kracht achter deze maatregelen diezelfde Mara is, in een laatste poging de ontwakende mensheid in de sluiers van de onwetendheid te houden zoals hij destijds tevergeefs bij de Boeddha probeerde. Klinkt dat spannend alle- maal? Geen zorgen. Als het werkelijk zo is dat we nu in de eindtijd leven, dan is er fantastisch nieuws. Want zoals de Boeddha zichzelf bevrijdde, zo zullen alle mensen zich bevrijden. Het een-na-laatste hoofdstuk van Openbaring vertelt ons niet voor niets: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan” (Openbaring 21:1). • 

‘Zoals de Boeddha zich bevrijdde, zo zullen alle mensen zich bevrijden’ 

Read More

5 Inspiratie Tips

In deze complexe tijden kunnen we wel wat inspiratie gebruiken. We nemen onszelf en het leven zo serieus dat we vast kunnen komen te zitten in zelf gecreëerde mentale vallen.

Tijd voor een ander perspectief…

Wat is het toch heerlijk, bijzonder en magisch om mens te zijn!

Wat is het toch buitengewoon speciaal een leven te mogen leven!

Hoe moeilijk het soms ook is, er zit altijd een mooie kant aan.

Hoe mooi het vaak ook is, er zit altijd een schaduw aan.

En als je Yin en Yang kunt omarmen… En de vergankelijkheid van het leven accepteert.

Wanneer je je pijn goed kunt doorvoelen zonder te zwelgen en je plezier kunt omarmen zonder eraan te hechten…

Dan is het leven een prachtig avontuur voor de ziel.

De ziel maakt geen onderscheidt tussen goed en fout, mooi en lelijk, fijn en onprettig. 

Voor de ziel is jouw leven een magische les.

En jij bent je Ziel in de tijdelijke verschijningsvorm van een Mens!

Geniet ervan lieve ziel! 

De fijne momenten en de dalen! 

Neem jezelf, de wereld om je heen en dat wat je ervaart niet te serieus.

Neem de verdrietige en pijnlijke perioden niet te letterlijk.

En klamp niet vast aan de fijne en zonnige tijden.

Alles komt en gaat in het leven.

En laat vooral ook los wat anderen van je vinden. 

Ook zij zijn zielen die hier lessen komen leren en genieten!

De mensen die zich het meest tegen je afzetten als jij in je licht gaat staan, zullen op een dag zelf ontwaken. Jij bent een spiegel voor ze.

En daarbij…

Niemand heeft de waarheid in pacht. Er zijn geen boeken over de ultieme waarheid!

De wereld om je heen lijkt misschien wel in een storm beland te zijn, maar weet dat die storm vanzelf weer gaat liggen. Ook van een storm kun je genieten.

Het leven is als een ritje in een achtbaan voor vanuit je ziel bezien…

Je hebt al heel wat ritjes gemaakt.

En je zult er nog heel wat maken!

5 inspiratietips

1. Het leven is kort, intens en vluchtig.

Maak er van wat je kunt als het gaat om werk en privé, maar vergeet het vooral niet te be-leven en te Zijn!

2. Help mensen en dieren waar je kunt.

Doe zoveel mogelijk goed. Elke actie telt, hoe klein ook.

3. En doe vooral waar je Passie voor voelt.

Dat klopt altijd.

Passie is de taal van de Ziel.

En je ziel weet precies wat jouw bestemming is in dit leven…

4. Wees dankbaar dat je deze ervaring mag hebben. Zeker in deze tijd en op deze plaats in de wereld.

5. En misschien wel de belangrijkste:

Geniet ervan.

Lieve mensen.

Geniet ervan!

De pieken en de dalen.

De schoonheid en de lelijkheid.

Uiteindelijk is het allemaal illusie.

En is alles één.

X Robert

Read More

Leven vanuit passie, betekenis en plezier

Wanneer je ergens echt gepassioneerd over bent en je die passie volgt, heb je je ziel in de rug. Alle mensen, kansen en ervaringen die je nodig hebt komen dan zomaar op je pad. Het lijkt dan wel of je ziel deze mensen en ervaringen als witte kiezelsteentjes voor je klaar had liggen om de weg naar huis te vinden. Heb je dat wel eens ervaren? Passie is ook de taal van het energetisch hart. Het hart is op haar beurt de brug naar de ziel en de ziel is de poort naar de Bron diep in jou. Niet jouw Bron, maar de Bron. Waar we allemaal uit voortkomen en ooit weer naar terugkeren. En zo komt passie rechtstreeks voort uit de Bron. “Volg je hart, want het klopt” zegt men. Eigenlijk zeggen ze daarmee “Volg de Bron, want die is authentiek en weet precies wat jouw bestemming is in dit leven”. Klinkt goed in theorie. Maar hoe doe je dat dan? Wat is je passie? En hoe vind je die? En als je die gevonden hebt, hoe geef je haar dan vorm? En wat is passie überhaupt? Gaat het om het werk dat je doet? Of is het omvangrijker dan dat?

In mijn visie is passie het gevoel in je hart dat je ervaart als er iets voor je ligt dat echt de bedoeling is. Je ziel fluistert je op dat moment in: “Volg dit pad verder, er ligt iets voor je in het verschiet”. Dat kan iets qua werk zijn, een project, een baan, een onderneming. Maar het kan ook heel goed een relatie zijn, een vriendschap, een gezin, een plek om naartoe te gaan, een huis om in te wonen, een belegging, een goed doel om te steunen, een opleiding die je zou willen doen, een uitdaging die je aan zou willen gaan, een sociaal netwerk waar je door getrokken wordt, een mening die je graag zou uitdragen, een reis die je wilt maken, iets dat je wilt leren, iets dat je zou willen creëren, enzovoort. Er zijn talloze mogelijkheden in alle domeinen van je bestaan waarbij je dat warme gevoel in je hart kunt voelen. De meeste mensen voelen dat soort zielsverlangens wel eens. Maar dan? Wat doe je ermee als je dat voelt? Je hebt misschien een baan en een hypotheek en ineens voel je een diep verlangen een boek te schrijven. Je hebt een gezin en voelt een diep verlangen alleen op reis te gaan een tijdje. Je hebt een bedrijf en voelt ineens de passie iets heel anders te gaan doen. Wanneer geef je daaraan toe? Wat doe je wel en wat laat je liggen? Wat zijn egoverlangens en wat zijn echte, authentieke zielsverlangens?

De meeste mensen hebben in hun kindertijd geleerd de egoverlangens te volgen. Die gaan vaak om status, zekerheid, veiligheid en welstand. Veel mensen hebben een baan, huis en partner omdat dat nu eenmaal verwacht wordt van ze naar hun idee. Van huis uit geconditioneerd om het leven te leiden in overeenstemming met maatschappelijke patronen. Er komt echter een moment waarop het niet meer om veiligheid en zekerheid gaat in het leven. Er komt een fase waarin het gaat om wat je écht wil diep vanbinnen. Waarbij het gaat om zingeving, jezelf vinden, doen wat je kwam doen toen je geboren werd. Vaak openbaart dit moment zich als een soort Midlife crisis waarin iemand ineens alle kanten op schiet. Vrijheid en verlangen worden omgezet in een nieuwe motor, partner, of anderszins materieel goed. De oplossingen voor de onvervulde verlangens worden in de buitenwereld gezocht, in plaats van binnenin jezelf. Vaak met tijdelijk geluk en een hoop gedoe tot gevolg.

Om er nog maar een quote tegenaan te gooien: Je kunt niet weten wat je wilt, als je niet weet wie je bent. Je zielsverlangens vinden kan alleen via je hart. Innerlijk werk doen dus. Een deep dive nemen in je conditionering om erachter te komen welke overtuigingen van je vader zijn en welke van jou. Om te onderzoeken welke angsten van je moeder zijn en welke van jou. Om erachter te komen welke trauma’s uit je familiekarma komen en welke uit je zielskarma. Om vervolgens alles wat niet authentiek “van jou” is te transformeren. De non-dualisten onder ons denken nu: “Er is toch geen ik?” en dat klopt uiteindelijk ook. We zijn de multidimensionale Bron in de tijdelijke versie van zielen en de ziel in een tijdelijke versie van een mens. Dus authentiek van jou wil zeggen; volgens de blauwprint waarmee je ziel deze conceptie is ingestapt. Waarmee de Bron zich wil uitdrukken naar zichzelf.

Doen wat je leuk vindt is het volgen van je passie. En passie is de taal van je ziel. Als je je zielsverlangens kunt manifesteren helpt je dat enorm in het vinden van jezelf en van je bestemming. Zielsverlangens kunnen niet anders dan vervuld raken. Dat is een Universele wetmatigheid. Als je iets echt graag wilt heel diep van binnen dan krijg je het voor elkaar. Als je iets echt graag wilt diep van binnen dan blijk je over de vaardigheden, ervaringen en talenten te beschikken die je ervoor nodig hebt. Als je iets echt heel graag wilt diep vanbinnen, dan raak je het plan, de blauwdruk, van je ziel voor dit leven. Dan voel je waar je op aarde voor kwam. Dan maak je verbinding met je zielsmissie die aansluit op de levens die achter je liggen, die parallel met dit leven gaan en de levens voor je. Dan volg je de Universele stroom van de Bron. Dan wil jij het niet, dan volg je de stroom van het Universum door je heen.

Ik ontwikkelde een online training ‘Manifesteren vanuit je hart’. Meer weten? Check deze online training eens!

Warme groet,

Robert Bridgeman

Read More

You may say I’m a dreamer…

Paravisie Column Januari 2022

In kwantumsprongen worden situaties uit het verleden inzichtelijk. Ik zal een voorbeeld geven: proberen wereld- wijd de regeringen de ene week de slogan ‘De pandemie van de ongevaccineerden’ er doorheen te duwen door propagandistische retoriek te verspreiden over het gevaar van niet vaccineren… dan staat er twee weken later

een artikel in nota bene The Lancet, een van de meest toonaangevende wetenschappelijke bladen van deze tijd, waarin een dringende oproep aan regeringsfunctionaris- sen gedaan wordt te stoppen met valselijke beweringen dat niet-gevaccineerden een risico vormen voor de gevac- cineerden. Letterlijk schrijven de wetenschappers: ‘Het is verkeerd en gevaarlijk om te spreken van een pandemie van niet-gevaccineerden’. Of je nu gevaccineerd bent of niet en wat je er ook over denkt, dit voorbeeld drukt uit hoe snel beeldvorming en perceptie gewijzigd kunnen worden in onze huidige samenleving.

Het switchen van tijdlijnen

Dus wat zal er zich volgend jaar voltrekken? Wat nu als er niemand is die dat weet? Wat nu als de toekomst
niet bestaat uit een vastgelegd pad, maar uit mogelijke tijdslijnen? De toekomst is multidimensionaal. Ieder kijkt ernaar vanuit een eigen tijdlijn. Daarom is toekomst ook niet te voorspellen. Rekenmodellen over toekomstige bevolkingsgroei en andere toekomstige zaken slaan de plank meestal mis. Maar ook spirituele voorspellingen zitten er vaak naast. Een voorbeeld van een voorspelling in de fysieke wereld die niet bleek te kloppen was toen het Covid-19 virus van China naar Europa kwam. In het Aziati- sche reuzenland vielen de mensen op straat neer, zagen we hier op tv. Een gevaarlijk killervirus was onderweg. Het had maar liefst een sterfteratio van 3.4% en ondanks dat de andere A-lijst ziekten daar met tientallen procenten bovenuit kwamen, was de wereld in paniek. Toen het

virus echter in Italië landde, was de sterfteratio nog maar 0.24%. Wat was er gebeurd? Alle alarmerende modellen bleken ongefundeerd. Het hele plan dat klaarlag, sloeg als een tang op een varken. Veel mensen doorzagen direct deze misleiding. Maar wat was er nou gebeurd? De tijdlijn was veranderd! Of het nu door buitenaardse interventie was, of door het toedoen van hele bewuste mensen hier op aarde (of een samenwerking van beide): de tijdlijn waarin er zich een grote dodelijke pandemie zou vol- trekken bestond niet meer. Terwijl overheden, (internati- onale) instituten, gezondheidsinstanties en een deel van de bevolking deze, niet bestaande, tijdlijn bleef volgen, stonden er talloze mensen met verbazing te kijken naar wat er gebeurde. Was dit een grap, zo vroegen velen zich af. Een griepvirus dat wordt bestreden met maatregelen die Ebola eer aan zouden doen! Zo snel kunnen tijdlijnen switchen.

Mijn tijdlijn

Tijdlijnen veranderen de hele tijd. Er bestaat een tijdlijn waarin de inwoners van Europa zich in de richting van een controlemaatschappij à la China bewegen. Een Orwelliaan- se samenleving met sociale kredietsystemen, digitaal geld, uniformiteit, gezichtsherkenning op straat en chips in de rechterhand. Als de huidige tijdslijn zich zo doorzet, is de kans groot dat deze maatschappijvorming zich binnen een aantal jaren voltrekt. Maar… De kans dat buitenaardse lichtkrachten en lichtwerkers hier op aarde deze tijdlijn gaan toestaan, is niet zo groot. We moeten echter wel opletten. Onlangs in- terviewde ik de Amerikaanse spiritueel leraar Lorie Ladd voor het Facebookplatform Studio New Earth. Haar gidsen van de Galactische Federatie van het Licht (een vereniging van inter- stellaire 5D+ beschavingen als de Arcturianen, de Syrianen en de Pleiadiërs) hadden haar verteld dat de mensheid in 2021 al meerdere kansen gemist had om collectief van tijdlijn te switchen. Hierdoor bevinden we ons nog steeds op de onder- drukkingstijdlijn die we eigenlijk niet willen. Voor het nieuwe jaar wil ik dan ook graag een voorspelling doen van een tijdlijn die mij helemaal geweldig lijkt en naar ik hoop jou ook. Een tijdlijn waarin de plandemie oplost. Waarin de mensheid plotseling een draai maakt, waarbij technologie, infrastruc- tuur en innovatie niet meer gebruikt worden voor de op angst en macht gebaseerde controle van de mensheid door een elite, maar juist om de mensheid te faciliteren op weg naar een Nieuwe Aarde van harmonie, verbinding en liefde! Een wereld waarin we de verbinding met Moeder Aarde terugvin- den. Een samenleving waarin iedereen uniek mag zijn, maar niemand uitgesloten, gemarginaliseerd of misbruikt wordt. Een wereld waarin natuuropbouw en duurzaamheid voorop- staan uit liefde voor Moeder Aarde. Een maatschappij waar contact met de Bron een eerste levensbehoefte is en waar voedsel en water zuiver zijn en rijkdom en armoede opgelost. Waar regeringen werken voor het welzijn van hun burgers en bedrijven zich inzetten for the good of all.

Utopie?

Een utopie? Dat hebben we zelf in de hand. De toekomst is multidimensionaal. We mogen zelf onze tijdlijnen kiezen. En we worden nog geholpen ook door onze galactische broeders en zusters. Let wel: ik schrijf heel duidelijk geholpen. Ze gaan ons niet redden. We mogen het zelf doen. Zelf aan de slag met elkaar. Zelf focussen op die nieuwe tijdlijn. Zoveel moge- lijk anderen, die zich nog in de oude tijdlijn bevinden, laten zien hoe destructief deze tijdlijn is. Opdat men wakker wordt en de ogen voor het alternatief, de Terra Nova, opent. Precies het verhaal dat ik in de roman 2044 beschrijf. Door zelf ons licht te schijnen op de oude tijdlijn en onze hoop en focus te richten op de nieuwe tijdlijn, kunnen we de kwantumspron- gen gaan maken naar de Aquarius tijdlijn. Op naar de Nieuwe Aarde 2022, met z’n allen! Wat er ook gebeurt, heb een geweldig 2022 en geniet van al het moois op deze planeet in deze megaboeiende tijd! Ik voorspel dat dit je beste jaar ooit gaat worden 😉 •

Read More

Je tweelingziel ontmoeten

Je tweelingziel ontmoeten terwijl je een relatie hebt? Wat te doen? 


Tweelingzielen, zielsmaatjes, zielsconnecties, je hoort er zoveel over de laatste tijd. Bestaat er een “andere jij” op zielsnivo? En wat nou als je die ineens tegenkomt?


Je kent het misschien wel. Je ontmoet iemand op je werk, op de school van je kinderen, tijdens een spirituele bijeenkomst, bij een training, of in een horeca gelegenheid en het is alsof de wereld om je heen stilvalt.
Je hebt het gevoel dat je de ander al je hele leven kent. Als je hem of haar in de ogen kijkt, lijkt het alsof je in een andere galaxy terecht komt. Het voelt helemaal meant to be. En dan blijkt het ook nog wederzijds te zijn. Je hebt je andere jij gevonden!! Je tweelingziel, je zielsmaatje. Eindelijk! 


Maar ja… je hebt ook iemand thuis zitten waar je iets mee hebt opgebouwd…En misschien heb je wel thuiswonende kinderen…Het liefst zou je met deze droomprins(es) wegzweven, maar… wat richt je daarmee aan bij je geliefden ?
Laten we nuanceren wat er gebeurt door het perspectief te verbreden. Ik ben echt een romanticus en gun je je bubbel, maar nuchterheid is in deze essentieel. 


Daarom eerst even over mijn eigen relatie. Dertien jaar huwelijk met drie zoons onder de 10 jaar. Overwegend zijn we heel gelukkig, met heel wat ups en downs zoals dat gaat binnen relaties. Monique en ik zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van zielsverwanten ontmoeten. 


Het afgelopen decennium heb ik door mijn werk met een steeds groter wordend publiek zoveel ogenschijnlijk andere jij’s ontmoet dat we er nu heel ontspannen mee omgaan. Ook zij komt zelf eens in de zoveel tijd iemand tegen waar ze een diepe verbinding mee voelt. Maar het is voor ons beiden al lang niet meer zo heftig.
Het is heus niet leuk de eerste paar keer als je partner een hele diepe verbinding met een ander ervaart, maar door er over te praten en er transformatiewerk op te doen wordt het steeds makkelijker om er mee om te gaan. Zonder communicatie is er geen relatie en het is belangrijk dat we het samen doen. We hebben de afspraak dat we alles tegen elkaar zeggen, hoe pijnlijk het ook is. En in de loop der tijd hebben we ontdekt wat deze ontmoetingen in werkelijkheid zijn. Dat willen we graag met je delen.


Het lukt ons er op een zodanige manier mee om te gaan dat we er allebei van groeien en dat de persoon in kwestie een goede vriend kan blijven zonder dat een van ons twee zich daardoor bedreigd voelt. Zo hebben we onze vriendenschare al flink uitgebreid ;). Vaak ook laten we zo iemand gewoon weer los in tijd en ruimte. 


Er zijn gradaties in deze ervaringen. Van helemaal opgaan in een ander tot een seksuele aantrekkingskracht en soms ook gewoon een licht gevoel van herkenning als je iemand voor het eerst tegenkomt. 


Om ons heen zien we relaties sneuvelen omdat een van de partners iemand heeft ontmoet die helemaal past. Natuurlijk bestaan er ontmoetingen die in de sterren geschreven staan, zoals mijn zielszus Bonnie Bessem en haar andere jij Irina. Heerlijk als twee zielen elkaar zo vinden. Een zielsafspraak die uitkomt.


Maar heel vaak denk ik… oei… realiseer je je dat deze persoon je vader, of moeder was in een vorig leven? Of een goede vriend? Of een maatje uit je peloton in een soldatenleven waarmee je misschien wel samen bent gestorven? Dit heet karmische aantrekkingskracht. Geef je daar alles voor op?


Als je zo iemand tegenkom in dit leven kan dat tot enorme aantrekking leiden. Je mind maakt er verhalen van en wil van alles: Seks met die ander, een relatie opbouwen. Vluchten uit je werkelijke bestaan naar een prachtig eiland ver van hier om maar met z’n tweeën te kunnen zijn…Zucht… (romantisch)Een betere verdoving bestaat niet… (werkelijkheid)


Niet lang geleden deed ik hier op Terra Nova een reïncarnatie sessie met een cliënt die helemaal verliefd was op zijn zielsmaatje. Hij stond op het punt zijn gezin los te laten en zij stond op het punt haar gezin te laten varen zodat ze samen konden zijn.Tijdens de regressie bleek zij zijn moeder geweest te zijn in een ander leven. Dit inzicht bracht hem weer bij zinnen. Ze zijn nog steeds dikke vrienden, maar hebben zich allebei ingezet om het met hun gezinnen aan te gaan.


Heel vaak wordt de andere jij als excuus gebruikt om uit de sleur van het gezin te kunnen ontsnappen. Dat is veel makkelijker en fijner dan aan de slag te gaan om je gezin weer tot een cirkel van liefde en plezier te smeden. Een zielsherkenning wordt een vlucht.


Maar ook heel vaak is de bestaande relatie wél goed en raken mensen zo in verwarring als ze plotseling zoveel voelen voor anderen. Terwijl het eigenlijk een kans op nog meer diepgang en heling is voor allebei.


Ook zien we veel mensen die vreemdgaan met hun andere jij. Begrijpelijk, maar niet doen zou ik zeggen voor je zeker weet wat de aantrekkingskracht met die ander is. Ik ga zelf per definitie niet vreemd, maar wil ook niet roomser zijn dan de paus. Je moet het zelf weten. 


Je komt in je leven meerdere zielsmaatjes tegen. Als kind deed je dat al, alleen ging je daar toen ontspannener mee om. Je familieleden, vriendjes en vriendinnetjes, allemaal zielsverwanten. Dat is heel begrijpelijk als je een beetje inzicht hebt in de zielswerkelijkheid achter het leven.


Tussen levens in “leeft” de menselijke ziel in zielskorven. Grote verzamelplaatsen van zien in het licht, waar we leren en verbinden. Vanuit die zielskorven gaan we steeds weer terug naar Aarde. Daar leven we met onze zielsbroeders en zusters. 


Ga maar na. Hoeveel mensen ken je persoonlijk in je leven? 1000? 2000? Als je een netwerker of bekend persoon bent misschien 10.000? Mensen die je echt persoonlijk kent.Wat nu als je met al die mensen al zielsverbindingen hebt.Dat je dit spelletje al jaren speelt met elkaar, maar dan in verschillende rollen?


En van die 1000, of meer zijn er een aantal waar je steeds weer de diepte mee ingaat.Als ouders en kinderen, binnen de familiestructuur, als gezworen vijanden, als mede strijders, als vrienden, als romantische partners, enzovoorts…Als je je meest dierbare zielsverwanten tegenkom voel je zoveel verbinding en diepte. 


Je kent elkaar misschien al wel duizenden jaren! Als het niet langer is. Op 200.000 jaar moderne mensheid hebben de meesten van ons al een behoorlijke karmische geschiedenis achter de rug tenslotte.


Dan kom je er natuurlijk zo nu en dan een tegen waarmee je een hele diepe verbinding hebt. Logisch toch? Kan niet anders.


En ja, dat kan heel goed een zielsafspraak zijn die je hebt gemaakt met elkaar om elkaar nu weer te vinden. (Romantisch)Maar…. dat kan ook karmische aantrekkingskracht zijn. Daarmee bedoel ik een oud karmische stuk dat gezien en opgelost wil worden. (Meestal werkelijkheid).


Je wilt niet weten hoeveel mensen ik hiermee geholpen heb. Mensen die alles wilden opgeven voor die ene persoon. Maar nadat we daar op diep karmische niveau aan gewerkt hadden, was het ineens weg! De aantrekkingskracht bleek een karmische stuk te zijn dat opgelost wilde worden. Helemaal geen seks, of relatie met een ander. 


Er blijft meestal zeker diepe vriendschap en verbinding over, maar die haast compulsieve aantrekking verdwijnt als sneeuw voor de zon.


En als die verbinding na intensief transformatiewerk toch gestand houdt?Dan is de kans groot dat je je zielsmaatje, of tweelingziel hebt gevonden.Gefeliciteerd!


maar…
Voor je je leven overhoop gooit, je gezin loslaat, of mensen om je heen pijn gaat doen om maar bij die ander te kunnen zijn, adviseren Monique en ik eerst de volgende drie stappen te zetten:


1. (Met stip) Vertel het je huidige partner. Hoeveel pijn het diegene ook zal doen, het is altijd minder dan de pijn van een beëindigde relatie. Praat erover. Bij ons is de angel er dan vaak al uit. Je doet dit samen als partners. Dit vraagt dus ook van de ontvangende partner begrip en compassie te tonen. Natuurlijk mag er boosheid en verdriet zijn, laat het knallen! En probeer dat te doen binnen een context van begrip.


2. Transformeer de banden met de ander net zo vaak tot je zeker weet dat alle karmische verbindingen zijn opgelost. Dit kun je zelf doen met de meditatie die ik onder dit artikel deel, of met een professionele Transformatief coach, of healer. De energetische banden tussen jou en degene waarmee je een zielsherkenning hebt zijn vaak sterk en verbonden met allerlei ervaringen uit andere levens. Als je die kunt doorwerken, kun je enorme karmische opschoning bewerkstelligen voor jou en je zielsvriend. Ik weet, niet heel romantisch, maar de kans dat jullie elkaar nu tegenkomen om dit karma uit te werken is ongeveer 10.000 keer groter dan de kans dat jullie elkaar nu tegenkomen om allebei je leven overhoop te halen en een hoop mensen en kinderen pijn te doen. 


3. Praat erover met je zielsmaatje en ontdek wat de aantrekking is. Doorprik de illusie van de romantische bel en de spanning. Maak het nuchter en echt. Probeer als uitgangspunt te nemen om eerst je eigen en elkaars huidige leven te helen en de karmische processen door te gaan die je samen uit te werken hebt. Je kunt zo’n enorme spirituele groei maken dankzij zo iemand, zonder er het bed mee in te duiken of een relatie mee aan te gaan. Ik zou haast zeggen… juist zonder seksuele verbindingen aan te gaan. 


Als je deze 3 stappen hebt genomen en de aantrekkingskracht is er nog, dan kun je natuurlijk verder onderzoeken.
Ik zou dan altijd transformatiesessies en reïncarnatiewerk aanbevelen om te onderzoeken waar je elkaar van kent en om de lessen die je dit leven komt opdoen samen te integreren in je leven.


Het zou zo zonde zijn van je huidige relatie, als je deze op het spel zet omwille van een zielsherkenning met bijvoorbeeld je moeder, broer, of vriendin uit een ander leven. 


Toch? Dan nog even over relaties. Ik besef echt wel dat ik hier vrij conservatief in kan overkomen, maar in mijn wereld zijn relaties belangrijk. Ik keur niets af. We hebben veel vrienden die ervoor kiezen single te zijn en dat is top! Ook heb ik het niet over een stereotype relaties. Hetero is me net zo lief als homo. Monogaam of polygaam, doe je ding!


Hoe ik er naar kijk…Relaties zijn altijd afhankelijk van de hoeveelheid werk, liefde en aandacht je er beide in steekt. En relaties zijn een snelweg maar verlichting. In je relatie kun je zoveel spirituele ontwikkeling doormaken! Zeker als je samenwerkt en samen de uitdagingen van het leven aangaat. 


Wanneer je kinderen hebt, heb je in mijn optiek als ouders de commitment om er alles aan te doen om je relatie zo goed mogelijk te houden zodat zij een liefdevolle bedding hebben. Natuurlijk; als het niet gaat, gaat het niet, maar geef het alles wat je hebt. Gescheiden ouders leveren mogelijk trauma op en allerlei psychische en energetische issues. Wees je daarvan bewust als je uit elkaar gaat en zorg dat je kinderen er goed bij begeleid worden. 


Ik snap ook echt dat het lastig is als je een onbewuste partner hebt met wie dit allemaal niet bespreekbaar is. Maar bespreek het toch. Juist het geheim houden maakt de luchtbel van spanning en romantiek alleen maar groter. En dan heb je in elk geval alles gedaan wat je kunt. Toch?


En ben jij degene bij wie de partner het gevoel heeft dat hij of zij een tweelingziel heeft gevonden? Laat dan dit artikel vooral ook lezen aan zowel je partner als de zielsverwant. 


Dit artikel is raakt veel gevoelige gebieden. Het is geschreven vanuit mijn eigen levensovertuiging en is zeker niet dè waarheid. Ik heb er geen enkel bewust oordeel over als je het anders doet dan ik. Dit schrijven is ontstaan uit de intentie mijn ervaring hiermee te delen en ik sta open voor andere aanvliegroutes en inzichten.


Deze link brengt je naar een gratis opname van een protocol om de energetische banden met de ander te transformeren: https://m.soundcloud.com/robert-bridgeman-93269173/transformeer-de-banden
Zoek je een echt goede transformatiecoach om je te begeleiden? (kaartje van Nederland) https://bridgeman.nl/coaches-map/


Veel liefde en vervulling!

Robert Bridgeman

Read More

De waarheid over mediums

Paravisie Column December 2021

Saigon, Vietnam, 2010. Monique en ik lopen, samen met onze Vietnamese vriendin Thuy, door de smalle achteraf- straatjes van Saigon. Thuy neemt ons mee naar één van de meest oude en mystieke fortune tellers van Zuid-Viet- nam. We komen aan bij de voordeur van een huis dat er oud en verloederd uitziet. Een meisje laat ons binnen en leidt ons door schijnbaar oneindige gangetjes, trapjes en kamertjes. Na een lange tocht door het labyrintachtige huis, komen we aan in het kamertje van het oude medium. De geur van gekookte rijst zweeft ons tegemoet. Op de vieze houten vloer zit een oude vrouw. Ze draagt haar grijze haar in een permanentje en haar wijze gezicht is getekend door diepe rimpels. We schatten haar minstens honderd jaar oud. De wijze zit in kleermakerszit op de grond van de, verder nagenoeg lege, kamer. In een hoekje ligt, verborgen onder een deken, een andere vrouw. Thuy vertelt ons dat dit de geestelijk gehandicapte dochter van het oude medium is waarmee ze in de geestenwereld samenwerkt. Met een gewichtige uitdrukking op haar ge- zicht haalt de oude vrouw een kaartspel uit haar gewaad en legt een aantal smoezelige kaarten op de grond waar wij inmiddels hebben plaatsgenomen. Ze kijkt Monique ondertussen aan met een verwrongen blik. Monique is niet goed bezig, zo vinden de kaarten blijkbaar. Ze kan beter een voorbeeld nemen aan haar zus in Nederland, die het leven veel beter begrijpt dan zij. We vragen ons af wat de oude vrouw bedoelt en bedenken dat het maar één ding kan zijn: Monique en ik leefden ongetrouwd samen gedurende onze jaren in Saigon. Monique’s zus was vroeg getrouwd en had op jonge leeftijd al drie kinderen ge- baard. In de belevingswereld van de oude, in traditioneel Vietnam opgegroeide wijze, was dit de juiste manier van leven en leefde Monique zedeloos.

‘Mediums die 100% zuiver zijn? Ik heb ze nog niet ontmoet’

Ervaringsdeskundige

Westland, 2012. Bij de geboorte van onze oudste zoon zie ik een aantal wezens in de kamer. Eén ervan is Garuda,
de man-vogel waarop de Hindoeïstische God Vishnu zich verplaatst. Een paar dagen later spreek ik een bevriend medium uit Den Haag. Zij bevestigt een aantal van de wezens die ik in de ruimte heb gezien. Maar Garuda ziet ze niet. Wél iets anders. Namelijk een indrukwekkende toekan. Oók een vogel, dezelfde energie, maar wel anders qua vorm…

In de loop der jaren heb ik talloze mediums leren kennen. Variërend van mediums die rechtstreeks verbonden zijn met de Akasha Kronieken tot mediums die overleden mensen en/of engelen channelen en mediums die de fysiek-energetische informatie van hun cliënten downloaden. Ook ken ik mediums die dat allemáál in huis hebben. Ik had en heb het voorrecht met vele mediums te mogen werken. Mediums die zijn opgeleid aan het Arthur Findlay College in Engeland, mediums uit allerlei tradities en culturen, zoals indianenstammen en met Aziatische achtergronden. Alsmede mediums die bijna niemand kent, maar die wél dwars door het universum heen kijken en over een oneindige wijsheid beschikken. Eén van mijn eerste leraren was een mannelijk medium uit Amsterdam. Ik studeerde bij een Indiase helderziende uit het midden van Neder- land en was anderhalf jaar in de leer bij een bekende hel- derziende uit Thailand. Tot op de dag van vandaag heb ik het voorrecht samen te mogen werken met bekende mediums als Jo Suijkerbuijk en Bonnie Bessem. Kortom; ik ben zelf geen medium, maar wél ervaringsdeskundige mét mediums.

5 waarheden over mediumschap

Toen hoofdredacteur Niels Brummelman me erop wees dat deze uitgave in het teken van mediumschap zou staan, werd ik enthousiast. Ik vroeg me af wat ik wilde delen over mijn ervaringen met mediums door de jaren heen. Er zijn vijf aspecten van het mediumschap die ik graag mee wil geven aan eenieder die dit leest. Doe er je voordeel mee:

Ook een medium heeft een ego.

Nog nooit heb ik een medium ontmoet dat geheel zonder eigen filters naar de realiteit kan kijken. Of het nu de wijze oude fortune teller in Saigon was met haar cultureel bepaalde filters (die ons overigens hele ware dingen heeft voorspeld destijds), of het medium uit Den Haag bij de geboorte van mijn oudste, of de mediums die worden ingezet bij politieonderzoeken of geheime diensten, allemaal keken ze door hun eigen geconditioneerde bril naar de werkelijkheid. Natuurlijk leren mediums om zo zuiver mogelijk te kijken, maar nog nooit vond ik er één die daar 100% zuiver in was. En dat hoeft gelukkig ook niet. Je bent er altijd zelf bij.

Mediums zijn als belastingadviseurs en advocaten.

Wat ik daarmee bedoel? Mediums zijn adviseurs. Ze hebben niet de waarheid in pacht (hetgeen een goed medium ook nooit zal beweren) en ze kijken, nogmaals, altijd vanuit hun eigen filters. Wanneer je advies vraagt aan
een belastingadviseur of advocaat, dan neem je (als het goed is) dat advies altijd met een korreltje zout. Je denkt zelf óók na en bepaalt je vervolgstappen pas na grondig invoelen en nadenken. Toch? Zo werkt het met spiritueel adviseurs ook. Een reading van een medium mag je zien als een advies. Maar blijf altijd zelf interpreteren, invoelen en nadenken.

Geen medium kent de toekomst.

Jouw bestaan is multidimensionaal. Jouw toekomst ook. Vanaf dit moment in tijd zijn er talloze mogelijke toekom- sten waarin je terecht kunt komen. Een medium ziet één of meer van die toekomstdimensies en voorspelt deze. Dat betekent niet dat je leven die richting op móet gaan. Je bent er altijd zelf bij en de keuzes en beslissingen die jij in je leven maakt, bepalen de uitkomst.

Let goed op de bron waarmee een medium werkt.

De schepping zoals wij die ervaren, is een namaak-schep- ping. Een matrix of hologram van de werkelijke schepping: het Nirvana of pleroma. Alles in deze schepping is een kopie van de werkelijke schepping. Dus ook opgestegen meesters, engelen en aartsengelen. Als je met een medium werkt die op zijn of haar beurt met de ongeziene wereld werkt, vraag dan altijd goed door op welke laag deze dat doet. Aartsengelen uit de werkelijke Schepping zijn bijvoorbeeld volle lichtwezens die je kunt vertrouwen. Aartsengelen uit de matrix echter, dienen het duister en zijn wolven in schaapskleren. Werk alléén met een medium dat met krachten vanuit de oorspronkelijke bron werkt. Dit geldt overigens ook voor healers en therapeuten. Natuur- lijk zijn er ook mediums die bewust het duister dienen. De kans dat je met deze zwarte magiërs in contact komt, is vrij klein. Als het toch gebeurt, ga te rade bij een krachtig medium dat het licht dient en ervaring heeft met zwarte magie.

Overleden voorouders zijn niet altijd betrouwbare bronnen.

Vaak komen in seances overledenen aan het woord. Dat is natuurlijk prachtig. Als je vader of oma alsnog kan zeggen wat hij of zij op het hart heeft, dan kan dat je enorm helpen. Het is alleen wel zo dat deze voorouders deels door hun eigen conditionering praten. Het deel waar je contact mee hebt, is nog steeds zoals jij deze persoon kende gedurende jouw leven. Weliswaar met meer inzicht en wijsheid van ‘de andere kant’. Ook zij hebben niet ‘De Wijsheid’ in pacht. Praat daarom altijd met ze zoals je met ze zou praten toen ze nog bij leven waren. Had je toen alles wat ze zeiden als waarheid aangenomen? Doe dat dan nu ook niet. Er is veel waardevolle heling en vergeving te vinden in deze gesprekken en ik kan het alleen maar aanraden, met bovengenoemde adviezen in het achterhoofd.

Terwijl ik bovenstaande schrijf, realiseer ik me dat het haast waarschuwingen lijken die ik geef. Dat ik geenszins mijn bedoeling. Zie het als adviezen van een ervaringsdeskundige. Ik ben zelf heel kritisch geworden in de mediums waar ik me toe verhoud. Net als in alle beroepen is er veel kaf onder het koren. Iemand die mediamieke en/of helderziende vaardigheden heeft vanaf geboorte, of door ontwikkeling, is nog niet per se in staat deze vaardig- heden goed toe te passen. Een werkelijk goed medium heeft zichzelf laten trainen door vergevorderde leraren en leraressen en heeft opleiding genoten om zo ver te komen. Autodidacten tussen de mediums zijn net zo realistisch als een autodidactisch piloot of een chirurg die zichzelf het opereren heeft aangeleerd.

Toekomst

Het mediumschap is al zo oud als de mensheid. In deze tijd van ontluikend bewustzijn komen er steeds meer mediums bij. Logisch, gezien de hoge trilling op Aarde en het aantal buitenaardsen dat hier incarneert. En ook nodig. Het zal niet meer lang duren voordat mediumschap een geaccepteerd beroep is. Nu al laten talloze politici, artiesten, CEO’s van grote bedrijven en topsporters zich door mediums adviseren. En dat zal alleen maar toenemen.

In de zorg, het onderwijs, politiek en bedrijfsleven zal het mediumschap in mijn optiek een belangrijkere rol krijgen bij begeleiding, verdieping en voorspelling. En terecht. De geziene en de ongeziene wereld komen steeds dichter bij elkaar. Ik kan deze ontwikkeling dan ook alleen maar toejuichen. Des te belangrijker is het dat mediums zich met elkaar gaan verbinden en dat mediums zichzelf serieus gaan nemen als belangrijke partij binnen de maatschappij. Zoals ze dat eigenlijk altijd geweest zijn de afgelopen 200.000 jaar, met uitzondering van met dank aan kerk en wetenschap de laatste 500 jaar. Samengevat: zelf ben ik een enorme fan van mediums en geloof ik dat hun rol toenemend belangrijk wordt.

Tot slot zou ik een lans willen breken voor verhoging van de tarieven van mediums. Veel van hen geven alles wat ze hebben in hun werk en durven er, door allerlei gedateerde overtuigingen, niet teveel voor te vragen. Wat mij betreft laten we dat los en gaan we mediums betalen wat we een arts, coach of psycholoog betalen. Ze zijn tenslotte van onschatbare waarde voor ieder mensenleven! •

Read More

Angst of Liefde


Welke weg kies jij?
(Uiteindelijk maakt het niets uit)

Veel mensen vinden deze tijd moeilijk, pijnlijk, stressvol.
Ik hoorde van een dame die er een einde aan wil maken omdat ze niet meer in deze wereld wil leven.
De controlemechanismen worden aangetrokken, het ecosysteem is in gevaar en er is zoveel lijden!

Maar…
Wat er in de wereld gebeurt is één deel…
Hoe je er mee omgaat is de tweede.

Er is namelijk ook zoveel moois in de wereld. Zoveel liefde, zoveel schoonheid, zoveel plezier en verbinding.

Je mag zelf kiezen in deze tijd tussen twee dimensies:
De weg van de angst.
Of de weg van de liefde…

Kies je de weg van angst? Prima.

Of je nu bang bent voor een virus, of voor maatregelen, of voor allebei, angst is angst.
De weg van de angst is er een vol pijn, tegenslag, moeite, teleurstelling, strijd, verdriet en onrust.
Maar het is je eigen keuze als je deze weg neemt.

Of kies je de weg van de liefde? Prima.

Of je nu voor, of tegen de maatregelen bent. Deze weg is er één van je eigen keuzes maken in ieder moment.
En jezelf steeds afvragen wat liefde zou doen.
Als je even in de angst schiet, dat je jezelf weer terug brengt in de liefde.
Deze weg biedt een leven vol geluk, liefde, plezier, overvloed en magie.
Maar het is je eigen keuze of je deze weg neemt.

De weg van de liefde is het moeilijkst te kiezen voor veel mensen. Voor mij ook. Ik leefde nagenoeg volledig op de weg van de angst tot ik wakker werd in 2008.

Het heeft 13 jaar intensieve beoefening gekost om nu nagenoeg helemaal op het pad van de liefde te zijn.

Daarvoor had ik vele duizenden uren meditatie, talloze retraites, cursussen, zweethutten, koudetraining, yoga, healings, therapeutische sessies, intensief transformatiewerk, en veel meer nodig.
Maar het werkt!

En ik ben echt geen uitzonderlijk mens.
Ik ben gewoon bereid hard en gecommitteerd te werken aan mezelf.
Iedereen die dat ook is kan hetzelfde.

Ik geniet elke dag met volle teugen.
Ook als het gaat zoals het gaat in de wereld.
En ik zit niet stil als spiritueel activist. Ik draag mijn steentje bij. Maar vanuit liefde, niet vanuit strijd en angst.

Het is een illusie dat je bang en boos moet zijn om je te verzetten tegen de onderdrukking.
Dat kan ook vanuit liefde en terwijl je heerlijk geniet van het leven.

Natuurlijk ben ik ook wel eens boos, verdrietig, bang, teleurgesteld, beledigd, gefrustreerd, etc.
Ik ben gewoon een mens.

En de weg van de liefde is geen spirituele bypass.
Al die emoties mogen er zijn en horen bij het leven.
Maar de onderliggende frequentie is liefde.

Het is een keuze, ook voor jou welke dimensie je neemt; angst of liefde.

En je mag er best wat voor doen om de weg van de liefde te vinden en te bewandelen als je dat wilt.
Die komt slechts weinigen aangewaaid.
De meesten van ons mogen er keihard voor werken.
Maar als de weg van de liefde dan komt, dan ben je ook vrij.

Het goede nieuws is dat het uiteindelijk niet uitmaakt welke dimensie je kiest; angst, of liefde.

De weg van de angst…
En de weg van de liefde…
Komen uiteindelijk samen in de weg van verlichting.

De mensheid is onderweg naar collectieve verlichting.

En of je nu de weg van de angst neemt.
Of de weg van de liefde.
Ook jij komt hoe dan ook uit op de weg van verlichting.
En iedereen die je kent.

Dus wanneer je voor de angst kiest, maak je het jezelf moeilijker.

En wanneer je voor de liefde kiest, maak je het jezelf prettiger.

Maar uiteindelijk maakt het niets uit.
En komen we allemaal op hetzelfde punt.
Geruststellende gedachte, vind je niet? ?

XR

Read More

Spiritualiteit en geld….. mag dat?

Paravisie Column November 2021

In 2010 opende ik mijn eerste healing-praktijk vanuit ons toenmalig appartement in de Vietnamese hoofdstad Ho Chi Minh City (Saigon), waar wij een aantal jaren woonden. Ik begon met energiegenezing en al gauw ontstond er een mooie stroom cliënten. Destijds vroeg ik een bescheiden bedrag voor mijn diensten, zoals dat gaat als je net begint en nog weinig ervaring hebt. Het feit dat ik geld vroeg voor mijn healingwerk irriteerde onze Duitse onderbuurman. Hij was ook healer, vertelde hij, en hij vroeg geen geld. Men- sen mochten zelf bepalen wat ze hem betaalden (voor de karmische balans) en zo hoorde het te zijn volgens hem. Sterker nog: als je geld vraagt voor spirituele diensten, nemen je krachten af, aldus mijn Duitse buurman. In eerste instantie was ik onder de indruk van de man en zijn stel- ligheid, maar al snel realiseerde ik me dat deze healer er een goedbetaalde baan bij had en dus geen geld hoef- de te vragen voor zijn healings. In de loop der jaren heb ik met regelmaat kritiek gehad van mensen die vinden dat er geen geld verdiend mag worden met spiritualiteit. Nagenoeg al deze mensen hadden er zelf een baan naast en waren dus geen fulltime healer/teacher/therapeut. Of hun partner verdiende de kost. Tja, dan heb je makkelijk praten. Inmiddels weet ik ook dat mijn Duitse buurman ernaast zat en dat je krachten niet afnemen als je betaald wordt voor je spirituele werk. Die nemen alleen maar toe, is mijn ervaring!

Sociale structuur

Ik begrijp best waar het misverstand vandaan komt. Vroeger werd er geloofd dat als je een gave had gekregen van God, je die gave gratis en voor niets door moest geven aan andere mensen. Maar wat mensen tegenwoordig vergeten, is dat die vroegere healers en mediums onder- houden werden door hun families en gemeenschappen. De sociale structuur was toen heel anders, waardoor zo iemand ook geen geld hoefde te verdienen om te kunnen leven. Ook leefden deze mensen vaak in kloosters en cen- tra die bevoorraad werden door de omliggende gemeen- schappen en notabelen. Toen ik drie weken in Thailand in een boeddhistisch klooster mediteerde, kwamen elke zondag de rijken uit de omgeving geld brengen. In ruil daarvoor kregen ze privé meditatie-onderricht van de
abt. Op deze manier kan spiritualiteit ogenschijnlijk gratis aangeboden worden. Maar als tegenwoordig iemand pro- beert full-time te leven van donaties voor spiritueel werk, dan zet diegene zich daarmee buiten de maatschappij. Een huur- of koophuis is voor zo iemand ondenkbaar. Elke maand onzekerheid of de boodschappen wel betaald kunnen worden… Welke stabiliteit kan zo iemand zijn of haar kinderen bieden? Daarbij accepteert de belasting- dienst een dergelijke levensstijl niet. De enige optie is dan amateur-healer worden door er een baan naast te nemen.

Projectie

Maar waarom zou je? We leven in een andere tijd. De trilling is veel hoger nu. Tegenwoordig zijn het niet meer enkelingen met gaven, maar talloze mensen die ontwa- ken en spiritueel werk gaan beoefenen. Zij nemen deel aan het economisch verkeer en aan de maatschappij. Sterker nog, hun cliënten komen juist omdat ze een bepaalde achtergrond hebben die ze geloofwaardigheid geeft. Een voormalig advocaat die spiritueel coach wordt, trekt een clientèle aan in juridische kringen waar een op donaties levende coach niet binnen zou komen. Een voormalig radio-dj die spiritueel leraar wordt, trekt met zijn bekendheid enorme groepen mensen en bereikt velen die anders onnodig langer in het duister zouden blijven. Kortom, dat spiritualiteit en geld niet samengaan is een ouderwetse overtuiging die gearchiveerd mag worden. De kritiek uit de hoek van mensen die het zelf niet voor elkaar krijgen van hun spirituele werk te leven, mag verstommen. Geld is energie en spiritualiteit is overvloed. Hoe kun je nu spiritueel ontwikkeld zijn en niet in overvloed leven? Dan blokkeert er ergens iets in je conditionering. En in plaats van die blokkade te projecteren op mensen die daar vrij van zijn en die in wel overvloed leven, kun je beter naar binnen gaan en je eigen blokkades transformeren. Dan kun jij ook in overvloed leven. Het is je van harte gegund.

Duizendpoten

En als we het dan toch over kritiek hebben… Er valt me nog iets op. De afgelopen jaren is er een nieuw soort spiritueel leraar opgestaan in Nederland. Leraren die een enorm bereik hebben en duizenden of tienduizenden mensen helpen naar een lichter leven. Deze teachers zijn duizendpoten. Ze produceren boeken en video’s, ze geven online- en offline workshops, trainingen, retraites en opleidingen. Ze inspireren via social media-kanalen
en weten grote groepen mensen mee te nemen het licht in. Ik hoor zelf ook bij deze groep en weet als geen ander hoeveel werk, inzet, opoffering en energie het kost om zoveel mensen te dienen. Onlangs reageerde er een man op een van mijn Facebook-advertenties van onze Trans- formatie-coachopleiding. Hij vond dat er een luchtje aan zat wanneer er zoveel geld gevraagd werd voor spiritu- eel werk. Ik bekeek zijn profiel en jawel, de man had een baan en was daarnaast amateur-healer. Altijd dezelfden. Toen ik hem erop wees dat onze opleiding in zijn soort één van de laagst geprijsde was, werd hij boos. We mochten geen geld vragen. ‘Spiritualiteit is geen businessmodel’, aldus de man. Toen ik hem vroeg hoe hij het dan zou doen en hoe hij locatiehuur, trainers-fees, cateringkosten, matrerialen, marketingkosten, administratiekosten en debiteurenbeheer zou bekostigen zonder geld te vragen, had hij geen antwoord meer. En dat snap ik. Je begrijpt pas wat erbij komt kijken om met grote groepen mensen te werken als je het zelf doet. Mijn goede vriend Janosh had onlangs 6.000 inschrijvingen voor zijn webinar. Dat kun je alleen maar stroomlijnen als je, zoals Janosh, een ijzersterke organisatie hebt opgebouwd. Er komt heel veel kijken bij ons vak. En we kunnen alleen enorme groepen mensen bereiken, wat onze zielstaak is, wanneer we het professioneel en goed georganiseerd aanpakken.

Mijn organisatie ‘Bridgeman Academy’ is een social entrepreneurship. Een bedrijf dat niet bestaat om zoveel mogelijk winst te maken, maar om de wereld en de mens verder te helpen. Mensen die niet begrijpen wat daarbij komt kijken, kunnen dat als commercieel bestempelen. Maar wat is daar mis mee? Jij en ik weten nu dat spiri- tualiteit en geld prima samengaan en dat je heel pro- fessioneel en commercieel te werk moet gaan om grote groepen mensen te bereiken. Het geld dat je verdient, kun je altijd weer weggeven. En natuurlijk is er niets mis met de healer die het klein aanpakt en klein wil houden. Hoe meer er daarvan zijn, des te beter het is. Ik wens ook jou een leven in overvloed toe. •

Read More

Als het leven stroomt

Als het leven stroomt en alles makkelijk gaat is het niet moeilijk je authentieke zelf te zijn, te groeien en te ontwikkelen.
 
Maar als het leven complexer wordt, dan komt het er op aan.
 
Dit is een tijd waarin je gaat zien uit welk hout je gesneden bent.
Hoe je omgaat met alles wat op je af komt.
 
Wat je kunt doen als lichtwerker?
 
Help jezelf en je omgeving.
Hou jezelf in een hoge frequentie…
 
Ik zou je de volgende adviezen willen geven:
 
💫Commiteer je aan je innerlijk werk.
Juist in deze tijd.
 
💫Mediteer, beoefen yoga, sport, beweeg, eet gezond, doe je affirmaties & visualisaties
 
💫 Blijf je donkere stukken transformeren. Alleen je trilling verhogen door meditatie is niet genoeg. Kijk je demonen aan en transmuteer ze in liefde.
 
💫Hou je trilling zo hoog mogelijk.
Zodat jij een baken van licht kunt zijn.
Voor al die mensen die het nu zo moeilijk hebben.
 
💫Blijf uit de angst en in liefde. Stuur liefde (Metta) naar anderen, zoveel je kunt.
 
💫Mediteer zoveel mogelijk met gelijkgestemden en versterk het 5D veld op Aarde waar je kunt.
 
💫Kom in actie vanuit liefde als dat zo voelt voor je, maar niet vanuit strijd en onmacht.
 
Dit is het moment om het verschil te maken.
Lichtwerk is nog nooit zo belangrijk geweest sinds de val van Atlantis.
 
We doen dit samen, met z’n allen staan we sterk.
 
We gaan hoe dan ook naar 5D als mensheid. Velen van ons hebben de 5e bewustzijnsdimensie van liefde al geopend in zichzelf.
 
Je mag erop vertrouwen dat het straks beter wordt dan we het in 13.000 jaar gehad hebben. 🙏🌎💚
 
Tenslotte…
Het maakt in het leven niet uit wat er op je af komt…
Het enige dat telt is hoe je er mee omgaat.
 
Leef lang en voorspoedig!
En help anderen dat ook te doen 😇
 
X R

Read More

“Pas toen ik mij overgaf werd het beter”

Paravisie Column Oktober 2021

Als ik aan gezondheid denk, dan gaan mijn gedachten eerst uit naar mijn astronautenpak. Het fysieke lichaam waarmee ik deze tijd- en ruimtereis maak. Zolang dat in goede conditie is, geen gebreken vertoont en er een beetje smakelijk uitziet, is mijn leven prettig en in balans. Het lichaam geeft me informatie en energie en via het centraal zenuwstelsel en bijbehorende chakra’s worden alle processen in mijn bewustzijn keurig gestroomlijnd. De fysieke, emotionele, mentale én spirituele processen. Ook houdt het ruimtepak onder andere mijn hart, mijn brein en mijn seksuele organen veilig en warm, zodat ik me er op ieder moment mee kan verbinden. Daarom zorg ik goed voor mijn vervoersmiddel. Regelmatig sport en beweging, (bijna) dagelijkse yoga en meditatie, relatief gezonde voe- ding, veel liefde geven, zwemmen in natuurwater, eropuit in de natuur en zo veel mogelijk op blote voeten lopen… om een paar dingen te noemen!

Ongeveer een jaar geleden begon mijn ruimtepak hape- ringen te vertonen. Steeds vaker werd ik moe en steeds va- ker was ik futloos. Keer op keer moest ik zomaar drie, vier dagen lang bed houden. Sporten lukte eenvoudigweg niet meer. Yoga en meditatie tot op zekere hoogte nog wel, maar lang niet elke dag. De vermoeidheid zat zo diep, dat er geen houden aan was. Ik liep vast… Eerst dachten mijn vrouw en ik aan een soort burn-out en ik ging op zoek naar een mogelijke oorzaak. Zo binnen, zo buiten is het credo, dus ik besloot zo diep mogelijk in mezelf te graven. Diverse transformatie- en reïncarnatiesessies bij collega’s hadden me heling en inzichten gebracht. Ik ontdekte een aantal vorige levens die ik nog niet kende. Ook visualiseer- de ik me suf om weer heel en genezen te zijn, maar de vermoeidheid bleef…

Vervolgens ging ik aan de slag om mijn work load te ver- minderen. Mijn collega Brian en ik zijn samen gaan zitten om mijn werkzaamheden op te sommen. De taken die ik in de dagelijkse flow meepakte bleken, zonder overdrijven, voldoende voor drie full-time jobs. Onze goede-doelen stichting, onze organisatie Bridgeman Academy, ons cen- trum Terra Nova hier in Frankrijk, alle online programma’s, boeken, columns en aanwezigheid op sociale media… Alles bij elkaar bleek veel te veel voor één persoon. We besloten scherpe beslissingen te maken en te stoppen met de activiteiten die ik niet 100% leuk vond. Vervolgens verdeelden we de rest van mijn werkzaamheden over verschillende teamleden en brachten mijn werkweek te- rug naar 20 uur. Dat scheelde enorm veel tijd en energie, maar de vermoeidheid bleef…

En natuurlijk het fysieke lichaam. Onze huis-homeopaat schreef me een aantal middelen voor om elke dag even aan te snuiven. En ondertussen nodigde onze huisarts me uit naar Nederland te komen om mijn bloed te prikken voor uitgebreide analyse. Ik bleek een glutenintolerantie te hebben en door geen gluten meer te eten ging ik me beter voelen. Mijn fysieke systeem echter, bleek uitgeput. Uit de testen kwam een trage schildklierwerking. Een auto-immuun aandoening waar een dik jaar voor staat om van te genezen. Ik geloof in een combinatie van oor- spronkelijke en ‘reguliere’ geneeskunde en onze arts is een hele bewuste. Ze schreef me een medicijn voor dat goed combineerde met de homeopathische middelen en de vitaminesupplementen die ze erbij adviseerde. Ik snoof en slikte elke dag, maar de vermoeidheid bleef…

Grappig achteraf hoe ik met open ogen in een klassieke valkuil viel. Ik trapte vol in de mind-fuck waar ik mijn eigen cliënten en studenten altijd voor waarschuw. De mens is pijn-vermijdend. Ik ook. En wat doen we wanneer iets niet gaat zoals we willen? Of als iets op wat voor manier dan ook pijnlijk is? Dan willen we erbij weg. Vooral niet voelen, die pijn! Zo snel mogelijk het ‘probleem’ oplossen en weer door. Ik ging volledig voor de bijl met alle trans- formatiesessies, visualisaties, work load beperkingen en fysieke interventies. Natuurlijk zijn die allemaal heel zinvol en dragen ze bij aan herstel, maar ik ging volledig voorbij aan de essentie. En de vermoeidheid bleef…

Tot op het moment dat ik me overgaf. Inmiddels waren we een half jaar verder en had ik alles gedaan wat ik kon be- denken op zoek naar genezing. Ineens realiseerde ik me wat ik aan het doen was; de werkelijke pijn vermijden. En ik deed datgene wat ik eigenlijk al die tijd al had mogen doen: ik gaf me volledig over aan de vermoeidheid, aan de pijn en aan de ziekte. Het mocht er helemaal zijn en ik doorvoelde alles wat er was. Ik stelde volledig vertrouwen op het Universum dat er hulp zou komen als het daar de tijd voor was en liet de controle helemaal los. Ik luisterde naar wat de vermoeidheid me wilde vertellen en absor- beerde de lessen. Daaruit volgden als vanzelf nieuwe keuzes en beslissingen in het verdere verloop van mijn werk en levenspad.

Niet veel later kwam er een genezer het terrein van Terra Nova opgelopen, vermomd als timmerman. Hij kwam ons helpen met een klus en hoorde van mijn aandoening en bijbehorende vermoeidheid. “Oh, wacht maar even”, zei hij. Hij pakte me vast (met mijn instemming) en begon op punten in mijn lichaam te drukken. Heel hard te drukken… Binnen vijftien minuten stond ik weer rechtop. Ik voelde de levensenergie weer bruisen door mijn lichaam en geest.

Ik kon vrijwel direct weer sporten en voelde me binnen de kortste keren weer helemaal de oude. De vermoeidheid was verdwenen…

Natuurlijk hebben de transformatiesessies, de visualisaties, de work load vermindering en de (homeopathische) medicijnen en supplementen hun werk gedaan en was de genezing een combinatie van alles met de drukpunt- behandeling als finishing touch. De heling kon echter pas plaatsvinden nadat ik in volledige overgave was gegaan en alles doorvoeld had. De afgelopen drie maanden waren fantastisch! Ik heb een heerlijke, dynamische en leuke zomer gehad hier op Terra Nova met alle retraite- en vakantiegroepen, met familie, met ons team en vooral met mijn gezin, dat ook geleden had onder de ziekteperiode. Met expedities in de Pyreneeën en de Katharengrotten en de laatste week in Spanje, waar Monique en ik ons vijfjarig huwelijk vierden.

Gezondheid is een multidimensionaal en holistisch verschijnsel. Het speelt zich af op fysiek, emotioneel, mentaal én spiritueel vlak. De oude Grieken hadden het niet voor niets over een gezonde geest in een gezond lichaam als optimale staat van zijn. Aan je gezondheid kun je tot op zekere hoogte werken. Maar er spelen krachten mee die je niet altijd in de hand hebt en die kunnen leiden tot fysieke aandoeningen en gebreken. De les die ik (weer) mocht leren: overgave, acceptatie en vertrouwen zijn essentieel. Doe wat je kunt om te herstellen, maar vooral: doorvoel
en luister. Laat daarbij de uitkomst los en vertrouw op het proces. Ik hoop dat je er iets aan hebt. •

Read More