Category: Blog

DE VERGETEN REALITEIT 

Als je Erich von Däniken googelt, dan kom je op de Nederlandstalige zoekpagina eerst een muur van kritiek tegen. Op Historiek.net weet ene Jona Lendering te vertellen dat Däniken een kwakhistoricus is. Nee, nee, ze gaat niet inhoudelijk op zijn theorieën in, ze demoniseert hem alleen maar met alle nare en ongefundeerde insinuaties die ze kan bedenken. Op Wikipedia gebeurt ongeveer hetzelfde. Erich von Däniken is onder andere een ‘kosmidioot’. Want dat is wat ‘ze’ doen als ze je inhoudelijk niet meer aankunnen. Dan gaan de dienaren van de gevestigde orde lelijke dingen over je zeggen om je verdacht te maken. 

Ik merk het in mijn eigen leven ook. Bepaalde mensen vinden het fijn mij als antisemiet weg te zetten. Eigenlijk een enorme belediging. Als ik iets níet ben, is het een antisemiet. Mijn vriend Tijn Touber wordt ook regelmatig voor homohater en rechts-extremist uitgemaakt. Als je hem kent, weet je hoe belachelijk die aantijgingen zijn. Maar goed, die insinuaties doen het lekker natuurlijk. Want dan ben je in een hoek gestopt waar er niet meer inhoudelijk naar je geluisterd hoeft te worden. 

Doodeng

Veel ParaVisie-lezers zullen dit herkennen: het demoniseren en afbranden door de gevestigde orde van jou als spiritueel mens. Niet op de inhoud, nee, nee, daar wagen ze zich niet aan. Ze zetten je in een hokje waar je als het ware ‘ontmenselijkt’ wordt. Zoals Von Däniken een pseudowetenschapper is, Touber en ik het stempel ‘rechtse rakkers’ meekrijgen en tallozen van ons weggezet worden als zweverige, naïeve en goedgelovige types. 

Het is al zo oud als de weg naar Rome. Alhoewel, in Rome kon je tijdens de Romeinse glorietijd nog spiritueel zijn. Orakels, zieners en helers werden geaccepteerd. Tot de komst van de Rooms-Katholieke Kerk het spirituele langzaam maar zeker uitroeide. De wetenschap deed in de afgelopen eeuwen het laatste deel. Want zeg nou zelf; als je iets niet empirisch kunt aantonen, dan kan het toch niet waar zijn. Toch? In mijn allereerste boek Start vandaag met lichter leven schrijf ik een heel hoofdstuk over de vergeten realiteit. De werkelijkheid van voorbij de zintuigen. De werkelijkheid van voorbij de empirische realiteit. De werkelijkheid van de ziel, van reïncarnatie, van gidsen, van genezing door energetische krachten, van telepathie, van magie, van buitenaardse volkeren, van tijdlijnen en dimensies. Deze werkelijkheid wordt ook wel de spirituele werkelijkheid genoemd. En de spirituele werkelijkheid is voor de meeste mensen tot op de dag van vandaag doodeng. 

Sceptici 

Een wereld die je niet met je zintuigen kunt zien, horen en voelen. Een wereld die je niet kunt controleren. Zo’n wereld vertrouwen, vraagt overgave en nederigheid. Daarbij komt dat heel veel mensen met trauma uit vorige levens rondlopen uit tijden dat ze zélf werden verbrand, of op andere wijze gemarteld en gedood vanwege hun eigen spirituele gaven en inzichten. Na zoveel pijn besloot hun ziel: dit ga ik niet nog een keer voelen. Daarom bevinden ze zich in dit leven aan de ‘andere kant’; die van de sceptici. Daarmee sluiten ze de poort naar de spirituele wereld in zichzelf. Jij en ik weten dat scepsis en wantrouwen de bovenste twee fysieke chakra’s blokkeren. Je derde oog en je kruin sluiten zich door dit soort energieën. En dat brengt de scepticus nog meer in het hoofd. Zijn er genoeg gelijkgestemden die ook angst hebben voor de spirituele wereld en in hun hoofd verblijven, dan ontstaat er al snel een beweging. Als die beweging dan ook nog aansluit bij de religie van deze tijd – de wetenschap – dan wordt het nog lastiger voor deze mensen om de spirituele werkelijkheid in zichzelf te vinden. 

Kinderschoenen 

Het is echt niet mijn bedoeling nog meer te polariseren in een wij – zij scenario. Ik zie echter een toenemende demoniseringstrend waar bewustzijn op mag komen. En daarbij; de wetenschap is op zichzelf heel waardevol. Heel veel moois in ons moderne leven zou niet kunnen zonder wetenschap. Een tijdje geleden sprak ik Rollin McCrathy. Hij is hoogleraar psychologie en ‘director of research’ bij het HearthMath Institute. McCrathy vertelde me over vergaand onderzoek binnen HeartMath waar op termijn de aura en het chakrasysteem kunnen worden aangetoond. Hij is van mening dat de wetenschap nog niet klaar is voor de (spirituele) werkelijkheid. De apparatuur is nog niet fijngevoelig genoeg en er is nog niet voldoende begrip voor het niet-empirische. En ik geloof dat hij gelijk heeft. Denk maar eens aan het gelimiteerde gebied dat de wetenschap in feite bestrijkt: minder dan 5% van het menselijk DNA is wetenschappelijk inzichtelijk gemaakt. Nog maar een paar procent van de werking van de hersenen kan worden verklaard. Nog maar 3% van het universum en al haar melkwegstelsels kan worden beschreven. De moderne wetenschap is geweldig, maar staat nog in haar kinderschoenen. 

Stel je voor… 

Maar laten we eerlijk zijn; de moderne wetenschap heeft, ondanks haar zegeningen, óók de arrogantie om visionairs en zieners die buiten de gebaande paden gaan te demoniseren. En dat demoniseren gebeurt omdat er geen inhoudelijke argumenten zijn. Stel je eens voor dat de gevestigde archeologische gemeenschap haar best zou doen om de theorieën van Von Däniken te onderzoeken? Stel je voor dat uitspraken van spirituele auteurs onderzocht zouden worden in plaats van in een rechtse hoek gezet (waar ze niet thuishoren)? Wat zou er gebeuren als wetenschappers en sceptici van hun elitaire paddenstoelen af zouden stappen om zich kwetsbaar op te stellen? Open, nieuwsgierig en geïnteresseerd, zoals wetenschap bedoeld is? Als ze zich zouden openen voor de spirituele werkelijkheid die zoveel mensen bezighoudt? Von Däniken verkocht 60 miljoen exemplaren van zijn boek Waren de Goden astronauten? En als je je verdiept in zijn gedachtengoed gaat er een wereld voor je open. De hetze die gecreëerd wordt rondom de spirituele werkelijkheid en de wetenschap doet denken aan de wrijving tussen Galileo Galilei en de kerk toen eerstgenoemde de theorieën van Copernicus bevestigde en stelde dat de zon en niet de aarde het centrum van ons sterrenstelsel is. Uiteindelijk bleek Galileo gelijk te hebben. Net zoals uiteindelijk zal blijken dat de goden kosmonauten waren, dat de mens een ziel heeft, dat we multidimensionale wezens zijn met vele levens in verleden, heden en toekomst. En bovenal dat de spirituele werkelijkheid nog niet de uiteindelijke werkelijkheid is. We hebben nog een lange weg te gaan, maar we komen er wel.

Read More

VRIENDSCHAP EN MENINGEN

Het blijft me bevreemden dat vriendschappen uiteenvallen omdat meningen uiteenlopen.

Je bent toch bevriend op harts niveau? Je hebt toch een zielsverbinding met elkaar?

Niet zozeer gelijke ideeën, meningen en overtuigingen verbinden je, maar een dieperliggende liefde?

Juist het anders denken over dingen maakt het leven én de vriendschap zo interessant.

Zelf ben ik een aantal goede vrienden kwijtgeraakt de laatste drie jaar sinds corona.

Altijd op hun initiatief.

Omdat ze zich niet konden vinden in mijn uitlatingen en overtuigingen.

En ik begrijp daar tot op de dag van vandaag niets van.

Voor mij is de onderliggende (harts)verbinding en de karmische connectie uit andere levens veel belangrijker dan wat iemand van de 3D wereld vindt.

Wat maakt mij dat uit?

Gelukkig zijn er ook vrienden die lijnrecht staan tegenover hoe ik denk over bijvoorbeeld spiritualiteit, vleesconsumptie, de overheid of klimaatveranderingen.

Maar waarbij we elkaar toch gewoon respecteren en het gezellig samen hebben.

Er zijn echter mensen die zich zo identificeren met hun meningen en overtuigingen, dat ze het persoonlijk nemen als jij er anders over denkt.

Of ze ergeren zich aan de manier waarop je je uit en realiseren zich niet dat de ergernis een spiegel naar zichzelf is.

Als deze mensen niet in staat zijn bij zichzelf naar binnen te gaan en geen zelf reflecterend vermogen hebben, kan een dergelijke vriendschap haast alleen maar escaleren. Vaak doordat diegene zijn of haar eigen pijn projecteert op jou en vervolgens met veel bombarie uit je leven stapt (mijn waarneming en ervaring).

Als je op die manier afgewezen wordt doet dat pijn. Die pijn voel ik ook. Het gaat er natuurlijk wel om hoe je daar dan weer mee omgaat. 

Want er zijn er mooie lessen uit te leren:

Mensen die hun vrienden in de steek laten om meningen, ideeën en overtuigingen zijn nou niet bepaald de grote geesten. Daar heb je niet zo veel aan in het leven en je bent beter af zonder ze.

Met mensen die niet op de inhoud in gesprek willen, maar je wel demoniseren of belachelijk proberen te maken, kun je het beste loslaten. Die zijn gewoon bang voor zichzelf en projecteren op jou.

Iedereen is een spiegel en pijn is een poort. Je kunt enorm groeien en leren van dit soort gebeurtenissen.

Alles is vergankelijk, ook vriendschap. Gelukkig gaan er nieuwe deuren open waar oude deuren sluiten en komen er weer nieuwe vrienden in het leven. Ook zijn bij mij bijvoorbeeld hele oude vriendschappen weer uit het stof gekomen.

Bij nieuwe vriendschappen bespreek ik met de betreffende of hij of zij ook de hartsverbinding het belangrijkst vindt en of hij of zij respect kan hebben voor afwijkende meningen.

Kortom, ondanks dat het pijn doet is een dergelijke schoonmaak van je vriendengroep eigenlijk een zegen. Heb respect voor de meningen en ideeën van anderen en koppel die los van wie je vriend in werkelijkheid is.

De hartsverbinding is het allerbelangrijkst.

XR

NB: disclaimer

Er zijn mensen die zo vast zitten in verslavingen, of bepaalde overtuigingen, dat er niet mee te leven valt. Bijvoorbeeld als je zwaar verslaafde, of zwaar criminele geliefden hebt. Dan kan het zijn dat je een vriendschap, of andere relatie moet verbreken voor zelfbescherming.

Read More

VERANDERING VAN TIJDPERK

De aarde wiebelt…

Ze draait om haar as met een afwijking van 23%…

In die draai maakt haar as een zogenaamd Platonisch jaar rond.

Dat “jaar” bestrijkt zo’n 25.920 jaar.

In die periode draait de as van het Hart van de Melkweg af en er weer naartoe.

Als de as naar het Hart van de Melkweg gedraaid is, dan is de trilling op aarde op haar hoogst.

De mens heeft in die periode een heel hoog bewustzijn en leeft in een periode van licht en liefde. Het Gouden tijdperk, of de13e dimensie. 

Als de as van het Hart van de Melkweg afdraait wordt dat bewustzijn steeds lager.

En de tijden worden duister. Het verst van het hart afgedraaid is het Kali tijdperk.

Ongeveer in het jaar 500 na Christus bereikten we het Kali tijdperk, het absolute dieptepunt van de huidige cyclus en zijn we weer aan het stijgen.

Je begrijpt misschien ook waarom de Egyptenaren, de Soemeriers en andere oude volken een hoger bewustzijn hadden dan wij nu. Zij kwamen uit een hogere trilling die omlaag aan het gaan was.

Atlantis bevond zich 12.000 jaar geleden zelfs in het Gouden Tijdperk. Atlantiers hadden een bewustzijn waar slechts een enkeling op dit moment aan kan tippen op aarde.

Meer dan 23 oude profetieën voorspelden de afgelopen tientallen millennia dat we in deze tijd weer in een opwaartse beweging zouden komen.

Ook voorspelden ze dat dit gepaard zou gaan met chaos, strijd, rellen en onrust. De overgang naar het nieuwe tijdperk gaat niet persé geruisloos.

De aarde draait weer richting het hart van de Melkweg. We zijn op dit moment als collectief van de 3e dimensie naar de 4e dimensie en de 5e aan het verschuiven met ons collectief bewustzijn. Een enorme verandering van tijdperk.

In de 4e dimensie wordt alles in de 3e dimensie zichtbaar. Dus ook de misstanden. Vandaar alle complottheorieën van deze tijd.

We bewegen in de richting van de 5e dimensie. Ook wel het Aquarius tijdperk genoemd. Dan komen we langzaam weer een beetje in de buurt van de Egyptenaren, de eerste fasen van het Christusbewustzijn.

Ook kunnen we weer contact maken met onze Galactische broeders en zusters. 

Andere beschavingen in ons Melkwegstelsel konden ons lastig bereiken in die lage eerste 3 dimensies. We komen nu weer een beetje in de buurt van hun trilling.

Je hoeft je dus eigenlijk geen zorgen te maken over de Great Reset, het World Economic Forum, Vaccinaties, Klimaatproblematiek, Elite onderdrukking, de Cabal, natuurvernietiging, of andere 3e en 4e dimensieverschijnselen.

Ze verdwijnen vanzelf in de 5e dimensie.

Dat betekent niet dat je niets hoeft te doen! (Dat doe ik ook niet, integendeel). Juist door liefdevolle aandacht te richten op deze problemen help je ze eerder oplossen.

Waarom?

Omdat een steeds groter deel van de mensheid al in de 5e, 6e, 7e, 8e, 9e dimensies en verder is qua bewustzijn. 

Terwijl de grote massa nog in 3D en 4D reist, kunnen de ontwaakten hun werk doen.

En daarmee de shift wat bespoedigen.

En het (onnodig) lijden van zovelen verminderen.

Dus lichtwerkers, doe je licht-werk! Focus je verlangens op de Nieuwe Aarde en schijn je licht en compassie op de Oude Aarde. 

Voor het welzijn van alles wat leeft. 

En geniet van deze prachtige en megaboeiende overgangsperiode!

Met heel veel liefde, 

Robert Bridgeman

Meer weten?

Lees 2044 Het mysterie van de vijfde dimensie

Read More

Het werkelijke wonder 

‘Als je het wonder van het bestaan an sich niet ziet, dan zal geen wonder groot genoeg voor je zijn’ 

De onlangs overleden Vietnamese Zen Meester Thich Nath Hahn was er duidelijk over: “Het werkelijke wonder is niet te lopen op water, of in de lucht. Het werkelijke wonder is eenvoudigweg lopen op aarde.” En daar heeft hij een punt. We nemen het leven vaak als zo vanzelfsprekend, dat we het wonder dat het eigenlijk is niet meer zien. Er zijn tenslotte bijna acht miljard mensen op aarde, dus wat is er nou zo bijzonder aan het menselijk bestaan? Nou… 

We kunnen het onszelf niet kwalijk nemen. We hebben immers geen enkel officieel referentiepunt, anders dan deze planeet met de mensen die erop leven. Stel dat we zeker zouden weten dat er vele triljoenen mensachtige wezens in het universum woonden, dan zou het al veel meer bijzonder zijn om mens te zijn. Laten we dat voor dit artikel als uitgangspunt nemen. Dat er onvoorstelbaar veel wezens op planeten in de ruimte om ons heen wonen. En laten we daaraan toevoegen dat er enorme aantallen zielen in de rij staan om te incarneren als mens. Dan zou het al een stuk unieker zijn de menselijke ervaring te mogen hebben. 

Verwachting versus verwondering 

Jij kent vast mensen die niet gelukkig zijn. Het leven is moeilijk, lastig en ingewikkeld voor ze. Het zit ze vaak tegen, vinden ze, en bijna niets in het leven voldoet aan hun verwachtingen. Terwijl ze best een vol leven hebben. Met een leuke baan, of prima bedrijf. Met een gezin, partner, of happy single. Met hobby’s en vermaak. Maar toch kunnen ze er niet van genieten. Er zit een soort gat diep vanbinnen dat ze niet opgevuld lijken te krijgen. Ze zijn teleurgesteld in zichzelf, in de mensen om hen heen, maar vooral teleurgesteld in het leven. Logisch, hoor ik je denken, verwachtingen leiden tot teleurstellingen, dit is een ongeschreven universele wet. En daar heb je gelijk in. Verwachting is het tegenovergestelde van verwondering. En als je je niet kunt verwonderen over het leven, dan kan het enorm tegenvallen allemaal. Eigenlijk is het best een beetje arrogant om vanuit aannames en verwachtingen in het leven te staan. Je vindt dat een bestaan aan bepaal- de voorwaarden moet voldoen en wanneer dat niet zo is, brengt dat twijfel, ongeluksgevoelens en teleurstelling. En natuurlijk kan niemand daar in eerste instantie wat aan doen. We hebben van onze ouders, van leraren op school, uit geschiedenisboeken, van Hollywoodfilms en uit boeken en media geleerd hoe het leven zou moeten zijn. We willen dat ons leven aan dat plaatje voldoet. We willen inherent succesvol zijn. Falen in het leven is een verschrikkelijke straf waar niemand aan wil denken. Maar wat als je het plaatje van hoe je leven zou moeten zijn eens laat varen en je leven neemt zoals het is? Vanuit dank- baarheid en verwondering? Wat zou er dan gebeuren? 

Stel dat… 

Als je de magie van een eitje en een zaadje die gezamenlijk tot een lichaam leiden niet ziet, dan is het inderdaad maar een lichaam, waar er zovelen van zijn. Dat lichaam is dan ook nog eens niet zoals je zou willen dat het zou zijn. In reclamespotjes, magazines en films zien lichamen er tenslotte heel anders uit dan dat van jou! Als je de magie van twee mensen die van elkaar houden niet ziet, dan is een relatie nooit goed genoeg en valt het altijd tegen. Als je de magie van het lopen op aarde niet ziet, dan kan het leven een uitzichtloze sleur worden. Je maatschappelijke succes, wat je ook doet, maakt daar geen verschil in. Succes zonder voldoening is een leeg vat. En voldoening is een gevolg van verwondering. Stel nu eens dat je je over alles zou verwonderen? Dat je je verwondert over je lichaam. Dat je je verwondert over je ouders die je hebben binnen- gelaten op aarde. Dat je je verwondert over je gedachten en emoties, dat je je verwondert over je vriendschappen, over je baan, over de planeet en het leven op aarde. 

Dan openbaart er zich een energie die we dankbaarheid noemen. Stel dat je dankbaarheid zou voelen voor alle aspecten van je leven? Dankbaar voor de plezierige en
de onplezierige zaken, dankbaar voor de heilzame en de niet-heilzame delen, dankbaar voor het genot en de pijn die nu eenmaal bij een mensenleven horen? Een dankbaar mens kan zich verwonderen over de magie van het leven. Want dat is toch wat het is? Pure magie? Ik geloof er zelf in dat er vele miljarden zielen staan te popelen om een rondje mee te mogen draaien als mens. De ervaring hier op aarde is zo uniek en zo speciaal. Er zijn boze tongen die beweren dat we met zoveel mensen op aarde zijn, omdat we gevangengehouden worden met zoveel zielen tegelijk. Ik geloof dat niet en bekijk het liever positief. Er zijn zoveel zielen op aarde, omdat we in een eindtijd van een periode leven. Een overgang naar een nieuw collectief menselijk bewustzijn op aarde. We zijn bewust en onbewust bezig van een ego-bewustzijn, naar een harts-bewustzijn te bewegen. En dat doen we niet buiten onszelf, we gaan fysiek nergens naartoe. Dat doen we binnenin onszelf. 

Onthechting 

Maar goed, ga het voorgaande maar eens vertellen aan iemand die teleurgesteld is in het leven. Iemand die de magie van deze tijd niet begrijpt. Iemand die in angst leeft door de coronamaatregelen-crisis en een derde we- reldoorlog vreest door de gebeurtenissen in de Oekraïne. Aan iemand die een lichaam hebben als vanzelfsprekend ervaart. Dat lichaam moet het gewoon doen en als het niet werkt, ga je naar de dokter. Iemand die verwacht dat het leven als vanzelf moet lukken. Iemand die succes ziet als slagen in een baan of bedrijf. Begrijp me niet verkeerd, ik heb geen oordeel over mensen die zo in het leven staan. Er was tenslotte een tijd dat ik zelf zo in het leven stond. Ik had alles wat mijn hartje begeerde, maar was vanbinnen diepongelukkig. En ik begreep het niet. Alle voorwaarden voor geluk had ik gecreëerd, dacht ik. Een goedlopend bedrijf, een mooie vrouw, veel vrienden, een gaaf huis, een snelle wagen. Waarom bleef ik me dan zo rot voelen? Wat ik ook kocht, of deed, het mocht niet baten. Tot het moment kwam dat me alles afgenomen werd. Mijn vrouw wilde scheiden, ik werd uit mijn bedrijf gezet en moest het huis verkopen. Toen ik niets meer had, begon ik de waarde van alles in te zien. En dat is nu precies waar het om gaat. Als je niets hebt en nergens aan gehecht bent, dan ga je ervaren wat het is om een vol leven te leiden. Dan ga je inzien wat een wonder dat hele bestaan eigenlijk is. Dan ga je beseffen dat je bezit eigenlijk jóu bezit. Dan ga je begrijpen waarom de natives in Amerika dit leven een earthwalk noemen. Een wandeling over de aarde. Een tijdelijkheid van geboorte naar dood. Dan ga je de schoonheid van de schepping zien. Het wonder van de mensheid. Dan ga je de kleine dingen in het leven waarderen: de geur van een bloem, het rennen van een kind. Dan ontdek je de synchroniciteit van het bestaan. Hoe alles een divine timing heeft. Hoe alles komt en gaat in het leven. Hoe alles rijst en daalt. Je gaat de kwetsbaarheid zien van je lichaam. De vluchtigheid van je werk en je bezit. De delicate natuur van je relaties met andere mensen. Dan neem je niets meer voor vanzelfsprekend. Dan is alles een wonder. Het hele leven met alles erop en eraan wordt dat een magisch avontuur. Dan kun je je weer verwonderen als een kind. Over het opkomen van de zon en het begin van weer een nieuwe dag. Over een vriend die zomaar belt. Over een nieuw plan dat zich in je bewustzijn ontvouwt. 

Cirkel 

Dat is volgens mij het werkelijke wonder van het leven. Natuurlijk is het mooi als je wonderen kunt verrichten. Veel ParaVisie-lezers zijn helderziend, hebben genezen- de krachten, kunnen in de toekomst kijken of op andere manieren wonderen doen geschieden. Prachtig natuurlijk, maar als je het wonder van het bestaan an sich niet ziet, dan zal geen wonder groot genoeg voor je zijn. Dan zal geen bezit je voldoening geven. Dan zul je altijd blijven zoeken, blijven jagen, blijven verwachten. En verwachtingen leiden tot teleurstellingen, zo zagen we al. Geluk is een keuze in het leven. En geluk begint met verwondering. Verwondering leidt tot dankbaarheid en dankbaarheid gaat over in nederigheid. Je gaat je beseffen dat je een geluksvogel bent die een prachtige ervaring op aarde mag beleven. Nederigheid gaat over in het herkennen van de synchroniciteit in je bestaan. Synchroniciteit maakt dat je altijd de juiste mensen en ervaringen op je pad krijgt. Bewustwording daarvan leidt weer tot vertrouwen in het bestaan. Vertrouwen leidt tot veiligheid en zekerheid-in-jezelf en dat leidt weer tot acceptatie van wie je bent en wat je hebt en ervaart. Acceptatie leidt tot transformatie. Het leven ontvouwt zich op een magische manier voor je, precies zoals bij je past, precies zoals je voldoening geeft. En werkelijke acceptatie en voldoening leiden tot geluk. Zo is de cirkel weer rond. Een cirkel die begint bij dankbaarheid en verwondering. Dus als je morgen wakker wordt, dank dan degene naast wie je ontwaakt dat hij of zij er is. Dank je lichaam dat het er altijd voor je is. Dank de zon dat ze schijnt en het leven mogelijk maakt. Dank je werk, zelfs als je het niet leuk vindt. Verwonder je over de mensen om je heen. Verwon- der je over alle elementen van jouw leven. Dank je ziel voor deze incarnatie, dank je gidsen voor hun begeleiding en dank de Bron voor het bestaan. Hoe bijzonder is het dat je, in een universum met honderd miljard bewoonbare planeten waarop triljoenen wezens wonen, nu precies op aarde mag wandelen? Dat je in een incarnatie-systeem van honderden miljarden zielen bij die acht miljard zielen hoort die in deze overgangstijd eersterangs zitten? 

Ik eindig dit artikel zoals ik begon met deze quote van Thich Nath Hahn, dat de kern raakt van het hierboven beschrevene: “Het werkelijke wonder is niet te lopen op water, of in de lucht. Het werkelijke wonder is eenvoudigweg lopen op aarde.” • 

Read More

8 TIPS VOOR LICHTWERKERS


Lichtwerkers hebben een taak. Ze zijn hier om de mensheid te faciliteren in de onherroepelijke groei van het collectief bewustzijn. 

Mensen ontwaken van binnenuit en lichtwerkers zijn er om deze ontwakende te begeleiden in het ontwaakproces. Dat doet iedere lichtwerker op een eigen, authentieke manier.

Als lichtwerker word je geboren. Je kunt het niet worden. Je bent het of niet. Het is je zielsmissie en ligt vast in je karma. De meeste lichtwerkers hebben talloze ervaringen in andere levens als sjamaan, monnik, ziener, medium, priester(es), heks, of andere spirituele verschijningsvormen.

Belangrijk is het besef dat lichtwerkers ook gewoon ego’s hebben. Ze zijn niets beter of minder dan andere mensen. Nederigheid en bescheidenheid is essentieel voor de lichtwerker. 

Tegelijkertijd mogen lichtwerkers in deze tijd, in elk geval in Nederland, zichtbaar zijn, zonder ervoor gestraft te worden zoals tijdens de kettervervolging en de heksenverbranding.

Je mag gaan staan voor je lichtwerker zijn. Je mag krachtig zijn, zichtbaar zijn
uitkomen voor wat jij voelt dat je bent. 

Ik geef je graag nog een paar tips bij je coming out:

1. Blijf op je post: Laat je niet afschrikken door de weerstanden, angsten en projecties van anderen. Mensen lachen je eerst uit, worden daarna boos en, als jij bij jezelf blijft, slaan ineens om als een blad aan een boom.

2. Dien: doe je ding in dienst van het goddelijk Universeel licht waar alles uit bestaat. Je bent in dienst van de eenheid, van het Universeel scheppende. Daar wil je mensen mee naartoe nemen (in zichzelf).

3. Omring je zoveel mogelijk met andere Lichtwerkers, bouw community. 
Samen kun je een sterk trillingsveld bouwen dat zowel jullie eigen trilling een boost geeft, alswel invloed heeft op het collectief bewustzijn.

4. Werk aan het schoonmaken en -houden van je kanaal: je fysieke, psychologische, emotionele, mentale, spirituele en karmische lagen waar je Spirit zich door manifesteert. Mediteer en transformeer waar je kunt.

5. Blijf je spiritueel ontwikkelen. Maak steeds meer contact met wie je in werkelijkheid bent, met het eenheidsbewustzijn. Uiteindelijk is lichtwerkerschap ook maar een identificatie die losgelaten mag worden nadat het doorleefd is.

6. Wees nederig en bescheiden en doe je niet anders voor dan je als mens bent. Je bent gewoon een mens met een bepaald talent, dat zijn voetballers, muzikanten en wetenschappers ook.

7. Onderzoek je lichtwerkerschap. Lees erover, praat erover met gelijkgestemden en graaf diep in jezelf.

8. Geniet van je lichtwerker zijn. Het is een dankbare en voldoening gevende taak waar je op bescheiden wijze gewoon trots op mag zijn.

Tot slot:

Niemand kan jou vertellen of je lichtwerker bent of niet. Je weet het zelf heel diep vanbinnen. 

Wil je weten of je een lichtwerker bent? Lees de 12 kenmerken in deze blog: https://www.inspirerendleven.nl/lichtwerker

Er zijn momenteel alleen al in Nederland honderdduizenden lichtwerkers die miljoenen ontwakende mensen begeleiden. 

Als je deze blog helemaal tot hier hebt gelezen is de kans groot dat je een
lichtwerker bent, ik groet je en kijk er naar uit je te ontmoeten. 

In liefde en verbinding. For the good of all.
Transformeer jezelf, transformeer de wereld!

Robert

#Lichtwerkers 
#Forthegoodofall

Meer weten?
Ga naar de Bridgeman Acadamie: www.bridgeman.nl

Read More

5 Inspiratie Tips

In deze complexe tijden kunnen we wel wat inspiratie gebruiken. We nemen onszelf en het leven zo serieus dat we vast kunnen komen te zitten in zelf gecreëerde mentale vallen.

Tijd voor een ander perspectief…

Wat is het toch heerlijk, bijzonder en magisch om mens te zijn!

Wat is het toch buitengewoon speciaal een leven te mogen leven!

Hoe moeilijk het soms ook is, er zit altijd een mooie kant aan.

Hoe mooi het vaak ook is, er zit altijd een schaduw aan.

En als je Yin en Yang kunt omarmen… En de vergankelijkheid van het leven accepteert.

Wanneer je je pijn goed kunt doorvoelen zonder te zwelgen en je plezier kunt omarmen zonder eraan te hechten…

Dan is het leven een prachtig avontuur voor de ziel.

De ziel maakt geen onderscheidt tussen goed en fout, mooi en lelijk, fijn en onprettig. 

Voor de ziel is jouw leven een magische les.

En jij bent je Ziel in de tijdelijke verschijningsvorm van een Mens!

Geniet ervan lieve ziel! 

De fijne momenten en de dalen! 

Neem jezelf, de wereld om je heen en dat wat je ervaart niet te serieus.

Neem de verdrietige en pijnlijke perioden niet te letterlijk.

En klamp niet vast aan de fijne en zonnige tijden.

Alles komt en gaat in het leven.

En laat vooral ook los wat anderen van je vinden. 

Ook zij zijn zielen die hier lessen komen leren en genieten!

De mensen die zich het meest tegen je afzetten als jij in je licht gaat staan, zullen op een dag zelf ontwaken. Jij bent een spiegel voor ze.

En daarbij…

Niemand heeft de waarheid in pacht. Er zijn geen boeken over de ultieme waarheid!

De wereld om je heen lijkt misschien wel in een storm beland te zijn, maar weet dat die storm vanzelf weer gaat liggen. Ook van een storm kun je genieten.

Het leven is als een ritje in een achtbaan voor vanuit je ziel bezien…

Je hebt al heel wat ritjes gemaakt.

En je zult er nog heel wat maken!

5 inspiratietips

1. Het leven is kort, intens en vluchtig.

Maak er van wat je kunt als het gaat om werk en privé, maar vergeet het vooral niet te be-leven en te Zijn!

2. Help mensen en dieren waar je kunt.

Doe zoveel mogelijk goed. Elke actie telt, hoe klein ook.

3. En doe vooral waar je Passie voor voelt.

Dat klopt altijd.

Passie is de taal van de Ziel.

En je ziel weet precies wat jouw bestemming is in dit leven…

4. Wees dankbaar dat je deze ervaring mag hebben. Zeker in deze tijd en op deze plaats in de wereld.

5. En misschien wel de belangrijkste:

Geniet ervan.

Lieve mensen.

Geniet ervan!

De pieken en de dalen.

De schoonheid en de lelijkheid.

Uiteindelijk is het allemaal illusie.

En is alles één.

X Robert

Read More

Leven vanuit passie, betekenis en plezier

Wanneer je ergens echt gepassioneerd over bent en je die passie volgt, heb je je ziel in de rug. Alle mensen, kansen en ervaringen die je nodig hebt komen dan zomaar op je pad. Het lijkt dan wel of je ziel deze mensen en ervaringen als witte kiezelsteentjes voor je klaar had liggen om de weg naar huis te vinden. Heb je dat wel eens ervaren? Passie is ook de taal van het energetisch hart. Het hart is op haar beurt de brug naar de ziel en de ziel is de poort naar de Bron diep in jou. Niet jouw Bron, maar de Bron. Waar we allemaal uit voortkomen en ooit weer naar terugkeren. En zo komt passie rechtstreeks voort uit de Bron. “Volg je hart, want het klopt” zegt men. Eigenlijk zeggen ze daarmee “Volg de Bron, want die is authentiek en weet precies wat jouw bestemming is in dit leven”. Klinkt goed in theorie. Maar hoe doe je dat dan? Wat is je passie? En hoe vind je die? En als je die gevonden hebt, hoe geef je haar dan vorm? En wat is passie überhaupt? Gaat het om het werk dat je doet? Of is het omvangrijker dan dat?

In mijn visie is passie het gevoel in je hart dat je ervaart als er iets voor je ligt dat echt de bedoeling is. Je ziel fluistert je op dat moment in: “Volg dit pad verder, er ligt iets voor je in het verschiet”. Dat kan iets qua werk zijn, een project, een baan, een onderneming. Maar het kan ook heel goed een relatie zijn, een vriendschap, een gezin, een plek om naartoe te gaan, een huis om in te wonen, een belegging, een goed doel om te steunen, een opleiding die je zou willen doen, een uitdaging die je aan zou willen gaan, een sociaal netwerk waar je door getrokken wordt, een mening die je graag zou uitdragen, een reis die je wilt maken, iets dat je wilt leren, iets dat je zou willen creëren, enzovoort. Er zijn talloze mogelijkheden in alle domeinen van je bestaan waarbij je dat warme gevoel in je hart kunt voelen. De meeste mensen voelen dat soort zielsverlangens wel eens. Maar dan? Wat doe je ermee als je dat voelt? Je hebt misschien een baan en een hypotheek en ineens voel je een diep verlangen een boek te schrijven. Je hebt een gezin en voelt een diep verlangen alleen op reis te gaan een tijdje. Je hebt een bedrijf en voelt ineens de passie iets heel anders te gaan doen. Wanneer geef je daaraan toe? Wat doe je wel en wat laat je liggen? Wat zijn egoverlangens en wat zijn echte, authentieke zielsverlangens?

De meeste mensen hebben in hun kindertijd geleerd de egoverlangens te volgen. Die gaan vaak om status, zekerheid, veiligheid en welstand. Veel mensen hebben een baan, huis en partner omdat dat nu eenmaal verwacht wordt van ze naar hun idee. Van huis uit geconditioneerd om het leven te leiden in overeenstemming met maatschappelijke patronen. Er komt echter een moment waarop het niet meer om veiligheid en zekerheid gaat in het leven. Er komt een fase waarin het gaat om wat je écht wil diep vanbinnen. Waarbij het gaat om zingeving, jezelf vinden, doen wat je kwam doen toen je geboren werd. Vaak openbaart dit moment zich als een soort Midlife crisis waarin iemand ineens alle kanten op schiet. Vrijheid en verlangen worden omgezet in een nieuwe motor, partner, of anderszins materieel goed. De oplossingen voor de onvervulde verlangens worden in de buitenwereld gezocht, in plaats van binnenin jezelf. Vaak met tijdelijk geluk en een hoop gedoe tot gevolg.

Om er nog maar een quote tegenaan te gooien: Je kunt niet weten wat je wilt, als je niet weet wie je bent. Je zielsverlangens vinden kan alleen via je hart. Innerlijk werk doen dus. Een deep dive nemen in je conditionering om erachter te komen welke overtuigingen van je vader zijn en welke van jou. Om te onderzoeken welke angsten van je moeder zijn en welke van jou. Om erachter te komen welke trauma’s uit je familiekarma komen en welke uit je zielskarma. Om vervolgens alles wat niet authentiek “van jou” is te transformeren. De non-dualisten onder ons denken nu: “Er is toch geen ik?” en dat klopt uiteindelijk ook. We zijn de multidimensionale Bron in de tijdelijke versie van zielen en de ziel in een tijdelijke versie van een mens. Dus authentiek van jou wil zeggen; volgens de blauwprint waarmee je ziel deze conceptie is ingestapt. Waarmee de Bron zich wil uitdrukken naar zichzelf.

Doen wat je leuk vindt is het volgen van je passie. En passie is de taal van je ziel. Als je je zielsverlangens kunt manifesteren helpt je dat enorm in het vinden van jezelf en van je bestemming. Zielsverlangens kunnen niet anders dan vervuld raken. Dat is een Universele wetmatigheid. Als je iets echt graag wilt heel diep van binnen dan krijg je het voor elkaar. Als je iets echt graag wilt diep van binnen dan blijk je over de vaardigheden, ervaringen en talenten te beschikken die je ervoor nodig hebt. Als je iets echt heel graag wilt diep vanbinnen, dan raak je het plan, de blauwdruk, van je ziel voor dit leven. Dan voel je waar je op aarde voor kwam. Dan maak je verbinding met je zielsmissie die aansluit op de levens die achter je liggen, die parallel met dit leven gaan en de levens voor je. Dan volg je de Universele stroom van de Bron. Dan wil jij het niet, dan volg je de stroom van het Universum door je heen.

Ik ontwikkelde een online training ‘Manifesteren vanuit je hart’. Meer weten? Check deze online training eens!

Warme groet,

Robert Bridgeman

Read More

Je tweelingziel ontmoeten

Je tweelingziel ontmoeten terwijl je een relatie hebt? Wat te doen? 


Tweelingzielen, zielsmaatjes, zielsconnecties, je hoort er zoveel over de laatste tijd. Bestaat er een “andere jij” op zielsnivo? En wat nou als je die ineens tegenkomt?


Je kent het misschien wel. Je ontmoet iemand op je werk, op de school van je kinderen, tijdens een spirituele bijeenkomst, bij een training, of in een horeca gelegenheid en het is alsof de wereld om je heen stilvalt.
Je hebt het gevoel dat je de ander al je hele leven kent. Als je hem of haar in de ogen kijkt, lijkt het alsof je in een andere galaxy terecht komt. Het voelt helemaal meant to be. En dan blijkt het ook nog wederzijds te zijn. Je hebt je andere jij gevonden!! Je tweelingziel, je zielsmaatje. Eindelijk! 


Maar ja… je hebt ook iemand thuis zitten waar je iets mee hebt opgebouwd…En misschien heb je wel thuiswonende kinderen…Het liefst zou je met deze droomprins(es) wegzweven, maar… wat richt je daarmee aan bij je geliefden ?
Laten we nuanceren wat er gebeurt door het perspectief te verbreden. Ik ben echt een romanticus en gun je je bubbel, maar nuchterheid is in deze essentieel. 


Daarom eerst even over mijn eigen relatie. Dertien jaar huwelijk met drie zoons onder de 10 jaar. Overwegend zijn we heel gelukkig, met heel wat ups en downs zoals dat gaat binnen relaties. Monique en ik zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van zielsverwanten ontmoeten. 


Het afgelopen decennium heb ik door mijn werk met een steeds groter wordend publiek zoveel ogenschijnlijk andere jij’s ontmoet dat we er nu heel ontspannen mee omgaan. Ook zij komt zelf eens in de zoveel tijd iemand tegen waar ze een diepe verbinding mee voelt. Maar het is voor ons beiden al lang niet meer zo heftig.
Het is heus niet leuk de eerste paar keer als je partner een hele diepe verbinding met een ander ervaart, maar door er over te praten en er transformatiewerk op te doen wordt het steeds makkelijker om er mee om te gaan. Zonder communicatie is er geen relatie en het is belangrijk dat we het samen doen. We hebben de afspraak dat we alles tegen elkaar zeggen, hoe pijnlijk het ook is. En in de loop der tijd hebben we ontdekt wat deze ontmoetingen in werkelijkheid zijn. Dat willen we graag met je delen.


Het lukt ons er op een zodanige manier mee om te gaan dat we er allebei van groeien en dat de persoon in kwestie een goede vriend kan blijven zonder dat een van ons twee zich daardoor bedreigd voelt. Zo hebben we onze vriendenschare al flink uitgebreid ;). Vaak ook laten we zo iemand gewoon weer los in tijd en ruimte. 


Er zijn gradaties in deze ervaringen. Van helemaal opgaan in een ander tot een seksuele aantrekkingskracht en soms ook gewoon een licht gevoel van herkenning als je iemand voor het eerst tegenkomt. 


Om ons heen zien we relaties sneuvelen omdat een van de partners iemand heeft ontmoet die helemaal past. Natuurlijk bestaan er ontmoetingen die in de sterren geschreven staan, zoals mijn zielszus Bonnie Bessem en haar andere jij Irina. Heerlijk als twee zielen elkaar zo vinden. Een zielsafspraak die uitkomt.


Maar heel vaak denk ik… oei… realiseer je je dat deze persoon je vader, of moeder was in een vorig leven? Of een goede vriend? Of een maatje uit je peloton in een soldatenleven waarmee je misschien wel samen bent gestorven? Dit heet karmische aantrekkingskracht. Geef je daar alles voor op?


Als je zo iemand tegenkom in dit leven kan dat tot enorme aantrekking leiden. Je mind maakt er verhalen van en wil van alles: Seks met die ander, een relatie opbouwen. Vluchten uit je werkelijke bestaan naar een prachtig eiland ver van hier om maar met z’n tweeën te kunnen zijn…Zucht… (romantisch)Een betere verdoving bestaat niet… (werkelijkheid)


Niet lang geleden deed ik hier op Terra Nova een reïncarnatie sessie met een cliënt die helemaal verliefd was op zijn zielsmaatje. Hij stond op het punt zijn gezin los te laten en zij stond op het punt haar gezin te laten varen zodat ze samen konden zijn.Tijdens de regressie bleek zij zijn moeder geweest te zijn in een ander leven. Dit inzicht bracht hem weer bij zinnen. Ze zijn nog steeds dikke vrienden, maar hebben zich allebei ingezet om het met hun gezinnen aan te gaan.


Heel vaak wordt de andere jij als excuus gebruikt om uit de sleur van het gezin te kunnen ontsnappen. Dat is veel makkelijker en fijner dan aan de slag te gaan om je gezin weer tot een cirkel van liefde en plezier te smeden. Een zielsherkenning wordt een vlucht.


Maar ook heel vaak is de bestaande relatie wél goed en raken mensen zo in verwarring als ze plotseling zoveel voelen voor anderen. Terwijl het eigenlijk een kans op nog meer diepgang en heling is voor allebei.


Ook zien we veel mensen die vreemdgaan met hun andere jij. Begrijpelijk, maar niet doen zou ik zeggen voor je zeker weet wat de aantrekkingskracht met die ander is. Ik ga zelf per definitie niet vreemd, maar wil ook niet roomser zijn dan de paus. Je moet het zelf weten. 


Je komt in je leven meerdere zielsmaatjes tegen. Als kind deed je dat al, alleen ging je daar toen ontspannener mee om. Je familieleden, vriendjes en vriendinnetjes, allemaal zielsverwanten. Dat is heel begrijpelijk als je een beetje inzicht hebt in de zielswerkelijkheid achter het leven.


Tussen levens in “leeft” de menselijke ziel in zielskorven. Grote verzamelplaatsen van zien in het licht, waar we leren en verbinden. Vanuit die zielskorven gaan we steeds weer terug naar Aarde. Daar leven we met onze zielsbroeders en zusters. 


Ga maar na. Hoeveel mensen ken je persoonlijk in je leven? 1000? 2000? Als je een netwerker of bekend persoon bent misschien 10.000? Mensen die je echt persoonlijk kent.Wat nu als je met al die mensen al zielsverbindingen hebt.Dat je dit spelletje al jaren speelt met elkaar, maar dan in verschillende rollen?


En van die 1000, of meer zijn er een aantal waar je steeds weer de diepte mee ingaat.Als ouders en kinderen, binnen de familiestructuur, als gezworen vijanden, als mede strijders, als vrienden, als romantische partners, enzovoorts…Als je je meest dierbare zielsverwanten tegenkom voel je zoveel verbinding en diepte. 


Je kent elkaar misschien al wel duizenden jaren! Als het niet langer is. Op 200.000 jaar moderne mensheid hebben de meesten van ons al een behoorlijke karmische geschiedenis achter de rug tenslotte.


Dan kom je er natuurlijk zo nu en dan een tegen waarmee je een hele diepe verbinding hebt. Logisch toch? Kan niet anders.


En ja, dat kan heel goed een zielsafspraak zijn die je hebt gemaakt met elkaar om elkaar nu weer te vinden. (Romantisch)Maar…. dat kan ook karmische aantrekkingskracht zijn. Daarmee bedoel ik een oud karmische stuk dat gezien en opgelost wil worden. (Meestal werkelijkheid).


Je wilt niet weten hoeveel mensen ik hiermee geholpen heb. Mensen die alles wilden opgeven voor die ene persoon. Maar nadat we daar op diep karmische niveau aan gewerkt hadden, was het ineens weg! De aantrekkingskracht bleek een karmische stuk te zijn dat opgelost wilde worden. Helemaal geen seks, of relatie met een ander. 


Er blijft meestal zeker diepe vriendschap en verbinding over, maar die haast compulsieve aantrekking verdwijnt als sneeuw voor de zon.


En als die verbinding na intensief transformatiewerk toch gestand houdt?Dan is de kans groot dat je je zielsmaatje, of tweelingziel hebt gevonden.Gefeliciteerd!


maar…
Voor je je leven overhoop gooit, je gezin loslaat, of mensen om je heen pijn gaat doen om maar bij die ander te kunnen zijn, adviseren Monique en ik eerst de volgende drie stappen te zetten:


1. (Met stip) Vertel het je huidige partner. Hoeveel pijn het diegene ook zal doen, het is altijd minder dan de pijn van een beëindigde relatie. Praat erover. Bij ons is de angel er dan vaak al uit. Je doet dit samen als partners. Dit vraagt dus ook van de ontvangende partner begrip en compassie te tonen. Natuurlijk mag er boosheid en verdriet zijn, laat het knallen! En probeer dat te doen binnen een context van begrip.


2. Transformeer de banden met de ander net zo vaak tot je zeker weet dat alle karmische verbindingen zijn opgelost. Dit kun je zelf doen met de meditatie die ik onder dit artikel deel, of met een professionele Transformatief coach, of healer. De energetische banden tussen jou en degene waarmee je een zielsherkenning hebt zijn vaak sterk en verbonden met allerlei ervaringen uit andere levens. Als je die kunt doorwerken, kun je enorme karmische opschoning bewerkstelligen voor jou en je zielsvriend. Ik weet, niet heel romantisch, maar de kans dat jullie elkaar nu tegenkomen om dit karma uit te werken is ongeveer 10.000 keer groter dan de kans dat jullie elkaar nu tegenkomen om allebei je leven overhoop te halen en een hoop mensen en kinderen pijn te doen. 


3. Praat erover met je zielsmaatje en ontdek wat de aantrekking is. Doorprik de illusie van de romantische bel en de spanning. Maak het nuchter en echt. Probeer als uitgangspunt te nemen om eerst je eigen en elkaars huidige leven te helen en de karmische processen door te gaan die je samen uit te werken hebt. Je kunt zo’n enorme spirituele groei maken dankzij zo iemand, zonder er het bed mee in te duiken of een relatie mee aan te gaan. Ik zou haast zeggen… juist zonder seksuele verbindingen aan te gaan. 


Als je deze 3 stappen hebt genomen en de aantrekkingskracht is er nog, dan kun je natuurlijk verder onderzoeken.
Ik zou dan altijd transformatiesessies en reïncarnatiewerk aanbevelen om te onderzoeken waar je elkaar van kent en om de lessen die je dit leven komt opdoen samen te integreren in je leven.


Het zou zo zonde zijn van je huidige relatie, als je deze op het spel zet omwille van een zielsherkenning met bijvoorbeeld je moeder, broer, of vriendin uit een ander leven. 


Toch? Dan nog even over relaties. Ik besef echt wel dat ik hier vrij conservatief in kan overkomen, maar in mijn wereld zijn relaties belangrijk. Ik keur niets af. We hebben veel vrienden die ervoor kiezen single te zijn en dat is top! Ook heb ik het niet over een stereotype relaties. Hetero is me net zo lief als homo. Monogaam of polygaam, doe je ding!


Hoe ik er naar kijk…Relaties zijn altijd afhankelijk van de hoeveelheid werk, liefde en aandacht je er beide in steekt. En relaties zijn een snelweg maar verlichting. In je relatie kun je zoveel spirituele ontwikkeling doormaken! Zeker als je samenwerkt en samen de uitdagingen van het leven aangaat. 


Wanneer je kinderen hebt, heb je in mijn optiek als ouders de commitment om er alles aan te doen om je relatie zo goed mogelijk te houden zodat zij een liefdevolle bedding hebben. Natuurlijk; als het niet gaat, gaat het niet, maar geef het alles wat je hebt. Gescheiden ouders leveren mogelijk trauma op en allerlei psychische en energetische issues. Wees je daarvan bewust als je uit elkaar gaat en zorg dat je kinderen er goed bij begeleid worden. 


Ik snap ook echt dat het lastig is als je een onbewuste partner hebt met wie dit allemaal niet bespreekbaar is. Maar bespreek het toch. Juist het geheim houden maakt de luchtbel van spanning en romantiek alleen maar groter. En dan heb je in elk geval alles gedaan wat je kunt. Toch?


En ben jij degene bij wie de partner het gevoel heeft dat hij of zij een tweelingziel heeft gevonden? Laat dan dit artikel vooral ook lezen aan zowel je partner als de zielsverwant. 


Dit artikel is raakt veel gevoelige gebieden. Het is geschreven vanuit mijn eigen levensovertuiging en is zeker niet dè waarheid. Ik heb er geen enkel bewust oordeel over als je het anders doet dan ik. Dit schrijven is ontstaan uit de intentie mijn ervaring hiermee te delen en ik sta open voor andere aanvliegroutes en inzichten.


Deze link brengt je naar een gratis opname van een protocol om de energetische banden met de ander te transformeren: https://m.soundcloud.com/robert-bridgeman-93269173/transformeer-de-banden
Zoek je een echt goede transformatiecoach om je te begeleiden? (kaartje van Nederland) https://bridgeman.nl/coaches-map/


Veel liefde en vervulling!

Robert Bridgeman

Read More

Angst of Liefde


Welke weg kies jij?
(Uiteindelijk maakt het niets uit)

Veel mensen vinden deze tijd moeilijk, pijnlijk, stressvol.
Ik hoorde van een dame die er een einde aan wil maken omdat ze niet meer in deze wereld wil leven.
De controlemechanismen worden aangetrokken, het ecosysteem is in gevaar en er is zoveel lijden!

Maar…
Wat er in de wereld gebeurt is één deel…
Hoe je er mee omgaat is de tweede.

Er is namelijk ook zoveel moois in de wereld. Zoveel liefde, zoveel schoonheid, zoveel plezier en verbinding.

Je mag zelf kiezen in deze tijd tussen twee dimensies:
De weg van de angst.
Of de weg van de liefde…

Kies je de weg van angst? Prima.

Of je nu bang bent voor een virus, of voor maatregelen, of voor allebei, angst is angst.
De weg van de angst is er een vol pijn, tegenslag, moeite, teleurstelling, strijd, verdriet en onrust.
Maar het is je eigen keuze als je deze weg neemt.

Of kies je de weg van de liefde? Prima.

Of je nu voor, of tegen de maatregelen bent. Deze weg is er één van je eigen keuzes maken in ieder moment.
En jezelf steeds afvragen wat liefde zou doen.
Als je even in de angst schiet, dat je jezelf weer terug brengt in de liefde.
Deze weg biedt een leven vol geluk, liefde, plezier, overvloed en magie.
Maar het is je eigen keuze of je deze weg neemt.

De weg van de liefde is het moeilijkst te kiezen voor veel mensen. Voor mij ook. Ik leefde nagenoeg volledig op de weg van de angst tot ik wakker werd in 2008.

Het heeft 13 jaar intensieve beoefening gekost om nu nagenoeg helemaal op het pad van de liefde te zijn.

Daarvoor had ik vele duizenden uren meditatie, talloze retraites, cursussen, zweethutten, koudetraining, yoga, healings, therapeutische sessies, intensief transformatiewerk, en veel meer nodig.
Maar het werkt!

En ik ben echt geen uitzonderlijk mens.
Ik ben gewoon bereid hard en gecommitteerd te werken aan mezelf.
Iedereen die dat ook is kan hetzelfde.

Ik geniet elke dag met volle teugen.
Ook als het gaat zoals het gaat in de wereld.
En ik zit niet stil als spiritueel activist. Ik draag mijn steentje bij. Maar vanuit liefde, niet vanuit strijd en angst.

Het is een illusie dat je bang en boos moet zijn om je te verzetten tegen de onderdrukking.
Dat kan ook vanuit liefde en terwijl je heerlijk geniet van het leven.

Natuurlijk ben ik ook wel eens boos, verdrietig, bang, teleurgesteld, beledigd, gefrustreerd, etc.
Ik ben gewoon een mens.

En de weg van de liefde is geen spirituele bypass.
Al die emoties mogen er zijn en horen bij het leven.
Maar de onderliggende frequentie is liefde.

Het is een keuze, ook voor jou welke dimensie je neemt; angst of liefde.

En je mag er best wat voor doen om de weg van de liefde te vinden en te bewandelen als je dat wilt.
Die komt slechts weinigen aangewaaid.
De meesten van ons mogen er keihard voor werken.
Maar als de weg van de liefde dan komt, dan ben je ook vrij.

Het goede nieuws is dat het uiteindelijk niet uitmaakt welke dimensie je kiest; angst, of liefde.

De weg van de angst…
En de weg van de liefde…
Komen uiteindelijk samen in de weg van verlichting.

De mensheid is onderweg naar collectieve verlichting.

En of je nu de weg van de angst neemt.
Of de weg van de liefde.
Ook jij komt hoe dan ook uit op de weg van verlichting.
En iedereen die je kent.

Dus wanneer je voor de angst kiest, maak je het jezelf moeilijker.

En wanneer je voor de liefde kiest, maak je het jezelf prettiger.

Maar uiteindelijk maakt het niets uit.
En komen we allemaal op hetzelfde punt.
Geruststellende gedachte, vind je niet? ?

XR

Read More

Als het leven stroomt

Als het leven stroomt en alles makkelijk gaat is het niet moeilijk je authentieke zelf te zijn, te groeien en te ontwikkelen.
 
Maar als het leven complexer wordt, dan komt het er op aan.
 
Dit is een tijd waarin je gaat zien uit welk hout je gesneden bent.
Hoe je omgaat met alles wat op je af komt.
 
Wat je kunt doen als lichtwerker?
 
Help jezelf en je omgeving.
Hou jezelf in een hoge frequentie…
 
Ik zou je de volgende adviezen willen geven:
 
💫Commiteer je aan je innerlijk werk.
Juist in deze tijd.
 
💫Mediteer, beoefen yoga, sport, beweeg, eet gezond, doe je affirmaties & visualisaties
 
💫 Blijf je donkere stukken transformeren. Alleen je trilling verhogen door meditatie is niet genoeg. Kijk je demonen aan en transmuteer ze in liefde.
 
💫Hou je trilling zo hoog mogelijk.
Zodat jij een baken van licht kunt zijn.
Voor al die mensen die het nu zo moeilijk hebben.
 
💫Blijf uit de angst en in liefde. Stuur liefde (Metta) naar anderen, zoveel je kunt.
 
💫Mediteer zoveel mogelijk met gelijkgestemden en versterk het 5D veld op Aarde waar je kunt.
 
💫Kom in actie vanuit liefde als dat zo voelt voor je, maar niet vanuit strijd en onmacht.
 
Dit is het moment om het verschil te maken.
Lichtwerk is nog nooit zo belangrijk geweest sinds de val van Atlantis.
 
We doen dit samen, met z’n allen staan we sterk.
 
We gaan hoe dan ook naar 5D als mensheid. Velen van ons hebben de 5e bewustzijnsdimensie van liefde al geopend in zichzelf.
 
Je mag erop vertrouwen dat het straks beter wordt dan we het in 13.000 jaar gehad hebben. 🙏🌎💚
 
Tenslotte…
Het maakt in het leven niet uit wat er op je af komt…
Het enige dat telt is hoe je er mee omgaat.
 
Leef lang en voorspoedig!
En help anderen dat ook te doen 😇
 
X R

Read More