Category: Geen onderdeel van een categorie

Er stond een lichtwerker bij de hemelpoort

Er stond een lichtwerker bij de hemelpoort

Er stond een lichtwerker bij de hemelpoort. Het was er letterlijk hemels. Een heerlijk licht omringde hem en hij had zijn overleden voorouders al even mogen begroeten.

Om hem heen heerste een sfeer van liefde en vrijheid.

 

Een enorm lichtwezen heette hem liefdevol welkom. “Fijn dat je er bent. We gaan eerst even een vragenlijst door om te kijken welke hemelpoort je mag betreden. De grote, of de kleine.” zei het wezen.

 

De lichtwerker was blij en tevreden over zijn leven. Hij had het goed gedaan. In zijn praktijk als coach en healer had hij talloze mensen geholpen. Zijn artikelen en boeken inspireerden duizenden. Hij had flink bijgedragen aan de trilling van de mensheid vond hij.

 

“Goed” zei het wezen vriendelijk, geïnteresseerd kijkend naar de vragenlijst. “Daar gaan we met vraag één:

Wat heb je gedaan om de macht van de 1% rijksten op de wereld te verminderen en het vermogen te herverdelen over alle mensen?”

 

Geschrokken keek de lichtwerker het wezen aan. Hij wist niet wat hij moest antwoorden. “Niet veel begrijp ik” zei het wezen vergevingsgezind. “Dan gaan we naar de volgende vraag; wat heb jij gedaan om het verdwijnen van honderdduizenden kinderen per jaar, waar gruwelijke dingen mee gebeuren, te stoppen?”

 

Stukgeslagen keek de lichtwerker naar de grond die uit wolken bestond. “Eh… eh…” het lichtwezen keek hem weifelend aan. “Wederom niet veel dus. Prima, vraag drie: Wat is jouw rol geweest in het verminderen van het lijden van mensen in vluchtelingenkampen?” Wederom een lege blik in de ogen van de lichtwerker.

 

Het wezen begon ietwat nerveus op haar pen te kauwen. “Het verminderen van de zes miljard dieren die jaarlijks in de bio- industrie geslacht worden?” Het lichtwezen keek de lichtwerker nu iets indringender aan. “Heb je dan iets gedaan voor de indianen, de Palestijnen, of de Tibetanen die zo onderdrukt worden?” Geen reactie. “Misschien heb je iets gedaan om de ontbossing van regenwouden tegen te gaan? Of de vervuiling van oceanen en de lucht? Nee, ook niet?”

 

Langzaam maar zeker begint het lichtwezen haar geduld een beetje te verliezen. “Lieve lichtwerker, heb je dan iets gedaan om oorlogen te voorkomen, of mensen in armoede te helpen? Of de onderdrukking van de mensheid terug te draaien? Heb je je licht geschenen op de misstanden in de wereld, of ten minste iets geschreven dat anderen zou inspireren daar iets aan te doen?”

 

De lichtwerker voelt tranen opwellen. Dit had hij niet verwacht. Hij dacht dat hij het goed had gedaan. Door na zijn ontwaken en omscholing naar healer een succesvolle praktijk op te zetten. Door veel te mediteren en de trilling van het collectief positief te beïnvloeden. Door geen aandacht te schenken aan de negatieve zaken in de wereld. Want waar je aandacht op richt groeit. Dat was het antwoord! “Eh… mevrouw” zei de lichtwerker bedremmeld. Ze keek hem teder aan. “Ik heb mijn aandacht daar juist niet op gericht, want waar je je aandacht op richt groeit.” Zo, dat was eruit. Hij was tevreden met zichzelf.

 

Het lichtwezen brak perongelijk haar pen. Zomaar knapte het ding. Zonde, het was haar lievelingspen. Ze voelde een rilling over haar vleugels gaan en besloot heel geduldig te blijven. Adem in…. Adem uit… Ze keek de lichtwerker recht in zijn ogen. “Lieve man, je bent verkeerd voorgelicht ben ik bang.” Zei ze.

 

“Waar je aandacht op richt groeit zeg je… Dat is waar in de derde bewustzijnsdimensie. Omdat aandacht in die dimensie vaak geladen is met strijd, of woede, of angst. Als je dan je aandacht op iets richt, voed je het inderdaad.

 

Maar vanuit de vijfde bewustzijnsdimensie is dat anders. Omdat aandacht dan geladen is met liefde en compassie TRANSMUTEER je juist datgene waar je aandacht op richt. Je zet het om in liefde, snap je?” De lichtwerker kon wel door de grond gaan. Of liever gezegd door de wolken onder zijn voeten. Hij hád dit geweten! Ze hadden hem dit verteld. Hij had het alleen nooit aan willen nemen.

 

“Maar die onderdrukking en die kinderhandel, dat waren toch complottheorieën? Die creëren toch alleen maar meer angst?” Probeerde de lichtwerker nog een keer. Het lichtwezen haalde haar schouders op. “Dat willen ze jullie graag doen geloven, daar beneden. Je bent er een beetje in getrapt lieve lichtwerker. Door de misstanden complottheorieën te noemen hebben degenen die verantwoordelijk zijn voor die misstanden een ideale manier gevonden om door te kunnen gaan. Wil jij bijvoorbeeld beweren dat het niet zo is dat 1% van de mensheid 99% van alle vermogen heeft terwijl er 2 miljard mensen in armoede leven? Of denk je dat de honderdduizenden kinderen die volgens officiële cijfers jaarlijks verdwijnen naar een geheim feestje zijn? Misschien geloof je niet in de controlemaatschappij in China en dat deze langzaam maar zeker over de hele wereld wordt uitgerold? Of wellicht denk je dat overheden en corporaties het goed met de mensen voor hebben?”

 

De lichtwerker hapte naar adem. Zoals het lichtwezen het nu stelde had hij het nooit gezien. Zo logisch allemaal! Hij was juist weggebleven bij al die complotten. Hij dacht dat hij het goede daarmee deed, maar nu besefte hij dat hij daarmee eigenlijk weggekeken had. En door het wegkijken had hij het mede mogelijk gemaakt! Hij voelde een bal in zijn maag die steeds groter leek te worden.

 

“Jullie lichtwerkers worden naar aarde gestuurd met een missie.” vervolgde het wezen. Haar frustratie was nu goed te zien. Dit was de zoveelste lichtwerker die ze helaas niet binnen kon laten. Dat raakte haar. “Jullie missie is om eerst het duister in jezelf te transformeren en vervolgens het duister in de wereld. Natuurlijk is het healen van anderen ook belangrijk, maar als je aan de andere kant steeds trauma laat ontstaan door oorlog, misbruik en onderdrukking, wat draag je dan werkelijk bij? Jij, lieve man, hebt een heerlijk leven gehad met alles erop en eraan. Financieel succes, gelukkige cliënten, mooie ervaringen, leuke vrienden, een fijn gezin. Dat is je van harte gegund én het is tenslotte je eigen positieve karma dat dat leven creëerde. Maar je hebt niets gedaan voor mensen en dieren in werkelijke nood. Waar is je compassie lieve man? Waar is je hart?”

 

Het lichtwezen keek door de lichtwerker heen naar de wolken achter zijn voeten. “Het spijt me, ik mag je niet binnenlaten. Je hebt de test niet gehaald…” de lichtwerker keek haar met betraande ogen aan. “De test? Welke test?” Stamelde hij…

 

“Jullie worden naar aarde gestuurd met een missie. Maar de Aarde en alles erop is een illusie. Het is een hologram, een matrix. De mensheid creëert zelf de inhoud van die matrix met haar DNA-programma’s en haar collectieve overtuigingen. Jullie lichtwerkers worden gestuurd om de mensheid te beïnvloeden andere overtuigingen aan te nemen en een andere matrix te creëren. Eentje van liefde en harmonie. We noemen dat van 3D naar 5D gaan. Van de derde dimensiematrix van angst en macht, via de vierde, naar de vijfde dimensie matrix van liefde en wijsheid.”

 

“Maar daar was ik toch mee bezig!” Riep te lichtwerker iets harder dan netjes was daar bij de hemelpoort. De overledenen achter hem, in de steeds groeiende rij, begonnen met elkaar te smoezen en keken naar hem. Iets zachter vervolgde hij… “Maar dat deed ik toch? Ik heb honderden mensen geholpen in hun transformatie. En ik heb alles gedaan wat ik kon om de trilling zo hoog mogelijk te maken, in mezelf en bij de mensen om me heen.”

 

“Die dingen heb je ook goed gedaan” knikte het wezen. “Maar het belangrijkste ben je vergeten. Je licht schijnen daar waar het werkelijk nodig is. Wat denk jij dat er gebeurd was wanneer lichtwerkers als John Lennon, Gandhi en Martin Luther King zich net als jij op hun praktijk hadden gericht en de werkelijke problemen hadden losgelaten? En zij leefden ook nog in een periode met een veel lagere trilling. Tegenwoordig worden lichtwerkers niet eens meer vermoord voor hun werk zoals zij toen. Het is superveilig.” Het wezen zucht. “Je bent niet de enige hoor. En het is ook niet makkelijk. Ze sturen jullie zonder duidelijke instructies de illusie in. Jullie moeten het zelf maar uitvinden steeds weer. Maar goed, ik kan je dus niet binnenlaten…”

 

“Wat betekent dat?” Vraagt de lichtwerker. “Wat moet ik dan doen?” Het wezen glimlacht. “Jij mag nog een rondje. Als je je werk gewoon had gedaan was je nu vrij geweest en had je weer op je eigen planeet mogen incarneren. Echter omdat je een zijspoor hebt bewandeld dit leven, mag je nu nog een keer.” De lichtwerker keek wat ongemakkelijk om zich heen. Het was volgelopen bij de hemelpoort en inmiddels stonden er heel wat zielen om het tweetal heen mee te luisteren.

 

“Ach” zei er eentje. “Wat maakt het uit een rondje meer of minder. Deze keer ga je het gewoon anders doen.” De lichtwerker draaide zich naar de ziel toe. “Heb jij het anders gedaan dan?” Vroeg hij. De ziel lachte breed. “Jazeker! Ik mocht regressiesessies doen bij indianen om ze te helpen hun trauma’s te verwerken. En hij,” de ziel wees naar een ziel naast zich. “Hij heeft zijn leven gewijd aan het redden van kinderen uit de handen van menshandelaars.” De twee zielen knikten naar het lichtwezen. Ze knikte terug en ze liepen door. “Wij gaan naar huis” riep de ene over zijn schouder. “Geniet van je laatste ronde!” De twee zielen verdwenen door de hemelpoort.

 

Het lichtwezen keek de lichtwerker aan. “Wat ga je deze keer anders doen?” Hij dacht na. “Wel, ik wil gewoon weer een goed leven voor mezelf.” Ze knikte. “Daarnaast vind ik het gewoon heel leuk mensen te coachen en healen.” Ze knikte weer. “Maar deze keer zal ik eraan toevoegen dat ik mensen bewust ga maken van de onderdrukking door de 1% elite op Aarde. Ik ga actief aan de slag en mijn licht schijnen daar waar dat het meest nodig is. Ik zal daarnaast één ander project doen. Ofwel met menshandel, ofwel met vluchtelingenkampen, ofwel met bio-industrie.” Het lichtwezen klapte verheugd in haar vleugels. “Dat is prima!” Zei ze. Als elke lichtwerker één project kiest, kunnen jullie een enorm verschil maken samen. Jullie zijn met honderden miljoenen op aarde tenslotte!”

 

En zo geschiedde. De lichtwerker nam afscheid van het lichtwezen en liep door het kleine deurtje naast de hemelpoort. Achter het deurtje was een klein kamertje waar hij even op adem kon komen. Hij herschikte zijn karma, sleutelde nog wat aan zijn DNA-programma’s en gaf een likje verf aan zijn levensmissie.

 

Toen opende een deur zich aan de andere kant van het kamertje. Vastbesloten en zonder verdere omhaal stapte de lichtwerker door de deur.

😉

 

X Robert Bridgeman

Read More
4 tijdlijnen

4 tijdlijnen

Dit artikel is met liefde geschreven. In zachtheid en compassie. Ik hoop dat eenieder het ook zo kan lezen.

Deze post heeft geen enkele intentie om te polariseren. Zie deze post als informatieverschaffing voor lichtwerkers.

Het moge ook duidelijk zijn dat ik als auteur niet in de illusie leef dat mensen “in” 3D beter, of minder zijn dan mensen “in” 13D en alles daartussen. Het gaat niet om superioriteit, of polariteit, maar om bewustzijnsstadia.

Uitgangspunt:

De mensheid is een bewustzijnstransitie aan het maken van de derde naar de vijfde dimensie en verder.

Als je mij volgt op sociale media is de kans groot dat jij anderen inspireert en begeleidt in deze overgang.

Dan zie je ook dat het aantal mensen dat de overgang maakt exponentieel is gegroeid.

Denk bijvoorbeeld aan de 500.000 mensen die in de eerste maand van haar bestaan het platform Van 3D naar 5D bezochten in juli 2020.

Het begeleiden van mensen in hun transitie van 3d naar 5d is niet altijd makkelijk. Je hebt met allerlei weerstanden, wereldbeelden, bewustzijnsniveaus en theorieën te maken. Dit artikel wil je helpen daar wat helderheid in te krijgen.

In de begeleiding van mensen naar 5D heb je grof gezegd te maken met vier tijdlijnen:

1. 3D: De angst en het onbewustzijn in de derde dimensie.

2. 4D: De transitie van 3D naar 5D door de vierde dimensie. Meer doorzien, maar nog niet altijd een bedding van liefde.

3. 5D: Het ontwaken in de vijfde dimensie. Vanuit liefde en compassie in het leven staan.

4. van 5D naar 13D: dit zijn de fases van spiritueel ontwaken.

3D

Een grote groep mensen is zich bewust in de derde dimensie. Het systeem heeft de controle. Zij hebben misschien wel het gevoel dat er iets niet klopt, maar het is nog niet tot uiting gekomen. Het systeem heeft nog behoorlijk grip op ze en ze verdedigen het vanuit hun DNA-programmering vaak nog. Zij geloven veelal het officiële narratief en staan moeizaam open voor argumenten die het officiële verhaal ontkrachten. Mensen die dit doen worden bijvoorbeeld “wappies” genoemd.

4D

Een groeiende groep mensen is zich bewust in de vierde dimensie. Zij zien de gebeurtenissen in de wereld zoals ze zijn en kijken door de officiële verhalen heen. In deze groep is nog relatief veel angst, onmacht en strijd. Het doorschieten in verregaande complottheorieën is een risico. De vierde dimensie is de overgangsdimensie van de derde naar de vijfde dimensie.

5D

De mensen die zijn ontwaakt in de vijfde dimensie kunnen vanuit liefde en compassie naar de gebeurtenissen in de wereld kijken. Zij leven de Nieuwe Aarde voor en belichamen de nieuwe mens. Het systeem heeft nagenoeg geen vat meer op ze en ze staan vrij in het leven.

5D naar 13D

Vanaf de vijfde dimensie kan het bewustzijn doorontwikkelen naar de dertiende dimensie. Dit zijn verschillende stadia van verlichting. Polarisatie en dualiteit wordt steeds minder. 13D wordt gezien al staat van volledige eenheid met de Bron.

Wanneer je dus een post plaatst over gebeurtenissen in de wereld heb je met deze vier groepen te maken.

Stel je plaatst een post over het effect van vaccinaties op de ziel. Dat vaccinaties erop zijn ingericht de persoon en ziel te scheiden.

😡Mensen in de derde dimensie kunnen boos reageren, of proberen je persoonlijk aan te vallen. Dat je een gevaar voor de volksgezondheid bent, of dat je polariseert. Onbewust verdedigen ze het systeem dat nog zoveel vat op ze heeft.

😠Mensen in de vierde dimensie gaan misschien wel met je mee, maar reageren vaak vanuit strijd en boosheid. Ze richten hun woede op bijvoorbeeld de overheid, de farmaceutische industrie, of andere stakeholders. Door dit te doen voeden ze nog steeds het systeem.

🙂Mensen in de vijfde dimensie nemen het bericht als informatie aan en kijken met compassie en liefde naar de inhoud. Zij reageren inhoudelijk en supportive. Inhoudelijke kritiek wordt altijd liefdevol en net respect gegeven.

😇Mensen verder dan de vijfde dimensie reageren niet, of met een hartje 😄

Natuurlijk is het allemaal niet zo zwart- wit als hierboven beschreven.

En daar komt de clou:

We hebben allemaal al deze tijdlijnen tegelijkertijd in ons.

Gedeelten van bijvoorbeeld jou en mij zijn zich bewust in 5D+, maar andere delen van ons zijn nog “in” 3D.

Alle 13 aardedimensies zijn altijd aanwezig in ieder mens…

Het gaat erom waar je voor het grootste deel bewust in bent. Bewust in 3D, 4D, of 5D?

Mensen die overwegend bewust zijn in 3D kunnen over wijsheden beschikken uit de dertiende dimensie en mensen in de zevende dimensie kunnen op bepaalde situaties nog heel 3D reageren 😉

Het is dus niet zwart- wit.

Ook zijn deze dimensies slechts een mentaal concept. Maar ze maken het wel makkelijk om te begrijpen wat er gebeurt in onszelf en om ons heen.

Feit is dat de mensheid een transitie aan het maken is in bewustzijn, van angst naar liefde, van nemen naar geven en van afgescheidenheid naar eenheid.

Tegenkrachten doen er alles aan de mens in de derde dimensie te houden.

Maar deze krachten voeren een achterhoedegevecht…

Mensen ontwaken massaal en exponentieel.

We zijn sinds 2012 al ontwaakt in 5D. Alleen niet iedereen realiseert zich dat nog…

Kwestie van tijd.

Let’s go 5D!

X Robert

Read More
stemmen in je hoofd

Stemmen

Stemmen…
In je hoofd.

Stemmen
Die zeggen wat je moet doen
Die je steeds weer naar beneden halen

Stemmen
Die dwingend kunnen overkomen
En al heel lang in je hoofd zitten
Je kent niet anders dan dat ze er zijn

Stemmen
Ooit heb je de conclusie getrokken dat je naar ze moet luisteren
Wat ze ook van je willen
Zo pervers als ze soms zijn
Of angstaanjagend

Stemmen…
Je probeert ze weg te drukken, die stemmen
Met harde muziek
Met televisie, serie, of film kijken
Met nog harder werken
Door altijd mensen om je heen te hebben
Met alcohol of andere verdovende middelen
Want je wilt ze niet horen, die stemmen

En welke stemmen hebben het nou goed met je voor?
En welke niet?

Stemmen…
Maar wat als ik je vertel dat jij je stemmen niet bent?
Net als dat je die 60.000 gedachten niet bent die je per dag hebt.

Wat nu als je weet dat die stemmen en gedachten worden voortgebracht door afgesplitste delen in jouw bewustzijn?Bijvoorbeeld:
– afgesplitste persoonlijkheidsdelen
– innerlijke kindstukken
– overleden voorouders
– beschermlagen
– vader- en moederstukken
– entiteiten
– implantaten
– archonten

En wat nou als ik je ook nog vertel dat je alle bovenstaande kun helen en transformeren?Zodat er minder gedachten, neuroses, sabotage en angst in je bewustzijn opkomen.

Rust in je hoofd…
Ik heb inmiddels talloze mensen van hun innerlijke stem afgeholpen.
Van junks tot bankdirecteuren.
En alles wat er tussen zit.
Ieder mens heeft stemmen.
En ieder mens kan er vanaf.
En elke coach/healer kan leren hoe je dat doet.

En weet je wat er dan gebeurt?
Dan ontstaat er ruimte…
Ruimte om naar je Ziel en je gidsen te luisteren.
Die communiceren niet in stemmen, maar in beelden, in gevoelens en in symbolen.

De Ziel…
Je Zielsmissie…
Voorbij de stemmen in je hoofd ligt je vrijheid.

ZELFBEVRIJDING

Wil je live met mij aan je stemmen werken?
Boek dan een transformatieretraite hier op Terra Nova:

Hier op www.terranova.center

ANDEREN HELPEN ZICH TE BEVRIJDEN

Wil je leren hoe je stemmen bij anderen kunt transformeren?

Op 3 april start mijn ONLINE Transformatie Coachopleiding.

Inschrijven kan al:

Transformatief coachen online

Tot snel!

X Robert Bridgeman

Read More
D-Day 2044

D-Day voor 2044

D-day!
21 -02- 21
Vandaag is het zover!


De officiële lancering van 2044!!! 🥳🥳🥳

Vanaf vandaag mogen de boeken officieel verzonden worden. Een kwestie van dagen nog voor het op je deurmat valt!  Het is een mijlpaal in mijn leven. Gisteravond vierde ik samen met mijn broer Ruud de uitkomst van 2044. Hij gaf me deze foto van de jonge Robert. 19 jaar jong was ik, hangende uit een trein, ergens in het Andesgebergte van Peru, waar ik op dat moment drie maanden rond reisde met twee vrienden. 🗺

Ik was het leven dat ik kende ontvlucht. Vanaf mijn 14e werkte ik en van 16 stond ik fulltime als kok in de horeca. 🔪👨‍🍳 Ik had geen zin meer in school. Ik was absoluut niet gelukkig. Ik was zelfs depressief omdat mijn leven niet de koers had genomen die ik had gehoopt.

Ik had willen studeren…

Ik had diplomaat willen worden.🕴
En iets goeds willen doen voor de wereld. 🌍Ik had er heel anders voor willen staan op die leeftijd. En was teleurgesteld in het leven. Onbewust was ik op zoek naar gelijkgestemden. Maar verdronk mezelf in de alcohol, de seks en de feesten…. 🕺

Mijn broer herinnerde me er gisteren aan hoe ik als puber al heel vaak met mensen in discussie ging omdat ik de werkelijkheid zo anders zag dan zij. Ik geloofde toen al niet dat de wereld die ons voorgespiegeld wordt klopt. Ik geloofde niet klakkeloos in de wetenschap, of in wat professoren vertelden. Of in de media. Zoals mijn vrienden wel deden. 🌐

Ik had een buitengewone interesse in bewustwording, voor natuur en spiritualiteit. In de Havo/VWO brugklas las ik 150 boeken. Ik was, en ben, dol op lezen… Toen ik 18 was haalde ik een boek uit de boekenkast van mijn vader. 1984 van George Orwell. 📖

Ik las het in één ruk uit. En zag mijn wereldbeeld bevestigd… Er volgde een zoektocht van een aantal jaren… Al gauw ver van huis… Drie maanden Peru, een horeca seizoen op Vlieland, een jaar in Zwitserland in een skigebied, een half jaar op Texel in den restaurant en een seizoen in Amsterdam als steward bij Transavia… ✈

Ik vond de gelijkgestemden die ik zocht niet. En keerde gedesillusioneerd terug naar Zwolle, de stad waar ik vandaan kom. Ik nam mijn toenmalige vrouw mee uit Amsterdam. En ging aan de slag. Mijn letterlijke gedachten waren toen:
“Blijkbaar heb ik er al die tijd naast gezeten. Het leven is gewoon niet meer dan werken en een gezin starten. Dan zal ik maar succesvol worden.” 🕵️‍♂️

21 was ik… Succesvol werd ik. Op mijn 24ate startte ik mijn eerste eigen bedrijf(je). Er volgden er meer. Daarnaast had ik managementfuncties. Een snelle, wat gezette, jongen in pak. Veel geld, mooie wagen, groot netwerk, eigen huis, getrouwd. Geen kinderen, wel miskramen. Je kunt niet alles hebben…

Maar ik was totaal niet gelukkig. Ik was zelfs depressief omdat mijn leven niet de koers had genomen die ik had gehoopt. Ik ging deeltijd een HBO Personeel & Arbeid- opleiding doen en begon te werken in de bouwdienstverlening. Van intercedent naar algemeen directeur met 80 medewerkers in 8 jaar tijd. 👤

En toen kwam de wake up call eind 2007. Ik verloor baan, huwelijk en huis binnen een half jaar… Door de pijn en de vernedering, knapte mijn ego en ontwaakte ik. (Voor de kritische lezer: Inmiddels heb ik weer een nieuw ego 😋). Vanaf dat moment realiseerde ik me dat de jonge Robert er helemaal niet naast had gezeten. Het spirituele pad uit mijn jeugd vervolgde zich.

Tot vandaag…

Niet dat ik daarna nooit meer gewerkt heb. Ik was nog interim- directeur in het onderwijs en personeelsmanager in de bouw tot mijn grote liefde Monique en ik in 2010 voor twee jaar naar Azië vertrokken. ⛩🎎🧧

Dat was een van de beste beslissingen van mijn bestaan tot nu toe. Een keuze die naar mijn huidige leven leidt… Gisteravond lag ik in bed te kijken naar de foto van de jonge Robert. Ik vroeg hem hoe hij het vond dat we nu een roman gepubliceerd hebben. Dat we nu in een transformatiecentrum in Zuid- Frankrijk wonen en gelukkig zijn met Monique en de jongens. 👨‍👦👩‍👦🤾‍♂️

Dat we zoveel mensen mogen inspireren, helpen helen en opleiden… Dat we 7 boeken en 3 documentaires mochten publiceren. Hij had toen, 23 jaar geleden, niet kunnen hopen op een leven zoals het er nu uitziet. Hij is blij dat we geen diplomaat zijn geworden. Maar leven in vrijheid…

Hij is blij dat ik gelukkig ben. En al jaren niet meer depressief. Dat mijn leven een koers genomen heeft die hij niet eens had durven dromen… Ik gaf hem een knuffel. Ik gaf mezelf een knuffel. Want hij is mij en ik ben hem…

En vandaag is onze eerste roman uit!
2044 is een feit! Mijn wereldbeeld in een spannend verhaal gegoten. Daar waar het boek 1984 stopte, gaat 2044 door… Een hommage aan de grote Orwell uit mijn jeugd.

Vandaag is nationale feestdag in huize Bridgeman 😄🥳🥰
Vandaag is een dag om dichtbij elkaar te zijn.

Dank je wel voor jouw steun, lieve Facebookvriend.
Dit is allemaal mede dankzij jou…

Samen staan we sterk, jij en ik.
Samen voor een wereld in Harmonie!

 

For the good of all!

X Robert Bridgeman

Read More
maandaginspiratie

Maandaginspiratie

Wat is het toch heerlijk, bijzonder en magisch om mens te zijn! Wat is het toch buitengewoon speciaal een leven te mogen leven!

👉Hoe moeilijk het soms ook is, er zit altijd een mooie kant aan.
👉Hoe mooi het vaak ook is, er zit altijd een schaduw aan.

☯️ En als je Yin en Yang kunt omarmen… En de vergankelijkheid van het leven accepteert.
Wanneer je je pijn goed kunt doorvoelen zonder te zwelgen en je plezier kunt omarmen zonder eraan te hechten… Dan is het leven een prachtig avontuur voor de ziel.

De ziel maakt geen onderscheidt tussen goed en fout, mooi en lelijk, fijn en onprettig. Voor de ziel is jouw leven een magische les. En jij bent je Ziel in de tijdelijke verschijningsvorm van een Mens! Geniet ervan lieve ziel! De fijne momenten en de dalen! Neem jezelf, de wereld om je heen en dat wat je ervaart niet te serieus.

Neem de verdrietige en pijnlijke perioden niet te letterlijk. En klamp niet vast aan de fijne en zonnige tijden. Alles komt en gaat in het leven. En laat vooral ook los wat anderen van je vinden. Ook zijn zielen die hier lessen komen leren en genieten!

De mensen die zich het meest tegen je afzetten als jij in je licht gaat staan, zullen op een dag zelf ontwaken. Jij bent een spiegel voor ze.

En daarbij…

Niemand heeft de waarheid in pacht. Er zijn geen boeken over de ultieme waarheid! De wereld om je heen lijkt misschien wel in een storm beland te zijn, maar weet dat die storm vanzelf weer gaat liggen. Ook van een storm kun je genieten.

Het leven is als een ritje in een achtbaan voor vanuit je ziel bezien…

Je hebt al heel wat ritjes gemaakt. En je zult er nog heel wat maken!


5 inspiratietips:
1. Het leven is kort, intens en vluchtig. Maak er van wat je kunt als het gaat om werk en privé, maar vergeet het vooral niet te be-leven en te Zijn!

2. Help mensen en dieren waar je kunt. Doe zoveel mogelijk goed. Elke actie telt, hoe klein ook.

3. En doe vooral waar je Passie voor voelt. Dat klopt altijd. Passie is de taal van de Ziel. En je ziel weet precies wat jouw bestemming is in dit leven…

4.Wees dankbaar dat je deze ervaring mag hebben. Zeker in deze tijd en op deze plaats in de wereld.

5. En misschien wel de belangrijkste:
Geniet ervan.
Lieve vrienden.
Geniet ervan!

De pieken en de dalen. De schoonheid en de lelijkheid. Uiteindelijk is het allemaal illusie. En is alles één.

Geniet van deze fijne week!

 

X Robert Bridgeman

Read More
manifesteren vanuit je hart

Manifesteren vanuit je hart

Alles is opgebouwd uit atomen, atomen zijn op hun beurt energie en energie is gemanifesteerd Bewustzijn… Alle 50 biljoen cellen in je lichaam bestaan uit energie en zijn dus gemanifesteerd Bewustzijn. Alle gedachten, overtuigingen en emoties zijn energie en dus gemanifesteerd Bewustzijn… Alle mensen om je heen, alle spullen en zelfs alle ervaringen zijn energie en dus gemanifesteerd Bewustzijn…

Alles in en om ons heen is bewustzijn. En Bewustzijn kun je beïnvloeden met… je bewustzijn. Zowel bewust als onbewust.

Je creëert in ieder moment onbewust jouw realiteit. Doordat je onbewust het Bewustzijn beïnvloed. Als je dit doorziet kun je beginnen bewust het Bewustzijn te beïnvloeden. En daarmee kun je bewust je leven vormgeven. Op alle vlakken…

Bijvoorbeeld qua werk, huis, gezin en sociaal, maar ook qua spirituele ontwikkeling, financiën en je bijdrage aan de mensheid.

De kunst is dit niet vanuit je lager ego te doen. Vanuit je wil, verstand en lego kun je een prachtig leven manifesteren voor jezelf. Maar of je daar ook gelukkig van wordt? Of dat ook werkelijke voldoening geeft?

De kans is groot van niet. Omdat je manifesteert waarvan je dénkt dat je gelukkig wordt. Niet wat werkelijk bij jou past. En aansluit op je bestemming…

Als je manifesteert vanuit je Hart wordt het een ander verhaal. Je Hart is de poort naar je Ziel en je Ziel is de Brug naar de Bron… Wanneer je vanuit je Hart manifesteert creëer je een werkelijkheid die bij de authentieke jij past. Die bij je bestemming aansluit.

Dan wordt het leven een magisch avontuur vol synchroniciteit en wonderen.

Enjoy!

 

X Robert Bridgeman

Read More
soms ben je er gewoon klaar mee

Soms ben je er gewoon even klaar mee

“Zeg Robert. Wat doe jij nu eigenlijk aan de werkelijke problemen in de wereld met je New Age gezwets, wat weet jij er nou van?”

Ik krijg best wel eens dergelijke vragen van mensen die me op sociale media zien, maar niet de moeite nemen mijn werk te onderzoeken. Mensen denken wel eens dat lichtwerker zijn betekent dat je niets doet en dat je alleen maar licht en liefde schijnt. Niets is minder waar.. Lichtwerker zijn = Schaduwwerker zijn.

Dat betekent transformatie van het duister in mezelf en mijn studenten en cliënten… Maar óók actief licht schijnen op het onlicht en de collectieve trauma’s in de wereld.

👉Niet vanuit 3D angst, onmacht en strijd (dan voed je hetgeen waar je je aandacht op richt)

👉maar vanuit 5D liefde en compassie. (dan transmuteert hetgeen waar je je aandacht op richt)

Grote, collectieve trauma’s houden de trilling van de mensheid laag en bemoeilijken de ascentie. Hun lage trillingsvelden sturen angst, pijn en lijden de Matrix in. Dit beïnvloed ons allemaal… En daarbij is het lijden van zoveel levende wezens in deze tijd overbodig. We mogen daar met elkaar een einde aan maken. We kunnen nog zo veel mediteren en positief zijn om onze trilling te verhogen (wat ook belangrijk is), maar zolang deze zandzakken er nog zijn, komt onze ascentieballon van de mens niet omhoog.

Ik deel de grote trauma’s in in THE BIG 5:
(In willekeurige volgorde)
– Armoede en onderdrukking van de mensheid als geheel
– Onderdrukking van oorspronkelijke volken als de indianen en Tibetanen
– Vluchtelingen
– Bio- Industrie
– Kindermisbruik en jongerenproblematiek

In ieder van deze velden ben ik actief als lichtwerker. Mensen weten dat vaak niet, omdat ik er niet mee te koop loop. Ik doe dit niet alleen, maar samen met vele broeders en zusters. Ik weet heel goed dat ik me niet hoef te verdedigen. Maar ik ben het ongefundeerde oordeel-gedoe een beetje zat. Ook ik ben gewoon een mens. 😉

Om deze redenen kom ik nu voor 1x met een lijst van een aantal van mijn bezigheden die FOR THE GOOD OF ALL zijn. 🕊 Niet om me op de borst te kloppen, er zijn mensen die nog véél meer doen en een ieder doet wat hij of zij kan. Wel om een ieder te inspireren. Je kunt zoveel meer doen als individu dan je denkt…

Daar gaan we… Wat mensen niet van me weten:

💫Armoede

Dat mijn vrouw en ik tien jaar geleden al rondliepen in sloppenwijken in Vietnam en op een vuilnisbelt yoga- meditatieles gaven aan de bewoners van die vuilnisbelt.
Dat we toen ook geld inzamelden o.a. voor gehoorapparaten voor Vietnamese dove kinderen. Dat we nu zeven jaar actief Stichting Keti Utulie steunen vanuit Bridgeman zodat de allerarmsten in Kenia naar school kunnen en te eten hebben. Dat we in de loop der jaren talloze kleinere en grotere projecten hebben gesteund.

💫Onderdrukking van Indianen

Dat ik er stond in Standing Rock, North Dakota toen er een oliepijpleiding door het heilige land van de Sioux indianen gelegd werd en er de internetdocu More than a pipeline over maakte.

De docu is gratis te bekijken op: www.morethanapipeline.com

Dat ik vervolgens bij de ING bank en ABN AMRO aan tafel zat om ze te bewegen uit het olieproject te stappen. (Het team en ik waren daar een klein radertje in een enorme beweging van o.a. Greenpeace en talloze anderen). Beide banken stapten eruit.

Impressie

💫Vluchtelingen

Dat ik ovens bouwde in een vluchtelingenkamp op Lesbos, ontbijt verdeelde en klussen deed voor Because we carry (foto). Dat mijn vrouw Monique twee weken voor zwangere vrouwen zorgde in het Moria kamp op Lesbos. Dat er 29 vrijwilligers via het Bridgeman Foundation netwerk naar Lesbos toe zijn gegaan om te helpen. Dat we als Bridgeman netwerk samen zo’n €100.000,- ophaalden voor Because We Carry

💫Bio-industrie

Dat het team en ik vier jaar werkten aan het zichtbaar maken van de bio-industrie in Nederland en:

🐄 Het boek Stoppen met vlees schreven
🐄 En de 7- delige internetdocumentaire Stoppen met vlees maakten.

De docu is gratis te vinden op: Www.stoppenmetvlees.nl

💫Jongeren

Dat onze ANBI stichting Bridgeman Foundation inmiddels vijf jaar lang gesponsorde transformatietrajecten aanbiedt voor gevoelige jongeren die vastlopen.

Meer info

💫Onderdrukking van de mensheid

Dat ik achter de schermen vraagbaak ben voor journalisten en influencers die meer willen weten over de werkelijke situatie zoals bijvoorbeeld de Satanistische Kindermisbruiknetwerken.

En dat ik in blogs, posts op Facebook en Telegram en mijn Paravisie column geen blad voor de mond neem over wat ik waarneem in de wereld van dit moment.

Dat ik deelneem aan (online) vredesmeditaties en op allerlei manieren bijdraag via ons gratis platform Van 3D naar 5D

Dat ik 10 maanden aan het boek 2044 schreef om mensen te helpen inzien wat er speelt momenteel, de werkelijkheid waar we naartoe onderweg zijn en de andere keuzes die we nu kunnen maken. 2044 Het mysterie van de vijfde dimensie

Dat is voor mij Lichtwerk. Dat is voor mij licht schijnen in het duister.
Hard werken voor de vrijheid. Met de voeten in de klei.

Dus…

Voor de lieve mensen die iets van me vinden op dit gebied heb ik de volgende vraag:
“Wat doe jij eigenlijk voor mensen en dieren in nood?”

 

X Robert Bridgeman

🕊🙏💚

Read More
vrede

Vrede

Er is best wel wat aan de hand in Europa. Mensen gaan massaal de straat op in Wenen, Duitse steden, Parijs, Londen, en in Nederlandse steden.

Hoe vreedzaam ze ook proberen te protesteren (koffiedrinken) er zijn allerlei groepen -met eigen agenda’s- die de vreedzaamheid verstoren met bruut geweld…

Wat is nu de oplossing?
Als je niet meer de straat veilig op kunt gaan om je mening te uiten, wat is er dan nog over van een democratie?

We merken dat strijd, strijd oproept. Hoe vreedzaam je ook gaat protesteren tegen iets, op het moment dat je ergens TEGEN protesteert, zit je al in de polariteit.

Daarom werkte de Vrouwen voor Vrijheid manifestaties wel heel goed. Zij staan VOOR vrijheid in plaats van tegen het systeem. Ze zingen en lachen en maken plezier. Geen spoortje geweld.

Wanneer ik direct of indirect oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid heb ik het NIET over ergens tegen protesteren. NIET over strijden.

Maar over vanuit liefde en vreedzaamheid VOOR wat je gelooft gaan staan.
🕊Vreedzaam opstaan kan op straat.
🕊Vreedzaam opstaan op sociale media.
🕊Vreedzaam opstaan kan in maart bij de stembus.
🕊Vreedzaam opstaan kan in gesprekken die je voert.
🕊Vreedzaam opstaan kan in boeken die je schrijft, columns en artikelen.
🕊Vreedzaam opstaan kan met film, speeches, liveboodschappen en video.
🕊Vreedzaam opstaan kan simpelweg door het te belichamen.

Vreedzaam opstaan kun je op zoveel manieren doen.

Als ik het heb over mensen als Martin Luther King Jr., John Lennon, Nelson Mandela, Bob Marley en Mahatma Gandhi, dan noem ik hen omdat zij allen voordeden hoe je vreedzaam kunt manifesteren waar je in gelooft.

Maar zij zijn niet de enige voorbeelden.

Kijk in deze tijd alleen in Nederland al maar eens naar mensen als; Tijn Touber, Maarten Oversier, Peter Toonen, Lisette Thooft, Bonnie Bessem, Elske Falkena, Jan Bommerez, Ariëtte   Loeffen-in Het Veld, Altazar Rossiter, Davy Diekstra, Denise Diekstra, Ennio R Senese, Frank Ruesink, Geert Kimpen, Michelle Shanti, Michael Pilarczyk, Niels Brummelman, Nicole E. Zonderhuis, Sanne Burger, Anna Zeven en zovele anderen die zich, ieder op hun eigen manier, inzetten voor vreedzame oplossingen.

Uiteindelijk speelt zich dit allemaal in 3D en 4D af. De oplossing is een massale ascentie naar 5D.

Die ascentie staat al duizenden jaren in talloze profetieën geschreven.

Ook staat er dat het eerst erger wordt, chaos, onrust, angst, voordat het beter wordt.

Het beste wat wij kunnen doen bestaat in mijn optiek uit twee elementen:
1. Je trilling hooghouden (ook door je eigen demonen aan te kijken). Als voldoende mensen dat doen wereldwijd, trekken we de rest van de mensheid mee naar 5D.
2. Vreedzaam je licht schijnen op het onlicht. Daar waar je misstanden ziet, daar waar mensen en dieren lijden.

Het is nu een kwestie van volhouden.
👉Van in je kern blijven.
👉Van staan waar je in gelooft.
👉Van respect hebben voor andere waarheden.
👉Voor dialoog i.p.v. discussie.
👉Van de humor hooghouden, hoe moeilijk dat ook kan zijn…

Staan voor de VREDE is altijd goed.

Wat je ook gelooft.

🕊🕊🕊

Liefdevolle groet,
Robert Bridgeman

Read More
In de voetsporen der Katharen

In de voetsporen der Katharen

In het dal van de Ariége, vlakbij het stadje Tarascon, liggen de Église grotten van Ussat. Naar verluid de initiatiegrotten van de Katharen.

In de drie officiële bronnen over de Katharen komen de grotten niet voor.

Maar ja… die zijn geschreven door katholieke schrijvers. En de katholieken waren nu juist diegenen die de Katharen met hun 120 jaar durende kruistochten en inquisitie uitgemoord hebben…

Dus hoe betrouwbaar is die informatie?

In de jaren ’40 van de vorige eeuw ontdekte een voormalig schoolmeester de grotten opnieuw.

Ze waren zevenhonderd jaar verborgen geweest.

Hij ontdekte dat er een heel grottenstelsel gebruikt werd om in te leven en te werken.

De Kathaarse parfaits, de puren, waren de priesters en bisschoppen van de Kathaarse kerk. Zij leefden en studeerden in deze grotten.

Een leven van gekozen armoede, kuisheid, onthechting, bidden en mediteren. Heel vergelijkbaar met dat van boeddhistische monniken.

Wanneer je de grotten dieper ingaat, ontdek je de zeven- chakragrotten. Zeven zalen, aan elkaar verbonden met smalle gangetjes.

Mediteren in de pikkedonkere hartchakrazaal is een levensveranderende ervaring. En chanten in de hoge kruinchakrazaal is adembenemend. Misschien ga je op een dag met me mee…

Het is zevenhonderd jaar geleden dat de laatste bekende Kathaarse parfait werd verbrand.

Volgens de legende zou na zevenhonderd jaar de laurier weer bloeien.

Deze tijd is die van de wederopstanding der Katharen.

De Katharen waren de dragers van het Christusbewustzijn dat zij middels het Consolamemtum doorgaven.

Deze tijd is die van het nieuwe bewustzijn.

Aquarius, of het Christusbewustzijn.

Niet voor niets wonen wij op een uur afstand van de inwijdingsgrotten…

Ik voel de brandende innerlijke roeping om steeds dieper het Katharisme in te gaan en instrument te zijn bij de wederopstanding van de Katharen.

En Zielsverlangens heb je te volgen.

Dat leer ik anderen.

En doe ik zelf dus ook.

Vandaag (zaterdag) gaan we naar Montségur. Het laatste bolwerk der Katharen, waar de laatste Kathaarse kerkzetel gevestigd was. Het is vernietigd in het jaar 1244 door de katholieken.

Ik ga vanmiddag vanaf daar live denk ik.

Wordt vervolgd.

X Robert Bridgeman

voetsporen der Katharen

Read More
Als we dit nu eens allemaal aannemen...

Als we dit nu eens allemaal aannemen…

Dat we spirituele wezens zijn die de rol van mens spelen.
Onbegrensd, zelfhelend en krachtig.
Is die pandemie ook zo over.

Dus allemaal doen.
Zelfs als je het niet gelooft…

Doe dan maar net alsof.

Niet voor jezelf!

Voor de ouderen.
Of om de zorg te ontlasten.
Solidaiteit hè, kom op.
Samen komen we er wel uit.

Gewoon proberen en dan drie maanden kijken wat het effect is.
Moet wel iedereen meedoen. Anders werkt het niet…

Wat zeg je? Niet wetenschappelijk onderbouwd?
Nee, maar dat zijn lockdowns, avondklokken, mondkapjes, afstand houden en bedrijven sluiten ook niet toch?

Geeft niks.
We gaan het gewoon proberen drie maanden.

En als we dat allemaal doen….
Moet jij eens opletten.

Waarom zouden we deze maatregel niet een kans geven?
We hebben niets te verliezen.

Dus ik stel voor.
Vanaf morgen.
Gelooft iedereen dat ie een spiritueel wezen is in de tijdelijke verschijningsvorm van een mens.
Drie maanden lang.

Gaan we kijken wat het effect is.
Allemaal meedoen hè!
Succes!
Ik heb er nu al zin in!!

Tot morgen!

😉
XR

Read More