1984

Historisch boek, geschreven door George Orwell. 2044 is een hommage aan dit boek. Ik las 1984 in mijn tienerjaren en raakte erdoor beïnvloed. Zie ook de QR-codevideo door Peter Toonen bij hoofdstuk 1 over 1984. De geschetste samenleving en wereldindeling in 2044 is gebaseerd op het boek 1984 van George Orwell. Ik las het boek toen ik achttien was en het heeft me altijd gebiologeerd. Vooral omdat ik me realiseerde dat de door Orwell getekende wereld een uitvergroting was van de wereld zoals ze heden ten dage is. De ministeries van Waarheid, Vrede, Overvloed en Liefde zijn door 1984 geïnspireerd. Orwell echter hield met twee ontwikkelingen geen rekening in zijn boek:

  1. De spiritualisering van de mensheid en verruiming van het menselijk bewustzijn en de ascensie naar een vijf-dimensionaal bewustzijn van liefde.
  2. Hulp van buitenaardse volkeren en de invloed van galactische gebeurtenissen op de mensheid.

Dankzij deze twee invloeden loopt 2044 anders af…

 

3D-printer

Een driedimensionale printer die op basis van digitale bouwtekeningen objecten kan produceren. Ontstaan in een project van MIT en 3D-systems in 1990. Printen in 2020 kan alleen bij objecten op basis van grondstoffen als plastic en metaalsoorten. In 2044 kan een 3D-printer ook voedsel en dranken printen zonder dat daar grondstoffen voor nodig zijn, op basis van kwantummechanica.

 

5G – 13G

Het 5G-communicatienetwerk is een vervolg op de 3G- en 4G-netwerken. Ogenschijnlijk een enorme vooruitgang in snelheid en toepassingsmogelijkheden. Bij 4G worden gegevens in 50 milliseconden verstuurd waar dit bij 5G nog slechts 1 milliseconde betreft. Hierdoor kan informatie sneller ge-upload en gedownload worden. Het internationaal betalingsverkeer zal soepeler verlopen. Ook stelt het 5G-netwerk hulpdiensten in staat beter gecoördineerd te werken. Het Internet of things waarbinnen de realiteit objecten aan elkaar zal verbinden komt hiermee dichterbij. Ambulances kunnen met stoplichten communiceren en politiecomputers met artificiële intelligentie in straatcamera’s en gezichtsherkenning met bankgegevens, mobiliteit en dergelijke waardoor politieonderzoek effectiever wordt. Het 5G-netwerk wordt in Nederland via de frequentieband 3,5 gigahertz verspreid. Het verbruikt veel meer energie dan 4G en er zijn veel meer 5G-masten nodig. De nadelen van 5G zijn legio. Ten eerste moesten enorme hoeveelheden bomen verdwijnen voor de aanleg van het netwerk. Ze blokkeerden de straling. Ten tweede kunnen de toegenomen surveillancemogelijkheden in de verkeerde handen leiden tot meer controle. Ten derde heeft de straling een negatief effect op mens, dier en plant. Tevens brengt de straling het collectief bewustzijn omlaag. De 5G-netwerken zijn het begin van stadsmatrixen waarbinnen mensen volledig gecontroleerd kunnen worden. Door de combinatie met nanotechnologie die middels vaccins ingespoten en de aanstaande handchips kunnen fysieke, emotionele en mentale processen in de mens van buitenaf gemanipuleerd worden. Weinig mensen realiseren zich dat 5G de opmars is naar 13G en verder, elke upgrade van de communicatienetwerken zullen het bigbrothereffect op de maatschappij versterken.

 

Aartsengelen

Aartsengel is de benaming van een engel die een bijzondere plaats inneemt. Ze komen voor in de Abrahamitische geloven: Het jodendom, het christendom en de islam. De voornaamste aartsengelen zijn Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël. De meeste namen van aartsengelen eindigen op el, een verwijzing naar de Abrahamitische God EL. In het Engels is aartsengel Archangel, dat ligt dicht bij Archont. Ze worden dan ook beschouwd als de andere kant van dezelfde ‘Archontische’ medaille. Volgens de gnostische geschriften zijn de Abrahamitische aartsengelen dienaren van de Demiurg, de Jahweh, Lucifer, de Duivel, of Satan. Ze zijn kopieën van de werkelijke aartsengelen in het Pleroma. Hier mag bij het aanroepen van aartsengelen rekening mee gehouden worden. Het advies is, altijd die wezens aan te roepen die verbonden zijn met de oorspronkelijke Bron. Naast aartsengelen kent de Jahwehnitische hiërarchie ook Serafijnen, Cherubijnen, Tronen, Machten, Krachten, Vorstel en Engelen. Voor deze emanenties geldt hetzelfde als voor aartsengelen. Ook zij bestaan in de oorspronkelijke Pleromatische schepping en zijn gekopieerd op aarde om het duister te dienen.

 

Activaties

Een activatie is het zich herinneren en activeren van een onbewust vermogen. Dit kan zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel niveau zijn. Bij DNA-activaties worden de twaalf strengen van het DNA geactiveerd. Ook wordt de verbinding met de goddelijke essentie van DNA hersteld. Activaties kunnen bijvoorbeeld plaatsvinden door protocollen, klank, geluidscodes, initiaties door meesters en geometrische vormen.

 

Adrenochrome

Dit is een chemische verbinding met de moleculaire formule C9H9NO3 die wordt geproduceerd door oxidatie van adrenaline (Wikipedia). Adrenochrome wordt gewonnen uit geadrenaliseerd bloed. Door de donor ervan te onderwerpen aan extreme pijn, angst en terreur, reageert het lichaam met een vecht-of-vluchtrespons waardoor de bijnieren adrenaline in het bloed brengen. Adrenochrome staat bekend als een drug die niet alleen tot extase kan leiden, maar ook energie geeft en een verjongingsproces op gang brengt. Oude culturen zoals de Azteken hielden zich bezig met mensenoffers. Gedacht wordt dat dit een gewoonte is die overgedragen is door de Anunnaki en dat het bloed als drug en verjongingsmiddel werd gebruikt. Hoe jonger het slachtoffer is, des te hoger de kwaliteit van de adrenochrome en de verjongingsfactor. Sinds mensenheugenis worden kinderen gemarteld en geofferd voor het aftappen van adrenochrome door Elites over de hele wereld.

 

Advaita Vedanta

De Advaita Vedanta is een levende traditie uit India die ingedeeld wordt in de Vedische Sanatana Dharma. Advaita is al duizenden jaren oud. Het uitgangspunt is non-dualisme. De Advaita, of het niet-twee, onthult dat de werkelijke aard van de mens en de schepping non-duaal is. De Veda’s, de Upanishads en de Bhagavad Gita zijn belangrijke pijlers van deze traditie. Volgens de Advaita is de mens geen klein, onbetekenend individu, maar het IK BEN, of Brahman. De onbegrensde. Non-duale werkelijkheid van alles wat bestaat. Beoefening van de Advaita Vedanta leidt tot bevrijding van de zoektocht naar geluk. Belangrijke leraren in deze traditie zijn Shankara, Sri Ramana Maharshi, Jiddhu Krishnamurti, Papaji en Sri Nisargadatta Maharaj. In Nederland Jean Klein, Wolter Keers en Paul Smit. De Neo Advaita is een westerse stroming die zich heeft losgemaakt van de traditie en gelooft dat er geen beoefening nodig is om de eenheid te bereiken. Bekende leraren zijn Jeff Foster en Tony Parsons.

Leestip: IK BEN/Zijn door Sri Nisargadatta Maharaj.

Zie ook: www.advaita.nl, www.advaitaweb.nl en www.nondualiteit.nu

 

AIVD

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ‘geheime dienst’ van Nederland. De AIVD heeft als taken onder andere onderzoek verrichten naar personen en organisaties die een gevaar kunnen vormen voor de democratische rechtsorde. Ook doet ze veiligheidsonderzoeken voor kandidaten van vertrouwensfuncties. Ze bevordert veiligheidsmaatregelen, doet onderzoeken van andere landen en stelt dreigings- en risicoanalyses op.

Zie ook: www.aivd.nl

 

Akashakronieken

Een bewustzijnsdimensie waarin de vibratie van elke ziel en elk leven ligt opgeslagen. In het Engels the Akashic Records. Het begrip Akasha is een woord uit het Sanskriet, een oude taal uit India. Akasha staat voor het Al en de Akashakronieken worden ook wel gezien als een enorme bibliotheek in het collectief bewustzijn waar alles wat ooit gebeurd is en alles wat ooit zal gebeuren opgeslagen ligt. Toegang tot deze kronieken geven een diep inzicht in verleden, heden en toekomst. Channelaars, orakels, sjamanen, mediums en healers kunnen deze toegang ontwikkelen in zichzelf.

 

Algemeen ministerie

Het ministerie van Philip Fair en John Kissinger dat het algemeen regeringsbeleid en de overheidscommunicatie coördineert alsmede Reptilliaanse zaken.

 

Altazar Rossiter

Dr. Altazar Rossiter PhD (1948) is een Engelse spiritueel leraar en healer uit de buurt van Londen. Hij ontwikkelde de Altazar Methode die in 2044 gebruikt wordt door Baltazar, Arthur en Britta bij het helingsproces van Simon. De Altazar Methode gaat uit van de aanwezigheid van de Bron en het licht van het Pleroma in ieder individu. Deze Bron kan worden ingeschakeld om helend licht door de fysieke, emotionele, mentale en spirituele lagen van een mens te laten stromen en diepe trauma’s, overtuigingssystemen, karma uit andere levens en van voorouders, entiteiten en Archonten en alle andere denkbare lage trilling in een mens te transmuteren in liefde en terug te laten gaan naar de Bron.

Leestip: Spirituele intelligentie door Altazar Rossiter.

 

Andromeanen

Een humanoïde (mensachtige) levensvorm, afkomstig van de planeet Andromeda. Lid van de Galactische Federatie.

 

Anunnaki

Afkomstig van de planeet Niburu. Deze planeet staat ook bekend als planeet X en bevindt zich in ons zonnestelsel als tiende planeet. Niburu draait met een omloopsnelheid van 3600 jaren rond de zon. In 445.000 v.Chr. zouden de Anunnaki op aarde geland zijn. 200.000 v.Chr. begonnen ze met de genetische manipulatie van mensapen. Zij vermengden het DNA van deze mensapen met hun eigen DNA en creëerden zo de moderne mens. Dit verhaal wordt beschreven op de achtenvijftighonderd jaar oude Soemerische kleitabletten die vertaald werden door wetenschapper Zecharia Sitchin (1920 – 2010).

Leestip: Van Anunnaki tot Illuminatie door Jaap Rameijer.

 

Ameropa

Dit rijk werd in 2023 gesticht en omhelst het gehele Noord-Amerikaans continent, inclusief Groenland alsmede Europa tot aan voormalig Wit-Rusland, Kaliningrad en de Oekraïne, de grens met het Groot-Russisch Rijk. Ameropa is in 2044 het machtigste rijk ter wereld en wordt bestuurd door premier Philip Fair, samen met zijn ministerraad.

 

Apocalyps

Het Nieuwe Testament voorspelde het einde van de wereld in De Openbaring van Johannes. Het woord Apocalyps wordt daarmee geassocieerd, maar in feite betekent het Griekse woord openbaring of onthulling. De Openbaring van Johannes omschrijft het einde der tijden, maar ook het begin van een nieuw tijdperk.

Leestip: de bijbel

 

Archonten

Duistere-, of onlichtwezens wiens naam heersers betekent. Ze worden al genoemd in de Nag Hammadigeschriften die rond de geboorte van Christus zijn geschreven. Het doel van Archonten is de menselijke ziel gevangenhouden en de menselijke natuur te onderdrukken. Door de mens in een laag bewustzijn van angst en lijden te houden, stellen de Archonten zichzelf in staat zich te voeden op deze laagfrequente energieën. De gnosis wijdt het scheppingsverhaal aan de Archonten. De hoofdArchont kent verschillende namen: Yaldaboath, de Demiurg, Satan, Mara en Jahweh. Yaldaboath werd geboren uit Eon Sophia toen zij haar creatie van het duister probeerde te redden. Hij creëerde op zijn beurt de planeten, zonnen en sterren en uiteindelijk de mens. Yaldaboath, Jahweh en de Anunnakiprins Enlil zouden heel goed een en dezelfde kunnen zijn. Archonten hebben verschillende galactische rassen ‘overgenomen’ zoals de Reptillianen en waarschijnlijk ook de Greys. Ook veel mensen, met name leiders en Eliteleden, zijn overgenomen door deze mentaal spirituele parasieten. Ze programmeren het menselijk bewustzijn zo dat hun aanwezigheid onopgemerkt blijft en de mensen net zo worden als zij. Angstig, jaloers, kleinzielig, op slavernij gericht, moordzuchtig, wraakzuchtig, et cetera. Een valse programmering omdat de mens in werkelijkheid compassievol, empathisch en goddelijk is. De Archonten domineren de eerste vier bewustzijnsdimensies. Volledig bewuste mensen die hun goddelijke kern ervaren in de vijfde dimensie kunnen de Archonten niet domineren, net als de galactische wezens als Pleiadiërs, Andromeanen en Arcturianen.

Leestip: Van Anunnaki tot Illuminatie door Jaap Rameijer.

 

Arcturianen

In het sterrenstelsel Boötes bevindt zich een ster genaamd Arcturus. Deze planeet is volgens Edgar Cayce de meest geavanceerde gemeenschap in het universum. Arcturus is de planeet van hoogontwikkelde humanoïden die toegewijd zijn aan ondersteuning en healing. Ze hebben een meesterlijke techniek die we ons eigenlijk niet kunnen voorstellen. De Arcturianen werken nauw samen met Sirianen en andere leden van de Galactische Federatie. In dit boek worden de Arcturianen weergegeven als vijf meter lange, blauwe wezens met grote ogen en drie vingers aan elke hand.

 

Arthur Light

Arthur is de partner van Britta Light en woont samen met haar en hun team van vijftig lichtwerkers op Diamond Ray. Hij is een lange goedgebouwde en atletische man van vijfenzestig jaar (28 september 1978). Door zijn hoge trilling ziet hij er veel jonger uit. Hij heeft lang grijs haar en een grijs baardje. Arthur is een groot healer en lichtwerker. Hij ontwaakte op zijn negenentwintigste na een carrière in het bedrijfsleven. Vanaf dat moment wijdde hij zijn leven aan lichtwerk. Ook was hij hogepriester in verschillende rijken en kent hij zijn voorgaande incarnaties. Daarbij is hij permanent in de zevende dimensie. Britta en hij ontmoetten elkaar in 2019 en trouwden datzelfde jaar. Arthur is de mannelijke leider van de lichtwerkersbeweging. Zijn kleding bestaat uit witte gewaden.

 

Ascentie

Het ontwaken in de vijfde dimensie en hoger wordt ascenderen genoemd, het groeien in trillingsfrequentie, een transformatie op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Moeder Aarde bevindt zich aan het einde van een 26.000 jaar lange cyclus. Zij is als wezen inmiddels de derde bewustzijnsdimensie ontstegen en voorbij de vijfde bewustzijnsdimensie. De mensheid gaat mee in deze ascenderende beweging van de planeet.

 

Assanah

Arcturiaanse commandant van sterrenschip Athena. Assanah is als naam gegeven door de Arcturiaanse Saië, gechanneld door Janosh Stoffers.

 

Athena sterrenschip

Arcturiaans sterrenschip, onderdeel van de sterrenvloot van de Galactische Federatie.

 

Atlantis

Volgens de Grieken werd 100.000 v.Chr. Atlantis gesticht door de god Poseidon (die ook vaak als de Anunnakiprins Enki gezien wordt). Plato beschreef de Atlantische ontstaansgeschiedenis. Atlantis was een eilandenrijk in de Atlantische Oceaan. Het kende een hoogstaande beschaving waar met kristaltechnologie werd gewerkt. Ook kende Atlantis een Elite die spirituele experimenten uitvoerde die niet altijd goed afliepen en weinig empathisch waren. Veel lichtwerkers van nu zijn de incarnaties van de Atlantische Elite. Dit negatief karma komen zij als de grote karmische schuld aflossen. Atlantis ging onder in drie fasen. De laatste fase vond plaats bij de grote zondvloed in 10.500 v.Chr.

 

Aquarius/Vissentijdperk

In hoofdstuk 1 krijgt Simon een telefoontje in handen. De beltoon is van ‘The age of Aquarius’ van de band The 5th dimension. Dit nummer werd in 1969 gepubliceerd, ten tijde van de hippierevolutie. Onder de hippies was het vijfde dimensiebewustzijn een begrip. Deze periode wordt ook wel gezien als de eerste grote, internationale, opleving van vijfde dimensiebewustzijn op aarde in duizenden jaren. Aquarius is een astrologisch tijdperk, in het Nederlands het Watermantijdperk. Een van de twaalf grote tijdperken. De aarde draait in 26.000 jaar (25.920 jaar om precies te zijn) een cyclus om haar as. Dit wordt een kosmisch jaar, sterrenjaar of een platonisch jaar genoemd. Gaia gaat daarbij deze tijdperken door terwijl ze steeds een ander sterrenbeeld door gaat. Gedurende die reis maakt de mens allerlei ontwikkelingsfases door. Een sterrenmaand duurt 2165 jaar. Sinds het begin van de jaartelling bevonden we ons in het Vissentijdperk, dat werd ingeleid door Jezus Christus (Yeshua ben Joseph). Deze periode kenmerkt zich door een lage trilling, identificatie met de persoonlijkheid, macht, hiërarchie, materialisme en afgescheidenheid. Emoties in het Vissentijdperk zijn angst, jaloezie en haat. Op 21 december 2020 begint het Aquariustijdperk. Grote veranderingen zijn op komst, omdat het Aquariustijdperk veel meer gaat om zielsbewustzijn, energie, gelijkheid, vrijheid, humaniteit, waarachtigheid en verbinding. De mens gaat zich weer beseffen dat hij één is met alles wat is. Het Aquariustijdperk heeft vele namen. De vijfde dimensie, het Christusbewustzijn, het hartsbewustzijn, het Michaelbewustzijn (Rudolf Steiner), de Dwapara yuga (hindoeistische yugas) en het tijdperk van geven (kabbalah). In de overgangsperiode van nu, de jaren ’20 van deze eeuw, zakken de oude machtsstructuren in elkaar en wordt er ruimte gemaakt voor het nieuwe.

 

Baltazar

Baltazar is de leraar van Arthur en Britta. Hij is geïnspireerd op Altazar Rossiter (zie A). Baltazar is vierennegentig in 2044 (13 mei 1948), maar ziet er jonger uit. Hij is leraar in de diamanten straal van de dertiende dimensie. Hij kleedt zich alsof het nog 1980 is, altijd met een wit overhemd met buttondown knoopjes en een bruine corduroy broek. Baltazar leeft ondergronds in een community in Washington D.C. en stuurt een cel lichtwerkers aan die in de hoofdstad actief zijn. Hij wordt de belangrijkste leraar van Simon en Sophia.

 

Bertrand de Gouth

De Gouth is de minister van Liefde. Hij is vaccinatiefanaticus, chipexpert en degene die de controle in stand houdt. Hij is vierennegentig jaar oud in 2044, maar ziet eruit als zestig door de adrenochrome. De Gouth is een slang, glibberig en gemeen. Aan het oppervlak is hij aardig en voorkomend. Hij is de belangrijkste minister in de regering en waarschijnlijk de slimste man op aarde. De naam Bertrand de Gouth is de geboortenaam van paus Clemens V die samen met koninklijk adviseur William De Nogaret en de toenmalige Franse koning Filips de Schone de Tempeliers vernietigde in de veertiende eeuw.

 

Bewustzijnsdimensies

Er zijn dertien bewustzijnsdimensies op aarde. De eerste drie dimensies hebben een lage trilling en zijn materieel en dualistisch van aard. Vanaf de vierde dimensie gaat de trilling richting etherisch. De vierde dimensie is een frequentie van hoog bewustzijn, maar ook de frequentie van Reptillianen en Archonten. Vanaf de vijfde dimensie opent het hartsbewustzijn zich en wordt de dualiteit aanmerkelijk minder. Vanaf de zevende dimensie is er sprake van eenheidsbewustzijn. De dertiende dimensie staat gelijk met verlichting.

Boeddha

Ongeveer 450 v.Chr. kwam er in het huidige Lumbini te Nepal een prins ter wereld. Siddharta Gautama. Na een rijk leven besloot deze prins op negenentwintigjarige leeftijd zijn gezin en paleis te verzaken en nam een zwervend bestaan als yogi aan. Zes jaar later kwam hij tot volledige verlichting. Van zijn vierendertigste tot zijn dood op tachtigjarige leeftijd reisde hij India rond en predikte zijn leer waar hij kon. Na zijn dood kwamen vierhonderd van zijn leerlingen samen en deelden hun verhalen over het leven van de Boeddha.

 

Boeddhisme

De verhalen van de vierhonderd leerlingen van de Boeddha werden het oude boeddhisme. Het Hinyana of kleine voertuig genoemd. Later ontstond het Mahayana dat het grote voertuig heet. Bekende mahayanascholen zijn het zenboeddhisme, Pure Land boeddhisme en Tibetaans boeddhisme. Vanuit deze laatste tak ontstond het Vajrayanaboeddhisme, ofwel het diamanten voertuig. Het boeddhisme gaat ervan uit dat door onthechting van gehechtheden, verlangens en identificatie de illusie van de zeven sluiers van Mara (de boeddhistische hoofdArchont) doorzien kunnen worden en onwetendheid omgezet kan worden in wijsheid. Haat wordt liefde en begeerte wordt vrijgevigheid. De zeven sluiers worden ook gezien als een benaming voor de matrix, of het hologram.

 

Boeddhanatuur

Wanneer een boeddhist de illusie van afgescheidenheid doorziet en de identificatie met de fysieke, emotionele, mentale en spirituele lagen in zichzelf kan doorzien, valt deze samen met zijn of haar boeddhanatuur. De boeddhanatuur is wat in de Advaita Vedanta het IK BEN genoemd wordt en in de gnosis de spirit of goddelijke vonk: dat deel van een menselijk wezen dat al verlicht is en één met alles.

 

Britta Light

Britta is, samen met haar man Arthur Light, een van de grote leiders van de lichtwerkersbeweging. Ze is geïnspireerd door Birgit Christina, een goede vriendin en studente van de auteur. Ze woont op het ruimteschip Diamond Ray, samen met Arthur en hun team van vijftig lichtwerkers. Britta is in 2044 vierenvijftig (28 maart 1990) jaar, maar ze ziet er leeftijdloos uit door haar hoge trilling. Ze bevindt zich permanent in de zevende dimensie. Britta heeft een volslank postuur, lang dik krullend zwart haar en prachtige heldere blauwe ogen. Ze ontwaakte op haar dertigste na een jarenlange verslavingsproblematiek. Vanaf dat moment heeft zij haar leven gewijd aan het lichtwerk. Britta was hogepriesteres in zowel Mu als Atlantis en heeft toegang tot alle herinneringen van al haar incarnaties. Ze is onmetelijk wijs en liefdevol en een van de belangrijkste krachten achter de bevrijding van de mensheid. Ze is een uitstekende healer en heeft een direct contact met de Akashakronieken. Britta werkt samen met de Galactische Federatie, Baltazar en andere lichtwerkers. Britta draagt witte gewaden.

 

Bron

De Bron is in feite niet in woorden uit te drukken. Het gaat ons menselijk begripsvermogen voorbij. De Bron is waar alles uit is ontstaan, het universeel scheppende, het Brahman, de eenheid. Volgens de gnosis drukt de Bron zich uit in de drie-eenheid van de Vader, de Moeder en de Zoon (Christus) die zich vervolgens weer uitdrukken in het Pleroma. De Bron is niet hetzelfde als Jahweh, de katholieke god van de Bijbel. Deze god (met kleine g), is in feite een entiteit. Volgens de gnosis is hij de hoofdArchont, de Demiurg of de Satan die de aarde en de mens geschapen heeft als een kopie van de werkelijke Pleromatische schepping om de menselijke zielen gevangen te houden. Deze Jahweh heeft een schijnwerkelijkheid, hologram of matrix gecreëerd en zich voorgedaan als de enige god, de schepper van alles. In feite doet hij zich voor als de Bron, maar heeft niets te maken met het alomvattende licht van de oorspronkelijke Bron.

 

Causaal lichaam

Dit lichaam bevindt zich op dezelfde plaats als het fysieke lichaam, maar steekt uit. Het meest dominant is het waar het mentaal lichaam stopt en overgaat in het spiritueel lichaam (hoger zelf en ziel). Het causaal lichaam is het oorzakelijk lichaam (cause = oorzaak) waar karmische informatie ligt opgeslagen. Meer dan negentig procent van wat een mens ervaart in het leven is karmisch en daarmee uit een ander leven of andere dimensie. Karma is multidimensionaal en een vorig leven dat karma veroorzaakt hoeft geen ‘eigen’ leven te zijn, maar kan van een voorouder, een entiteit of willekeurige andere persoon geweest zijn.

Leestip: De essentie van transformatief coachen door Robert Bridgeman.

 

Conditionering

Dit begrip duidt op het ontstaan van alles wat de mens niet is. De mens is de Bron in de tijdelijke verschijningsvorm van een menselijk wezen. Alles wat niet de Bron is en zich binnen de illusie van afscheiding bevindt, wordt conditionering genoemd. Het fysieke lichaam, het emotioneel lichaam met emoties en trauma’s en het mentaal lichaam met gedachten, herinneringen en overtuigingen zijn conditioneringen. Zelfs het spiritueel lichaam met het karma uit andere levens en dimensies, het hoger zelf en de ziel zijn technisch gezien conditioneringen.

Leestip: De essentie van transformatief coachen door Robert Bridgeman.

 

Complottheorie

Een complot is in feite een samenzwering. Complotten kunnen onschuldig zijn, maar ook veelomvattend. Vaak worden waarheden die niet bij een bestaand paradigma passen weggezet als complottheorieën. Dit kan grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de ketter- en Jodenvervolging, de heksenverbranding en het uitroeien van Katharen en Tempeliers door de katholieke kerk. In feite zijn complottheorieën gezond voor elke samenleving, omdat ze de gevestigde orde onder de loep nemen. Het wordt heel gevaarlijk wanneer complottheorieën gecensureerd worden. Dit is een teken van het streven naar absolute macht van overheden en machthebbers. Andere voorbeelden: In de jaren 1930 – 1940 werden de complottheorieën in Duitsland gecensureerd om Nazi-Duitsland vrij spel te geven. In 2020 werden de complottheorieën over de agenda’s van de onderdrukkende Elite gecensureerd om deze vrij spel te geven in de Grote Reset en Agenda’s 21 en 30. In de nasleep van de moord op John F. Kennedy werd het begrip complotdenker door de CIA grootgemaakt zodat elke vorm van kritiek onderdrukt kon worden.

Leestip: Alles wat je moet weten door David Icke.

 

COVID-19

Het virus dat COVID-19 veroorzaakt wordt corona genoemd. Dit virus had als killervirus de mensheid onder de duim moeten krijgen. Het bleek echter maar een mortaliteitsratio van 0,2 procent te hebben en was daarmee niet veel gevaarlijker dan een agressieve griep. Het coronavirus echter werd door slimme manipulatie en marketing steeds weer als killervirus gepresenteerd zodat verregaande maatregelen zoals lockdowns, noodwetten, avondklokken, afstand houden, gezichtsbedekking en dergelijke ingevoerd konden worden. De samenleving werd net zo lang onder druk gezet tot de vaccins kwamen. Om vaccinatie aan te kunnen tonen werden de chips geïntroduceerd. Toen de vaccinaties er eenmaal waren werden in onder andere Groot Brittannië en Zuid Afrika agressievere versies van het virus losgelaten om de crisis te laten voortduren en de maatregelen nog verder aan te scherpen. De situatie in 2044 laat duidelijk zien waar dat toe kan leiden.

 

Chakra’s

Energiecentra die de schakels zijn tussen de fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichamen van een mens. Ieder chakra heeft een eigen plaats, kleur, corresponderend geluid en eigenschappen. Een mens heeft dertien chakra’s. De aardester onder de grond, het wortelchakra, het sacraalchakra, de zonnevlecht, het hartchakra, het keelchakra, het derde oog, het kruinchakra en de vijf lotuschakra’s boven het hoofd. Ook de thymus in de borst, die wel het kristal of verzamelpunt wordt genoemd, wordt vaak als chakra gerekend. Ook de chakra’s bevinden zich altijd in alle dertien dimensies. Tot de vijfde dimensie hebben chakra’s trechtervormige spiraalvormen. Vanaf de zesde dimensie worden ze waargenomen als kristallijnen vormen.

Zie voor specialisten in chakra’s: www.riannemanten.nl en www.heartsoulutions.com

 

Channeling

Channeling is het verhogen van je staat van bewustzijn, waardoor je contact kunt maken met gidsen, lichtwezens, galactische wezens, de Akashakronieken, je hoger zelf, je ziel en zelfs de Bron. Wanneer je channelt krijg je toegang tot informatie die bijvoorbeeld in lichtcodes, gedachten, beelden, woorden, geluiden en muziek bij je binnen kan komen. Aan het channelen van lichtwezens schuilt een gevaar. De aartsengelen en opgestegen meesters uit de hiërarchie van Jahweh worden vaak gechanneld. In plaats van het licht, wordt dan in feite het onlicht doorgelaten. Daarom is het belangrijk bij channelen alleen informatie binnen te laten van wezens en informatiebronnen die in directe liefdesverbinding staan met de oorspronkelijke Bron. Bekende channelaars zijn Janosh, Kryon, Bashar, Pamela Kribbe, Elizabeth April, Lee Harris, Christina von Dreien en Abraham Hicks.

 

Christusbewustzijn

Het Christusbewustzijn is een van de uitdrukkingen van de Bron. Het kent verschillende benamingen zoals het hartsbewustzijn of het eenheidsbewustzijn. Het is een collectief bewustzijn van liefde en compassie waar de mensheid in aan het ontwaken is. Yeshua Ben Joseph, of Jezus, bracht dit bewustzijn rond het jaar 0 naar planeet Aarde. Samen met zijn vrouw Maria Magdalena en de twaalf Apostelen werd het Christusbewustzijn verspreidt. Uit een poging de verspreiding van dit bewustzijn te stoppen door de Romeinse heersers, ontstond vanaf 150 na Christus de katholieke kerk.

 

Chromosomen

In iedere cel van het lichaam bevinden zich chromosomen, ze bestaan uit een stof die DNA genoemd wordt. Iedere cel bevat zesenveertig chromosomen, verdeeld in drieëntwintig chromosoomparen. Een chromosoom is een drager van een deel van het erfelijk materiaal van een organisme. Door mutaties in het tweede en zevende chromosoompaar is 200.000 jaar geleden de anatomische moderne mens ontstaan die tot op de dag van vandaag hetzelfde is gebleven.

 

Diamanten straal

De diamanten straal is een bewoording voor de frequentie van het dertiende dimensielicht dat rechtstreeks vanuit de Bron komt. Ook wel Pleromisch licht genoemd. Volmaakt eenheidslicht dat heelt en verbindt. Het sterrenschip Diamond Ray is vernoemd naar deze straal en naar Baltazar die in het werken met deze straal is geïncarneerd.

DNA

Desoxyribonucleïnezuur of DNA (Engels: deoxyribonucleic acid) is een drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen en virussen (met uitzondering van RNA-virussen). Een DNA-molecuul bestaat uit twee lange strengen die, draaiend als een dubbele helix, steeds twee tegenover elkaar liggende nucleotiden aan elkaar verbinden. De volgorde van deze nucleotiden wordt een DNA-sequentie genoemd. Deze sequenties verschaffen erfelijke informatie over en voor de drager ervan. In de cellen heeft DNA de vorm van chromosomen. Op deze chromosomen bevinden zich genen. De sequentie van de genen bepaalt de informatie: de genetische code. Menselijk DNA bevat meer dan 4000 defecten, waar dat bij gorilla’s en chimpansees slechts honderden defecten zijn. Het grote verschil tussen aap en mens zijn het tweede en het zevende menselijk chromosoom (van drieëntwintig chromosoomparen). Deze zijn beide 200.000 jaar gemanipuleerd, waarbij de neocortex en de complexe spraak is ontstaan. Volgens de gangbare wetenschap is zevenennegentig procent van ons DNA nutteloos. Slechts drie procent is de basis van alle coderingen in ons lichaam. Spiritueel gezien voel je de misvatting hiervan wel aan. DNA is multidimensionaal en heeft een kosmische kern; de Bron. Verder bestaat er ziels-DNA, karmisch-DNA, mentaal-DNA, etherisch-DNA en fysiek-DNA. In deze tijd van ascensie wordt de mens zich bewust van de overige tien DNA-strengen en gaan we naar twaalf strengen DNA. De twaalf dimensies tot aan de dertiende dimensie, de Bron. DNA kan op allerlei manieren gemanipuleerd worden. Wetenschappelijk, maar ook spiritueel. Het deprogrammeren, herprogrammeren en programmeren wordt gedaan binnen diverse methoden zoals de Altazar Rossiter Methode. Zo is veel DNA vervuild met traumatische gebeurtenissen uit het verleden en door slavenprogrammering van de Anunnaki en Reptillianen. Deze programmering is te transmuteren en kan vervangen worden zodat een mens zijn of haar volle potentieel kan vervullen.

 

Draco-Reptillianen

Draco-Reptillianen zijn de voorouders van de adel en geestelijkheid. De term blauw bloed heeft te maken met de grotere hoeveelheid koper in Reptillianenbloed. De bloedlijnen die afkomstig zijn van de Reptillianen zijn de Elite-lijnen op aarde. Zij aanbidden de Draco-Reptillianen in een vorm die satanisme genoemd wordt en voeren de agenda’s van hun heersers uit op aarde. Draco’s zijn het koningsras van de Reptillianen. Dit mensachtige volk komt van het sterrenstelsel Draco. Draco-Reptillianen zijn de meest gewelddadige van alle Reptillianen en zelfs van alle rassen in het universum. Ze worden overal gevreesd. Draco-Reptillianen bevinden zich in het niet zichtbare licht, net buiten het voor de mens waarneembare lichtspectrum: in de vierde dimensie. Draco-Reptillianen voeden zich niet met vast voedsel, maar met lagere energieën zoals emoties van angst, depressie, haat, woede, schuldgevoel, schaamte en agressie. De mens is geprogrammeerd de Draco-Reptillianen en hun Reptilliaanse dienaren te voeden met deze lage trillingsenergieën. Met name die van kinderen gelden als delicatesse voor ze. Draco-Reptillianen kunnen via het reptielenbrein bezit nemen van een mens en deze laten doen wat zij willen. Iets wat vooral veelvuldig gebeurt in oorlogssituaties zoals in voormalig Joegoslavië, Darfur en iets langer geleden bij de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Hybride Draco’s kunnen zich in de derde dimensie manifesteren en op aarde leven. Deze hybride mensen zijn de Elite binnen de Elite. Draco-Reptillianen worden op hun beurt aangestuurd door de Archonten. Meer informatie: Zie Reptillianen.

Leestip: Van Anunnaki tot Illuminatie door Jaap Rameijer.

 

Duivel

De Duivel wordt ook wel Lucifer genoemd. De gevallen engel die zich afsplitste van de Bron, van de eenheid. Hij schiep vervolgens zijn medescheppers (engelen, aartsengelen, Archonten) en begon zijn eigen schepping binnen de schepping te creëren. Echter ontbreekt het Lucifer aan één essentieel aspect: hij kent geen liefde. Zijn creaties zijn per definitie eindig, fysiek en afgescheiden van de Bron. Het verhaal van Lucifer komt overeen met dat van Jahweh, van de boeddhistische Mara en van de gnostische hoofdArchont Yaldaboath die de namaakschepping creëerde.

Leestip: 13.000 jaar gevangen in een piramide door Peter Toonen.

 

Elite en satansaanbidding

2020 was een belangrijk overgangsjaar voor de mensheid. Het in een laboratorium gecreëerde virus COVID-19 gaven de Elite de kans om een zorgvuldig geplande slag te slaan. De Ameropeaanse Elite bestaat uit de rijkste en meest vermogende mensen ter wereld. Koningshuizen, hoge adel, het Vaticaan, families als de Rothschilds, de Rockefellers, grootindustriëlen, topambtenaren, bankiers en politici. De Chinese- en Russische Elites kennen een eigen samenstelling. Deze Elite streeft naar absolute macht op aarde en een vermindering van de wereldpopulatie om meer ruimte en levenskwaliteit te hebben voor zichzelf. De Reptillianen worden op hun beurt gecontroleerd door de Archonten. Deze onlichtwezens zijn in tegenstelling tot de mens niet gezegend met een ziel. Ze hebben geen goddelijkheid in zich en voeden zich door middel van de energieën van goddelijke wezens zoals de mens. Met name de lage trillingsenergieën van een mens als angst, pijn, paniek, lijden, haat en moordlust zijn voedingsbronnen voor Archonten. De Reptillianen dienen hun Archontische meesters en houden de mensheid in een bewustzijn van angst om zo tot voeding te dienen. Zij gebruiken van oudsher koningen, adel en kerk om de mensheid te onderdrukken. In 2020 gingen ze behoedzamer te werk. Door de overgang van het nieuwe bewustzijn en de komst van democratie, informatievrijheid, journalistiek, technologie en het hoger menselijk bewustzijn, opereren zij meer achter de schermen en wordt de mens gevangengehouden in een hologram dat de matrix genoemd wordt. Dit hologram valt of staat bij de geloofsopvattingen en conditionering van mensen. Alle mensen samen creëren deze illusie en de Reptilliaanse Elite maakt gebruik van media, onderwijs, overheden en andere instituten om de menselijke conditionering negatief te beïnvloeden.

 

Energetisch lichaam

Dit lichaam wordt ook wel The etheric double genoemd. Het bevindt zich op dezelfde plaats als het fysieke lichaam, heeft dezelfde vorm, maar is alleen groter waardoor het net een rand lijkt om het fysieke lichaam heen. Dit lichaam wordt meestal waargenomen als transparant of wit. Het wordt geassocieerd met emoties, blokkades, trauma’s en de emotionele imprint van karmische wonden.

Leestip: Start vandaag met lichter leven door Robert Bridgeman.

 

Engelen

Zie ook aartsengelen. Engelen zijn manifestaties van het goddelijk licht, bewustzijnsvormen van liefdesexpressie. Net als de aartsengelen zijn engelen binnen de namaakschepping dienaren van het onlicht. De oorspronkelijke Pleromische engelen zijn vertegenwoordigers van het licht.

 

Enki, Ninhursag & Enlil

Enki en Enlil waren, volgens de Soemerische kleitabletten, Anunnakiprinsen die het beheer over de aarde kregen van hun vader koning Anu. Ninhursag was de vrouw van Enki. Enki en zij beheerden de goudmijnen in Zimbabwe (de ruïne van hun woning staat er nog). Enlil was als oudste zoon verantwoordelijk voor Anunnakizaken op de gehele planeet Aarde. Hij woonde in de stad Eden in Mesopotamië. Enki en Ninhursag waren wetenschappers en creëerden door DNA-mutatie het menselijk ras. Het DNA van de Anunnaki werd gemengd met DNA van waarschijnlijk de Homo erectus. Hieruit ontstond na een paar pogingen de AMM (Anatomisch Moderne Mens). Het stel voelde liefde voor de mens en zorgde door voortdurende DNA-interventies dat het menselijk ras bleef ontwikkelen. De eerste mens was een slaafman die alleen kon werken in de mijn. Daaruit werd de slaafvrouw gecreëerd die kinderen kon baren. Vervolgens kregen mensen steeds meer hersencapaciteit. 200.000 jaar geleden werd door een ingreep in het tweede menselijk chromosoom de neocortex van het brein mogelijk gemaakt en werd de mens zelfbewust, empathisch en zelfregulerend. Een mutatie van het zevende chromosoom in dezelfde periode gaf de mens complexe spraak en zang. Sindsdien is de mens nagenoeg hetzelfde gebleven. Enlil was niet blij met de opwaardering van de mens die hij als slaven zag en hij verbande een groot deel van de mensen zo’n 100.000 jaar geleden. Enlil hielp de mens met het vestigen van oude civilisaties zoals Atlantis, Soemerië, Egypte en Midden- en Zuid-Amerikaanse beschavingen. Enki wordt wel geïdentificeerd met de man-met-witte-baard die in vele mythen van oude beschavingen terugkomt. Ook wordt hij als de slang in de Bijbel gezien en als de Griekse zeegod Poseidon. Enlil wordt ook wel gezien als Jahweh, Yaldaboath en Zeus. De Anunnaki waren reuzen vergeleken bij de mens en werden vele duizenden jaren oud: een DNA-modificatie die ze niet aan ons mensen hebben doorgegeven.

Leestips: De twaalfde planeet en Aan Genesis voorbij door Zecharia Sitchin.

 

Eonen

(Volgens de gnosis) De oorspronkelijke engelen die het universum geschapen hebben. Emanaties van licht die zich uitdrukken in het Pleroma (ook wel bekend als de volheid, of het kosmisch licht). Eonen worden benoemd als Waarheid, Wijsheid (Eon Sophia), Verstand, Liefde, Goedheid, Geven, Gemeenschap, Voorzienigheid en veel meer.

Leestip: De Nag Hammadigeschriften vertaald door Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans.

 

Eon Sophia

(Volgens de gnosis) De Eon van de wijsheid. Eon Sophia valt uit het Pleroma in het Kleroma. In die val schiep ze per ongeluk de duisternis. Om de chaos bij te sturen moest ze voor orde of kosmos zorgen. Om de kosmos te leiden schiep ze de Demiurg, de hoofdArchont Yaldaboath. Deze creëerde een naamaakschepping; de sterren en planeten, waaronder planeet Aarde en daarop het leven en de mens. In de mens worden zielen uit het Pleroma onderdrukt. Sophia doet wat ze kan om deze zielen bij te staan.

 

Eon Christos

Zie Christusbewustzijn.

 

Ego

Ego of ik is een complex begrip waar meerdere definities van zijn. Voor de auteur is het ego een identificatiemechanisme. Het kan zich identificeren met verschillende delen van een menselijk wezen. Het lager ego of LEGO identificeert zich met: de buitenwereld, de persoonlijkheidslaag, het fysieke lichaam, het emotionele lichaam en het mentale lichaam. Het ego kan zich ook identificeren met de hogere lagen van de mens. Het hoger ego of HEGO identificeert zich met: het multidimensionaal karma, het hoger zelf en de ziel. Een ego dat zich met het IK BEN of de innerlijke eenheid identificeert is verlicht. Ego is niet gedrag of karakter. Wat vaak als ego wordt gezien in een mens zijn meer de gedragingen, behoeften, begeerten, beschermingsmechanismen, innerlijke-kindstukken, een trauma of pijnstuk en dergelijke waar vanuit iemand kan reageren op gebeurtenissen in het leven. Uiteindelijk zijn alle vormen van ego illusie. Tegelijkertijd is het ego het vervoersmiddel door tijd en ruimte waarmee de Bron zich uitdrukt in de tijdelijke vorm van een menselijk wezen. Zonder ego zou er geen menselijk bestaan zijn.

 

Entiteiten

Er bestaan verschillende soorten entiteiten. 1. Een menselijk wezen dat is overleden. Het fysieke lichaam is losgelaten, maar de emotionele, mentale en spirituele lichamen zijn nog intact. Vaak hechten deze entiteiten zich aan het aura van levende nazaten. Zodoende hebben ze een lichaam waardoor ze kunnen leven. Deze entiteiten kunnen niet door naar het licht, omdat ze een te lage trilling hebben. Dit kan zijn door trauma uit hun leven, onopgelost (familie)karma, oneerlijkheid, angst, haat en boosheid – bijvoorbeeld omgekomen door moord, of misbruikt bij leven – of door schuld en schaamte over eigen daden. Een healer kan deze entiteiten helpen in hun opschoonproces, zodat ze alsnog naar het licht kunnen. 2. Buitenaardse entiteiten. Wezens die in het lichtspectrum buiten het waarnemingsvermogen van de mens leven. Zowel duistere wezens als Reptillianen, als lichtwezens als Galactische Federatieleden. De reden dat in 2044 wel wezens gezien worden zoals keizer Draco door William de Nogaret en Assanah door Simon, Sophia en Baltazar, komt door de specifieke trilling van de hoofdpersonen. Draco en Assanah waren niet voor andere mensen zichtbaar. 3. Archontische entiteiten en demonen. Deze duistere wezens voeden zich door middel van pijn en lijden in de mens. Zoals het Archontisch wezen dat door Arthur uit Simons buik werd gehaald. 4. Engelen, aartsengelen en andere lichtwezens. Deze lichtentiteiten kunnen zowel verbonden zijn met de oorspronkelijke Bron, als de krachten binnen de matrix dienen.

Leestip: De essentie van transformatief coachen door Robert Bridgeman

 

Essenen

De Essenen was een joods-gnostische stroming die rond 150 voor Christus leefde in het Israëlische Qumran en in omliggende steden en dorpen. Zij noemden zichzelf de kinderen van het licht. Anderen, zoals de Romeinen werden de kinderen van de duisternis genoemd. Door de vondst van de in grotten bij Qumran gevonden Dode Zeerollen weten we vrij veel van de Essenen. De Essenen geloofden dat de onsterfelijke ziel gevangen is in het lichaam. Ze leefden in zelfverkozen armoede en deelden hun bezittingen. Geld, voedsel en zelfs kleding waren gemeenschappelijk bezit. Van de Essenen wordt gedacht dat zij genezers waren, door middel van handoplegging, gedachtenkracht en gebedsgenezing. Yeshua, Jezus Christus, was waarschijnlijk ook een Esseen. Net als zijn ouders Jozef en Maria en zijn vrouw Maria Magdalena. De Essenen staan bekend als onthechte, zuivere en wijze mensen met genezende gaven en bovenmenselijke krachten.

 

Farizeeërs

Streng joods spirituele stroming. Farizeeërs leefden als asceten. Ze vastten en baden veel, maar staan ook bekend om hun uiterlijk spiritueel vertoon. Ook hebben de farizeeërs een slechte naam als huichelaars en schijnheiligen. In de Bijbel heeft Jezus Christus het regelmatig aan de stok met deze sekte. Zij waren op zijn kruisiging uit en hij veroordeelde hen op zijn beurt. ‘Jullie, farizeeën, maken de buitenkant van de beker en de schaal schoon, maar vanbinnen zijn jullie vol hebzucht en slechtheid. Dwazen! Degene die de buitenkant heeft gemaakt, heeft toch ook de binnenkant gemaakt?’ Lukas 11:39, 40. Uiteindelijk vervloekte hij hen zelfs: ‘Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe. Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over jullie zal strenger worden geoordeeld dan over anderen.’ Mattheus 23:13-36. Uiteindelijk zetten de farizeeërs op hun beurt Pontius Pilates onder druk om Jezus te kruisigen. De apostel Paulus was er naar verluidt trots op dat hij een farizeeërszoon was. Als grondlegger van de Romeins katholieke kerk een opmerkelijk feit.

 

Fibonaccispiraal

De fibonaccireeks van Leonardo van Pisa begint met 0 en 1 en waarbij elk volgend element steeds de som is van de twee voorgaande elementen. 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34, et cetera. Elke optelling van tien getallen is weer deelbaar door elf. De fibonaccireeks wordt gebruikt in de muziek, denk aan de dertien toetsen van een piano-octaaf. Deze opbouw komt ook in de natuur veelvuldig voor. Bijvoorbeeld in de structuren van zonnebloemen, slakkenhuizen, schelpen, ananassen, artisjokbloemen, takken en bladeren aan bomen, bloemen en bloembollen. Wanneer je de som van twee opeenvolgende getallen deelt door het grootste van de twee en dit blijft volhouden, wordt de gulden snede benaderd. Een geometrisch fenomeen dat in de bouw van oude tempels en de piramiden van Cheops werd gebruikt, maar ook in groenten, het menselijk lichaam, et cetera.

 

Filips de Schone

Filips IV van Frankrijk (1268 – 1314), bijgenaamd de Schone, was de Franse koning die de Tempeliersorde ontbond. Samen met paus Clemens V, een paus die hij zelf op de troon van het Vaticaan had gezet, en zijn adviseur William de Nogaret, vermoordde hij paus Bonifatius, de beschermheer van de Tempeliersorde en rolde vervolgens in de nacht van 13 oktober 1307 het hart van de Orde der Tempeliers op door tweeduizend Tempeliers te arresteren, waaronder hun grootmeester Jaques de Molay. De Tempeliersorde was te machtig geworden en de koning had grote leningen bij hen uitstaan. In 1312 stierf De Molay op de brandstapel waarbij hij Filips de Schone en paus Clemens vervloekte. Een jaar na dato waren beiden overleden. Philip Fair is in 2044 de Engelse verbastering van Filips de Schone. Minister Clemens is vernoemd naar de paus en minister Bertrand du Gouth draagt de burgernaam van paus Clemens V. Keizer Draco staat symbool voor deze paus. Zoals De Molay koning Filips en paus Clemens vervloekte vlak voor zijn dood, zo vervloekt Baltazar Philip Fair en keizer Draco vlak voor zijn dood. Met hetzelfde effect als De Molay. Binnen een jaar zijn ze er allebei niet meer. De adviseur van de koning William de Nogaret is de inspiratie voor de gelijknamige minister van Waarheid in dit boek.

 

Gaia

Benaming voor Moeder Aarde

 

Galactische Federatie van het Licht

Intergalactisch verbond tussen verschillende hoogontwikkelde beschavingen, zoals de Arcturianen, Pleiadiërs, Alpha-Centauren, Andromeanen, Sirianen, Lyrans en Vegans. De Star Warsfilms van George Lucas zijn gebaseerd op deze lichtfederatie. Zij houden de galactische orde en balans in ons universum. Door de vrijewilswet mogen de federatieleden niet ingrijpen op planeet Aarde, zolang de mens (onbewust) toestemming geeft voor haar eigen onderdrukking. Echter door middel van kristalcodes, energiepoorten, graancirkelboodschappen, gechannelde boodschappen en energetische downloads in het collectief menselijk bewustzijn, oefent de Galactische Federatie positieve invloed uit op de mens en op Gaia.

 

Geluidscodes

Klank bestaat uit trilling, die wordt aangegeven met de eenheid hertz. Het hertzbereik van een klank heeft invloed op de ontvanger van die klank. Door muziek een bepaalde hertz- frequentie te geven, kan deze ingezet worden voor bewustwording, trilling vergroting, genezing en dergelijke. Het aantal hertz wordt bepaald door de frequentie van de A-toon van een instrument. De meest geluisterde muziek wordt geproduceerd in 440 hertz, deze frequentie resoneert voornamelijk met het cognitieve deel van een mens. Tot de Tweede Wereldoorlog werden vooral lagere hertzfrequenties gebruikt. De nazi’s speelden hun muziek op 440 hertz omwille van de opzwepende werking ervan. In de jaren vijftig werd door de internationale gemeenschap besloten 440 hertz als norm te nemen voor muziek. De bekendste lagere frequentie is 432 Hz. Deze trilling wordt gezien als de frequentie van Moeder Aarde. Het fluiten van vogels, het tsjirpen van krekels en andere natuurgeluiden zijn ook 432 Hz. Andere frequenties zijn: 174 Hz, pijnvermindering/ 285 Hz, genezing/ 396 Hz, positief effect op angst en schuldgevoelens/ 417 Hz, transformeren van negatieve energie zoals trauma en emotionele blokkades/ 528 Hz, maagchakra en liefdesfrequentie/ 639 Hz, is de frequentie van het hart. Het stimuleert positieve gevoelens en verbetert relaties/ 741 Hz, stimuleert de intuïtie/ 852 Hz, mentale balans en universele orde/ 963 Hz, pijnappelklierstimulatie en verbinding met het hoger bewustzijn. Deze frequenties worden de Solfeggio Frequenties genoemd. Boven de 1.000 Hz. worden de kruinchakra en de lotuschakra’s gestimuleerd. In healingsessies wordt ook 10.000 tot 12.000 Hz. gebruikt. De frequentie van dolfijnen gaat tot 500.000 Hz.

 

George Washington

Washington (1732 – 1799) was de grondlegger van de Verenigde Staten. In 1775 werd hij benoemd tot opperbevelhebber van de koloniale strijdkrachten. Samen met Franse strijdkrachten versloeg hij de Britse legers en in 1783 werd de VS onafhankelijk verklaard. In 1789 werd George Washington de eerste president van Amerika. Hij gaf de opdracht tot de bouw van de stad Washington aan de Potomac River. In 1799 overleed Washington aan een keelontsteking. In 1752 werd George Washington ingewijd tot vrijmetselaar. De eerste steen van het Capitool in Washington legde hij gekleed in zijn vrijmetselaarsvoorschot. De hoofdstad is een bolwerk van vrijmetselaarssymbolen en -geometrie. Van de vijfenzestig ondertekenaars van de onafhankelijkheidswet van de VS waren er minstens negen vrijmetselaar. Het gebied onder en rond Washington wordt waarschijnlijk al meer dan 20.000 jaar bewoond door mensen. De indianenstammen werden met geweld gedwongen het gebied te verlaten.

 

Geometrie

Meetkunde of geometrie, komt van het Oudgrieks dat betekent: Het meten van de aarde. Het is een van de oudste wetenschappen. De heilige geometrie is een geometrische symbooltaal. Beelden komen veel directer binnen dan woorden. Deze geometrie is bekend van waterkristallen, graancirkels en de structuur van menselijk DNA. Ook de levensbloem is een bekende heilige geometrie, die ook door Leonardo da Vinci werd getekend. Andere vormen zijn de merkaba, de platonische lichamen, de vector en de piramide. Graancirkels zijn een bekende vorm van geometrie-overdracht door leden van de Galactische Federatie van het Licht, zoals de Arcturianen. De twaalf bollen in het midden worden vaak gezien als de twaalf DNA-strengen in de mens die als twaalf van de dertien dimensies worden geïnterpreteerd. Heilige geometrie activeert onbewuste programma’s in de mens. Het leent zich daardoor bij uitstek voor spirituele ontwikkeling. Een bekende vorm hiervan is de Arcturiaanse geometrie zoals doorgegeven door kunstenaar en spiritueel leraar Janosh Stoffers. Een belangrijke geometrische ontwikkeling op aarde op dit moment is de overgang van de levensbloemgeometrie naar het kristalveld. De levensbloem is gebaseerd op de fibonaccireeks van Leonardo van Pisa. Elke De fibonaccireeks wordt gebruikt in de muziek, denk aan de dertien toetsen van een piano-octaaf. Deze opbouw komt ook in de natuur veelvuldig voor. Bijvoorbeeld in de structuren van zonnebloemen, slakkenhuizen, schelpen, ananassen, artisjokbloemen, takken en bladeren aan bomen, bloemen en bloembollen. Wanneer je de som van twee opeenvolgende getallen deelt door het grootste van de twee en dit blijft volhouden, wordt de gulden snede benaderd. Een geometrisch fenomeen dat in de bouw van oude tempels en de piramiden van Cheops werd gebruikt, maar ook in groenten, het menselijk lichaam, et cetera. De levensbloem en gulden snede worden gezien als de blauwdruk van de matrix. Het kristalveld gaat voorbij de matrix en kent een exponentiële groei. 

 

Gnosis

Het woord gnosis komt van het Griekse woord voor kennis. Het betekent weten van binnenuit. In feite is de gnosis al zo oud als de mensheid. Meestal echter wordt met gnosis verwezen naar een stroming in het vroege christendom. De katholieke kerk zag hen als ketters en een gevaar voor de katholieke leer. Tot 1945 was er niet veel bekend over deze oorspronkelijke stroming. In dat jaar werd in Egypte bij de plaats Nag Hammadi een kruik ontdekt met ruim vijftig geschriften uit een periode van 200 voor tot 300 na Christus. Binnen de gnostische leer is de schepper het alomtegenwoordige. Ieder mens heeft een goddelijke vonk in zich. De schepper, of Bron, drukt zich uit in de Vader, de Moeder en de Zoon (Christus) die zich vervolgens weer uitdrukken in het Pleroma of de oorspronkelijke schepping. Binnen het Pleroma bevinden zich de Eonen (zie Eon) waarvan de Eon van wijsheid, Sophia, kwam tot een eenzijdige schepping. Zij baarde de Chaos, het duister. Sophia bracht de kosmos, of orde, aan en stelde een Demiurg aan om die orde te bewaken. Deze Demiurg, of hoofdArchont schiep op zijn beurt de planeten en sterren en uiteindelijk de mens. Volgens de gnostici is de Demiurg, de god van de Bijbel, dus in feite de Satan die de menselijke ziel gevangenhoudt in het fysieke lichaam en de namaakschepping (de matrix). De menselijke geest (Spirit, Ik Ben of boeddhanatuur) correspondeert met het Pleroma. De ziel echter correspondeert met de Demiurg en is gevangen in het emotionele en het mentale. Het lichaam correspondeert met de aarde. De gnosis gaat er uiteindelijk om dat de mens zich haar goddelijke kern weer herinnert en zich bevrijdt van de gevangenis van ziel en lichaam. Onthechten van de lagere delen is voor een gnosticus essentieel. Innerlijke alchemie waarbij het transformeren van lagere driften als begeerte, verlangen en gehechtheid essentieel waren voor de eenwording met de Bron. Bekende gnostische gemeenschappen waren de Essenen, de Katharen en de Manicheërs, die allen als ketters vervolgd werden door de katholieke machthebbers. De Katharen in Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld stelden dat de god van de Bijbel de Satan was. Ook wezen zij de katholieke pracht en praal af alsook veel katholieke gebruiken en waarden. De Katharen moesten dit bekopen met een kruistocht waarbij zij in dertig jaar vernietigd werden door het leger en de inquisitie.

Leestip: De Nag Hammadigeschriften vertaling door Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans.

 

Gnosis – School van Simon Magus

Simon Magus werd ook wel Simon de Tovenaar genoemd. Hij wordt gezien als een magiër uit het huidige Israël. Simon wordt voor het eerst genoemd in de Handelingen van de apostelen uit het Nieuwe Testament. Hij wordt ook gezien als de grondlegger van de moderne gnostiek. Simon genas mensen en bevrijdde ze van kwade geesten. De school van Simon Magus wordt wel gezien als de meest betrouwbare bron voor gnostiek uit de christelijke bronnen. Magus zou een incarnatie zijn van een grote kracht en had veel volgers. Simon de With is een incarnatie van Simon Magus.

 

 

Goddelijke vonk

De goddelijke kern in ieder mens. De goddelijke vonk komt voort uit de gnosis en staat voor de essentie van het menselijk wezen. In essentie is de mens onlosmakelijk verbonden met de Bron. Wij mensen zijn de Bron, in de tijdelijke verschijning van een menselijk wezen. Door de fysieke-, emotionele-, mentale- en spirituele conditionering is de mens vergeten dat hij of zij de Bron is. Het spirituele proces van zelfrealisatie gaat erom deze conditioneringslagen los te laten en te transmuteren (omzetten in hogere trilling) en zo te komen bij de kern. Een zuiveringsproces van loslaten wat je niet bent, tot je één bent met wie je in werkelijkheid bent. In de Advaita Vedanta is dit het IK BEN. In de New Age de I AM Presence. In het boeddhisme de boeddhanatuur en sjamanen verwijzen ernaar met Spirit.

 

Greys (Grijzen)

Tot in de jaren negentig waren ontvoeringen door ufo’s wereldwijd aan de orde van de dag. Plotseling hoorde je er nog heel weinig over. Hadden de Greys gevonden wat ze zochten? De Zeta Reticulans, of Greys, zijn een veelvoorkomend ras. Ze zijn klein, mensachtig, met een grijze huid en grote hoofden en grote zwarte ogen. De ufo die in 1947 in Roswell, New Mexico crashte was naar verluidt ook van de Greys. Greys zijn van nature wezens zonder empathisch vermogen en mentaal ingesteld. De decennialange ontvoeringen dienden ter onderzoek. De Greys wilden empathie en andere menselijke faculteiten integreren in hun eigen DNA. In de jaren negentig schijnt dit te zijn gelukt en sindsdien bestaat er een hybride soort.

Boekentip: Ufo’s bestaan gewoon door dr. Ir. Coen Vermeeren.

 

Groot-China

Dit rijk is naast Ameropa en Groot-Rusland het derde machtigste rijk ter wereld in 2044. Het rijk bestaat uit het huidige China, Mongolië, Zuidoost-Azië, het Indiase continent, Japan, Indonesië, de Filipijnen, geheel Korea en Oceanië. China is sinds Mao Zedong (1883 – 1976) de macht greep in 1945 al in de ban van de lokale Reptilliaanse Elite. De gruwelijkheden van het bewind en de uitwassen ervan, zoals de genocide op de Tibetanen, spreken voor zich. China verwoestte meer dan zesduizend tempels in Tibet en probeert tot op de dag van vandaag de Tibetaanse cultuur, die afstamt van het rijk Mu in de Indische oceaan (200.000 – 50.000 jaar geleden), te vernietigen. De Rode eskaders zaaien dood en verderf onder het Tibetaanse volk. Gelukkig heeft de politiek en spiritueel leider van Tibet, de dalai lama, het land kunnen ontvluchten en zijn vele Tibetaans boeddhistische tempels herbouwd op verschillende plaatsen in India. Mao Zedong heeft volgens de officiële cijfers veertig tot zeventig miljoen doden op zijn geweten door verhongering, massa-executie en werkkampen. Het fundament voor het Elitesysteem werd in China al ruim voor het jaar 2020 gelegd. In 2020 was er al gezichtsherkenning op straat. Er bestond al een puntensysteem voor gehoorzaamheid onder burgers en kinderen op school werden met draagbare hersenscanners in toom gehouden. In 2044 is de Chinese onderdrukking vele malen zwaarder dan die in de andere twee rijken.

 

Groot-Rusland

Dit rijk is naast Ameropa en Groot-China het tweede machtigste rijk ter wereld in 2044. Het bestaat uit Rusland van 2020, Kazachstan, Pakistan, Afghanistan, de rest van Centraal-Azië, Iran, Irak, het gehele Midden-Oosten alsook Turkije en delen van Oost-Europa.

 

Gulden snede

Zie fibonaccireeks.

 

 

Heinrich Himmler

De Reichsführer-S.S. was een van de machtigste mannen van Nazi-Duitsland. De S.S. of Schutzstaffel vertaald beveiligingsploeg. Hij was het hoofd van de S.S., van het gehele Duitse politieapparaat, van de concentratiekampen, van de Gestapo en de Sicherheidsdienst en van delen van het Duitse leger. Himmler droomde samen met Hitler over een 1000-jarig rijk van Arische, zuivere Duitsers. Hij was geïnteresseerd in het occulte, in spiritualiteit en in oercultussen en natuurgeloven. De S.S. kende veel symboliek, met name Germaanse en Keltische symbolen, rituelen en gebruiken. Maar ook de Katharen, Tempeliers, Egyptenaren, westers sjamanisme en de gnosis vielen binnen het interessegebied van Himmler. Aan het einde van de oorlog begon Himmler in het geheim vredesonderhandelingen met de geallieerden. Deze wezen hem af en Hitler was woedend toen hij hoorde dat zijn getrouwe der getrouwen hem verraden had. Hij nam Himmler zijn titels af. Niet lang daarna zou Himmler zelfmoord hebben gepleegd om de strafprocessen aan het gerechtshof van Neurenberg, waar een handjevol nazi’s werd berecht, te ontlopen. Volgens het officiële verhaal is hij begraven in een anoniem graf. De kans dat hij nog jarenlang genoten heeft van een riant pensioen in Argentinië, net als zijn assistent Reinhard Heydrich is misschien wel even groot.

 

Graancirkels

Geometrische en complexe vormen die gelegd worden in graanvelden of andere gewassen. Ze zijn soms tot honderden meters groot. De oudste bekende beschrijving komt uit 1678. Drie eeuwen later, in 1978, werden er graancirkels gevonden bij oude Keltische heiligdommen als Avebury en Stonehenge. Er zijn zevenduizend graancirkels geregistreerd in zestig landen, de meesten in Groot-Brittannië. Ook in Nederland komen graancirkels voor. Graancirkels worden gezien als geometrische boodschappen voor de mensheid. Het zijn hoge trillingsvelden die bewustzijnsverruimend werken en kosmische downloads geven aan de aarde en haar bewoners. Meestal worden ze gemaakt door Galactische Federatieleden zoals de Arcturianen, maar ook door mensen en natuurwezens.

 

Great Reset

Totale overname van de mensheid door de Reptilliaanse Elite. Zie ook: Illuminatie.

 

Hartchakra

Het energetisch hart. Gesitueerd rond de plaats van het kuiltje in het middenrif. Vanaf daar een spiraalvormige trechter naar voren en een spiraalvormige trechter naar achter. Zoals bij alle fysieke chakra’s behalve het wortelchakra en het kruinchakra. Het hartchakra wordt gezien als de poort naar de ziel. De ziel is de poort naar de Bron en daarmee is het hartchakra ook een directe weg naar de universele liefde van de Bron. Spirituele ontwikkeling start bij het openen van wat de kabbalisten de plek in het hart noemen. Het hartchakra dat zich opent waardoor de zoeker weer verbinding maakt met het hoger bewustzijn. De thymus, of kristalpunt wordt het hoger hartchakra genoemd. Zie ook: Thymus.

 

Heilige mannelijke

Het mannelijke heeft het vrouwelijke duizenden jaren lang onderdrukt. Het heilige mannelijke werd echter ook onderdrukt. Dit goddelijk bewustzijn uit zich door kracht-in-kwetsbaarheid, door zelfvertrouwen en zachte daadkracht en door compassie en wijsheid. Het heilige mannelijke wordt vertegenwoordigd door Yeshua ben Joseph, Shiva, Sakyamuni Boeddha, Lao-Tse en vele anderen.

 

 

Heilige vrouwelijke

Het mannelijke en het vrouwelijke zijn duizenden jaren lang uit balans geweest. De heersende Elite was er alles aan gelegen het vrouwelijke te onderdrukken, zowel sociaal, religieus, spiritueel, en maatschappelijk. Het heilige of goddelijke vrouwelijke gaat om elementen als universele liefde, vertrouwen, bedding, verbinding, wijsheid en vrouwelijk meesterschap. Ieder mens, man en vrouw, heeft het heilige vrouwelijke in zich. Het heilige vrouwelijke wordt in verschillende culturen en regio’s weergegeven als heiligen. Denk hierbij aan Shakti (hindoeïsme), Maria Magdalena, Isis (Egypte), Quan Yin (China), Tara (Tibetaans boeddhisme) en vele anderen. In deze tijd is het van wezenlijk belang het vrouwelijke te genezen en in ere te herstellen en het heilige vrouwelijke te verwezenlijken en in balans te brengen met het heilige mannelijke.

 

Heksenvervolging

Het hoogtepunt van de heksenvervolging in Europa lag tussen 1450 en 1750. De laatste executies vonden plaats tot laat in de achttiende eeuw en in landen als Kameroen en Saoedi-Arabië bestaat de heksenwetgeving tot op de dag van vandaag. In deze periode werd door de rooms-katholieke inquisitie, de pauselijke rechtbank, en haar aanhangers een letterlijke jacht gemaakt op vrouwen, en in mindere mate, op mannen die ervan verdacht werden te heulen met de duivel, ketters te zijn, of op andere wijze af te wijken van het katholieke dogma. Volgens officiële cijfers ging het om maximaal 100.000 personen, maar andere bronnen leggen het aantal bij acht miljoen mensen. De officiële schattingen zijn gebaseerd op de gerapporteerde executies. Maar verreweg de meeste slachtingen werden niet gerapporteerd, of gingen verloren in de tijd. Tot het jaar 1.000 ongeveer ontkende de kerk het bestaan van heksen en tovenaars officieel. Langzaam maar zeker nam de vervolging toe. Het begon met folteringen en werd steeds erger. Vanaf 1326 begon de inquisitie heksen op grotere schaal te vervolgen. Het hoogtepunt lag echter tussen 1550 en 1650. Velen werden gemarteld en gefolterd. Verraad was normaal en één getuige was al genoeg voor een veroordeling. Als je al een proces kreeg. Geseling, uitrekking, brandstapels, levend inmetselen, verdrinkingsdood en de meest gruwelijke martelmethoden die je je kunt voorstellen. De heksenvervolging was een van de manieren waarop de Reptilliaans katholieke kerk angst en lijden kon stimuleren om zich daarmee te kunnen voeden. Tevens was het een krachtig middel om oorspronkelijke natuurgeloven uit te roeien. Het ging om mensen die in de oude Keltische tijden gerespecteerd werden door de samenleving: zieners, orakels, genezers, vroedvrouwen, kruidenvrouwen, kluizenaars, amuletmakers, tovenaars, magiërs, et cetera. De kerk wilde het alleenrecht op spiritualiteit en vernietigde haar tegenstanders die het net als de ketters, de Tempeliers, de joden en de moslims moesten ontgelden.

 

Hertzmuziek

Zie geluidscodes.

 

Humancontrolafdeling

Binnen organisaties in 2044 is de humanrescourcesafdeling getransformeerd in een humancontrolafdeling. De naam zegt al wat het is. Deze afdeling heeft als belangrijkste functie het controleren van medewerkers en management.

 

Hyperspace

Multidimensionale ruimte (officieel: ruimte van meer dan drie dimensies). Een groep mensen kan zich aansluiten op en verbinden in een multidimensionale hyperspace. Door de trilling in die ruimte te verhogen met licht en universele liefde, wordt een dergelijke ruimte ongrijpbaar voor het duister in de eerste vier dimensies. Een ideale ruimte voor healingprocessen en informatiedownloads. Een hyperspace is niet onderhevig aan 3D-tijd en ruimte en kan dus enorme hoeveelheden mensen bevatten.

 

IK BEN aanwezigheid

Het Ik Ben komt uit de Advaita Vedanta, het non-dualisme alsook uit de New Age. Het verwijst naar het deel van ieder mens dat al verlicht is. In essentie is ieder menselijk wezen één met de Bron. In het boeddhisme wordt dit de boeddhanatuur genoemd. In de gnosis is dit de goddelijke vonk, in het sjamanisme heet het Spirit (Zie ook Advaita Vedanta).

 

Illuminatie

De Illuminatie is een verzamelnaam voor de koninklijke bloedlijnen en de Reptilliaanse Elite. Deze geheime club werd officieel opgericht in 1776, maar bestaat al duizenden jaren. Ze infiltreerde in de vrijmetselaarsloge. Er bestaan brieven waarin George Washington de vrijmetselaars waarschuwt voor deze infiltratie. Vanaf dat moment heeft de Illuminatie, ook wel de Cabal genoemd, later de New World Order, samengespannen om absolute heerschappij te verwerven op aarde. Om de vrije wil te omzeilen gebeurde dit met name achter de schermen waardoor de machtsgreep voor de meeste wereldburgers ongezien bleef. Illuminatieleden infiltreerden overheden, grote internationale bedrijven, de rechtspraak, de media, en organisaties als de Verenigde Naties, het IMF, het World Economic Forum en talloze andere. Ook leger en geheime diensten werden geïnfiltreerd. Agenda 21 was een van de doelen voor de periode tot 2021. Daarna volgde The Great Reset. Een totale machtsovername door de Reptilliaanse Elite. De Illuminatie kent haar eigen zwarte paus. Betrokken zijn ordes als de jezuïeten en de grote families als de Rockefellers, de Rothschilds en andere. Ook koningshuizen, het Vaticaan, de S&P 500 bedrijven, de Bilderberggroep, de Club van Rome, geheime diensten, centrale banken, grote mediabedrijven, farmaceutische organisaties, Wall Street, techbedrijven, wapenhandelaars, overheden, Hollywood en tv enzovoort, spelen een rol. Alle moderne oorlogen komen voort uit deze piramide. Het doel? Totale macht over de mensheid. Eén wereldregering, één wereldeconomie, één – digitale – munt, één leger, één rechtspraak. In het boek 2044 slaagt de Illuminatie – Elite genoemd – in deze opzet. In werkelijkheid zal Agenda 21 falen door de exponentieel toenemende vijfde dimensietrilling op aarde, het massaal ontwaken van de mensheid en de hulp van de Galactische Federatie.

 

Illusie van afgescheidenheid

Onwetendheid van de onlosmakelijke verbondenheid met de Bron van ieder mens. Illusie van het afgescheiden individu, het ikje, of het ego.

 

Internationale organisaties

Organisaties die geïnfiltreerd zijn door de Reptilliaanse Elite en diens belangen dienen.

Voorbeelden zijn: De Verenigde Naties (VN), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Wereld Economisch Forum (WEF), Internationaal Monetair Fonds (IMF), alle centrale banken, NAVO, Europese Unie en OPEC. Geheime genootschappen zoals de vrijmetselaars, sommige Tempeliersorden, Bilderbergconferentie, Club van Rome, Club van 300 en meer. Alsook grote Non-governmental organizations zoals UNICEF, Bill & Melinda Gates Foundation en Gavi. En andere organisaties als John Hopkins University.

 

Initiatie

Energetische overdracht. Meestal door een leraar op een leerling. Bij een initiatie wordt energie overgebracht als een soort download. Dit kan kennis en wijsheid zijn, maar ook een entiteit. Bij de kroning van koningen en koninginnen, ook een initiatie, is de overdracht van de koningsentiteit goed te zien voor wie er oog voor heeft. In het Tibetaans boeddhisme dragen meesters hun trilling over aan hun opvolgers en studenten middels initiaties. De katharen kenden het consolamentum, de initiatie middels symbolen en handoplegging. Ook in geneestradities zoals de reiki wordt de leerling geïnitieerd door de meester doormiddel van symbolen. Initiaties geschieden vaak met behulp van symbolen.

 

Jacques de Molay

(1240 – 1314) Laatste grootmeester van de Tempeliersorde. Zie ook: Filips de Schone.

 

Jeffrey Epstein

(1953 – 2019) Miljardair en zedendelinquent. Epstein verkrachtte en prostitueerde tientallen minderjarige meisjes. Hij werd opgepakt en kwam onder verdachte omstandigheden om het leven in zijn cel voordat het tot een rechtszaak kon komen. Epstein werd in verband gebracht met mensen als Prince Andrew van Engeland, voormalig Amerikaans president Bill Clinton, Woody Allen en talloze andere Eliteleden. Zijn verhaal en arrestatie en de daaruit voortkomende getuigenissen en verklaringen van de vele slachtoffers zijn zichtbare bewijzen van het Elitepedofielennetwerken. Samen met de talloze kindermisbruikzaken binnen de katholieke kerk en verklaringen zoals die van de Belgische kinderpornomaker Marc Dutroux zorgden zij ervoor dat kindermisbruik door de Elite niet langer tot het rijk der complottheorieën behoorde. Over Jeffrey Epsteins leven, aanhouding en dood werd een Netflix-documentaire gemaakt met de naam Filthy Rich.

 

Jeugdtrauma

Een jeugdtrauma is het gevolg van een negatieve gebeurtenis in de jeugd van een mens. Dit kan iets kleins zijn van een moment waarop een kind even geen aandacht ervaart van de ouders, tot groter, bijvoorbeeld meerjarig seksueel misbruik. Ieder moment dat een kind geen liefde ervaart, ontstaat een traumatische blokkade. Deze trauma’s worden door het energiesysteem opgeslagen om op latere leeftijd te kunnen helen. Helaas zijn weinig mensen zich daarvan bewust, waardoor de trauma’s onderdeel worden van de persoonlijkheidsstructuur. Er wordt gedrag, angsten en patronen om de trauma’s heen gecreëerd ter compensatie. De meeste jeugdtrauma’s zijn karmisch van aard: karmische wonden die voortkomen uit andere levens. Hierbij mag worden opgemerkt dat karma multidimensionaal is en niet lineair. De wonden kunnen net zo goed uit andere levens voortkomen – van bijvoorbeeld voorouders, entiteiten en andere wezens – als uit een vorig leven van de persoon in kwestie. Karmische wonden en jeugdtrauma’s alsook het aangeleerde compensatiegedrag zijn altijd te transmuteren door een goede transformateur en/of healer.

Leestip: De essentie van transformatief coachen door Robert Bridgeman.

 

Jezus Christus

De Bijbelse naam van Yeshua ben Joseph. De menselijke drager van het Christusbewustzijn. Werd geboren rond het jaar nul in het huidige Israël, naar verluidt als telg van een Esseense sekte. Yeshua groeide op in een Joodse samenleving en reisde rond zijn twaalfde naar Egypte, waar hij werd ingewijd in de gnosis. In de jaren tot zijn dertigste trok hij door het huidige India en werd een verlicht yogi. De legenden spreken over zijn jaren in Tibet als student van het Tibetaans boeddhisme. In 1887 werd hierover een document gevonden in een klooster in Ladakh, op de grens van India en Tibet: Het evangelie van Issa. Issa is een naam voor Yeshua. Yeshua keert rond zijn dertigste terug naar Palestina en begint daar als genezer en prediker. Algauw vormt er zich een beweging om hem heen. Hij channelt de Bron en brengt het licht van de Bron op aarde. Tot grote ergernis van de Reptilliaanse heersers in de vorm van de Romeinen, die hem later kruisigen. Zijn beeltenis aan het kruis wordt tot op de dag van vandaag als trofee gebruikt door de christelijke kerk. Yeshua overleeft de kruisiging en trekt met zijn vrouw Maria Magdalena en hun kinderen Sarah en Joshua naar Zuid-Frankrijk waar ze hun missie voortzetten. De latere Katharen zijn nazaten van Yeshua en Maria Magdalena en gaven het Christusbewustzijn door in een ongebroken lijn middels het consolamentum, de apostosliche handoplegging. Onder de Katharen waren leden van de bloedlijn van Yeshua en Maria.  

Leestips: Gesprekken met Jeshua van Pamela Kribbe en Het evangelie van Issa door Paul van Oyen.

 

John Kissinger

Kissinger is de speciale adviseur van Reptilliaanse zaken. Hij is een lange rijzige man van vierentachtig, maar hij ziet eruit als vijftig door intensief gebruik van adrenochrome. Kissinger houdt namens de Reptillianen de ministers en ambtenaren in de gaten en is verbindingsman met het Chinese Rijk en het Russische Rijk. Kissinger is halfbloed Reptilliaan, een zoon van keizer Draco, maar ziet eruit als mens. Behalve als hij boos wordt, dan worden zijn ogen geel en zijn pupillen ecliptisch, zijn huid krijgt dan groene schubben. In zijn normale staat heeft Kissinger zwart haar met grijzende slapen, grijze ogen en een knap voorkomen. Zijn naam is geïnspireerd door de naam van Henry Kissinger, de rechterhand van Richard Nixon.

 

John Lennon

(1940 – 1980)

Bekend geworden als lid van de Beatles. Lichtwerker die met name na het stoppen van de Beatles zijn lichtwerk deed. Alleen en samen met zijn partner Yoko Ono maakte hij muziek (Imagine, Give peace a chance) en hield hij manifestaties (Bed-In for Peace) om het bewustzijn van de mensheid te verruimen en aandacht te vragen voor liefde, vrede en verdraagzaamheid. Lennon studeerde samen met de andere drie Beatles bij Maharishi Yogi, de grondlegger van de Transcendente meditatie. Tevens werd hij beïnvloed door Deepak Chopra (ook een student van Maharishi Yogi). Lennon heeft meerdere malen aangegeven contact te hebben gehad met buitenaardse beschavingen en dat hij als muzikaal medium informatie en muziek channelde. John Lennon werd een te grote bedreiging voor de Reptilliaanse Elite. De Beatleslegende werd in 1980 voor The Dakota, een gebouwencomplex, in New York City om het leven gebracht door Mark Chapman, die de duivel verantwoordelijk hield voor zijn acties. Chapman was een Elitemarionet die werd beïnvloed doormiddel van mind control. Zie ook: MK-Ultra

 

Kabbalah

Joodse mystiek uit Israël. Tot voor kort was deze alleen beschikbaar voor Joodse ingewijden. De kabbalah vertelt het verhaal van de schepping en stelt de beoefenaar in staat door verbinding met andere beoefenaren de Schepper in de ogen te kijken. Kabbalisten geloven dat het werken in kleine groepen, of tens, nodig is om het individuele ego te overstijgen. Door onvoorwaardelijk te geven aan anderen ontwikkelt de kabbalist dezelfde trilling van geven als de Schepper heeft waardoor hij, of zij één kan worden met de Schepper. Volgens de kabbalistische leer is de mensheid bijna aan het einde van een cyclus van zesduizend jaar die bij Adam, de eerste mens, is begonnen. Kabbalisten leven in het jaar 5782 (in 2021) en gaan ervan uit dat de mensheid over tweehonderdachttien jaar collectief tot ontwaken komt. Tot die tijd bepaalt de mens zelf of hij in een bewustzijn van ego, lijden en onderdrukking wil blijven, of dat hij in een bewustzijn van geven, goddelijkheid en vrijheid wil bestaan. Dit heeft alles te maken met de keuzes die hij maakt en bijna wegen komen bij het collectief ontwaken uit. Eind vorige eeuw werd de Kabballah vrijgegeven door Rav. Dr. Michael Laitman. Laitman was twaalf jaar lang leerling van een van de laatste grote kabbalisten en besloot na diens overlijden de kabbalah te openen voor niet-joden. Hij heeft miljoenen volgelingen uit talloze landen en geeft grote bijeenkomsten over de hele wereld.

Leestip: Kabbalah voor beginners door Dr. Michael Laitman

 

Karma

De wet van karma is de wet van oorzaak en gevolg. Er gebeurt iets in tijd en ruimte en dat zet altijd weer een volgende actie in werking. Karma is niet per se iets persoonlijks. Als er een boom omvalt en je voet verbrijzelt, is dat niet bewust op jou gericht. Zo is het ook met karma. Het is multidimensionaal. Ieder mens leeft met het karma van anderen, van voorouders, overleden familieleden, entiteiten en andere wezens. Naast dit karma is er ook ‘eigen’ karma, uit vorige levens die je zelf hebt geleefd. Negentig procent van alles wat je meemaakt in je leven, positief en negatief, komt voort uit karma. Je wordt geboren met karmische wonden die geheeld mogen worden. Deze drukken zich uit in jeugdtrauma’s die gedurende het leven steeds weer terugkomen, net zolang tot ze geheeld worden. In feite is dat de essentie van negatief karma: energie die ooit in een lage trilling werd gebracht en nu wacht om geheeld te worden. Tot ze geheeld is, blijft de negatieve trilling een negatief effect op het leven van de drager van dat karma houden. Wanneer ze geheeld is neemt dat effect af. Er zijn talloze methoden waarmee karma geheeld kan worden, waaronder de Altazar Rossiter methode, de Bridgeman Methode en Reïncarnatietherapie. Meditatievormen als Vipassana en Tibetaanse Dzogchen helpen karma te doorzien, zodat het steeds meer losgelaten kan worden.

Leestip: Spirituele intelligentie door Altazar Rossiter en Bestaansrecht door Maarten Oversier

 

Karmische contracten

Dit zijn overeenkomsten die op zielsniveau zijn gesloten. Het kan een schuldvereffening zijn uit een ander leven, maar ook een afspraak elkaar te steunen. Karmische contracten kun je hebben met je ouders, broers, zussen, partners, kinderen, vrienden, familieleden, kennissen, collega’s en met wildvreemden. Iemand die je net ontmoet hebt in dit leven, kan al duizenden jaren een bekende van je zijn. Ook misbruik zoals incest, onderdrukking en vormen van slavernij zijn vaak karmisch van aard en liggen besloten in karmische contracten. Je kunt ook karmische contracten hebben afgesloten met entiteiten, instituten, heersers, goden, voorouders, Archontische engelen en demonen. Vaak ligt in deze contracten een afhankelijkheidsrelatie vast met de betrokkene. Een Archont die zich door middel van jouw angst mag voeden, of een karmische entiteit die mee is gekomen uit een ander leven en als wraak voor wat jij in dat leven hebt gedaan bij diegene jouw leven saboteert. Denk ook aan karmische vloeken die over je uitgesproken kunnen zijn. Tot slot zijn ook geloften karmische contracten. Wanneer je in een ander leven een gelofte van armoede, kuisheid, of trouw aan een mens, heerser, instituut, of god hebt afgelegd, liggen deze geloften en beloften vast in karmische contracten. Als healer is het essentieel deze contracten te herkennen en mensen te helpen met de transmutatie ervan. Alle genoemde bovenstaande karmische afspraken en contracten kunnen getransformeerd worden in het NU. Alle karmische schuld kan vereffend worden.

Leestip: De essentie van transformatief coachen door Robert Bridgeman

 

Karmische wonden

Zie jeugdtrauma’s.

 

Karmische schuld

Zie karmische contracten.

 

Katharen

In het Zuid-Franse gebied tussen Toulouse in het noorden, Albi in het oosten, de Pyreneeën in het westen en de Middellandse Zee in het zuiden ligt het departement van Oceanië. Ooit een zelfstandig graafschap onder graaf Raymond V die schatplichtig was aan koning Peter van Aragón die aan de andere kant van de bergen woonde. Oceanië was een welgesteld en vrijzinnig land waar het oorspronkelijke christendom rond 1163 opgemerkt werd in de katholieke analen. De Kathaarse kerk had eigen bisdommen en was goed georganiseerd. De kerk keek op van deze ketterij, door de kerk het Katharisme gedoopt. De Katharen noemden zichzelf goede Christenen. Ze geloofden in reïncarnatie, ze verwierpen de god van de Bijbel en ze aten geen vlees en gevogelte. Ze leefden zoals Yeshua ben Joseph (Jezus) als Esseen geleefd moet hebben en dat was tegen het zere been van de paus. De priesters van de Katharen werden bonne hommes en bonne femmes (Goede mannen en goede vrouwen) genoemd. Kathaarse priesters en kerk-officials waren zowel mannen als vrouwen. De Katharen waren gnostici. Ze geloofden in Eon Sophia en de Yaldaboath die de mens gevangenhield in het lichaam. Zij waren afstammelingen van Yeshua en Maria Magdalena wiens Christusbewustzijn ze als Heilige geest doorgaven middels het consolamentum. De Katharen geloofden dat Jezus geen fysiek lichaam had gehad, niet aan het kruis gestorven was en dus ook niet opgestaan was. Ze kenden maar een gebed; het Onze vader en verwierpen alle katholieke sacramenten zoals de biecht, de eucharistie en het huwelijk. Het Katharisme kreeg steeds meer vat op de regio, ook op edelen en hooggeplaatsten. Paus Innocentius III besloot dat het zo niet langer kon. Sinds 150 na Christus had de kerk er alles aan gedaan om de gnosis te vernietigen. Gnostici waren nagenoeg uitgeroeid op Oost-Europese gemeenschappen als de bogomielen na. In 1209 ontketende de paus een groot offensief tegen de Katharen. Een kruisleger, onder leiding van de Pauselijke legaat Arnaud Amaury en de Noord-Franse roofridder Simon de Montfoort, werd opgericht en trok het Katharengebied in. Ze moordden, roofden en brandschatten en mochten gestolen goederen en land houden. Vele tienduizenden heilige mannen en vrouwen vonden de dood op enorme brandstapels waar ze vaak met honderden tegelijk in omgebracht werden. Het laatste officiële bolwerk der Katharen was het kasteel Montségur. Dit werd in 1244 ingenomen na een jaar belegering. Tweehonderdtwintig Katharen werden op de brandstapel vermoord. Ze stonden naar verluidt zingend en hand in hand op de stapel toen het hout werd aangestoken. Kathaarse priesters vreesden de dood niet. Volgens de legende werd de voor de overgave de schat der Katharen via de achterkant van het kasteel weggesluisd. Ze werd nooit gevonden en is het onderwerp van vele verhalen en theorieën. De kans is groot dat het om geschriften van Yeshua en Maria Magdalena gaat. De ziel van het Katharisme werd nooit verslagen door de katholieke kerk.

Leestip: De weg der Katharen door Marcel Messing en De geschiedenis van de Katharen door Michael Roquebert

 

Keizer Draco

Draco is de leider van de Reptilliaanse beschaving in het sterrenstelsel Draco. Hij bemoeit zich in hoogsteigen persoon met de zaken op planeet Aarde, omdat de mensheid de belangrijkste voedingsbron is voor de Reptillianen. Reptillianen zijn astrale vierde dimensiewezens en ze hebben geen fysiek lichaam. Ze zien eruit als een mix tussen mens en hagedis. Er zijn zo’n tien miljard Reptillianen in alle delen van ons universum. Ze zijn een grote macht die oorlogen voert tegen andere beschavingen zoals de Pleiadiërs en Arcturianen en andere leden van de Galactische Federatie. Keizer Draco heeft een verblijf op aarde in de stad Uruk, de oude hoofdstad van het Soemerische rijk in het oude Mesopotamië, nu het zuidoosten van de provincie Irak, driehonderd kilometer ten zuiden van Bagdad. Zijn hoofdkwartier is gebouwd op een oud sterrenportaal die de Anunnaki hadden achtergelaten. Op de ruïnes van de oude, monumentale Eanneatempel staat een enorm futuristisch gebouw waar de grote hal van Draco is gemaakt en hij zijn aardse audiënties voert. In dit verhaal staat keizer Draco voor de verpersoonlijking van paus Clemens V die samen met Philip Fair en William de Nogaret de Tempeliers verwoestte. Zie ook: Draco-Reptillianen en Reptillianen.

 

Kettervervolging

De vervolging en executie van gnostici, sjamanen, natuurgelovigen en andere niet-katholieke leerstellingen. Voor deze vervolging werd de pauselijke inquisitie opgericht in de 13e eeuw in het Katharengebied in Zuid-Frankrijk. De inquisitieleden kwamen met name voort uit de orde der Dominicanen. Foltering, levend inmetselen, vuurproeven, onteigening en brandstapels waren gangbaar, alsmede de gele sterren die Joden- en de gele kruizen die ketters verplicht op hun kleding moesten dragen. De inquisitie wordt wel gezien als de katholieke Gestapo die angst en verderf zaaide in heel Europa. Onderdeel van de kettervervolging is de genocide op de Katharen geweest.

 

Klimaatcrisis

De temperaturen op aarde schommelen. Uit ijsboringen in de bodem van Antarctica blijkt dat de schommelingen al 400.000 jaar een soort ritme hebben. Temperatuurstijgingen en toenemende CO2 zijn gangbare ontwikkelingen en dalen ook altijd weer. In deze tijd echter lijkt de snel toenemende CO2 ook het effect te zijn van menselijk handelen. Enorme uitstoot van CO2 in de industrieën, vlees- en transportsectoren, gecombineerd met de massale ontbossing op aarde hebben ervoor gezorgd dat de CO2-stijging mede door menselijk handelen (maar zeker niet alleen daardoor) is toegenomen. Er is een ecologische crisis gaande, dat is duidelijk. Natuurgebieden en biodiversiteit nemen af, het ijs van Siberië, de Noordpool en Antarctica smelt en de oceanen en lucht vervuilen in hoog tempo. De oplossingen zijn lastig. Zit het in duurzame energie voor de consument? Zit het in het stoppen van oerwoudkap voor veevoer en hout? (met een snelheid van vijfenvijftig voetbalvelden regenwoud per minuut). Of zit het in auto’s op waterstof? Zit het in technologie ontwikkelen voor het opschonen van lucht en water? Mogen we stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen? Moet er iets gebeuren met de consumptiemaatschappij, het gebruik van plastic? Het energiegebruik in huizen, kantoren en fabrieken? Dat de mensheid invloed heeft op het ecosysteem lijkt evident. Dat de mensheid een grote invloed heeft op het klimaat is minder evident. Galactische invloeden en cycli van de aarde hebben waarschijnlijk een nog grotere rol. De angst bij veel mensen is dat de Elite de klimaatcrisis gaat gebruiken als excuus voor controlemaatregelen. In plaats van investeren in vrije en gratis energie, zoals Nikola Tesla deze ontwikkelde, wordt er ingezet op landschapsvervuilende windmolens en elektrische batterijen en zonnecellen die ook weer op de vuilnisbelt terechtkomen na een levenscyclus. De kans is aanwezig dat de aarde zich naar een nieuwe ijstijd toe beweegt na deze piek. Een studie naar de pieken en dalen van temperaturen op aarde de afgelopen 400.000 jaar laat zien dat toename van CO2 vaak gevolgd wordt door perioden van extreme koude. Het is de mening van de auteur dat ieder mens zijn, of haar, eigen verantwoordelijkheid mag nemen. Als het gaat om verbruik van consumentengoederen, energie, voeding en uitstoot heeft eenieder daar zelf een rol in. Daarnaast mag er gepleit worden voor een einde van het gebruik van fossiele energie en een einde aan de ontbossing van regenwoud voor hout, veevoer en agrarische landwinning. De meest vervuilende industrieën zijn in handen van de Elite. Het beste wat de mensheid kan doen voor Moeder Aarde is daarom ascenderen buiten het bereik van de Elite en het beheer van de aarde terugnemen. De combinatie van bewustzijn en galactische technologie is de sleutel tot de Nieuwe Aarde.

Lees- en kijktip: www.stoppenmetvlees.nl

 

Kristalcodes

Codes in een hogere kristaltrilling waarmee toegang tot bewustzijnsdimensies verkregen kan worden.

 

Kristalpunt

De thymus, het punt op de borst tussen het hartchakra en het keelchakra. Dit punt wordt het verzamelpunt, het kristal, het kristalpunt, de kristalgrot, het hogere hartchakra en het geluks-centrum genoemd. Het is een essentieel punt om te openen en te transmuteren naar een hogere trilling bij spirituele ontwikkeling. Naast het wortelchakra, het hartchakra en de pijnappelklier is het een van de belangrijkste punten van het energetisch lichaam.

 

Kristalspiraal

Exponentiële doorontwikkeling van de levensbloem. Waar de levensbloem de begrenzing van de Matrix in zich draagt, is de kristalspiraal grenzeloos en eindeloos. 6D+ trilling.

Zie geometrie en chakra’s

 

Kruinchakra

Het kruinchakra is het bovenste chakra van het fysieke lichaam. Het is een spiraalvormige trechter omhoog de kosmos in. Onder het kruinchakra bevindt zich het derde oogchakra (pijnappelklier) en erboven bevindt zich het eerste van vijf lotuschakra’s; het hoger zelfchakra. Een goed geactiveerd kruinchakra geeft een goede verbinding met het hoger zelf, de ziel en de Bron. Een gesloten kruinchakra kan leiden tot scepsis, afgescheidenheid en onwetendheid.

 

Kundalini

Het begrip kundalini komt uit het Sanskriet dat de opgerolde betekent. Het verwijst naar de levensenergie zoals deze zich manifesteert in het menselijk bekkengebied. Een opgerolde energieslang die op het perineum ligt. Deze energie kan geactiveerd worden. De meest gangbare kundalini-activatie is door seksuele handelingen (vaak onbewust). Levensenergie wordt vaak met seksuele energie verward. Alle seksuele energie is levensenergie, maar niet alle levensenergie is seksueel van aard. Ook bij diepe emoties kan kundalini-energie worden geactiveerd. De kundalini-energie kun je leren activeren door yogavormen, ademhalingsoefeningen, meditatie, shamanic breathing, pijnappelstimulatie, bekkenbodemstimulatie en tantrische oefeningen. Dit geeft prettige en krachtige sensaties die in het begin overweldigend kunnen zijn. Kundalini-energie is zowel een transformerende, creatieve, genezende als een krachtgevende energie. Ze speelt een belangrijke rol in het zelfactualisatieproces. In het boeddhisme wordt kundalini meestal rapture of verrukking genoemd, een sensatie die ook in diepe meditatie kan ontstaan.

 

Kwantummechanica

Een natuurkundige theorie die het gedrag van materie en energie op atomair en subatomair niveau beschrijft. Moderne natuurkunde die leert over het gedrag van energiedeeltjes en -golven. Kwantummechanica ontdekte de afgelopen honderd jaar de eigenschappen van materie en van de matrix, of het hologram, waar de mensheid in leeft. Kwantummechanica vind je terug in de ontwikkeling van computers, kernenergie, de MRI-scan, mobiele telefoons, nano- en lasertechnologie en dergelijke. Wetenschappers ontdekken zelfs dat materie op twee plekken tegelijk kan zijn, dat materie beïnvloedbaar is op afstand en dat materie zich gedraagt naar de filters van de waarnemer. Fenomenen die binnen de spiritualiteit al sinds mensenheugenis bekend zijn.

 

Kwantumsprong

Een verandering van de ene kwantumtoestand, naar de andere kwantumtoestand. Los van lineaire tijd en ruimte. In het licht van de ascensie van de mensheid een mogelijke spontane en plotselinge collectieve overgang naar een hoger trillingsveld. Met alle positieve gevolgen van dien voor Moeder Aarde en de mensheid.

 

Lakota

Een van de subgroepen van de Sioux-indianen in Noord- en Zuid-Dakota. De Sioux, bestaan uit de Lakota, Nakota en Dakota (taalgroepen). De Lakota zijn het meest bekend. Hun leiders als Sitting Bull en Crazy Horse zijn legendarisch. De Sioux als geheel hebben de spiritueel leider Arvol Looking Horse. Hij is de houder van de White buffalo calf pipe. Deze witte bizonvrouw verscheen lang geleden aan de Sioux en deed de profetie dat wanneer de witte bizons terug zouden keren op aarde, de mensheid voor een fork in the road zou staan. Ze kan dan kiezen voor een pad van licht en liefde, of een pad van destructie en ego. Sinds enkele decennia zijn de witte bizons in getale teruggekeerd. De Sioux geven aan dat de tijd van transformatie nu is.

Kijktip: De documentaire More than a pipeline door Robert Bridgeman, over honderdvijftig jaar onderdrukking van de Sioux.

 

Lemurië

Dit eilandengebied lag in de Indische oceaan. De naam Lemurië geeft een gebied aan en werd voor het eerst gebruikt door de bioloog Philip Lutley Sclater. Deze onderzoeker vond fossielen van dezelfde dieren in India en Madagaskar. Dit is te verklaren doordat India en Afrika ooit tegen elkaar aan lagen toen de landmassa op aarde één groot continent was genaamd Pangea. Het rijk echter dat zich bevond op de eilanden in de Indische oceaan heette Mu. De mensen van Mu kwamen 200.000 jaar geleden naar de aarde. Zij waren een enorm ontwikkeld ras dat de Alithir genoemd werd. Het waren hoogontwikkelde 5D-wezens die liefde en compassie belichaamden. Zo’n 50.000 jaar geleden werd de collectieve trilling op aarde voor hen te laag en vertrokken ze naar andere dimensies. De hoofden op Paaseiland zijn afbeeldingen van de Alithir van Mu. Veel van de huidige spirituele kennis stamt van deze mensen af.

Kijktip: De video’s van Matias de Stefano op www.gaia.com

 

Levensbloem/flower of life

Zie geometrie.

 

Leylijnen

Over de gehele planeet Aarde ligt een grid van energiebanen. Deze banen heten leylijnen. Leylijnen die elkaar kruisen vormen energiepunten, of krachtplaatsen. Van oudsher werden deze punten gebruikt om spirituele beoefening, ceremonies en rituelen op uit te oefenen. De katholieke kerk heeft er een gewoonte van gemaakt kerken en kathedralen te bouwen op de krachtplaatsen over de hele wereld en zo deze energie gekaapt voor haar eigen gewin. De Kathedraal van Chartres en de Notre-Dame zijn hier belangrijke voorbeelden van. Gelukkig zijn er nog talloze plaatsen onder hunebedden, piramides en andere megalithische gebouwen.

Lichtwerkers

Lichtwerkers waren als deva’s en engelen vaak al aanwezig bij de start van planeet Aarde, vierenhalf miljard jaar geleden. Lichtwerkers zijn ook wezens die 200.000 jaar geleden betrokken waren bij de creatie en slavernij van de mensheid. Zij stammen af van verschillende buitenaardse rassen en hebben een karmische schuld bij de mens. Deze schuld proberen zij al duizenden jaren in te lossen. Veel lichtwerkers incarneerden de afgelopen 200.000 jaar in verschillende spirituele hoedanigheden. Gedurende de tijd van het rijk Atlantis maakten veel lichtwerkers zich schuldig aan experimenten en machtsmisbruik. Velen incarneerden later om de mensheid te helpen bij het ascensieproces en bij de bevrijding uit het bewustzijn van lijden. Lichtwerkers kwamen als zieners, als sjamanen, als heksen, als boeddhistische monniken, als yogi’s, als spiritueel leraren, als Katharen, als ketters, als mediums, als orakels, als magiërs, als Essenen en Tempeliers. Vaak werden zij vervolgd voor hun boodschappen. Veel lichtwerkers hebben ook de nodige incarnaties als ‘gewone mensen’ gehad om het menszijn te doorgronden. In de twintigste en eenentwintigste eeuw zijn er honderdduizenden lichtwerkers geïncarneerd op aarde. De grote incarnatiestromen van lichtwerkers begonnen in de jaren vijftig en drukten zich uit als de hippies, de nieuwetijdskinderen, de kristalkinderen en talloze anderen. Heel veel lichtwerkers weten niet dat ze lichtwerker zijn tot ze geactiveerd worden door bewuste lichtwerkers of door buitenaardse krachten. Starseeds zijn lichtwerkers die nooit eerder een incarnatie op aarde hebben gekend. Zij komen uit andere universa om de mensheid te helpen bij de ascensie en hebben hun eerste leven in een menselijk lichaam. Lichtwerkers zijn verbonden in een netwerk dat zich sinds 2012 steeds verder verspreidde. In 2044 zijn er talloze lichtwerkers op aarde, bewust en onbewust van hun lichtwerkersschap, die actief tegenwicht bieden naar de Elite en hun uitwassen. De voornaamste taken van lichtwerkers zijn het verhogen van hun eigen trilling en de trilling van de mensheid, alsmede het transmuteren van hun eigen onlicht en dat van de mensheid. De lichtwerkersbeweging wordt geleid door Arthur en Britta Light.

 

Lilith

Lilith is een demonische vrouwelijke figuur in de joodse mythologie. Ze werd voor het eerst vermeld in de derde eeuw na Christus en ontwikkelde zich tot de eerste vrouw van Adam. Ze stond symbool voor kwaad, ziekte, de nacht, het verleiden van mannen, buitenechtelijke seks en kindermoord. Dat is echter de officiële (Reptilliaanse) lezing. Een andere kijk is dat Lilith de vrouw vóór Eva was die verstoten werd. Ze was te gelijkwaardig aan Adam, te sterk en te vrijgevochten. Om die reden werd ze ingeruild voor de onderdanige Eva. Welke lezing er waar is voor jou mag je zelf bepalen.

 

Lotario Segni

Segni is de minister van Welvaart. Hij speelt een bijrol in het boek. De naam Segni is de geboortenaam van Lotario Conti di Segni, de geboortenaam van paus Innocentius III. De paus die tot de gruwelijke kruistocht tegen de Katharen opriep die leidde tot hun uitroeiing.

 

Lyrans

Deze Leeuwmensen, die komen uit het sterrenstelsel Lyra, worden gezien als de oudste voorouders van de humanoïden. Ze worden met de zon en het element vuur geassocieerd. Het zijn hoge frequentiewezens die de mensheid helpen in hun ascensie en zijn leden van de Galactische Federatie.

 

Manicheeërs

Een gnostische stroming, gestart door de wijze Mani (216-276) uit Mesopotamië. Tijdens zijn jeugd ontving hij openbaringen van Jezus Christus, die volgens hem meerdere malen geïncarneerd was op aarde. De manicheïstische kerk werd groot in Perzië en delen van het West-Romeinse Rijk. Uiteindelijk werd Mani gevangen, gemarteld en naar verluidt zelfs gekruisigd. Mani schreef zeven grote werken over zijn gedachtegoed, dat in essentie gnostisch was. Zie ook: Gnosis.

 

Mara

De koning van de illusie in het boeddhisme. Met zijn zeven sluiers houdt hij de mensheid in onwetendheid over hun werkelijke zelf. Mara wordt vergeleken met de christelijke duivel/ Jahweh/ Yaldaboath. Toen de Boeddha tot verlichting kwam onder de Bodhiboom in India probeerde Mara alles wat hij kon om de Boeddha te stoppen van bevrijding. De legers van Mara zijn zintuiglijk genot, gehechtheid, honger en dorst, verlangen, luiheid, angst, twijfel, hebberigheid, schijnheiligheid, faam en zelfverheerlijking. De leer van de Boeddha gaat in grote lijnen over het overwinnen van deze legers binnen in de mens zelf door levensstijl en meditatie.

 

Matrix

Het hologram, of de illusie, waarin de mens gevangengehouden wordt. De eerste matrix werd aangelegd door de Anunnaki en later overgenomen door de Archonten en Reptillianen. De matrix is een spiegel van het collectief menselijk bewustzijn. De mensheid creëert deze matrix door de overtuigingen en wereldvisies die ze als collectief heeft. Zolang de mens in een derde- dimensiebewustzijn van angst leeft, zal de matrix dit terug spiegelen als realiteit. Wanneer de mensheid als geheel een vijfde dimensie + bewustzijn heeft van liefde en wijsheid, zal de matrix deze terug spiegelen als realiteit. De Reptillianen en hun Elite doen er alles aan om de mensheid in onwetendheid, afgescheidenheid en angst te houden, met als doel zich te voeden met de pijn en het lijden dat de mens op deze manier voor zichzelf creëert. Omdat Archonten en Reptillianen vierde-dimensiewezens zijn, zal de mensheid van hen bevrijd zijn zodra ze de vijfde dimensie als collectief betreedt. De illusie van de boeddhistische duivel Mara en de namaakschepping uit de gnosis verwijzen naar deze matrix die door David Icke als hologram wordt aangemerkt.

Leestip: Alles wat je moet weten, maar wat je nooit is verteld door David Icke.

 

Maya’s

Een volk in het zuiden van Mexico dat bestaat uit meer dan twintig volkeren. Er bestaan nog acht tot negen miljoen Maya’s in Honduras, Belize, Guatemala, El Salvador en Mexico. De oorspronkelijke Mayacultuur wordt echter nog slechts via enkele priesters en elders doorgegeven. De eerste Mayacultuur bestond van ca. 2000 voor Christus tot 250 na Christus. Er bestaan nog Mayabouwwerken zoals El Castillo in Chichen Itza. De Maya’s waren ontwikkeld en hadden een eigen schrift, wiskunde, spirituele cultus en diepgaande kosmische en astronomische kennis. Mayadocumenten werden nagenoeg allemaal verbrand (op vier boeken na) door de Spaanse conquistadores, omdat ze als heidens werden beschouwd. De Mayakalender beschrijft de cyclus van de aarde van 26.000 jaar die eindigde in 2012 of 2021 (afhankelijk van de vertaling) en een nieuw tijdperk van de mensheid inluidde. De Tzolkinkalender van tweehonderdzestig dagen, dertien tonen en twintig tekens wordt tot op de dag van vandaag toegepast. De Maya’s kunnen worden teruggeleid naar Atlantis en hun cultuur wordt voortgezet door de Hopi-indianen in Arizona. Ze geloofden dat de as van de Aarde 13.000 jaar geleden gericht was op het hart van de Melkweg en de afgelopen 13.000 jaar steeds verder van dat hart afdraaide. De Aarde-as gericht op het hart van de Melkweg staat symbool voor een verlichte, aangesloten en liefdevolle mensheid en de Aarde-as die van het hart is afgedraaid staat voor een afgescheiden, onbewuste en angstige mensheid. Een andere vertaling voor de dimensieleer. Hoe meer de as van de Aarde gericht is op het hart van de Melkweg, des te hoger de dimensie waar de mensheid zich collectief bewust van is.

 

Mediumschap

Een oude en ervaren ziel die het vermogen heeft de Akashakronieken te lezen. In deze kronieken is verleden en toekomst van ieder mens te vinden. Een medium kan communiceren met de spirituele wereld en met de overledenen die zich daar bevinden. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een medium en een psychic. Een psychic kan het energieveld van een persoon of voorwerp uitlezen en daar informatie aan onttrekken. Dit is een wezenlijk ander vermogen dan het uitlezen van de Akashakronieken en het communiceren met spirits.

Mediums in Nederland: Jo Suijkerbuijk, Bonnie Bessem en Elayne Lussenburg (websites, zie inspiratielijst)

 

Merkaba

Een merkaba is een lichtlichaam dat ieder mens heeft en dat de vorm heeft van een zespuntige ster, bestaande uit twee tegengestelde piramides. De bodem van de bovenste piramide (punt boven de kruin) loopt ongeveer over de knieën en de bodem van de onderste piramide (punt onder de voeten) loopt ongeveer tot de borst. In hogere dimensies kan de merkaba een kristallijnenveld of een geometrische vorm hebben. Een geactiveerde en goed functionerende merkaba is als een levend, roterend veld van licht, geest en bewustzijn, tussen je hart en brein. De merkaba is verbonden met het chakrasysteem en beschermt het energieveld van een individu. Mer betekent voertuig, Ka staat voor lichtlichaam en Ba voor het hoger zelf. Het wordt wel gezien als het lichtvoertuig waarmee het hoger zelf door tijd en ruimte reist.

Teacher tip: Drunvalo Melchizedeck

 

Ministeries

De vier ministeries zijn geïnspireerd op Orwell als lofzang op zijn boek 1984. Ze zijn in de uitwerking wel gemoderniseerd. Alle ministeries hebben een hoofdkantoor in Washington D.C., de hoofdstad van het Ameropeaanse rijk. Tevens hebben ze kantoren in alle provinciehoofdsteden. Voormalige landen zijn in 2044 provincies. Op de kantoren werken de adviseurs en de ambtenaren. Alle kantoorgebouwen zien er hetzelfde uit. Betonnen torens van vierenveertig verdiepingen.

   Ministerie van Vrede Dit ministerie gaat over oorlog en wapenhandel. De oorlog is tegen gefingeerde terroristische organisaties. Ze wordt ook door de Elite gevoerd tegen de eigen onderdanen. Constante oorlogsdreiging helpt mee om de dreigende sfeer te handhaven die elke totalitaire maatschappij nodig heeft. Dit ministerie helpt ook mee met het onderdrukken van mensen in de gebieden tussen de drie grote rijken in en met het vernietigen van oude tempels en heilige plaatsen om de geschiedenis uit te wissen, in samenwerking met het ministerie van Waarheid.

   Ministerie van Liefde Dit ministerie gaat over de staatsveiligheid. Ze is verantwoordelijk voor de handhaving en controle. De chips, het monitoren van mensen, de vaccinaties, het politieapparaat, rechtbanken, gezondheidszorg, artificiële intelligentie en automatisering vallen onder dit ministerie.

Ministerie van Welvaart Dit ministerie gaat over de economie. Het economisch systeem bestaat door massale consumptie. Mensen worden arm gehouden en de economie wordt gemanipuleerd.

   Ministerie van Waarheid Dit ministerie gaat over propaganda. De Elite is te allen tijde in het bezit van de absolute waarheid en verspreidt die via nieuws, ontspanning, opvoeding en kunst. Binnen de drie grote rijken kan men vrijwel elke verdraaiing van het denken ongestraft uitvoeren. De leugen wordt waarheid. Er is maar één ware versie van de geschiedenis. De oude kranten, boeken, tijdschriften, films, geluidsopnamen en foto’s worden verbrand in het buizenstelsel van de zogenaamde geheugengaten. Een nieuw exemplaar komt in de archieven terecht. Standbeelden, opschriften, gedenkstenen, de namen van straten – alles wat licht zou kunnen werpen op het verleden, wordt systematisch veranderd.

 

MK-ULTRA

Op trauma’s gebaseerde mind-control werd door nazi-wetenschappers in de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld. Met name de Auschwitz-arts Josef Mengele stond erom bekend. Toen na de oorlog de Amerikanen vooraanstaande Duitse wetenschappers naar Amerika overbrachten met Operatie Paperclip kreeg de CIA deze mind-control-technieken ook ter beschikking. De basis van het latere, felomstreden project MK-ULTRA, in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. De technieken werden gebruikt om de slachtoffers ervan tot vreselijke dingen aan te sporen. Zo werden de moord op Gandhi, de moord op Martin Luther King, de moorden op de gebroeders Kennedy en de moord op John Lennon door op deze manier gehersenspoelde individuen gepleegd. Iets wat nog veel vaker zou plaatsvinden in de twintigste en eenentwintigste eeuw. Ook werden deze door mind-control gecontroleerde personen vaak als politici, filmprominent, bestuurder, militair leider, beroemdheid en mensenhandelaar ingezet om zo de controle op verschillende onderdelen van de maatschappij te versterken.

 

Mu

Zie Lemurië.

 

Multidimensionaliteit

Alles in het universum is multidimensionaal. Alle dertien hoofddimensies zijn altijd in alle planeten, sterren en levende wezens aanwezig. Er zijn talloze subdimensies. Ieder mens is altijd in alle dertien dimensies aanwezig. Het bewustzijn van een mens bepaalt van welke dimensie hij of zij zich bewust is. Moeder Aarde realiseert zich dat ze de zesde dimensie voorbij is, hetgeen de mensheid de mogelijkheid geeft mee te ascenderen.

 

Mythologische wezens

Wezens die worden beschouwd als uitkomsten van DNA-experimenten van de Anunnaki: Reuzen (Nephilim), sfinxen, kabouters, centauren, cyclopen, draken, zeemeermensen, Pegasus, nymfen, eenhoorns, et cetera.

 

Nazi’s

Tussen 1933 en 1945 regeerde de nazipartij (Nationaalsocialistische Duitse Arbeiders Partij NSDAP) over Duitsland en de laatste zes jaar van die periode over steeds groter wordende delen van Europa. De partij was aan de macht gekomen omdat de Reptilliaanse Elite in Europa een buffer wilde tussen zichzelf en de communistische partij die in Rusland aan de macht was gekomen en daarbij de tsaar en zijn gezin hadden vermoord. Europese koningshuizen vreesden communistische revoluties in hun eigen landen. Met behulp van Amerikaanse investeerders werd het startkapitaal voor de nazipartij opgehaald. Vervolgens werd Adolf Hitler als stroman ingezet. Hitler was een Reptilliaanse shapeshifter, net als de meesten van zijn handlangers. Hermann Göring, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Rudolf Hess, Martin Bormann en andere nazikopstukken. Het hindoeïstische gelukssymbool werd omgedraaid tot de swastika. En wanneer je een symbool omdraait, draai je de werking ervan ook om. Het werd een symbool voor lijden, ongeluk en haat. Dezelfde kracht als die het Romeinse Rijk had gevoed, voedde nu de nazi’s. Opvallend zijn de uiterlijke overeenkomsten. De adelaar als symbool, de rangen in het leger, de groet – Avé Caesar en Heil Hitler worden op dezelfde manier uitgevoerd – en vele andere parallellen. De wereldwijde Elite steunde de operatie. Vanuit landen als Japan, Vichy- Frankrijk, Oostenrijk en Italië werden de nazi’s actief gesteund. De Japanners begonnen een vergelijkbare annexatie-operatie in Azië. Het Amerikaanse bedrijfsleven en het Duitse bedrijfsleven opereerden samen om de oorlogsmachine te financieren. Er zijn talloze ooggetuigenverklaringen van Amerikaanse soldaten die bijvoorbeeld Ford-motoren in Duitse vrachtwagens aantroffen. Giganten als Standard Oil, Alcoa, Dow, Dupont, Remington Arms, General Motors, Ford, Goodyear, Procter & Gamble en Union Carbide hadden overeenkomsten gesloten met Duitse kartels al Thyssen Krupp, Mannesmann, IG Farben, Siemens en Schering. De concentratiekampen functioneerden, naast energetisch voedsel voor de Reptillianen en als manier om hele lage trilling in de matrix te pompen, als werkkampen voor deze bedrijven en hun aandeelhouders. De Reptilliaanse Elite financierde op deze manier beide partijen en verhoogde haar vermogen exponentieel over de ruggen van de Europese burgers waarvan er vele tientallen miljoenen een tragische dood vonden en honderden miljoenen zwaar getraumatiseerd raakten, hetgeen het doel van de hele oorlog was. Prescott Bush, de vader van de Amerikaanse president George Bush sr. was CEO van de Union Banking Corporation in New York. Deze bank fungeerde als witwasstation voor nazifondsen. Bankier en grootindustrieel Fritz Thyssen was de brug met Adolf Hitler. Ook het Nederlands koningshuis bankierde bij Thyssen via een bedrijf in Rotterdam. In 2003 zijn documenten vrijgegeven in de VS die dit onderschrijven. Nadat de nazi’s verslagen waren werden de hooggeplaatsten opgevangen in Argentinië. Politici, wetenschappers en andere specialisten werden middels Operatie Paperclip naar de Verenigde Staten gebracht. De Elite liet haar marionetten niet in de steek.

Linktip: https://www.theguardian.com/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar

 

Nag Hammadigeschriften

Gnostische geschriften die in december 1945 werden gevonden in Midden-Egypte bij de plaats Nag Hammadi door een Arabische boer Muhammed Ali al-Samman. Hij vond een oude kruik met een boek erin. Het bleken maar liefst tweeënvijftig geschriften, in twaalf leren banden. Door onachtzaamheid van de vinders en door het feit dat pas in 1952 het eerste boek, de Jung-Codex, uit Egypte gekocht kon worden door de Nederlandse professor Gilles Quispel. Pas in de jaren zeventig konden er foto’s worden gemaakt van de overige geschriften. Een aantal van de geschriften zijn: het Evangelie van Thomas, met honderdveertien spreuken toegeschreven aan Jezus, het Evangelie van de Waarheid, het Geheime boek van Johannes en het Evangelie van Philipus. Ze waren oorspronkelijk in het Grieks geschreven, 200 jaar na Christus. Vervolgens werden ze in het Koptisch vertaald en begraven rond het jaar 367. Waarschijnlijk zijn de geschriften verstopt door monniken om te voorkomen dat ze vernietigd zouden worden. De aartsbisschop van Alexandrië had in dat jaar een brief laten uitgaan waarin het canon van de Bijbel vermeld werd en de Nag Hammadigeschriften stonden daar niet in. Om straf en excommunicatie te voorkomen werden de geschriften verstopt, om pas zestienhonderd jaar later gevonden te worden. Deze geschriften geven een ongecensureerde kijk in de gnosis. Ook schijnen ze een ander licht op Jezus Christus dan de Bijbel. Jezus treedt op als wijsheidsleraar en de weg van Jezus is in de Nag Hammadigeschriften een innerlijk pad. Zie ook: Gnosis.

Leestip: De Nag Hammadigeschriften vertaald door Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans.

Nephilim

Mythologische reuzen die voorkomen in het Oude Testament. Nephilim worden ook gezien als een van de uitkomsten van DNA-experimenten door de Anunnaki.

 

New World Order

De Nieuwe Wereldorde (ook wel One World Order genoemd) is de ambitie van de heersende schaduwelite om een totaalheerschappij te creëren, gebaseerd op een fascistische ideologie. Dit houdt in: één wereldregering, één monetair systeem, één wereldleger en één wereldreligie. Zie ook: Illuminatie.

 

Niburu

Thuisplaneet van de Anunnaki. Deze draait met een omloopsnelheid van 3.600 jaar rondom de zon. Wordt planeet X genoemd. Volgens Jaap Rameijer werd er in 1983 in The New York Times melding gemaakt van het bestaan van een andere planeet in ons zonnestelsel. Er waren zelfs foto’s van. Kort daarna verdwenen de meldingen uit het nieuws en werd er niet meer over gerept. Niburu betekent veerboot of veerman en is waarschijnlijk zo’n 4.5 miljard jaar geleden ons zonnestelsel ingekomen.

 

Ontwaken

Het proces van ontwaken kent meerdere gelaagdheden. Ontwaken wil zeggen bewustwording. In de eerste fase van ontwaken ontdekt de zoeker dat er iets niet helemaal klopt aan de werkelijkheid waar hij of zij in leeft. Dit leidt tot het inzicht dat de zoeker niet is waar hij of zij zich tot die tijd mee geïdentificeerd heeft. Dit afpellingsproces gaat door tot de zoeker tot de realisatie komt dat hij of zij de Bron is in de tijdelijke vorm van een menselijk wezen. Tijdens dit proces krijgt de zoeker steeds meer inzicht in de illusie van het bestaan. Uiteindelijk leidt het ontwaakproces tot volledig en op alle bestaanslagen ontwaken in de eenheid met de Bron, een staat van zijn die verlichting wordt genoemd. De mensheid is ook als collectief aan het ontwaken. Steeds meer mensen bemerken dat er nagenoeg niets klopt aan de werkelijkheid die voorgeschoteld wordt. Een ontwaakproces zonder spirituele inbedding kan daarom leiden tot gevoelens van angst, van strijd en van woede.

 

Openbaring van Johannes

Het laatste boek van het Nieuwe Testament. De Openbaring beschrijft een apocalyptische periode op aarde. Dit verhaal omschrijft de komst van een beest naar aarde: ‘Wee degenen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u gekomen en hij heeft groten toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. De heidenen aanbaden de draak. En er kwam een tweede beest uit de aarde op. Met twee hoornen en het sprak als de draak. En het oefende alle macht van de draak uit, zodat allen op aarde de draak aanbidden.’

   Een snede die in 2044 staat voor de katholieke kerk: ‘Een engel kwam neer en toonde de grote hoer met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. Zij zijn dronken geworden van haar hoererij. En de kooplieden waren dankzij haar de groten der aarde geworden en werden rijk door haar weelde. Ze was een vrouw, zittend op een scharlakenrood beest dat vol was van de namen der godslastering en zeven hoofden had en tien hoornen, die voor tien koningen stonden. De vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijke gesteenten en parels. En had in haar ene hand een gouden drinkbeker vol van de gruwelijkheden en onreinheden van haar hoererij. Ze was de moeder der gruwelijkheden op aarde.’

   De Openbaring van Johannes eindigt positief: ‘En er kwam een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan. En de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, gemaakt van zuiver goud en versierd met prachtige juwelen en edelstenen, daalde neer van God uit de hemel.’

 

Orakel

Voorspeller met profetische gaven. Geeft boodschappen van goden door. Het bekendste orakel ooit was het orakel van Delphi in het oude Griekenland. Het motto van dit orakel was: Ken uzelve. Orakelkaarten zijn kaarten met een boodschap of een voorspelling.

 

Osho

Bhagwan heette bij geboorte Rajneesh Chandra Mohan (1931 – 1990). Zijn eerste spirituele naam was Bhagwan. Later veranderde hij zijn naam in Osho. Bhagwan was een verlicht meester die de Bhagwanbeweging leidde. In eerste instantie eind jaren zeventig vanuit Poona in India en van 1981 tot 1985 in Oregon, Verenigde Staten. Osho ontwikkelde diepgaande therapeutische helingsmethoden en meditatievormen die hun tijd ver vooruit waren. Variërend van chakrameditaties, klankmeditaties en kundalini-meditaties, tot dynamische meditaties en dansmeditaties. Zijn spirituele bijdrage aan het menselijk bewustzijn was voorbij alle vormen van verstandelijk begrip. Osho raakte op eenentwintigjarige leeftijd verlicht. Hij doceerde filosofie aan de Sanskrit University in Jabalpur. Eenentwintig jaar na zijn verlichting, in 1974, trok hij naar Poona waar hij Poona 1 oprichtte. De reis naar Oregon, richtte daar de stad Rajneeshuram op. Deze stad had een eigen infrastructuur. Haar 10.000 inwoners hadden winkels, een school, ontspanningsfaciliteiten, kantoren, bedrijfsruimtes en zelfs een vliegveld. Door mismanagement van Osho’s secretaresse Sheila ontstonden misstanden op allerlei gebieden. Geweld, politiek, seksueel en crimineel. Osho moest hier verantwoordelijkheid voor nemen toen hij erachter kwam. Sheila werd weggestuurd en de FBI mocht onderzoek doen in de stad. Hetgeen leidde tot Osho’s arrestatie. Hij verhuisde terug naar Poona waar hij in 1991 stierf aan de gevolgen van de behandeling die de Amerikaanse overheid en FBI hem had gegeven door hem naar twaalf verschillende gevangenissen te verplaatsen en te vergiftigen, waarschijnlijk met radioactief materiaal. Helaas wordt de briljante spirituele diepgang van Osho vaak overstelpt door misvattingen. Bijvoorbeeld over zijn visie op seks, op rijkdom en op vrijheid. Ook de zeer beperkte documentaire Wild Wild Country, waarin de misstanden in de commune de boventoon voeren, maar waar geen woord over de spirituele diepte van Osho gerept wordt. Volgens Bhagwan is ieder menselijk wezen een potentiële boeddha. Ieder mens is in staat om onvoorwaardelijke liefde te ervaren en verlicht te raken. De mens hoeft daarbij niets af te wijzen of te onderdrukken. Het ging Osho om innerlijke bloei. Deepak Chopra over Osho: ‘These brilliant insights will benefit all those who yearn for experimental knowledge of the pure potentiality inherent in every human being.’ De veertiende dalai lama over Osho: ‘Osho is an enlightened master who is working with all possibilities to help humanity overcome a difficult phase in developing consciousness.’ Volgens de auteur van 2044 is Osho de volgende Boeddha.

 

Parasieten (energetisch)

Bewustzijnsvormen die zich voeden met menselijk lijden zoals pijn en angst.

 

Paus Clemens

Zie Filips de Schone.

 

Pedofielennetwerken

Netwerken van samenwerkende pedofielen, vaak Elite. Binnen het Vaticaan zijn deze netwerken van oudsher bijzonder productief. De zaak rondom Jeffrey Epstein toonde het bestaan van deze netwerken aan. Marc Dutroux, de Belgische pedofiel en kindermoordenaar verklaarde onder ede dat hij kinderen wierf voor Eliteleden. Kinderen worden uit weeshuizen en inrichtingen ontvoerd en zelfs gekweekt in speciale faciliteiten. Ook worden deze kinderen gebruikt voor de productie van adrenochrome.

 

Perfecti

Priesters en priesteressen van de Katharen. Zie Katharen.

 

Philip Fair

Fair is de eerste minister van het Ameropeaanse rijk. Hij lijkt een mens, maar is halfbloed Reptilliaan. Hij is de zoon van keizer Draco en een halfbroer van John Kissinger. Fair ziet eruit als een oude man met grote wallen onder zijn ogen en een kale schedel. In 2044 is hij (13 augustus 1930) honderdveertien, maar je zou hem zeventig geven door de adrenochrome. Hij oogt en gedraagt zich sympathiek, maar in feite is hij de duivel in hoogsteigen persoon. De naam Philip Fair is geïnspireerd op de Franse koning Filips de Schone, of Philips the Fair.

Pierre Charles L’Enfant (1754 – 1825) Amerikaanse ingenieur. Vrijmetselaar. Stichtte en ontwierp samen met George Washington de stad Washington.

 

Pijnappelklier

Epifyse. Klein orgaantje achterin het limbisch systeem in het menselijk brein dat geassocieerd wordt met hoge staten van bewustzijn. De pijnappelklier produceert bij stimulatie een neurotransmitter genaamd DMT (dimethyltryptamine). DMT komt vrij bij spirituele beoefening. Zowel meditatie, ademhalings- en yogaoefeningen, als psychedelica zoals ayahuasca en paddenstoelen kunnen DMT-aanmaak stimuleren. De pijnappelklier is het centrum van het derde oogchakra en wordt ook wel de zetel van de ziel genoemd. Een goed ontwikkelde pijnappelklier draagt bij aan spirituele vrijheid, onthechting, inzicht, intuïtie, wijsheid en helderziendheid.

 

Pleiadiërs

De Pleiadiërs zijn mensachtige wezens van het sterrenstelsel Pleiaden, de Zeven Zusters. Ze zijn compassievolle, liefdevolle wezens die de mensheid willen helpen waar ze kunnen. Pleiadiërs leven in de vijfde dimensie en hoger en hebben geen fysiek lichaam (al kunnen ze wel fysiek worden voor een korte tijd.) Pleiadiërs zijn onderdeel van de Galactische Federatie van het Licht.

 

Profetieën

Voorspellingen over toekomstige gebeurtenissen. Er zijn verrassende parallellen te vinden in verschillende profetieën van verschillende culturen in diverse tijdsgewrichten (ogenschijnlijk) los van elkaar. Een aantal voorbeelden:

  • De Maya’s kondigden een overgang van bewustzijn aan voor de mensheid in 2012.

   Van afgescheidenheid naar verbinding, van angst naar liefde.

  • De overgang van het astrologische Vissentijdperk (angst en macht) naar het

   Aquariustijdperk (liefde en wijsheid).

  • De overgang van de hindoeïstische Kali yuga (materie en duister) naar Dwapara

   yuga (energie en verbinding) rond het jaar 1900.

  • De kabbalistische overgang van een bewustzijn van nemen naar een bewustzijn van

  geven in deze laatste tweehonderd jaar voor het einde van een tijdscyclus van zesduizend jaar.

  • De overgang van de derde dimensie van angst naar de vijfde dimensie van liefde.
  • Het op aarde komen van het Christusbewustzijn, of het Michaeltijdperk (Rudolf Steiner).

Naast deze profetieën zijn er talloze anderen die deze beweging van het menselijk bewustzijn aankondigen. Niet in de laatste plaats het Bijbelse evangelie Openbaringen.

 

Operatie Paperclip

Geheime operatie aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, waarbij hooggeplaatste nazi’s naar Amerika werden gebracht om een nieuw leven te beginnen. Deze nazi’s kwamen vaak terecht in wetenschappelijke instituten, de politiek en overheidsorganisaties waaronder de CIA en FBI.

 

Rajneeshpuram

Stad in Oregon VS tussen 1981 en 1985. Opgericht door Osho en zijn sannyasins. Op het hoogtepunt leefden er ongeveer 10.000 mensen in deze stad. Na vijf jaar conflicten met buurtbewoners viel de FBI de stad binnen in 1985 en arresteerde Osho.

 

Reptillianen

Net als de Draco-Reptillianen, komen deze wezens van het sterrenstelsel Draco. Dit bevindt zich ten noorden van de aarde en is van het noordelijk halfrond het gehele jaar zichtbaar en ligt als het ware gedrapeerd rond het sterrenbeeld Kleine Beer (Ursa Minor). Het reptielenbrein in ons hoofd komt ook van Reptilliaans DNA. Het reptielenbrein heeft grote invloed op agressie, angst, rituelen, hebberigheid, machtswellust, aanbidding, hiërarchie en gewelddadigheid. Een van de redenen dat de Elite graag met symbolen werkt is omdat deze rechtstreeks inwerken op het reptielenbrein. Bij stress, in overlevingssituaties, in armoede, of bij heftige emoties neemt het reptielenbrein de controle over. Ook verslavingen worden via dit hersendeel geprogrammeerd. Of het nu drank, drugs, werken, suiker, tabak, of andersoortige middelen zijn. Ook het schuld- of schaamteprogramma draagt bij aan een reptielbewustzijn. Reptillianen zijn er in allerlei soorten en maten: van mensachtig, tot groen geschubd, tot wezens met hoorns, staarten en vleugels. Ze variëren van kwaadwillend tot goedaardig. Reptillianen leven op planeet Aarde veelal in ondergrondse bases en houden zich op in de vierde dimensie, buiten het waarnemingsvermogen van de meeste mensen. Net als de Draco-Reptillianen voeden zij zich op lage trilling.

Leestip: Van Anunnaki tot Illuminatie door Jaap Rameijer.

 

Romeinse Rijk

Begon zich in de zesde eeuw voor Christus uit te breiden en groeide uit tot een rijk van zo’n zes miljoen vierkante kilometer en honderdtwintig miljoen inwoners. Officieel duurde het bewind van het rijk tot 395 na Christus, toen het werd verdeeld in het westelijke en oostelijke Romeinse Rijk. Het laatste rijk kwam ten einde in 1453. Het Romeinse Rijk was een bolwerk van de Reptilliaanse Elite. Het was constant in oorlog en zaaide dood en verderf in Europa, delen van Azië en Noord-Afrika. Talloze mensen werden als slaven gehouden en gladiatorengevechten (meestal tot de dood volgde) waren het volksvermaak. De Romeinen brachten de Keltische stammen op hun knieën en vernietigden daarmee de natuurgeloven en oorspronkelijke samenlevingen. Het symbool van de Romeinse arend kwam later terug in de nazisymboliek in Duitsland en in de Amerikaanse symboliek. De Romeinen brachten technologie, modernisering en welvaart in heel Europa. Na de val van het grote rijk ging het op in de rooms-katholieke kerk.

 

Rooms-Katholieke Kerk

Deze kerk heeft nog altijd zo’n 1,2 miljard volgelingen en is daarmee de grootste sekte ter wereld. De kerk is de voortzetting van het Romeinse Rijk, waarbij de keizer de paus werd en de senatoren kardinalen. De legerbevelhebbers werden bisschoppen en aartsbisschoppen en de soldaten werden monniken, diakens en priesters. De kerk heeft het verloop van de wereldgeschiedenis voor een belangrijk deel bepaald. In 325 na Christus riep de Romeinse keizer Constantijn het Eerste Concilie van Nicae samen. Alle toenmalige hooggeplaatste kerkleiders kwamen samen. Tot dan toe was het christendom door de Romeinen onderdrukt en als gevaar gezien, maar Constantijn zag mogelijkheden. Tijdens het Concilie werd de vrouw uit de Bijbel geschreven en het canon werd bepaald. Van de eenendertig oorspronkelijke christelijke geschriften en evangeliën kwamen er zes in het Heilige schrift. De Vader, Moeder en Christus werden de Vader, Zoon en Heilige geest. De vrouw van Jezus, Maria Magdalena, werd tot zondige prostitué gedegradeerd. Het katholieke geloof was geboren met de kerk als voortzetting van de Romeinse onderdrukking van Europa. De kerk maakte zich schuldig aan nagenoeg alle grote humanitaire rampen van de middeleeuwen en renaissance. Niet alleen veroorzaakte ze de kruistochten naar Jeruzalem, ook was ze (mede)verantwoordelijk voor de kettervervolging, de heksenverbranding, de Tempeliersvernietiging, de genocide van de Katharen en van indianenvolkeren in Noord- en Zuid-Amerika alsook de onderdrukking en bekering van talloze oorspronkelijke volkeren over de gehele wereld. Een klein beetje onderzoek laat zien dat de pausen in de loop der tijd tot het schuim der aarde hoorden. Meestal adellijke kandidaten kochten de pauselijke stoel die gebruikt werd voor zelfverrijking. Talloze malen werd een paus door zijn opvolger vermoord. Kardinalen waren niet veel beter en aartsbisschoppen en bisschoppen waren vaak ook landheren met eigen legers en oorlogsvoering. We kunnen niet ontkennen dat individuen in de naam van de kerk en het christelijk geloof tot prachtige daden zijn gekomen, maar het moge duidelijk zijn dat de kerk niet een werktuig van een barmhartige god is en was, maar een voertuig voor de Reptilliaanse Elite en Archontische krachten.

Leestip: Het bedrog van Rome door Maurits Prins.

 

Rothschild

Steenrijke Joodse familie die samen met een aantal andere, vergelijkbare, families als de Rockefellers de macht op aarde hebben. De familie Rothschild is van oorsprong een bankiersfamilie. Ze wordt onder andere beschouwd als de eigenaar van Israël. In de Balfour-verklaring uit 1917 geeft de toenmalige Engelse minister van Buitenlandse Zaken Arthur Balfour de Rothschilds toestemming de staat Israël te vormen, hetgeen in 1948 gebeurde.

Leesttip: 13.000 jaar gevangen in een piramide door Peter Toonen.

 

Rozenkruisers

Spirituele beweging en broederschap die is ontstaan vroeg in de zeventiende eeuw op basis van het werk van Christian Rosenkreuz. Het fundament hiervan bestaat uit een mix van kabbalah, hermetisme, alchemie en de gnosis.

 

Sannyasin

Volgeling van Osho. Sannyas betekent vrijheid. Sannyasins zijn traditioneel gezien hindoeïstische zoekers, meestal levende in een tempel, ashram, of commune. Osho gaf deze naam aan zijn volgelingen. Waar sannyasins in de traditionele leer ascetisch leefden, volstond het Osho wanneer zijn sannyasins de wereld ontzegden en hun fysieke leven achter zich lieten. Ze gaven zich over aan hem als goeroe. Veel sannyasins droegen hun bezittingen over aan de Bhagwanbeweging, hetgeen niet verplicht was. Sannyasins werden door de beweging verzorgd. De inkomsten hiervoor kwamen voort uit de winsten van ondernemingen binnen en buiten de commune waar sannyasins werkzaamheden voor verrichtten.

 

 

Satan

Koning der demonen. Wordt vaak gezien als de duivel die de koning van het kwaad belichaamd. De gevallen engel Lucifer. Satansaanbidding komt veelvuldig voor op de aarde. Vaak zijn het Reptilliaanse, of Archontische krachten die aanbeden worden en waar rituelen en offerceremonies voor worden georganiseerd.

 

Simon de With

Simon de With is in 2044 een knappe, goed geconserveerde, sterke en getrainde man van eenenzestig. Simon is 1.93 m lang en hij weegt 85 kilo (geboren op 21 juni 1983). Simon heeft een hoge zelfdunk, is overdreven punctueel en heel erg op zichzelf. Hij kan niet goed met andere mensen overweg en heeft meer met systemen. In 2023 werkte hij vijftien jaar voor de AIVD, waar hij op zijn vijfentwintigste direct na zijn studie rechten (cum laude, Leiden) was begonnen. Hij werd door de AIVD gescout om zijn studiescores, zijn sportprestaties en zijn uitgebreide kennis van complottheorieën en spirituele lessen. Zijn vader was een hippie in de jaren zeventig en lid van de Osho-community in Poona waar hij Simons moeder ontmoette. Zijn ouders waren sanyassins, volgelingen van Osho. Tussen 1981 en 1985 woonden ze in Rajneeshpuram, de stad van Osho in Oregon VS. In 1985 vertrokken ze naar Nederland en woonden in de Osho-commune in Amsterdam. In 1991 overleed Osho. Simon werd geboren in de spirituele community met Osho als leraar en volgde als kind al lessen bij deze grootmeester. Hij werd tussen zijn tiende en zijn dertiende seksueel misbruikt door een mannelijk commune lid, Ome Willy, de beste vriend van zijn vader, en raakte beschadigd. Het misbruik kwam aan het licht en zijn vader geloofde zijn vriend en niet Simon. Simon draagt het mee als geheim. Het kleine jongetje in hem is nog steeds tien jaar oud en zijn emotionele gesteldheid op sommige punten ook. Eigenlijk begint hij rond zijn eenenzestigste pas volwassen te worden. Vanaf zijn veertiende begon hij zich af te zetten tegen zijn ouders en alles waar ze voor stonden. Hij trok in bij zijn oom en tante in Amersfoort en ging naar het vwo. Hij verdiepte zich in spiritualiteit, complottheorieën en alternatief nieuws en kreeg steeds meer weerstand tegen spiritualiteit. Hij ging op karate en haalde de zwarte band, de derde dan. Hij specialiseerde zich in verschillende martial arts zoals kungfu (bruine band), kickboksen en later binnen de AIVD werd hij getraind in de Israëlische verdedigingsmethode krav maga en verschillende andere moderne methoden. Simon had in de vijftien jaar binnen de AIVD meegewerkt aan talloze internationale operaties en was een uitstekend schutter, volger en spion. De laatste zes jaar van zijn AIVD-carrière had hij zich gespecialiseerd in onlinespionage, hacking en digitale oorlogsvoering. Hij was betrokken geweest bij de onlineaanvallen op kerncentrales in Iran, bij de val van Saddam Hussein en bij het omverwerpen van Kadhafi tijdens de Arabische Lente. Simon was op zijn veertigste gescout door minister William de Nogaret van het ministerie van Waarheid. In 2023 was hij specialist in een enorme wereldwijde operatie om alle socialemediaplatforms, persbureaus, appcommunicatieplatforms en overheidssystemen op elkaar aan te sluiten tot één totaal controlesysteem: Het ministerie van Waarheid. De operatie duurde tien jaar en Simon deed het goed. Hij bouwde een goede relatie op met de minister, maar maakte zich niet geliefd bij zijn collega’s. Hij probeerde carrière te maken over de rug van zijn collega’s. De Nogaret zou Simon het liefst gehouden hebben, maar zijn gedrag en houding maakten dat onmogelijk. Daardoor werd hij eruit gewerkt en belandde hij in 2035 op tweeënvijftigjarige leeftijd in een kantoorfunctie binnen de Nederlandse tak van de provincie. Hij kreeg de rang van inspecteur 1e klasse. De negen jaar tot 2044 hield hij zich bezig met het herschrijven van de geschiedenis en van gebeurtenissen in de wereld. Hij raakte aan de drank (het liefst single malt whisky uit Schotland en Ierland) en leeft in 2044 eenzaam in een klein appartement in Den Haag, vlak bij het ministerie. Hij heeft één vriend, Erik Bosch, waarmee hij regelmatig contact heeft en op vrouwenjacht gaat in de duistere wijken van de stad. Erik werkt als afdelingsmanager bij het ministerie van Liefde. Simon is hard tegen zijn collega’s, doet uit de hoogte en verraadt ze om het minste of geringste aan human control, het vroegere human resources (personeelszaken). Zijn collega’s mogen hem niet en alleen zijn manager Annette van der Boom is in het geheim verliefd op hem. Simon draagt ook de naam Santoshi uit zijn Oshotijd, maar houdt dat verborgen. Simon vaart blind op het systeem en kijkt enorm op tegen de machthebbers, de ministers en hun adviseurs. Hij bezint zich op een kans te stijgen in de rangen om op te klimmen naar waar hij vindt dat hij thuishoort: vlak onder de top. Een trouwe soldaat van het systeem. Simon draagt een blauw nylon uniform met drie gouden schouderstrepen die zijn rang van inspecteur 1e klasse uitdrukken.

 

Soemerië

De oudste beschaving in de gangbare geschiedenis die vanaf het vierde millennium v.Chr. floreerde in Mesopotamië, het huidige zuiden van Irak. Dit gebied waar de rivieren Eufraat en Tigris uitmonden in de Perzische Golf werd door de Soemeriërs zelf ki-en-gir, het land van de beschaafde heersers, genoemd. Sumer was de naam die de Akkadiërs het gebied later gaven. De Soemeriërs waren buitengewoon ontwikkeld. Ze hadden geschreven taal, ontwikkelden religie en kunst. Door de honderdduizenden Soemerische kleitabletten die bewaard zijn gebleven is er veel bekend over deze samenleving. Een deel van de kleitabletten vertelt over het ontstaan van de mensheid door de experimenten van de Anunnaki.

 

Sophia Aleoni

Sophia is een vrouw van vierenvijftig jaar (24 mei 1990). Een knappe, slanke verschijning met donkerblonde haren en amandelvormige blauwe ogen, 1.75 m lang en ze weegt 60 kilo. Sophia is geboren nabij het Italiaanse Bologna. Ze groeit op zonder noemenswaardigheden en studeerde communicatiewetenschappen in de stad. Na haar studie ging ze direct aan het werk bij het ministerie van Waarheid in de provincie Italië. Ze specialiseerde zich in socialemediacampagnes en vooral anticampagnes. Sophia’s vader was een Italiaanse notaris die in het geheim lid was van de orde der Tempeliers die in 2023 weer ondergronds was gegaan. Haar vader had haar ingewijd in de gnosis en de Tempelierstraditie. Sophia kwam er op haar negenentwintigste, achter dat ze een lichtwerker is. Ze werd door haar vader voorgesteld aan Arthur en Britta Light, de leiders van de lichtwerkerbeweging. Door de contacten van haar vader werd haar in 2020 een baan aangeboden op het ministeriehoofdkantoor in Washington D.C. Ze ontmoet er de leraar Baltazar en sluit zich bij hem aan. In het geheim komen ze samen, met andere lichtwerkers, in een geheime ranch aan de rand van de stad. In 2044 wordt ze toegevoegd aan een speciaal team voor het ministerie van Waarheid in Washington. Ze ontmoet er Simon de With, wordt verliefd op hem en helpt hem het ministerie uit vluchten. Ze brengt hem naar Baltazar en vanaf dat moment zijn Simon en Sophia samen als stel. De naam Sophia Aleoni is geïnspireerd door Monique van Leeuwen, de vrouw van de auteur en haar voornaam is een knipoog naar de gnostische Eon Sophia.

 

Starseeds

Zielen uit andere melkwegstelsels en delen van het universum, of andere dimensies, die meestal nog niet vaak op planeet Aarde geïncarneerd zijn. Starseeds zijn hier met een specifieke missie om de mensheid en Moeder Aarde te steunen in de ascensie. De kleinzoon van Baltazar, Caspar, is een typische starseed. Helderziend, met levendige herinneringen aan vorige levens en een diepe wijsheid die ogenschijnlijk niet past bij zijn jonge leeftijd.

 

Sterrenschip

Ruimteschip van de Galactische Federatie.

 

Synchroniciteit

Een mens die dichter bij zijn of haar zielsbestemming komt, merkt steeds meer synchroniciteit op in het bestaan. Ogenschijnlijk willekeurige gebeurtenissen op basis van synchroniciteit lijken vaak toeval, maar ontstaan wanneer een persoon authentiek is en zich op zijn of haar zielenpad begeeft. Carl Jung benoemde dit begrip al.

 

Syrianen

Buitenaardse humanoïden, afkomstig van het sterrenstelsel rond de zonnen Sirius A, Sirius B en Sirius C. Ze zijn leden van de Galactische Federatie en werken intensief samen met de Arcturianen.

 

Tantra

Tantra (Sanskriet: tan = expansie; tra = bevrijding), is een honderdduizenden jaren oude mystieke traditie die gericht is op geestelijke verruiming en bevrijding. In de tantra ligt de nadruk op de ontwikkeling van menselijke sterkte, zowel door middel van meditatie alsook door de directe confrontatie met moeilijke omstandigheden voor het overwinnen van angsten en zwakheden. Tantra komt terug in het hindoeïsme, boeddhisme en jaïnisme. De boeddhistische traditie die sterk beïnvloed is door de geschriften Tantra’s, is met name het Vajrayana, ook wel tantrisch boeddhisme genoemd. Tantra kan ook worden gebruikt om de mannelijke en vrouwelijke energie samen te laten komen in een energie- en bewustzijnsuitwisseling. Tantra is dan een sleutel tot seksueel plezier en bewustwording. Osho was een groot voorstander van tantra als instrument om het ego te overschrijven en tot verlichting te komen.

 

Tempeliers

De Tempeliersorde ontstond rond het jaar 1100 in Jeruzalem. Tempeliers waren vechtende monniken. De ridders groeven onder de tempel van koning Salomo en vonden er, volgens de legende, een schat. Ze vertrokken vervolgens naar Rome waar ze onmiddellijk opgenomen werden in het pauselijk bestel als monnik-ridders. Ze waren enorm rijk en bouwden kastelen in heel Europa en het Midden-Oosten. De Tempeliers hadden hun eigen spirituele beleving die losstond van het rooms-katholieke geloof. Het lag veel dichter bij het gnosticisme. Ze werden zo rijk en zo machtig dat de Franse koning Filips IV, ook wel Filips de Schone, besloot er een einde aan te maken. Hij had enorme schulden bij de Tempeliers en vond ze een bedreiging van zijn macht. De koning liet hun beschermheer paus Bonifatius vermoorden en zette een vertrouweling van zichzelf, paus Clemens V, op de Vaticaanse troon. Op vrijdag 13 oktober 1307 liet koning Filips door het hele land Tempeliers arresteren. Ze werden gevangengenomen en beschuldigd van ketterij. De paus liet bevel uitgaan richting alle christelijke heersers in Europa om hetzelfde te doen. Alle bezittingen van de orde vervielen aan de koning en de kerk. Op 18 maart 1314 werd de laatste grootmeester van de Orde, Jacques de Molay op de brandstapel vermoord. Vanaf de brandstapel sprak De Molay een vloek uit over de koning en de paus die beiden binnen een jaar na dato stierven. De Tempeliers hebben nog steeds een stevige positie binnen de Amerikaanse marine, de NAVO en de Verenigde Naties. Ze werken samen met positieve militairen, lichtwerkers en Witte Hoeden. Er bestaan twee soorten tempeliersordes, de ordes die door de Illuminatie geïnfiltreerd zijn en de vrije ordes.

 

 

Terra Nova

Latijn voor de Nieuwe Aarde: de aarde en mensheid van voorbij de vijfde dimensie.

Centrum van de auteur in Zuid-Frankrijk: www.terranova.center

 

Thich Nath Hahn

Vietnamese zenboeddhistische leraar. Hij werd verbannen uit Vietnam vanwege zijn bemiddelingspogingen in de oorlog tussen Amerika en Vietnam. Martin Luther King nomineerde hem voor de Nobelprijs voor de Vrede. Hij richtte het zencentrum Plum Village op in Frankrijk en publiceerde talloze boeken over bewustwording langs de weg van de Boeddha.

Leestip: De boeken van Thich Nath Hahn.

 

Teleporteren

Verplaatsing door het afbreken en op een andere plaats weer opbouwen van atomaire structuren. In 2044 kunnen ook mensen verplaatst worden op deze manier.

 

Thymus

Hogere hartchakra. Zie ook: Kristalpunt.

 

Tibetaans boeddhisme

Ontstond in de 3e eeuw na Christus in Tibet. Vanuit India kwam een tak van het mahayanaboeddhisme door een leraar genaamd Padmasambhava naar de Tibetaanse hoogvlakten en werd vermengd met de lokale Bön-traditie. Lokale goden werden opgenomen in de Tibetaanse boeddhistische structuur als verlichte meesters. De Tibetanen zijn nazaten van de inwoners van Mu en beschikken over oorspronkelijke kennis die opging in het boeddhisme. Het Tibetaans boeddhisme kent vier scholen waarvan de Gelug de machtigste is. De spiritueel en politiek leider van Tibet is de dalai lama. De Tibetaanse stroming heeft een lama-traditie. Lama’s worden als tulku wedergeboren. De huidige dalai lama bijvoorbeeld is de veertiende incarnatie van zichzelf. Lama’s zijn Bodhisattva’s. Verlichte zielen die ervoor kiezen terug te komen op aarde om de mensheid te begeleiden in het verlichtingsproces. Lama’s kennen hoge staten van bewustzijn en zijn bekwaam in vele vormen van magie. In de jaren vijftig viel China Tibet binnen en begon de genocide van het Tibetaanse volk, de Tibetaanse cultuur en het Tibetaans boeddhisme. Zie ook: Groot-China.

Leestip: Het Tibetaanse boek van leven en sterven door Sogyal Rinpoche.

 

Transformatie

Het omzetten van energie of materie in een andere energie of materie.

 

Transhumanisme

Filosofische beweging die ervan uitgaat dat de evolutie van de mens volmaakt is en de mens haar verdere ontwikkeling in eigen hand mag nemen. Door wetenschappelijk en technologisch ingrijpen kan de mens als soort nog bijgestuurd worden. Transhumanisme gaat vooral om het vermengen van het menselijk lichaam met elektronica, biotechnologie en neurotechnologie. Met als doel het creëren van de transhumanist. Een supermens met buitengewone fysieke, emotionele en cognitieve mogelijkheden. Chips en nanotechnologie in het lichaam zijn transhumanistisch van aard. Het transhumanisme worstelt met de ziel en het bewustzijn. Deze zijn niet met techniek te vervangen. Transhumanisme is tegengesteld aan een spirituele ontwikkeling die juist gaat over het versimpelen en naar binnen keren. Technische hulpmiddelen vervangen de lichaamseigen mogelijkheden. De mens is prima in staat het autonoom zenuwstelsel te reguleren, tot zelfgenezing en straks zelfs tot telepathisch contact met anderen. Zevenennegentig procent van het DNA en de hersencapaciteit van de mens mag nog ontdekt worden. Door technologisch ingrijpen wordt de mens juist verder weg gebracht van lichaamseigen faculteiten. Ook het controleaspect wordt vaak onderschat. De Reptilliaanse Elite wil niets liever dan dat de mensheid zich verder ontwikkelt tot een transhumaan ras. De controlemogelijkheden nemen daarmee exponentieel toe.

 

Transmutatie

Het omzetten van energie of materie in een hogere vorm dan de betreffende energie of materie.

Bijvoorbeeld het transmuteren van angst en trauma in liefde.

 

Teertha, Ananda (Paul Lowe)

Therapeut en healer in Osho’s centrum Poona 1, in Noord India. Nog voor het vertrek van de commune naar Oregon. Teertha beschouwde zichzelf als een verlicht therapeut en begon experimentele therapiegroepen. In deze encounter groups werden no limit therapeutische-experimenten uitgevoerd. Deelnemers mochten hun innerlijke woede en seksuele frustratie fysiek uiten. Ook op elkaar. Dit kon leiden tot gevechten, handgemeen en aanranding. Bijeenkomsten werden zodanig extreem dat Osho ze uiteindelijk stopzette. Ze hadden hun tijd gehad volgens de meester. Teertha nam een leidende rol in de commune en vertrok enkele jaren later.

 

Universele intelligentie

Benaming voor de Bron, het Brahman, de Eenheid of het Al.

 

Verlichting

Bewuste eenwording met de Bron of het dertiende dimensiebewustzijn. Ieder menselijk wezen is als multidimensionaal wezen al verlicht, is zich daar alleen meestal niet van bewust. Zie ook: Ontwaken.

 

Vijfde dimensieprofetieën

In Europa vertellen oude voorspellingen over de overgang van de astrologische Vissenperiode van angst en macht, naar de Aquariusperiode van liefde en eenheid. In het Midden-Oosten zijn het de kabbalistische profetieën en de gnostische geschriften. In India zijn het de yuga’s en in Zuid-Amerika de Maya en Tolteekse geschriften. In de Bijbel komen deze profetieën voor in De Openbaring van Johannes. Allemaal vertellen ze ongeveer hetzelfde verhaal over het einde van de onderdrukking en de opkomst van een Nieuwe Aarde; De Terra Nova.

 

Vrije wil

Ons Melkwegstelsel bevindt zich in de vrije-wilszone in het ons bekende universum. Ieder wezen heeft recht op vrije wil en mag kiezen afgescheiden te zijn van de Bron. De mensheid kiest onbewust uit vrije wil voor de onderdrukking door de Archonten en Reptilliaanse Elite. Helpers zoals gidsen, engelen en de Galactische Federatie kunnen pas ingrijpen wanneer de mensheid collectief de onderdrukking afwijst.

 

Vrijmetselaars

Wereldwijd occult genootschap dat onderverdeeld is in loges. Het is van origine een organisatie ten behoeve van de spirituele ontwikkeling van haar leden. De organisatie werd geïnfiltreerd door de Illuminatie. De bekendste vrijmetselaarsloge is de Italiaanse P2-loge die bekendstaat als de schaduwregering van Italië. Zie ook: George Washington.

 

William de Nogaret

De Nogaret is de minister van Waarheid. In 2044 is hij eenenzestig jaar oud (21 december 1983), maar door het dagelijks gebruik van adrenochrome ziet hij eruit als een veertigjarige man. Hij is 1.81 lang, heeft bruine krullen en helderblauwe ogen. Een knappe en atletische man die altijd het witte pak van de Elite draagt met vijf platina strepen op zijn schouders. Nogaret is niet getrouwd en hij heeft geen kinderen. Zijn carrière begon na zijn studie rechten op Stanford university als software-ondernemer. Hij creëerde een imperium dat het grootste ter wereld werd. In 2007 verkocht hij een groot deel van zijn onderneming aan Bertrand de Gouth, de huidige minister van Liefde. Hij maakte carrière binnen de Elite en tijdens de grote controle-operatie van 2023 wordt hij benoemd tot de eerste minister van Waarheid. De Nogaret gelooft in het systeem dat hij dient. Hij is een fervent satansaanbidder en heeft vanuit zijn ministersrol regelmatig aan offerceremonies meegedaan, zelfs in Uruk, de zetel van keizer Draco. William is een sympathieke man die eenvoudigweg geen kwaad ziet in de Reptilliaanse krachten en de Elite. Hij gelooft oprecht dat het voor de mensheid en de planeet het beste is op deze manier. De naam William de Nogaret is geïnspireerd door de rechterhand van de Franse koning Filips de Schone die de Tempeliers ten val bracht, samen met paus Clemens V. De oorspronkelijke William de Nogaret vermoordde volgens de legende eigenhandig paus Bonifatius, de beschermheer van de Tempeliersorde.

 

Winston Churchill

Winston Leonard Spencer-Churchill was een Brits politicus van de Conservative Party en premier van het Verenigd Koninkrijk van 1940 tot 1945 en van 1951 tot 1955. Churchills eerste ambtstermijn viel samen met de Tweede Wereldoorlog. De quote: ‘De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars’ komt van hem.

 

Witte Hoeden

Undercoveragenten in dienst van het licht. Ze zijn geïnfiltreerd binnen organisaties en overheden om van binnenuit het licht te laten schijnen en verzet te plegen. Dit zijn vaak lichtwerkers. Ook veel Tempeliers zijn Witte Hoeden. Tegenhangers van de Zwarte Hoeden.

 

Wortelchakra

Ook basischakra of aardechakra genoemd. Een trechtervormige spiraal die vanaf het perineum naar de aarde loopt. Onder het wortelchakra bevindt zich het aardesterchakra tussen de voeten en omlaag de aarde in. Het wortelchakra is eerste van de zeven fysieke chakra’s. In overlevingssituaties en stress verkrampt het bekkenbodemgebied en sluit het wortelchakra. Dit kan leiden tot gevoelens van angst, afgescheidenheid, onzekerheid en onveiligheid. Een goed ontwikkeld wortelchakra geeft het tegenovergestelde; liefde, zekerheid, verbinding, aarding en innerlijke veiligheid.

 

Yuga’s

Tijdsgewrichten uit pre-hindoeïstische bronnen. Tijdscycli van 26.000 jaar. Het Kali yuga is de periode van angst, macht en materie. De laatste Kaliperiode duurde van 700 voor Chr. tot 1900 na Chr. Sindsdien bevindt het menselijk bewustzijn zich in Dwapara. Een periode van energie en verbinding. Na Dwapara komt Treta en na Treta komt het Gouden tijdperk Satya. Na Satya zakt het menselijk bewustzijn in 13.000 jaar weer naar Kali.

 

Zecharia Sitchin

Wetenschapper (1920 – 2010). Sitchin groeide op in Palestina. Hij was een groot bijbelkenner en las het spijkerschrift. Hij verzamelde kleitabletten zoals de Soemerische tabletten en vertaalde deze. Sitchin schreef zeven boeken over zijn ontdekkingen waarvan De twaalfde planeet in het Nederlands is vertaald. Cabaretier Bram Vermeulen maakte een theatervoorstelling In den beginne over het werk van Sitchin. Deze is te vinden op YouTube.

Leestip: Van Anunnaki tot Illuminatie door Jaap Rameijer alsook alle boeken door Zecharia Sitchin.

 

Zelfrealisatie

Spiritueel ontwikkelingsproces dat leidt tot eenwording met de Bron.

 

Ziel

Uitdrukking van de Bron. Het is de verbinding tussen de Ik Ben – boeddhanatuur of goddelijke vonk – in de Bron naar het lagere zelf. De ziel is gevangen in karma en het wiel van geboorte en wedergeboorte. Binnen de gnosis wordt de ziel als het domein van de Demiurg gezien. De goddelijke vonk is binnen het domein van de Bron.

 

Zielsgroep

Groep mensen met dezelfde ziel of verbonden zielen die gezamenlijk incarneren. Dit kan zijn binnen familiestructuren, spirituele genootschappen, lichtwerkersgroeperingen, et cetera.

 

Zielsmissie of zielsbestemming

De bestemming van de ziel in dit leven. Ligt in lijn met eerdere levens en het karma dat de ziel mag doorgaan, onderweg naar de bevrijding door eenwording met de eenheidsziel. Wie zijn of haar zielsmissie vindt en volgt in dit leven, heeft een leven vol magie, geluk en synchroniciteit.

 

Zonnevlecht

Maagchakra of solar plexus. Wordt geassocieerd met macht, wilskracht, voor jezelf opkomen en in het sjamanisme is de solar plexus de zetel van het ego.

0-9
1884
Historisch boek, geschreven door George Orwell. 2044 is een hommage aan dit boek. Ik las 1984 in mijn tienerjaren en raakte erdoor beïnvloed. Zie ook de QR-codevideo door Peter Toonen bij hoofdstuk 1 over 1984. De geschetste samenleving en wereldindeling in 2044 is gebaseerd op het boek 1984 van George Orwell. Ik las het boek toen ik achttien was en het heeft me altijd gebiologeerd. Vooral omdat ik me realiseerde dat de door Orwell getekende wereld een uitvergroting was van de wereld zoals ze heden ten dage is. De ministeries van Waarheid, Vrede, Overvloed en Liefde zijn door 1984 geïnspireerd. Orwell echter hield met twee ontwikkelingen geen rekening in zijn boek:
De spiritualisering van de mensheid en verruiming van het menselijk bewustzijn en de ascensie naar een vijf-dimensionaal bewustzijn van liefde.
Hulp van buitenaardse volkeren en de invloed van galactische gebeurtenissen op de mensheid.
Dankzij deze twee invloeden loopt 2044 anders af…
3D-printer
Een driedimensionale printer die op basis van digitale bouwtekeningen objecten kan produceren. Ontstaan in een project van MIT en 3D-systems in 1990. Printen in 2020 kan alleen bij objecten op basis van grondstoffen als plastic en metaalsoorten. In 2044 kan een 3D-printer ook voedsel en dranken printen zonder dat daar grondstoffen voor nodig zijn, op basis van kwantummechanica.
5G – 13G
Het 5G-communicatienetwerk is een vervolg op de 3G- en 4G-netwerken. Ogenschijnlijk een enorme vooruitgang in snelheid en toepassingsmogelijkheden. Bij 4G worden gegevens in 50 milliseconden verstuurd waar dit bij 5G nog slechts 1 milliseconde betreft. Hierdoor kan informatie sneller ge-upload en gedownload worden. Het internationaal betalingsverkeer zal soepeler verlopen. Ook stelt het 5G-netwerk hulpdiensten in staat beter gecoördineerd te werken. Het Internet of things waarbinnen de realiteit objecten aan elkaar zal verbinden komt hiermee dichterbij. Ambulances kunnen met stoplichten communiceren en politiecomputers met artificiële intelligentie in straatcamera’s en gezichtsherkenning met bankgegevens, mobiliteit en dergelijke waardoor politieonderzoek effectiever wordt. Het 5G-netwerk wordt in Nederland via de frequentieband 3,5 gigahertz verspreid. Het verbruikt veel meer energie dan 4G en er zijn veel meer 5G-masten nodig. De nadelen van 5G zijn legio. Ten eerste moesten enorme hoeveelheden bomen verdwijnen voor de aanleg van het netwerk. Ze blokkeerden de straling. Ten tweede kunnen de toegenomen surveillancemogelijkheden in de verkeerde handen leiden tot meer controle. Ten derde heeft de straling een negatief effect op mens, dier en plant. Tevens brengt de straling het collectief bewustzijn omlaag. De 5G-netwerken zijn het begin van stadsmatrixen waarbinnen mensen volledig gecontroleerd kunnen worden. Door de combinatie met nanotechnologie die middels vaccins ingespoten en de aanstaande handchips kunnen fysieke, emotionele en mentale processen in de mens van buitenaf gemanipuleerd worden. Weinig mensen realiseren zich dat 5G de opmars is naar 13G en verder, elke upgrade van de communicatienetwerken zullen het bigbrothereffect op de maatschappij versterken.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z