Category: Onkruid Magazine

Onkruid Magazine cover

De Nieuwe Aarde

Onkruid Magazine Februari/Maart 2023

We zijn onderweg naar de volgende Gouden periode 

Volgens talloze tradities en voorspellingen zijn wij als mensheid zo rond het jaar 2012 een nieuwe periode ingegaan. Zowel de Maya’s in Zuid-
Amerika als de voorlopers van het Hindoeïsme in India voorspelden al lang geleden dat we aan het begin van de eenentwintigste eeuw een nieuwe
tijd zouden ingaan. Volgens de Hindoeïstische Yuga’s (geschriften) komen we net uit een duistere periode van zesentwintighonderd jaar genaamd
Kali. Die startte ongeveer 700 jaar voor Christus en eindigde ongeveer rond de tijd waarin jij en ik nu leven. Kali was een tijd van macht, onderdrukking en oorlog. Niet vreemd dat de middeleeuwen precies in deze periode vielen. Ook indianenvolken als de Lakota, de Tolteken en de Hopi hebben vergelijkbare profetieën over deze tijd en in de Westerse astrologie gingen we onlangs over van het Vissentijdperk naar het bloeiende Aquarius. 

De Katharen voorspelden in de dertiende eeuw dat rond deze tijd de “laurier weer zou bloeien”. 

Het is voor de moderne, wetenschappelijk ingestelde mens maar lastig te bevatten. Hoezo wisten die holbewoners en primitievelingen van vroeger ons
te voorspellen wat wij in deze tijd ervaren? De evolutietheorie vertelt ons tenslotte dat de mens tweehonderdduizend jaar geleden als primitieve jager-verzamelaar startte en pas twaalfduizend jaar geleden met akkerbouw en veeteelt begon. Wij, de moderne mens zijn het summum van ontwikkeling is de heersende gedachte. Wij zijn de top van de technische ontwikkeling, wij zijn het meest bewust, intelligent en wijs van alle tijden dat de mensheid bestaat. Toch? Waarom zeggen indianen dan dat we met elke generatie niet dichter bij de kern komen, maar dat we met elke generatie daar juist verder vanaf gaan? Hoe wisten de oude Indiërs dan dat we nu zouden overgaan van het tijdperk dat achter ons ligt, dat gekenmerkt werd door hiërarchie, onderdrukking en machtsmisbruik, naar een tijdperk dat gaat om wet- en regelgeving, systemen en democratie? De moderne mens is allesbehalve de meest ontwikkelde en intelligente mens ooit. We krabbelen als mensheid juist uit een diep en donker dal dat gekenmerkt werd door een heel laag bewustzijn en een lage intelligentie. Laat je gedachten maar eens gaan over de periode die achter ons ligt. Denk aan de gruwelijkheden in de tijd van het Romeinse rijk, de vernietiging
van natuurvolkeren, de gevechten in arena’s en de constante oorlogen. Denk ook aan de opkomst van de Katholieke kerk, de slavernij, de ketterverbrandingen, de kruistochten, de vrouwenonderdrukking en de heksenverbranding. En wat dacht je van de kolonisatie en de genocide op indianenvolkeren? Of de wereldoorlogen en de verschrikkingen van
de Nazi’s, tot en met de Vietnamoorlog, de koude oorlog, helemaal tot de Oekraïne nu? Het is misschien wel te zot voor woorden dat er mensen zijn die de moderne, consumerende, vernietigende mens als iets hoogstaands durven te omschrijven. 

Oude volkeren dachten in cyclische tijd in plaats van lineair tijdsverloop. De tijd ging voor hen in spiralen. Kali, de donkere periode die achter ons ligt, is dus voorafgegaan door een tijd van hogere intelligentie en bewustzijn. En daarvoor was een tijd van nog hoger bewustzijn, een Gouden tijdperk. En daarvoor weer een tijd van lager bewustzijn. En daarvoor weer een Kali periode van heel laag bewustzijn. De tijd gaat rond. Zowel de Maya’s als de oude Indiërs gaven die cirkels zo’n vijfentwintigduizend jaar. En de laatste Gouden tijd, twaalfduizend jaar geleden, was de tijd van Atlantis. Vanaf die periode zijn we alleen maar omlaag gezakt in bewustzijn en intelligentie, tot het laatste Kali tijdperk waar we nu net uitklimmen. In 2012 zijn we een nieuwe periode van vijfentwintigduizend jaar ingegaan. Van heel laag bewustzijn, zijn we weer op de weg omhoog, in de richting van een nieuwe Gouden tijd. Het bijzondere aan deze ontwikkeling is dat het verklaart hoe bijvoorbeeld de piramides gebouwd konden worden. De Egyptenaren waren nu eenmaal bewuster en intelligenter dan wij nu door de hoge trilling van de periode waar ze in leefden. Het verklaart ook de talloze opgravingen die de afgelopen decennia zijn gedaan naar bijvoorbeeld Göbekli Tepe in Turkije, een tempelcomplex van 11.500 jaar oud. Of de opgravingen van de piramide van Visoko in Bosnië̈. Deze laatste mocht ik zelf bezoeken en ik heb het certificaat waarop de koolstofdatering van organisch materiaal dat onder de betonnen buitenlaag van de piramide is aangetroffen, met eigen ogen gezien. Een onafhankelijk instituut gaf zonder te weten waar het materiaal vandaan kwam een leeftijd van bijna dertigduizend jaar aan. Een piramide die dertigduizend jaar geleden gebouwd is? Met beton dat vier keer sterker is dan het beton van nu? Deze ontdekkingen wijzen erop dat de mensheid bewuster en intelligenter was in het verleden. En denk ook maar eens aan het contact met buitenaardse beschavingen? Iets wat in de oudheid heel normaal was. Vliegende schotels, astronauten en ruimteschepen komen we tegen in Egyptische hiërogliefen, op Soemerische kleitabletten en in Peruaanse bouwwerken. Waarom hadden mensen toen dat contact wel en wij nu niet meer? Omdat de mensheid destijds een veel hoger bewustzijn had en met de beschavingen uit hogere dimensies kon communiceren. Gedurende het Kali tijdperk is de mens (op uitzonderingen na) dat contact kwijtgeraakt door de lage trilling. In deze tijd van hoger bewustzijn zien we ook dat er steeds meer contact is met buitenaards leven. Meer en meer mensen spreken allerlei lichttalen, steeds meer mensen leren de Arcturianen, de Pleiadiers, de Syrianen en andere beschavingen kennen en de tijd dat we weer openlijk intergalactische verbindingen aan zullen gaan ligt niet ver meer bij ons vandaan. 

Laten we eens kijken naar de toekomst. Want volgens de tradities zijn we weer op weg naar een volgend Gouden tijdperk. En inderdaad, we zien steeds meer mensen ontwaken in een hoger bewustzijn. De macht van de Katholieke kerk is afgenomen, de elite kan niet zomaar meer ongestraft moorden en verkrachten zoals edellieden vroeger konden. In de meeste landen ter wereld worden wetten en democratische besluitvorming gerespecteerd. Tenminste, zo lijkt het. Achter de schermen tekenen de contouren
zich af van controlesystemen die de mensheid met artificiële intelligentie, sociale kredietsystemen en transhumanisme onder de duim proberen te houden. De krachten die gedurende de laatste Kali periode de macht hadden, proberen de mensheid koste wat kost in hun controle te houden. Tegelijkertijd ontwaken steeds meer mensen. Steeds meer individuen doorzien de controlesystemen en de propaganda er omheen. Meer en meer mensen houden zich bezig met spirituele ontwikkeling en zelfrealisatie. Er is een enorme toename in het aantal mensen dat de illusie doorziet. Ook daarin voedden de oude volkeren ons. De Boeddha bijvoorbeeld beschreef al dat wij in een Maya leven, een staat (sluier) van onwetendheid die bewaakt wordt door de Mara, de Boeddhistische satan. De Katharen gingen daarin nog verder. Zij stelden dat de God die de aarde en de mens heeft geschapen eigenlijk de Duivel is (hetgeen alle eerdergenoemde misstanden van de Katholieke kerk onmiddellijk verklaart). Ook de Katharen spraken over een illusie. Zij noemden de werkelijkheid waarin wij leven de namaakschepping. De werkelijke schepping van het licht noemden zij het Pleroma, het equivalent van het Boeddhistische Nirvana. Onlangs hoorde ik Elon Musk in een video beschrijven hoe hij denkt dat we in een simulatie leven. En daarin kon hij wel eens gelijk hebben. Hoe je deze simulatie ook omschrijft: de namaakschepping, het hologram, de matrix, of het Maya, feit is dat we leven in een namaakwereld. Een wereld die wordt geschapen door onszelf. Wat wij geloven, denken, voelen en voor waarheid aannemen bepaalt hoe deze schepping zich aan ons presenteert. De macht over ons als mensheid ligt dus bij diegenen die kunnen beïnvloeden wat wij geloven, denken, voelen en voor waarheid aannemen. Je weet onmiddellijk over wie ik het heb. 

Alleen in deze periode is er iets aan het veranderen. Doordat ons bewustzijn stijgt en steeds meer
mensen de illusie gaan doorzien, gaat een steeds
groter wordende groep wereldbewoners in een
andere werkelijkheid geloven dan die via media, geschiedenisboeken en politiek aan ons opgedrongen wordt. Er ontstaat een ander soort samenleving, parallel aan de heersende illusie, een nieuwe wereld die nog steeds illusie is, maar wel dichter bij de werkelijke schepping ligt. Steeds meer mensen zijn gaan leven in verbinding, in communities, in zelfvoorzienende woongemeenschappen. Steeds meer mensen
verbinden zich met gelijkgestemden en er ontstaan grote, spiritueel geïnspireerde netwerken. Boeken, podcasts, online cursussen en documentaires over bewustwording, spiritualiteit en zelfrealisatie worden
in enorme hoeveelheden gepubliceerd en verspreid. Het aantal coaches, healers, teachers en therapeuten
is niet meer te tellen. Wat in de heersende illusie tot complottheorieën bestempeld wordt, is in deze nieuwe illusie als waarheid omarmd. Deze nieuwe illusie ligt nog ver af van de oorspronkelijke schepping, maar is wel een hele grote stap in die richting. De nieuwe illusie wordt meestal de Nieuwe Aarde genoemd. Deze Nieuwe Aarde staat voor verbinding, voor harmonie en voor vrede. Soms wordt gezegd dat er in de Nieuwe Aarde geen dualiteit meer zal zijn, geen ego meer en geen tijd en ruimte. Dat valt te bezien. Als de heersende illusie de derde dimensie is, is de Nieuwe Aarde de vijfde dimensie. De oorspronkelijke Schepping, waar geen dualiteit en ego meer bestaat is de dertiende dimensie of hoger. Helaas voor de utopisten, de Nieuwe Aarde zal nog wel degelijk dualiteit, ego en tijd/ruimte kennen. Onlangs was ik in Italië̈ in een community die Damanhur heet. Een typische 5D Nieuwe Aarde community met zo zeshonderd mensen. Is er op Damanhur geen dualiteit meer? Nou en of. Kent men daar geen ego meer? Het tegenovergestelde zou ik zeggen. Ook in de dimensie van de Nieuwe Aarde lopen mensen tegen elkaar aan, zijn problemen en spelen licht en duister hun spel. Er is alleen een groot verschil met de heersende illusie. Weet je wat dat is? De mensen die in Damanhur leven voeren geen oorlog. Zij hebben geen slaven, misbruiken niemand en onderdrukken geen anderen. En dat is volgens mij waar de Nieuwe Aarde over gaat. De Nieuwe Aarde is niet perfect, verre van zou ik willen zeggen, maar de Nieuwe Aarde gaat wel om vrede en harmonie. Stel dat alle acht miljard mensen op deze planeet in het Nieuwe Aarde bewustzijn zouden leven, dan zou er nog meer dan genoeg gedoe zijn in de wereld, maar dan zouden de typische Kali kenmerken als oorlog
en machtsmisbruik tot het verleden behoren. We zijn onderweg naar de volgende Gouden periode. Het proces daar naartoe gaat misschien nog wel tienduizend jaar duren. Maar elke stap die we in die richting zetten als mensheid, maakt ons vreedzamer, bewuster en vrijer. Wij zijn de wegvoorbereiders voor de generaties die na ons komen. Met wat wij geloven, denken, voelen en voor waarheid aannemen creëren we samen de Nieuwe Aarde. 

Read More