Category: Paravisie

De rode schoenen van Tijn Touber

Paravisie Column Augustus 2021

Hij had dus rode schoenen aan in zijn clip. En hij zong als David Bowie. Maar Bowie is illuminatie! Toch? Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. Dat weet iedereen. Nou ja… Eigenlijk is dat nooit bewezen, maar een bekend docu- mentairemaakster heeft het in haar film over de Cabal gezegd. Dus dan is het wel serieus. En dan die boeken in de kast achter hem in de clip… Met titels als All you need
is kill. 
Zegt toch genoeg? Over zo’n clip wordt nagedacht. Daar zit een heel team van professionals achter. Het kan niet anders dan dat die boeken daar bewust geplaatst zijn. En dan die knipoog… hij knipoogt… Dat is een verwij- zing naar het alziend oog van de illuminatie! Hoe duidelijk wil je het hebben? Ja en die badkamertegels waar hij voor staat in de clip maken het wel af. Een duidelijke verwijzing naar het bad uit de documentaire over de Cabal. Weet je wel, dat bad waarvan we denken dat er gruwelijke dingen in zijn gebeurd? Ook omdat het op schilderijen met kinde- ren staat en zo. Keiharde evidence. En als je de datum van de dag dat de clip uitkwam, 20 juni 2021, numerologisch ontleedt, krijg je 2+6+2+2+1 = 13. Het duivelsgetal! Nu weet ik het zeker: schrijver en muzikant Tijn Touber is illuminatie. Kan niet anders.

Het valt allemaal mee

En zo kwam het dat Tijn, die de laatste tijd (volstrekt on- terecht) al als antisemitist en als homohater werd weg- gezet door de linkse mainstream, nu ook door de rechtse wappies veroordeeld werd. Het was toch overduidelijk dat hij de Cabal diende? Als je dit verhaal zo leest, en je weet dat de clip van Tijns nummer dance dance in een vlaag van enthousiasme is opgenomen, dan geeft deze ge- beurtenis een bijzonder inzicht in het gevaar van framing en beschuldigingen. De clip werd geregisseerd door Elske Falkena, een vriendin van Tijn. Ik heb haar gesproken en wat ik vermoedde, bleek waar. Het valt allemaal mee, Tijn heeft nog altijd niets met de Illuminatie. Voor Elske was het de eerste keer dat ze iets dergelijks regisseerde. Ze heeft tegels in haar werkkamer waarvan ze dacht dat ze een leuke verwijzing naar een clip van David Bowie zouden zijn. Tegels die overigens crème-bruin zijn en niet zwart-wit zoals de tegels in het bewuste zwembad. De

rode schoenen linken ook naar de Amerikaanse rockster. De boeken met de gevaarlijke titels zijn van Elskes zoon en staan in zijn jongenskamer waar die scène is opgenomen. 20 juni is Elskes verjaardag. Leuke dag om een nieuwe clip uit te brengen, toch? Dertien is sowieso geen duivelsgetal. Er zijn dertien manen, dertien apostelen, dertien chakra’s, een belangrijk spiritueel getal juist! En die levensgevaar- lijke, monsterlijke illuminatieknipoog? Dat was gewoon een knipoog naar Bowie. Nooit hebben de beide vrien- den erbij stilgestaan dat er zó veel achter gezocht kon worden. Maar vervolgens begonnen de kritische wappies te reageren. In niet mis te verstane taal werd duidelijk ge- maakt dat Tijn van zijn voetstuk gevallen was. Dat hij zich ongeloofwaardig had gemaakt en nog veel meer dan dat.

De liquidatie van Mark Rutte

De stelligheid van de veroordeling zette me aan het den- ken. Ik ben zelf namelijk ook een wappie. Tenminste, als wappie staat voor: kritisch denkende, bewuste mens die goed voor zichzelf, zijn omgeving en de aarde wil zorgen. Dán ben ik er een. Het afgelopen coronajaar heb ik steeds met een half oog meegekeken naar de wat extreme-re wappies. Zoals de QAnon-beweging, documentaires als Fall of the Cabal en talloze andere elementen. Uit journalistieke interesse vooral. Ik herinner me de voorspel- ling van Q dat het internet tien dagen zou uitvallen in april 2020. Heel even geloofde ik dat dat zomaar zou kunnen. Bleek niets van waar. En alle voorspellingen daarna kwa- men evenmin uit. Q was misschien wel een droom van heel veel mensen. Ik zeg niet dat het slecht was. Ben er niet tegen ook en ik zie dat mensen baat hebben bij die bewe- ging. Maar zelf geloof ik het niet. Volgens mij is een deel van de beweging ook enigszins geëscaleerd. Ik weet nog goed dat ik op uitnodiging een wappiewebinar binnen- kwam waar zo’n 10.000 mensen keken naar een enthousi- aste presentator die met intense blijdschap bekendmaak- te dat Mark Rutte geliquideerd was. De Rutte die in de Tweede kamer acteerde was een kloon van de werkelijke Rutte. Dat zou duidelijk te zien zijn aan de gelijke lengte van zijn vingers. De kijkers reageerden uitzinnig. Rutte was dood, hoera! Ik heb het maar snel weggeklikt. Van de films van Janet Ossebaard heb ik er zelf een paar gekeken en ik voel dat ze belangrijk zijn om mensen wakker te helpen worden en om zich heen te laten kijken. Van de stelligheid waarmee beschuldigingen, vaak op basis van flinterdunne ‘bewijzen’ gedaan worden, schrik ik echter wel een beetje. Waar is dat toch voor nodig, denk ik dan. In de situatie van Tijn zie je hoe, ondanks een overvloed aan ‘aanwijzingen’, er niets aan de hand blijkt te zijn en de beschuldigingen ongegrond. Je zou zomaar iemand kunnen beschadigen met dergelijke ongefundeerde beschuldigingen.

Gevaarlijke stelligheid

Zou Oprah bijvoorbeeld echt zo slecht zijn als de recht-se wappies stellen? Ik zeg niet dat het wel of niet zo is, maar als ik de aantijgingen bekijk zijn die flinterdun. Zo zijn uitspraken van haar totaal uit context gehaald en
in demoniserende filmpjes gebruikt. Foto’s van haar met miljardairs en met veroordeelde pedofielen als Harvey Weinstein en Jeffrey Epstein worden gezien als bewijs voor haar banden met de illuminatie. Dan denk ik… Er circuleren foto’s van mij met Gerard Joling en met Frans Bauer… Zou dat betekenen dat ik banden heb met de volkszangersbeweging? Nee toch? Nogmaals, misschien is Oprah wel een vrijer van de duivel, maar aan de hand van het geleverde bewijs kan ik daar niets zinnigs over zeggen. Iemand verzekerde me op Facebook zelfs stellig dat Op- rah een enkelband draagt. Maar hoe weet je dat nou? Die stelligheid maakt het zo gevaarlijk. Dat is geen onderzoe- ken meer, maar hetzes creëren. We schieten door volgens mij. Zelf kan ik er ook wat van, hoor. Als je mijn boek 2044 leest, zie je een werkelijkheid waarin de mensheid wordt geregeerd door Reptillianen. Daarom is het ook geschre- ven als een sciencefiction-roman. Rechtstreekse beschul- digingen zul je mij niet snel horen maken. Dan moet er wel overtuigend bewijs zijn, zoals bij Jeffrey Epstein. Natuurlijk zet ik grote vraagtekens bij mensen als Bill Gates, David Rockefeller en Mark Zuckerberg. En op basis van al die strafzaken tegen hoge leden van het Vaticaan denk ik ook dat de Katholieke Kerk een bolwerk van kindermisbruik
is. Het World Economic Forum met Klaus Schwab is voor mij verdacht. En dat zijn Donald Trump en zijn financiers de Koch Brothers wat mij betreft ook. Deze mensen en instituten horen allemaal bij de 1% elite. Een elite die zich de afgelopen honderd jaar schaamteloos verrijkt heeft. Links en rechts zijn daarbij vleugels van dezelfde vogel. ‘De rijken worden rijker en de armen worden armer’ wordt weleens gezegd. Alsof het een natuurwet betreft in plaats van de collectieve hersenspoeling die het in werkelijkheid is. Maar goed, ik drijf af.

Scherp houden

Bij Tijn zag ik vanuit de eerste hand hoe framing (tech- niek die eruit bestaat woorden en beelden zo te kiezen, dat daarbij een aantal aspecten van het beschrevene wordt uitgelicht, red.) mis kan gaan. Een paar honderd jaar geleden had maar zo een woedende menigte met hooivorken en fakkels naar Tijns huis kunnen trekken om hem te lynchen. Of hem aan te geven bij de Inquisitie. Tijn Touber heeft niets met Illuminatie. Tegenovergesteld zelfs, hij schrijft en spreekt over hoe het licht de onlichtkrachten op deze aarde aan het transformeren is. Ik pleit absoluut voor onderzoek naar de waarheid. Ik zie de satanische kindermisbruiknetwerken en de enorme macht van de eli- te. Voor mij is The Great Reset mogelijk een greep om de mensheid onder controle te houden. Maar ik pleit ook voor kwalitatief goed en degelijk onderzoek. Met nadruk op degelijk. Er zijn zoveel figuren die maar wat roeptoeteren op internet. Ze beschuldigen mensen en doen voorspellin- gen over van alles en nog wat. En wanneer deze voorspel- lingen dan wederom niet uitkomen, verzinnen ze weer een geniaal plan waardoor dat dan weer verklaard kan worden. Stelligheid, oordelen en beschuldigingen leiden tot meer polarisatie. Zeker wanneer de argumentatie dun is. Ze leiden tot mogelijk gevaarlijke situaties zelfs voor mogelijk onschuldige mensen. Laten we onszelf en elkaar er scherp op houden! •

Read More

Waar blijven ze toch? (Paravisie artikel)

Het is inmiddels 2021 en ze zijn er nog altijd niet. Reikhalzend staan talloze mensen elke dag weer uit te kijken naar de landing van UFO’s op aarde. In 2012, toen velen het einde der tijden vermoedden, stonden er bijvoorbeeld honderden mensen op de berg Bugarach, hier vlak bij ons huis in Katharenland. Er stond een heel mediacircus omheen die wel wilden zien of er buitenaardse voertuigen zouden landen. Misschien zouden de believers op de heilige berg wel meegenomen worden naar andere planeten. Er gebeurde niets…

Waar blijven ze toch? Onze verder geëvolueerde broeders en zusters uit de ruimte? Laten ze ons in de steek? Hebben ze het op een akkoordje gegooid met onze overheden om zich niet te laten zien? Toch worden ze gezien. In 2020 kwam er bij het UFO Meldpunt Nederland een recordaantal meldingen binnen van onbekende objecten in de lucht. Ook hier in de Pyreneeën waar ik woon zie je op een beetje heldere sterrenhemel talloze objecten die niet in een rechte baan vliegen zoals satellieten en vliegtuigen, maar snelle bewegingen maken. Vaak enkelingen, soms meerderen die in formatie vliegen. Maar nog geen UFO landde in onze achtertuin.

 

Waarom zijn er die honderdduizenden ooggetuigenverklaringen van mensen die UFO’s zagen. Van mensen die ontvoerd werden door buitenaardse wezens voor experimenten? Waarom zijn er zoveel Amerikaanse militairen die op lanceringsbases voor kernraketten werkten die onder ede hebben verklaard UFO’s te hebben gezien? Zoveel piloten die hetzelfde verklaren? Waar komt de inspiratie vandaan voor boeken als UFO’s bestaan gewoon van de Nederlandse wetenschapper Dr. Ir. Coen Vermeeren? Of het Disclosure project van de Amerikaan Steven M. Greer? Terwijl ze maar niet lijken te willen landen en onze wereldleiders de hand willen schudden? Volgens een grootschalige studie van het Ames Research Center van NASA in Californië zijn er alleen al in onze Melkweg meer dan vijf miljard aarde-achtige planeten. Dan kan het niet zo zijn dat wij de enigen in het Heelal zijn, toch? Iedereen die er een beetje onderzoektijd in steekt komt tot dezelfde conclusie: UFO’s bestaan en zijn talrijk. Maar landen doen ze niet, waar blijft het first contact…?

 

Het antwoord? Ze zijn allang geleden geland. Al heel erg lang geleden. Lang voordat de mensheid 200.000 jaar geleden werd gecreëerd (door buitenaardse rassen) waren ze er al. De Annunaki, de Reptillianen, de Pleiadiers, de Lyrans, de Arcturianen, de Syrianen en vele andere rassen. Toen de mensheid op het toneel verscheen werden deze aliens onze goden. Onder andere de Egyptische-, Noorse-, Griekse-, Keltische-, Hindoeïstische- en Zuid Amerikaanse goden waren allemaal buitenaardse wezens die zodanig veel verder waren geëvolueerd dat ze aanbeden werden door de mens. In Genesis, het eerste Bijbelboek, wordt aan de Christelijke god gerefereerd met de Elohim. Hetgeen vertaald wordt als meerdere goden. Later is dat omwille van politieke agenda’s teruggebracht naar één god. Jahweh werd verward met de oorspronkelijke Bron en nam diens plaats in op Aarde, onder zijn uitdrukkelijk bevel geen andere goden te aanbidden dan hem (hetgeen alles zegt). De buitenaardse ‘goden’ hebben een enorm grote rol gespeeld in het ontstaan, evolueren en vervallen van beschavingen door onze geschiedenis. En dat doen ze tot op de dag van vandaag.

 

Onze maatschappij wordt helemaal in de top aangestuurd door buitenaardse rassen uit de vierde dimensie zoals (Draco) Reptillianen en Greys. Onzichtbaar voor de mens, dien zich in de derde dimensie bevindt, delen ze de lakens uit en besturen via een menselijke elite de wereld. Ze hebben er geen enkel belang bij doorzien te worden door de rest van de mensen en zijn niet van plan ergens te gaan landen. Liever blijven ze in de schaduwen actief. Al sinds de val van Atlantis, zo’n 13.000 jaar geleden is dit het geval. Sinds 2012 leven we echter in een nieuwe periode. De wereld ascendeert in hoog tempo. Onze trilling verhoogt. Omdat de as van Moeder Aarde steeds dichter naar het hart van de Melkweg draait komt de planeet en daarmee alles en iedereen die in en op haar leeft in een steeds hogere bewustzijnsdimensie. We laten de derde dimensie van de afgelopen drieduizend jaar los en klimmen, via de vierde, op naar de vijfde, zesde, zelfs dertiende dimensie (die laatste duurt nog wel even). De buitenaardse rassen uit de vierde dimensie worden ineens zichtbaar voor steeds meer mensen. Hun onderdrukkingsmechanismen ook, met alle gevolgen van dien. De mensheid komt in opstand en laat ze los.

 

Langzaam maar zeker komen we in trilling weer dichter bij de Galactische, humanoïde, broeders en zusters uit de hogere dimensies. De Arcturianen, de Pleïadiers, de Syrianen, de Lyrans, de Andromeanen en talloze andere rassen die ons welgezind zijn. Samen vormen zij de Galactische federatie. Ze zijn géén goden en we hoeven ze niet te aanbidden, we mogen van ze leren en met ze samenwerken. Voor hen waren we moeilijk bereikbaar de afgelopen paar duizend jaar door de lage bewustzijnstrilling van de derde dimensie. Hierdoor hadden de vierde dimensiewezens vrij spel, maar nu is dat anders. Doordat steeds meer mensen een 5D+ bewustzijn bereiken, en daarmee de derde en vierde dimensie achter zich laten, zijn er ook steeds meer wereldburgers die met deze hoogontwikkelde wezens kunnen communiceren. Waar vroeger slechts een enkel orakel kon communiceren met de “goden”, zijn er tegenwoordig talloze mediums, healers, lichtwerkers, channelaars en anderen die communiceren met onze buitenaardse vrienden. Steeds meer mensen spreken het zogenaamde Lichttaal, hetgeen een verzamelnaam is voor talloze oude talen en buitenaardse talen zoals Pleiadisch, Syriaans en Arcturiaans. We kunnen allemaal contact met ze maken. Ze zijn overal om ons heen en staan te springen om ons te helpen in ons ascentieproces. De gebeurtenissen op Moeder Aarde van dit moment hebben de uitgesproken interesse van alle humanoïden in deze Melkweg en daarbuiten. Ons lot is verstrengeld met hun lot. Het duurt niet lang meer en ons collectief bewustzijn wordt zodanig dat we ze in levenden lijve kunnen gaan ontmoeten. Ondertussen zijn ze al duizenden jaren lang bezig om te doen wat ze kunnen om ons te helpen. Ze grepen in bij potentiele planetaire catastrofes zoals atoombom-ontploffingen. Ze monitoren militaire bases om te voorkomen dat er bijvoorbeeld kernraketten naar andere landen afgeschoten worden. En ze helpen met het neutraliseren van 5G en vaccinatie-effecten. Onze Galactische vrienden communiceren met ons via graancirkels, channelaars en galactische downloads. Het is hun duidelijk waarneembare aanwezigheid, in combinatie met de bewustzijnsgroei van de mensheid, die me positief stemt over ons collectief lot. We worden als mensen zelf volwassen in de vijfde dimensie en krijgen de tips & trucs van onze grotere broers en zussen om de rommel die we in de derde dimensie hebben aangericht op te ruimen.

 

Auteur: Robert Bridgeman

Uit Paravisie Magazine, editie juni 2021. Verkrijgbaar via deze link.

 

Read More

Een wake-up call

De wereld in 2044…

De wereld verkeert in crisis. Oude systemen lopen tegen grenzen aan, terwijl aan de andere kant uit alle macht geprobeerd lijkt te worden de mensheid te knechten. Corona lijkt het ideale middel voor machthebbers om totalitaire maatregelen uit te rollen. Wat zit daarachter? Hoe gaat dat eindigen? Kunnen we iets doen om het tij ten positieve te keren? Robert Bridgeman schreef, in navolging van de grote George Orwell, een dystopisch toekomstperspectief in romanvorm. Ondanks alles is hij hoopvol: “Een steeds bewuster wordende mensheid laat zich niet zomaar onderdrukken en controleren.”

Onlangs vertelde Mattias Desmet, professor klinische psychologie aan de universiteit van Gent, in een interview dat de psychologische dimensie van de coronacrisis zwaar wordt onderschat. Desmet: “Een crisis werkt als een trauma dat het historisch besef wegneemt. Men ziet het trauma als een gebeurtenis op zich, terwijl het deel uitmaakt van een continu proces.” Volgens Desmet is er een absolutistische wetenschapsvorm opgekomen die relatie heeft met de totalisering in de maatschappij. Er mag maar één waarheid bestaan. Desmet vervolgt: “Een pre-totalitaire staat knipt alle sociale banden van de bevolking door. Mensen durven niet langer tegen iedereen vrijuit te spreken en slagen er door restricties minder goed in zich te organiseren. Het is niet moeilijk in deze fenomenen de toestand van vandaag te herkennen. Naast vele andere kenmerken van opkomend totalitarisme. De overheid heeft al laten weten dat na de vaccinaties de maatregelen niet zomaar zullen verdwijnen. Het valt op dat in landen met een ver gevorderde vaccinatiecampagne, zoals Israël en Groot-Brittannië, de maatregelen merkwaardig genoeg aan het verstrengen zijn. ” (Bron: www.dewereldmorgen.be).

De wereld uit 1984

Als tiener haalde ik het boek 1984 uit de boekenkast van mijn vader. Het greep me en ik las het in één adem uit. De schrijver George Orwell publiceerde het boek in 1949. In het boek lees je hoe de wereld er volgens de auteur dan 35 jaar later uitziet. De wereld bestaat in het jaar 1984 uit drie superstaten. Deze zijn voortdurend met elkaar in oorlog. Maar de oorlogen vinden altijd plaats in de gebieden tussen de rijken, nooit in de rijke gebieden zelf. De hoofdpersoon van 1984 woont in Londen, in de superstaat Oceanië. In het rijk heeft de elite totale macht. De overheid, die bestaat uit een enkele partij, heeft controle over werkelijk elk aspect van het menselijk leven. De Partij bestaat uit 13% Randpartij en slechts 2% is Kernpartij, de werkelijke elite. Zij zien het proletariaat, dat 85% van de bevolking bevat, als wezens van een lagere orde en onderdrukken hen uit alle macht. Deze mensen laten zich op hun beurt onderdrukken. De bevolking wordt in armoede en onwetendheid gehouden en de meest begaafden van hen worden er tussenuit gepikt door de denkpolitie en omgebracht voor ze een gevaar tot oppositie kunnen vormen. De denkpolitie houdt iedereen in de gaten en heeft overal camera’s en microfoons verborgen. Ook in woningen en kantoren. Post wordt gecensureerd, mensen verraden elkaar en kinderen verklikken hun ouders. Mensen worden zomaar gearresteerd, gemarteld en tijdens openbare terechtstellingen gedood en demonstreren is al helemaal geen optie. Het land is in een constante staat van oorlog. Het gevaar dat een totalitair bewind nodig heeft om te kunnen bestaan. Alles draait om angst, woede, haat en pijn. Seks tussen mannen en vrouwen is een plicht jegens de Partij en mag niet tot genot leiden. Gelukkig zijn is verboden. De grote doelstellingen van de Partij zijn de wereld veroveren en het onafhankelijk denken vernietigen. Big brother is watching you is een gevleugelde uitspraak uit dit boek.

De hoofdpersoon werkt voor de overheid, bij het ministerie van Waarheid om precies te zijn. Dit ministerie houdt zich enkel en alleen bezig met propaganda voeren voor het systeem. Wat de Partij als waarheid beschouwd, ís de waarheid. Er is maar één ware geschiedenis en dat is het verleden dat de Partij dicteert. En als deze een nieuwe geschiedenis bedenkt, wordt de oude geschiedenis herschreven. Oude kranten, boeken, foto’s en berichten worden vernietigd en verruild voor nieuwe. Gedurende het verhaal komt de hoofdpersoon in verzet tegen de partij. Hij ontdekt dat er een samenzwering, een verzetsbeweging is en sluit zich erbij aan. Om helaas tot de ontdekking te komen dat dit verzet een complot van de Partij is en niet bestaat. Hij loopt in de val. Voor de Partij is onderwerping aan hen geestgezond en verzet een teken van krankzinnigheid.

 Een realisatie in 1994

Toen ik het boek 1984 weer terugzette in de kast van mijn vader nadat ik het gelezen had, was ik blij dat het toekomstbeeld van Orwell ernaast zat: gelukkig is de wereld niet zo geworden dacht ik. En toen veranderde mijn wereldbeeld in een oogwenk. Ik herinner me nog levendig het moment waarop die tevredenheid plots omsloeg in de realisatie dat Orwell er helemaal niet naast had gezeten. Daar stond ik als achttienjarige jongen naast de boekenkast. Me bewust van de werkelijke staat van wereld om me heen. Ik had vanaf het begin van mijn pubertijd al moeite met het wereldbeeld dat de meeste mensen om me heen hadden. Als kind was ik al bezig met de ongelijkheid tussen arm en rijk. En op dat moment bij die kast, werd me alles duidelijk. De wereld was op dat moment, in 1994, daadwerkelijk ingedeeld in superstaten. De 2%, of misschien wel 1% elite had daadwerkelijk de macht op aarde en 85% van de mensheid wérd onderdrukt en kleingehouden. De middenklasse daartussenin werd, net als in het boek, arm genoeg gehouden om te moeten blijven werken en rijk genoeg gehouden om niet in opstand te komen. Alleen was het niet duidelijk zichtbaar aan de oppervlakte. Mensen zagen het niet en wilden het niet zien. Ik had menig discussie met vriend en vijand, maar mijn omgeving weigerde me te geloven. Het was een verborgen werkelijkheid. Sindsdien is de wereld niet minder Orwelliaans geworden. Zeker niet in deze tijd, waarin de superstaten van deze wereld – met name de Verenigde Staten, Europa, China en Rusland – een steeds meer zichtbare ontwikkeling kennen als de staten uit het scenario van 1984. China is het beste voorbeeld, meer Orwelliaans-totalitair kan haast niet.

De omwenteling van 2020

Het was dan ook geen verassing voor me dat toen de coronacrisis kwam, de maatregelen steeds strenger werden en vaccinaties vanaf dag één als de grote oplossing werden opgeworpen. ‘Zie je wel!’, riep ik op sociale media. Ervan overtuigd dat de mensheid nu toch wel doordrongen zou zijn van de Orwelliaanse werkelijkheid. Niets bleek minder waar! Al heel snel leerde ik voorzichtiger te zijn in mijn uitingen over de maatregelen. Ze riepen alleen maar meer polariteit en strijd op tussen de mensen die reageerden op mijn posts, met name op facebook. Het huidige ministerie van Waarheid had haar propagandawerk goed gedaan in de wereld. De mening van de Partij, in dit geval door de WHO gedicteerd, werd al gauw de enige waarheid die er nog mocht bestaan. Intussen had de totalitaire staat zich ontvouwd in onze moderne maatschappij. Big Brother kreeg 5G om het nog makkelijker te maken ons te watchen. Mensen verraden elkaar via kliklijnen. Dwarsdenkers worden zomaar gearresteerd en publiekelijk aan de schandpaal genageld, door onder andere de media, wanneer ze een andere werkelijkheid uitdragen. Demonstraties worden uiteengeslagen en mensen worden door middel van lockdowns en een avondklok binnen gehouden. Het land is in constante staat van oorlog, zogenaamd tegen een virus, het gevaar dat een totalitair regime nodig heeft om te kunnen bestaan. Alles draait om angst, woede, haat en pijn. En het volk wordt in onwetendheid gehouden over de werkelijkheid. Gelukkig zijn is verboden. Het mag niet in theaters, niet in de horeca, niet door samen te komen thuis. Lachen, zingen en samen genieten mag niet meer. Onafhankelijk denken is niet langer toegestaan.

Het grootste deel van de bevolking van Nederland is gericht op terugkeer naar normaal. ‘Als ik me aan de maatregelen houd en meewerk, maak ik de kans zo groot mogelijk dat ik mijn oude leven weer terugkrijg’, lijken de meeste mensen te denken. Echter, als je terugkijkt in de geschiedenis, dan zie je dat dit een illusie is. De huidige maatregelen zijn een cumulatie van de maatregelen van de afgelopen honderdvijftig jaar. Zoals het nu lijkt gaan maatregelen niet afnemen, maar juist toenemen, iets wat professor Desmet bevestigde in het genoemde interview. Als straks iedereen is gevaccineerd, zullen er nieuwe virusmutaties opduiken, waardoor men alsnog binnen moet blijven. Stapje voor stapje wordt de mensheid meegezogen in een totalitair systeem. Een elite die tot doel heeft één wereldregering, één wereldtaal en één wereldreligie. Kijk alleen maar naar The Great Reset, waar het netwerk rond het World Economic Forum (WEF) zo op hamert. Klaus Schwab, de oprichter van het WEF, omschreef in een visie voor 2030 dat mensen in die tijd geen eigendom meer zullen hebben. ‘You will own nothing, and you will be happy’, stelt hij. Dit zijn geen complottheorieën, maar de werkelijkheid waar we nu voor staan. Meer dan vijf jaar geleden zei de grote filosoof Marcel Messing, op (YouTube) video, dat hij ieder moment een pandemie verwachtte. De Europese Unie had namelijk wetgeving aangenomen die haar inwoners in geval van een pandemie kon dwingen vaccinaties te nemen. Het was nu wachten op de pandemie die bij de nieuwe regelgeving paste. Vaccinaties overigens die er volgens Messing toe dienen om nanotechnologie in menselijke lichamen te injecteren. Nanotechnologie die de controle op de mensheid alleen maar makkelijker en efficiënter maakt. Stapje voor stapje wordt de mensheid de totalitaire wereldstaat in gezogen.

wake up call paravisie

Achter de schermen Wat zijn de krachten achter deze steeds toenemende onderdrukking? Waarom kunnen er miljarden vaccins tegen een virus, dat met name ouderen raakt, worden geproduceerd en gefinancierd in zo’n korte tijd, terwijl er twee miljard mensen as we speak met honger naar bed gaan? Waarom kunnen deze maatregelen zo efficiënt wereldwijd worden uitgerold, terwijl er mondiaal miljoenen kinderen verdwijnen die blijkbaar niet teruggevonden kunnen worden? Waarom zijn er miljarden euro’s aan fondsen 83 beschikbaar, terwijl er mensen in vluchtelingenkampen creperen? Het antwoord zal je misschien verbazen. De krachten achter de totalisering van de wereldmacht zijn er niet op gericht het leven van mensen te verbeteren. Ze zijn erop gericht zoveel mogelijk afscheiding, angst en lijden in de wereld te creëren. De reden hiervoor is heel eenvoudig: het is hun voedsel. De kleine elite die de macht over de wereld heeft, staat niet op zichzelf. Ze dienen een kracht die nog veel groter is. Al mijn hele leven hoor ik dat de rijken rijker worden en de armen armer. Dan zou je de conclusie kunnen trekken dat de wereldhegemonie in handen is van een handjevol superrijken. De mensheid wordt echter niet door haar eigen soort gedomineerd, maar door een ander ras dat zich net buiten het waarnemingsspectrum van de mens bevindt. Voor veel mensen is dit een ver-van-hun-bed-show. Echter, het inzicht in wat er werkelijk aan de hand is, verandert alles. De toenemende onderdrukking van de mensheid geschiedt niet door mensen. Er is iets anders aan de hand. Planeet Aarde wordt al meer dan 13.000 jaar bezet door een ander ras. Namelijk de Draco-Reptillianen! Reptillianen waren al op Aarde toen de dinosauriërs nog leefden. Ze beschouwen deze planeet als hun wereld en hebben zich het recht toegeëigend de mensen en dieren die op deze planeet wonen te onderdrukken. De Reptillianen op hun beurt zijn bezeten door krachten die nog duisterder zijn. Onlichtkrachten die we beter kennen als de Archonten. Deze wezens kwamen lang geleden ons universum binnen. Ze staan los van de oorspronkelijke schepping en hebben, in tegenstelling tot mensen, geen verbinding met de Universele Bron van alles. Om toch aan Bronenergie te komen, gebruiken de Archontische krachten andere levensvormen als medium. De Reptillianen, die naast de Aarde nog veertig planeten bezetten, zijn door hun empathie-loze natuur een ideaal voertuig. Door hen heen voeden de Archonten zich met Bronenergie van de mens. Omdat zij echter onlicht zijn, doen ze dat niet door liefde en compassie te oogsten, ze doen het door de mensheid in een staat van lijden te brengen en zich vervolgens te voeden met de energieën van bijvoorbeeld angst, woede en pijn.

Licht vs. Onlicht

Ik weet niet hoe het bovenstaande op jou overkomt, maar ik weet wel dat dit voor het grootste deel van de Nederlanders niet direct als mogelijke werkelijkheid gezien zal worden. Toch is het belangrijk dat steeds meer mensen gaan zien wat er aan de hand is. Het mag aan het licht komen en oplossen. Het werd daarom tijd voor een nieuwe variant van het boek 1984. Gedurende de eerste lockdown van 2020 ging ik zitten en kwam er een verhaal in tien dagen door me heen. Een verhaal over de wereld in het jaar 2044. Net als Orwell had ik een flink stuk in de tijd gereisd en schilderde ik een verhaal van de mensheid in de toekomst. Net als Orwell werd het een niet al te rooskleurig beeld. Want hoe ziet de wereld er in 2044 uit als de maatregelen van nu worden doorgetrokken? Je raadt het al: een totalitaire staat. Een wereld waarin er maar één werkelijkheid mag bestaan. Een wereld van onderdrukking en totale controle. Door de huidige ontwikkelingen door te trekken naar 2044 ontstaat er inzicht in wat er eigenlijk aan de hand is op dit moment en waar deze tijdlijn naartoe zou kunnen gaan als we nu niets doen. Er zijn een paar grote verschillen tussen het boek 2044 en Orwells 1984. Het eerste is dat ik geen George Orwell ben. De roman die ik schreef is mijn zevende boek, maar de eerste roman van mijn hand. Ik wil mezelf op geen enkele manier meten met de grote Orwell. 2044 is een hommage aan zijn werk. Het tweede verschil is dat 1984 een politieke roman is en 2044 een spirituele roman. En daarmee kom ik op het derde verschil. In mijn optiek heeft George Orwell twee belangrijke ontwikkelingen niet gekend. Ze komen niet in 1984 voor. De eerste is het ontwaken van de mensheid in het nieuwe bewustzijn. Van 3D naar 5D, van Vissen naar Aquarius, van Kali naar Dwapara. Een steeds bewuster wordende mensheid laat zich niet zomaar onderdrukken en controleren. Dat zie je aan het tegengas dat er gegeven wordt op de maatregelen vanuit de spirituele hoek en door vele vrije wetenschappers, medici en journalisten. De tweede ontwikkeling is de galactische hulp die de mensheid heeft in deze tijd bij dat ontwaken. De Galactische Federatie, onder andere bestaande uit de Pleïadiers, de Arcturianen, de Syrianen en vele andere buitenaardse beschavingen, komen steeds dichterbij. Zij waren het ook die mij dit verhaal in tien dagen influisterden. De Federatieleden helpen de mensheid bij het ontmantelen van de elite en haar Reptilliaanse meesters. Let wel, ik heb het over helpen, niet over redden. De mensheid mag van binnenuit wakker worden en krijgt hulp bij dit proces. Sterker nog: ieder individu mag eerst vanbinnen ontwaken en de Archontische krachten in zichzelf transmuteren en overstijgen. De Reptilliaanse-Archonten zijn uiteindelijk een reflectie van het onlicht in onszelf. Wanneer de huidige ontwikkelingen geëxtrapoleerd worden naar 2044, met daaraan toegevoegd de twee ontwikkelingen van het collectief ontwaken en de galactische hulp, ontstaat er ineens een ander plaatje. Zou een derde-dimensie-totalitair-bewind het redden over drieëntwintig jaar? Terwijl de mensheid in de vijfde dimensie ontwaakt? Zouden de Reptillianen en hun elite de ontwakende mens kunnen blijven onderdrukken en de kracht van de Galactische Federatie kunnen weerstaan? Om een mogelijk antwoord te krijgen op deze vragen (én meer) kan ik je eigenlijk alleen maar, in alle bescheidenheid, uitnodigen 2044 te lezen.

paravisie 2044

Read More

Het vergeten karma van gezondheid

Een man van zestig heeft last van het zogenaamde restless legs syndroom. Als hij vergeet zijn medicijnen te nemen, heeft hij de hele nacht last van rusteloze benen, tintelingen en kriebel in zijn onderbenen. Dan loopt hij van ellende soms de hele nacht rondjes in de buurt. Tot hij via-via bij een reïncarnatietherapeut terechtkomt. Tijdens een sessie ontdekt hij een leven waarin hij als gevangene jarenlang aan een keldermuur werd vastgeketend. De rusteloosheid in zijn benen blijkt voort te komen uit de wens te ontsnappen aan die situatie in dat leven. De therapeut en hij werken de herinnering door en de restless legs behoren na één sessie tot het verleden.

Gezondheid is een ééndimensionaal gegeven in de visie van de medische wetenschap. Een symptoom, bijvoorbeeld de rusteloze benen van de hierboven genoemde man, wordt gezien als een fysiek verschijnsel, hoogstens een psychosomatisch geval. Met medicijnen wordt een poging tot onderdrukken gedaan en de patiënt krijgt adviezen als stoppen met roken, niet teveel alcohol en geen koffie voor het slapengaan. Echter is het fysieke lichaam als het dashboard van een auto. Als er een lampje gaat branden ga je niet met een schroevendraaier in het lichtje pulken, je doet de motorkap open en zoekt naar de diepere oorzaak van de melding. Zo werkt het ook met het menselijk lichaam. Een fysieke aandoening is in feite een waarschuwingslampje dat een diepere oorzaak in de karmische motor aangeeft. In plaats van symptoombestrijding verdient het aanbeveling door middel van trance de menselijke motorkap te openen om in het karmisch geheugen op zoek te gaan naar de oorzaak van het euvel.

Tweede Wereldoorlog
In dit artikel durf ik de stelling te poneren dat 99% van alle gezondheidsklachten karmisch van aard is. Het principe is simpel. In een ander leven is er iets heftigs gebeurd dat nog niet is opgelost en daarom aandacht behoeft. Door zich te manifesteren als een fysiek verschijnsel, krijgt degene in kwestie de gelegenheid in het veroorzakende karma te duiken om het onderliggend trauma alsnog te genezen. Het enige puntje is dat er heel weinig mensen zijn die zich dit realiseren. Laat staan de meeste artsen en andere medici. Als we nog een stukje dieper gaan, blijkt het zelfs zo te zijn dat het karma van ánderen een effect kan hebben op onze gezondheid. Voorbeeld is dat van een man die een tumor krijgt in zijn kleine hersenen. Nadat de tumor succesvol operatief is verwijderd, blijkt er een klein groeiend plekje in zijn longen verschenen te zijn. Op een plek zo dicht bij het hart, dat het moeilijk te opereren of te bestralen is. Ten einde raad besluit de man  naar een reïncarnatietherapeut te gaan. Daar ontdekt hij in trance dat zijn vader in de Tweede Wereldoorlog op jonge leeftijd zijn vriend verloor die neergeschoten werd door Duitse soldaten. Die gebeurtenis was op zich niet nieuw. Zijn inmiddels overleden vader had erover verteld en er bestond zelfs nog een oude zwart-wit foto van de neergeschoten vriend.

In de reïncarnatiesessie echter, beleefde de man de situatie van de vriend van zijn vader opnieuw. Hij zag hoe de vriend in zijn rug geschoten werd. De kogel kwam er aan de voorkant weer uit. Precies op de plaats waar ‘s mans groeiende kankerplekje nu zat. De Duitse soldaat stapte op de jongen af en gaf hem een nekschot. Over dit laatste schot had de vader van de man hem nooit verteld. Tot zijn verbijstering realiseerde hij zich dat dit schot precies op de plaats had gezeten waar de tumor in zijn kleine hersenen zich bevond! Niet lang na de sessie werd er weer een scan genomen van de longen van de man. Het plekje bleek niet meer te groeien. Sterker nog, het was gekrompen. De neergeschoten vriend had al die jaren meegelift in de aura van de vader van de man, die, het zal je niet verbazen, ook longproblemen had en een motorische storing door het falen van zijn kleine hersenen op latere leeftijd. Na het overlijden van de vader was de neergeschoten vriend energetisch bij diens zoon ‘ingetrokken’, met kanker tot gevolg.

paravisie karma 2

‘Een fysieke aandoening is als een waarschuwingslampje op het dashboard, dat een diepere oorzaak in de karmische motor aangeeft’

Heelwording
Alle onderdelen van een menselijk wezen zijn erop gericht om tot heelheid te komen. Een wondje in het fysieke lichaam heeft over het algemeen geen hulp nodig om te helen, dat is de inherente programmering van het lichaam. De menselijke Ziel verlangt naar de terugkeer in de Eenheidsziel om tot heelheid te komen. Dat is de inherente programmering van de Ziel. Traumatische ervaringen, in welke tijd, of dimensie dan ook ontstaan, verstoort het heelwordingsproces. Licht trauma wordt na de dood gezuiverd, maar zware herinneringen – zoals jarenlang vastgeketend zijn in een kelder of van achteren neergeschoten worden omdat je je ausweis vergeten bent – helen niet zomaar. De betreffende Ziel kan grotendeels door naar de volgende evolutionaire fase, maar de herinnering blijft bestaan tot deze geheeld wordt. De herinnering vindt emotionele, mentale en fysieke uitingsvormen bij levende mensen om zo de aandacht te krijgen die ze verdient. Vaak uit het zich al vroeg in de jeugd. De emotionele ‘wonden’ die een kind ervaart, zijn uitingen van onderliggend karma in een ander bestaan. Een vrouw die haar partner verloor na twintig jaar huwelijk en daarna in eenzaamheid verderging met haar leven, ontdekte dat
ze die eenzaamheid in haar kindertijd al had ervaren. Deze kinderwond kwam voort uit het leven van een man die kluizenaar geworden was na de dood van zijn vrouw, vele eeuwen geleden.

Het vergeten karma van gezondheid

Utopie?
Eén van de doelen van een mensenleven is de wonden uit de kindertijd helen en daarmee de karmische oorzaken. Helaas zijn de meeste mensen hier onwetend van en komen de wonden keer op keer terug. Want dat doen ze. Iemand die gepest is in de jeugd, wordt gepest op latere leeftijd op het werk. Iemand die als kind seksueel misbruikt is, wordt op latere leeftijd verkracht. De meeste mensen komen om de zoveel jaar weer in een nare situatie terecht waar ze al veel vaker mee te maken hebben gehad en vragen zich af hoe dat toch kan. De wonden manifesteren zich, naarmate de jaren vorderen, steeds sterker. Dit doen ze niet om ons te pesten, maar om gezien en geheeld te worden. Veruit de meeste mensen echter sterven met niet-geheelde wonden, waarna zij, of anderen, de wonden in een volgend leven alsnog voor de kiezen krijgen. Wonden die niet geheeld worden, kunnen tot mentale en emotionele problematiek leiden en uiteindelijk tot fysieke aandoeningen. Denk aan kanker, chronische of psychosomatische klachten en auto immuunziekten. Stel je eens voor dat de medische wetenschap dit zou begrijpen. Dan zou bij elke ziekenhuisopname een regressie- en reïncarnatietherapeut ingezet kunnen worden om de onderliggende oorzaken te helen. Utopie? Ik denk het wel. Maar je begrijpt wat ik hiermee wil zeggen. Het verdient aanbeveling de chronische  aandoeningen in je eigen leven onder de loep van de reïncarnatietherapie te leggen. Ook aandoeningen die zich ‘ineens’ aandienen in de jaren na het overlijden van een geliefde, of voorouder, verdienen deze aandacht. Ik geef je op een briefje dat een groot deel van de aandoeningen op magische wijze verdwijnt of afneemt. 

Stel je eens voor…
Magisch is ook wat er daarna gebeurt. De ervaring leert dat iemand die zijn of haar emotionele, mentale en fysieke wonden heelt, daarna meer zicht krijgt op zijn of haar zielsmissie. Elke karmische wond is holistisch en heeft imprints in zowel het fysieke, het emotionele, het mentale, als het spirituele lichaam. Wanneer die imprints geheeld zijn, ontstaat er op al deze lagen letterlijk ruimte voor het ontvouwen van de zielsmissie van de betrokken persoon. Iemand die zichzelf opschoont van karmische wonden wordt geheeld, waardoor de Ziel als het ware weer verder kan. Karmische wonden veroorzaken beschermingsmechanismen in de persoonlijkheidsstructuur en de eerdergenoemde fysieke klachten. Wanneer ze opgelost worden, merkt de drager van de wonden dat hij of zij dichter bij zichzelf komt. De persoon wordt authentieker, vreugdevoller en ontwikkelt meer levenslust. Hoe meer wonden er geheeld worden, des te meer dit het geval is. Stel je eens voor dat deze kijk op fysieke aandoeningen doordringt binnen de maatschappij. Dat mensen een ziekte of aandoening niet langer zien als een straf, of een handicap, maar als een mogelijkheid een diepere karmische wond te helen. Een kans om zichzelf op te schonen zodat de levensenergie weer kan gaan stromen en de volgende stap op het zielenpad zich kan ontvouwen. 

Read More
Mount Kilimanjaro

Een zielig hoopje ellende

Tijdens het nadenken over deze column over gezondheid zag ik een kort stukje van een theatershow van de Amerikaanse comedian filosoof George Carlin uit de jaren 90. De briljante Carlin waarschuwde destijds al voor de gevolgen van de collectieve smetvrees. Hardop vroeg hij zich af waar de angst voor bacteriën en virussen toch vandaan komt. De media berichtte toen al continu over mogelijke ziekten en epidemieën. Salmonella, Qkoorts, E-Coli, vogelgriep et cetera. Het gevolg? Dat mensen tot het belachelijke gaan in hun angst voor bacteriën. Koortsachtig handen wassen, overvloedig gebruik van schoonmaakmiddelen, eten dat doorgekookt wordt. Zelfs een injectiepunt op de arm van iemand die de doodstraf krijgt wordt vooraf met alcohol ontsmet, grapt de cabaretier. Vervolgens vraagt hij zich af waar het immuunsysteem gebleven is. In zijn jeugd in de jaren 40 in New York zwom hij met zijn vriendjes in de toen al vervuilde Hudson rivier. In die tijd was er een grote angst voor polio. “Duizenden kinderen kregen die ziekte, maar wij niet. Ons immuunsysteem was gesterkt door het zwemmen in een vervuilde rivier”, aldus Carlin.

In korte broek op de Kilimanjaro
George Carlin heeft een punt. De afgelopen 80 jaar is het immuunsysteem tot een schim gereduceerd ten opzichte van wat het ooit geweest moet zijn. Door de collectieve smetvrees, de achteruitgang van ons voedsel, de vaccinaties tegen maar liefst elf ziekten die we op jonge leeftijd al krijgen en het comfort waarin we leven hebben ons immuunsysteem gereduceerd van een krachtig en efficiënt leger naar een zielig hoopje ellende. En
wat gebeurt er dan als er een sterker virus de wereld in wordt gejaagd? Juist, dan wordt iedereen ziek. Zoals nu ook met het coronavirus. Het is geen nieuw virus, weten we onder andere uit een bericht van De Telegraaf in 1989. Het nieuwe aan dit virus is dat ons immuunsysteem het niet meer aankan. Terwijl het in feite zo makkelijk is je immuunsysteem een boost te geven. Bijvoorbeeld door koude-training volgens de Wim Hof methode. Ik heb in 2014 een jaar met Wim doorgebracht en in korte broek op de Kilimanjaro gestaan bij een gevoelstemperatuur van -20 graden. Sindsdien heeft Wim succesvol een aantal wetenschappelijke onderzoeken laten doen die de effectiviteit van zijn methode aantoonden. Onlangs deed arts en wetenschapper Geert Buijze een onderzoek naar de effecten van koud douchen met 3000 deelnemers. Wat bleek? Een minuut koud (af)douchen

per dag reduceerde het ziekteverzuim met maar liefst 25%. IJsbaden, koud (af)douchen en diepe ademhalingstechnieken zijn wetenschappelijk onderbouwde boosters van het immuunsysteem. Denk daarnaast ook aan het laten ontstoren van de vaccinaties die je ooit gekregen hebt door middel van homeopathische middelen. Denk ook aan voeding. Geen samengesteld voedsel eten en witte suiker minimaliseren. En natuurlijk de juiste supplementen. Denk aan meditatie, yoga en andere methoden die wetenschappelijk aantoonbaar het immuunsysteem optimaliseren. Zo ingewikkeld is het niet. Je moet er alleen wel wat voor doen!

Paravisie een zielig hoopje ellende

‘De afgelopen 80 jaar is het immuunsysteem tot een schim gereduceerd ten opzichte van wat het ooit geweest moet zijn’

Zwemmen in natuurwater
Maar misschien is het belangrijkste wel jezelf bloot te stellen aan bacteriën zoals Carlin deed in zijn jeugd. Je hoeft echt niet zo vaak je handen te wassen. Hou maar op met al die chloor en andere schoonmaakmiddelen in zulke enorme hoeveelheden te gebruiken. Als eten op de grond valt, pak het op en eet het alsnog. En ook zwemmen in natuurwater is een aanrader. Deze laatste heeft twee voordelen zo richting de winter. Én je stelt je bloot aan bacteriën én je doet aan koude training. Nu wil ik je echt niet het ziekenhuis in praten en je begrijpt dat bovenstaande een gefaseerde aanpak vraagt. Ook zijn niet alle mensen in staat hierin mee te gaan. Maar stel je voor dat 80% van de Nederlanders hun best zou doen weer een optimaal functionerend immuunsysteem te krijgen. Ook ouderen en mensen met aandoeningen. Dan zouden virussen als Covid-19 nauwelijks een kans hebben en kunnen we onszelf een heleboel ellende besparen de komende jaren.

Read More

Angst voor de Dood (!/?)

Mensenlevens redden is zo’n beetje het belangrijkste credo van onze huidige westerse samenleving. Alle mogelijke plekken waar mensen eventueel aan ongelukken zouden kunnen overlijden, zijn zoveel mogelijk dicht gereguleerd. Het verkeer is zo ingericht dat er minimale verkeersslachtoffers zijn. In de bouwnijverheid gelden strenge veiligheidsregels om te voorkomen dat er mensen sterven. Dodelijke ziekten zijn door toegenomen hygiëne (en vaccinaties?) teruggedrongen en de ontwikkeling van levensverlengende medicijnen is een miljarden business geworden. Tijd voor een kritische evaluatie?

In deze tijd is de angst voor de dood zichtbaarder dan ooit. Om sterfgevallen op ic’s te voorkomen, worden maatregelen geaccepteerd die een diepe impact hebben op de huidige maatschappij. Talloze ouderen vereenzamen, talloze ondernemers gaan failliet, talloze mensen verliezen hun baan. Het aantal doden wordt dagelijks nauwkeurig bijgehouden en uitvoerig in de media gedeeld. Zogenaamd zijn deze maatregelen om levens te redden. Want sterven is iets wat je niet moet willen. We leren als kind al dat de dood verschrikkelijk is. De kwaliteit van leven is ondergeschikt aan de angst voor het sterven. Paradoxaal genoeg geldt deze angst alleen voor mensen die zijn zoals wij. Wat er bijvoorbeeld gebeurt met de zesduizend kinderen die volgens schatting van het World Food Program dagelijks van de honger sterven dóór diezelfde maatregelen, brengt de gemiddelde westerling niet verder in beroering dan een donatie aan Unicef. Of de voeding van deze angst terecht is, kunnen we overigens in het midden laten. Hebben vaccins werkelijk de dodelijke ziekten uitgeroeid, of speelde de opkomst van de hygiëne daar de sleutelrol in? En daarbij… helpen alle mondkapjes en afstandsregels werkelijk? Of worden de jaarlijkse griepdoden nu als coronaslachtoffers ten grave gedragen? Eenieder heeft daar zijn of haar eigen ideeën over. Maar als het je tijd is… is het je tijd. Vroeger stierven mensen massaal aan ziekten als de pest en de pokken. Tegenwoordig massaal aan ziekten als kanker en hartfalen. De natuur vindt altijd een nieuwe weg.

Ideaal pressiemiddel
Feit is wel dat de angst voor de dood een ideaal pressiemiddel in voor overheden om hun burgers in het gelid te houden. In de Middeleeuwen waren mensen niet zo bang voor de dood. Als je stierf was dat Gods wil en als het je tijd was, was het je tijd. Voor het eeuwig branden in de hel echter, was men doodsbang. Middeleeuwers werden door hun machthebbers met de dreiging van het vagevuur onder controle gehouden. Wat weinig mensen weten, is dat tot laat in de zevende eeuw reïncarnatie een geaccepteerd gedachtegoed was in Europa. Oer-christenen als de Essenen, Manicheërs en Katharen ervoeren een leven na de dood. Mensen die geloven dat ze blijven bestaan na het sterven zijn moeilijk te onderwerpen. Dit is één van de redenen, dat deze gnostische groeperingen moesten worden uitgeroeid als ketters. Het vagevuur werd geïntroduceerd om de christelijke burgers en boeren in de pas te laten lopen. Maar het geloof in een Bijbelse God, alsmede het geloof in de bijbehorende hel, is sinds de Renaissance drastisch afgenomen. Voor de meeste mensen kwam er niets voor de dood in de plaats en werd de dood een pikzwart gat. Een niets, een einde van het bestaan. Magere Hein die de levensdraad doorsnijdt met zijn zeis, waarna het leven stopt. Men raakte steeds meer gehecht aan het bestaan. Aan welzijn, aan rijkdom en aan manifestatie. Het bestaan los moeten laten, werd een collectief trauma. Alles draait om zo lang mogelijk leven. De angst voor het vagevuur ging over in de angst voor de dood zelf. En die angst wordt tegenwoordig op dezelfde manier benut als de angst voor de hel duizend jaar geleden.

Sterven vóór het sterven
Ik vraag me weleens af… Zouden we zonder angst voor de dood zoveel verkeersregels hebben? Zou, zonder sterfangst, de regelgeving op de bouwplaats vragen om dubbele valbeveiliging? Zou men, zonder angst voor de dood, kinderen zo enthousiast laten vaccineren? Zou men ouderen nog langer opsluiten? Mondkapjes dragen? Anderhalve meter afstand houden? Of zou de kwaliteit van leven belangrijker worden dan de kwantiteit? Het leven is kort en als het je tijd is… 

angst voor de dood paravisie

Waar de kerk en de adel de angst voor de hel destijds uitbuitten om de macht te handhaven, hebben de huidige machthebbers de angst voor de dood als succesvol onderdrukkingsinstrument ontdekt. Natuurlijk speelt angst voor pijn en ziekte ook mee, maar als die niet tot het illusionaire einde zouden leiden, zouden deze veel acceptabeler zijn. Jij, als ParaVisie-lezer, weet of voelt waarschijnlijk dat de dood geen einde is. Met een beetje geluk geniet je ten volle van je bestaan zonder er al te veel gehecht aan te zijn. Eén van mijn leraren zei me ooit: “Je moet te allen tijde weg kunnen lopen uit je leven en alles achter je kunnen laten.” Hij bedoelde daarmee het sterven vóór het sterven. Wanneer je beseft dat je je lichaam, persoonlijkheid, gedachten en emoties niet bent, maar iets veel groters dan dat, en je je ‘kleine ik’ loslaat, kun je straks makkelijker overgaan naar de volgende ronde.  Als reïncarnatietherapeut fascineert de dood me, net als de levens ervoor. Beroepsmatig ken ik talloze andere levens uit mijn eigen verleden. Met honderden cliënten mocht ik meereizen naar hun levens van voor de geboorte in het huidige bestaan. De dood is een overgang. Het is een nieuw begin. Angst ervoor is te vergelijken met de angst van een baby in de baarmoeder voor het leven na de geboorte. Niemand weet hoe hij of zij zal reageren als het moment daar is. Blijf je kalm, of raak je in paniek? Is het pijnlijk, of slaap je vredig in? Wat het ook gaat worden, steek de brug pas over als je ‘m tegenkomt. Vroeg of laat zullen ook jij en ik eraan mogen geloven. Als het je tijd is, is het je tijd. Maar laat de machthebbers de angst voor je eigen dood, of die van je geliefden, niet langer gebruiken om jou van je vrijheid te beroven! 

Read More

Gevangen zielen

Ze lag onder de grote koperen piramide in onze behandelruimte. Haar ogen gesloten en haar lichaam verkrampt. “Ik vermoord je”, hoorde ik uit haar mond komen met een vreemde, lage, stem. Ze was het niet zelf die dat zei. Meerdere buitenaardse bewustzijnsvormen hadden haar lichaam en aura al op jonge leeftijd gehackt. Het was niet vreemd dat ze zoveel problemen had in haar leven. Dat ze zo vaak het gevoel had niet écht te leven en dat ze zichzelf zo leek te saboteren. Een uur later waren er vier buitenaardse entiteiten door het Licht meegenomen om nooit meer terug te komen op Aarde. Alle trauma en pijn die ze veroorzaakt hadden, namen ze met zich mee. Door de ruimte die in haar ontstond, konden we haar ziel iets meer laten incarneren in haar lichaam. Ze voelde zich herboren en dat was te zien aan haar stralende gezicht. Niet dat dit het einde is van
haar behandeling, het echte werk begint nu pas: heel mens leren zijn!

Je wilt de mensen niet de kost geven die wij hier in Zuid-Frankrijk onder de piramide krijgen die door duistere krachten gehackt zijn. Krachten die zich manifesteren als entiteiten, parasieten, demonen, reptillianen, archonten en andere bewustzijnsvormen die het lichaam, de aura, de ziel en soms zelfs de Akasha Kronieken van een mens binnendringen. Altijd voor hun eigen gewin en altijd ten koste van de gastheer, of gastvrouw. In het collectief overtuigingssysteem van de samenleving in de afgelopen tweeduizend jaar zijn de duistere wezens tot niet bestaande fabeltjes verworden. Ze zijn er niet voor de meeste mensen. Maar wij als ParaVisie-lezers weten dat de werkelijkheid anders is. Het ontkennen van deze wezens heeft ze vrij spel gegeven. Ze kunnen ongehinderd de aura’s van kinderen en mensen binnendringen en daar de gedachten, de emoties en het gedrag van de gastheer flink beïnvloeden en tot obsessies leiden. Ze zijn onder andere verantwoordelijk voor sabotagegedrag, neuroses, stemmen in het hoofd, negatieve emoties, laag zelfbeeld, suïcidaliteit, automutilatie, depressie, verslavingen en negatief gedrag. GGZ instellingen, verslavingsklinieken en TBS-faciliteiten zitten vol met mensen die door duistere krachten beïnvloed worden. Natuurlijk ligt er een stuk eigen verantwoordelijkheid bij deze mensen, maar ze weten over het algemeen niet dát ze beïnvloed worden, of dat ze zelfs bezeten zijn. Hun behandelaars in het reguliere circuit weten dat ook niet en doen ongewild aan symptoombestrijding.

Het zijn in mijn ervaring veelal de incarnaties van zielen die hoge trilling op aarde komen brengen, die het meest te verduren hebben. Regelmatig hebben we hier op Terra Nova cliënten die op jonge leeftijd misbruikt zijn. Ofwel door een demon die zich ongezien in een mens verankerd heeft en via buurman, pastoor of opa het misbruik pleegt, ofwel door rechtstreekse energetische verkrachtingen door demonen. Het effect van dit trauma is levenslang en aangezien de geïncarneerde menselijke ziel eerst haar wonden te helen heeft alvorens ze haar levensmissie kan vervullen, is deze persoon als lichtwerker, zolang er geen heling plaatsvindt, vaak uitgeschakeld voor het leven. En het kan nog erger. Duistere krachten hebben niet alleen een enorme invloed op ons welzijn, ze manipuleren ook ons karma en kunnen invloed uitoefenen op het waar en hoe van onze incarnaties. Een deel van de hoogst trillende zielen rondom Aarde bijvoorbeeld, worden steeds weer geïncarneerd in satanische pedofilienetwerken. Een enorme zielengevangenis. 

gevangen zielen paravisie september 2020

‘Als de mensheid zou beseffen wat de invloed van duistere krachten op ons collectief welzijn is, zou er een huivering door de samenleving gaan’

Deze informatie werd onlangs door Elizabeth April gechanneld vanuit de Galactische Federatie van Licht. Het VPRO-programma Argos had pasgeleden een uitzending over deze netwerken waarin dit bevestigd werd. Ook de bio- industrie is overigens een zielengevangenis waar dezelfde zielen steeds weer incarneren en traumatisch aan hun einde komen. In deze tijd van overgang naar het harts-bewustzijn van de vijfde dimensie,  komen deze praktijken aan het licht.

Als de mensheid werkelijk zou beseffen wat de invloed van duistere krachten op ons collectief welzijn is, zou er een huivering door de samenleving gaan. Men zou beseffen dat de strijd niet tussen arm en rijk, elite en volk, of zwart en wit plaatsvindt, maar tussen de mensheid en duistere krachten. Voor ons bewuste mensen ligt er een schone taak. Niet het vechten tegen de demonen en hun uitwassen – dat maakt ze alleen maar sterker – maar bewustzijn en licht laten schijnen op hun bestaan om zo de mens te ondersteunen in haar individuele en collectieve bevrijding.  

Read More

Op naar vrijheid!

Het zijn turbulente tijden voor de lichtwerkers van nu. De onrust en angst die het coronavirus en de genomen maatregelen met zich mee hebben gebracht, ebben maar langzaam weg. En wat staat ons in de toekomst te wachten? Vaccins, 5G, megalomane overheidscontrole? Lichtwerker Robert Bridgeman ziet het vanuit zijn centrum Terra Nova in Frankrijk met even vastberaden als compassievolle ogen aan en duidt voor ons de huidige tijd (en strijd?).

We leven in een complexe tijd. Een prachtige en bewogen, maar ook een ingewikkelde tijd. Grote groepen mensen
zijn ongerust geworden over de maatregelen die de overheid handhaaft en staan door heel Nederland te demonstreren. De overheid houdt vast aan controlerende regels en stuurt op vaccins. Als burger weten we niet meer wie ons regeert. We denken dat de overheid de touwtjes in handen heeft, maar in werkelijkheid bevindt die overheid zich tussentwee vuren.

Tussen twee vuren
Enerzijds is er het belang van de burger, de ondernemer en het welzijn in Nederland, anderzijds de veel grotere belangen van de grote techbedrijven, de grote farmaceutische bedrijven en de grote banken. Professor Bob de Wit van Nijenrode noemt deze organisaties Corporate States. Het zijn enorme globale machtsblokken geworden die een flinke vinger in de pap hebben binnen clubs als de WHO en het World Economic Forum. Volgens De Wit kunnen alleen landen als China en Amerika straks nog mee in de machtsrace van de corporates. Het is een feit dat deze grote organisaties de wereld steeds meer controleren. Zo voert de WHO, samen met YouTube, momenteel een beleid waarin alle video’s over Corona die de WHO richtlijnen tegenspreken worden verwijderd. Dat dit mogelijk is, onderstreept de beweringen van professor De Wit. Maar er zit nog een laag onder dit machtsspel. Dat zijn de mensen achter de grote bedrijven. Deze mensen worden steeds rijker en machtiger. Het is inmiddels bekend dat 1% van de wereldbevolking verreweg het meeste vermogen en de grootste macht heeft. Zij zouden de hele wereld kunnen voeden, maar ze doen het niet. Liever dringen ze de hele wereldbevolking vaccins op tegen zogenaamde ziekten. Vaccins die nanotechnologie bevatten waarmee de gevaccineerde mens van buitenaf beïnvloed en gecontroleerd kan worden.

Verandering van tijdperk
Volgens professor Dr. Jan Rotmans leven we niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk. En de afgelopen 2000 jaar zijn talloze transities geweest. Elke transitie weer staat er een groep rijke mensen op die proberen in het ontstane vacuüm de macht naar zich toe te trekken. Kijk maar naar de adel en de katholieke kerk die na het ten onder gaan van het Romeinse rijk de macht grepen en kijk maar naar de groot industriëlen als de Rockenfellers en Rothshilds die aan het begin van de industriële revolutie de macht grepen. Zo zien we in deze tijd grote techmagnaten als de oprichters van Google en Facebook en Bill Gates van Microsoft de macht grijpen. En dan komen we vanzelf in de volgende laag die onder die beweging ligt. Er is namelijk een flinke overeenkomst tussen al die machtsgrijpers van de afgelopen duizenden jaren.

Paravisie augustus 2020

Archonten
De Rooms-Katholieke Kerk was een voortzetting van het Romeinse rijk. Diezelfde krachten die achter de Romeinse wereldbeheersing zaten, waren de krachten achter bijvoorbeeld de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog, achter de grootindustriëlen en achter de huidige techbedrijven en de 1% die daarachter zitten. Wat zijn dit voor krachten? In de in 1946 gevonden Nag Hammadi geschriften van de gnostici van 2000 jaar terug, worden deze krachten de Archonten genoemd. Duistere wezens, zonder goddelijke kern, die vanuit een onzichtbare dimensie de mensheid onderdrukken.

Deze krachten doen er alles aan om de mensheid in een staat van lijden en angst te houden. Simpelweg omdat dit de energieën zijn waar zij zich op voeden. Deze Archontische krachten hebben daarmee alle belang bij een angstige mensheid die anderhalve meter bij elkaar vandaan blijft en daarmee uit verbinding gaat. Ze hebben alle belang bij een mensheid die zich laat vaccineren met nanotechnologie en die op straat door 5G en gezichtsherkenning in de gaten gehouden kan worden. Ze hebben alle belang bij een mensheid die door artificiële intelligentie steeds minder empathisch en compassievol gemaakt wordt en als een soort lijdende robots de Archonten dient. Archontische krachten zijn dan wel niet bezield, ze zijn wel ongekend intelligent en proberen het net rond de mens te sluiten om zodoende totale controle te verkrijgen. Er is echter slecht nieuws voor ze…

Wakker worden
Sinds 2012 wordt een andere beweging duidelijk zichtbaar. De mensheid is aan het ontwaken. Waar de Archontische krachten vanuit hun 4e dimensie de mensheid in de 3e dimensie van macht en angst proberen te houden, worden steeds meer mensen wakker in de 5e dimensie van liefde (en hoger). Een drama voor de Archonten, omdat ieder mens die in de 5e dimensie ontwaakt voor hen ongrijpbaar is geworden. En al die ontwaakte mensen, die trekken de rest van de mensheid mee. We pikken het niet langer. Het bedrog en de manipulatie van de duistere krachten wordt steeds zichtbaarder. Heersers als de Rockenfellers, de Rothshilds en de grote techleiders vallen door de mand. Niet voor niets wordt iemand als Bill Gates zo door de mangel gehaald op het internet de laatste tijd. De grote nachtmerrie van de Archonten is waarheid aan het worden. De mensheid glipt ze na duizenden jaren door de vingers. Zij weten, net als wij, dat ze over niet al te lange tijd een nieuwe planeet zullen moeten zoeken om zich te voeden op angst en lijden, eenvoudigweg omdat dat hier op aarde niet meer te vinden zal zijn. Ze weten dat de mensheid onderweg is naar de vrijheid en ze doen er alles aan om hun voedselbronnen te beschermen en ons in onderdrukking te houden. Maar zoals Gandhi al zei: “Onderdrukking kan alleen plaatsvinden met toestemming van de onderdrukten.” De mensen op het Malieveld en in die talloze steden laten zien dat die toestemming ingetrokken wordt nu. De 5e dimensiemens laat zich niet onderdrukken. Binnenkort kunnen we een uitzwaaicomité voor de Archonten en hun 1% vrienden organiseren. Op naar de vrijheid! 

Read More

Column Paravisie Juni 2020

WELKOM BIJ DE VOORSTELLING!

Het is niet altijd makkelijk spiritueel ontwaakt te zijn en bewust te leven. Dat zul jij niet anders ervaren dan ik. Je ziet meer, je weet meer en je kijkt dieper in de waarheid achter de illusie dan de meeste mensen. Niet dat dat ons beter of slechter maakt. We zijn gewoon anders dan de meesten. Toch bewonen we dezelfde planeet als al die mensen die zonder er al te veel bij stil staan op de destructie af lijken te stevenen. De controlestaat, verplichte vaccinaties, 5G, honger in de wereld, ontbossing van oerwouden, uitsterven van diersoorten… het lijkt misschien wel 80% van de wereldbevolking niet echt te raken. Niet meer in ieder geval dan dat mensen even de portemonnee trekken voor een donatie aan een goed doel en dan hup, de ratrace weer in gaan. Als ik jou als ParaVisie-lezer een beetje inschat – en ik kan ernaast zitten, dit is tenslotte mijn eerste column – dan raken
al die zaken jou wel degelijk. Je bekijkt met afgrijzen de actuele berichten op sociale media, je probeert je buren en naasten te waarschuwen voor naderend onheil en krijgt misschien dezelfde bakken met frustratie en weerstand over je uitgestort als de meeste lichtwerkers die ik ken. Soms is het best vermoeiend om de mensheid te willen behoeden voor zijn eigen ondergang. Als- of je een groep lemmings de val van de klif wilt besparen, maar wat je ook zegt of doet: ze rennen maar door.

DE GOUDEN TIJD

Voor de meeste ParaVisie-lezers zal de komst van een nieuw tijdperk een bekend gegeven zijn. De nieuwe periode waar de mensheid en Moeder Aarde voor staan, kent vele benamingen. Het Aquariustijdperk, het Christusbewustzijn, de vijfde dimen- sie, het Michaeltijdperk van Rudolf Steiner, de hindoeïstische overgang vanuit het duistere Kali tijdperk richting de Gouden tijd, of het Kabbalistische tijdperk van geven en verbinding. Je weet waarschijnlijk ook dat deze ontwikkeling niet te stoppen is en dat in feite de vijfde dimensie al sinds 2012 voor de mees-
te mensen op Aarde toegankelijk is. Het Zwitserse medium Christina von Dreien, die in 2001 pas incarneerde, schrijft in haar tweede boek Het visioen over het goede over de huidige bewustzijnsshift: ‘We zitten midden in een omwenteling. De dichtheid valt uiteen in licht. Volgens de kosmische scheppings- cyclus van vernieuwing is de Aarde, en dus ook de mensheid, op dit moment bezig met een wereldwijde transformatie die steeds sneller verloopt.’ Tot zover geen nieuws toch? We zijn het eens met Christina. Deze omwenteling is voor niemand van ons nog een geheim. Maar dan vervolgt ze: ‘Dit proces is in twee opzichten heel uniek. Het is de allereerste keer dat de planeet zelf naar een lichtere sfeer opstijgt, maar ook de eerste keer dat de bewoners van een planeet de kans krijgen om in hun fysieke lichaam op te stijgen. In de geschiedenis van het universum is dit nog nooit gebeurd.’

Column Paravisie Juni 2020

Unieke voorstelling

We bevinden ons op een uniek moment in de evolutie van het universum. Het is niet vreemd dat er inmiddels 7.7 miljard men- sen op aarde geïncarneerd zijn. Iedereen in de kosmos wil erbij zijn. De overbevolking op Aarde is een illusie op zichzelf. Er zijn gewoon enorm veel zielen die een kaartje voor deze voorstelling hebben gekocht. Een voorstelling die eens in de 26.000 jaar vertoond wordt en deze keer ook nog eens met een uitsmijter, een uniek moment in de geschiedenis van het universum. Als je op deze manier kijkt naar de huidige gebeurtenissen, dan zie je dat het eindspel gaande is. De dualiteit mag nog even diep ervaren worden en uit zich in een gepolariseerde samenleving. Alle duister mag nog even goed doorleefd worden. Zowel aard- se, als niet aardse krachten gaan zich te buiten in deze laatste akte van een kosmisch toneelspel. En wij zitten eerste rij, jij en ik! Voor jou en mij is dit dan ook een uitgelezen kans onze rol in dit kostuumdrama met verve te bekleden. Gelukkig hebben jij en ik hier al tienduizenden levens naartoe gewerkt en zijn we helemaal klaar voor ons eindexamen in de verpakking van dit grote eindspel. Toch?

Read More

Anna ontmoet… Robert Bridgeman

In deze nieuwe serie interviews zoekt soulcoach Anna Zeven de werkelijke ontmoeting op met mensen met een missie op het gebied van persoonlijke en geestelijke expansie. In dit derde artikel lichtwerker Robert Bridgeman, die na zijn bestseller Lichter Leven een retraitecentrum in Frankrijk oprichtte en daar lichtwerkers van over de hele wereld ontvangt en inspireert. “We zitten nu als mensheid in een hele bijzondere beweging. Iedereen is aan het ontwaken.”

Het is één van die eerste zonnige dagen van het jaar. De avond valt. Met Roberts opnieuw uitgegeven boek Lichter Leven in mijn ene hand en mijn rolkoffertje in mijn andere loop ik door het dan nog drassige land de poort van Terra Nova binnen. Van links komt een zestigtal half wilde paarden mij begroeten. Als ik in het halfdonker mijn weg probeer te vinden, struikel ik haast over de voor Robert zo typerende mengelmoes van aardse spiritualiteit. In dit geval kinderfietsjes en Boeddhabeelden. Het gezin Bruggeman is naar Zuid-Frankrijk geëmigreerd om een retraitecentrum nieuw leven in te blazen. En met succes: het centrum wordt drukbezocht door lichtwerkers, transformatiezoekers en leraren vanuit de hele wereld, die zich tegoed doen aan de transformerende energie van dit prachtige en van oudsher zeer spirituele Katharenland. Robert laat weten dol te zijn op ParaVisie Magazine en kan mij tussen twee retraites ontvangen. Stilte tussen de retraitestormen? Mooi niet! In deze dagen van ‘rust’ wordt er door het team hard gewerkt aan het centrum. Bij het krieken van de dag plonzen we in het ijskoude zwemmeer, we mediteren en doen yoga. Wat een heerlijkheid om hier te zijn! Om van het eten nog maar te zwijgen. Als ‘toetje’ trakteert Robert ons op een transformatiesessie 2.0. Deze zal ik niet snel vergeten… Wie is deze Robert Bruggeman? Of is het nou Robert Bridgeman?

Wat maakt jou zo dol op een tijdschrift als ParaVisie Magazine, Robert?
Robert: “Ha, wat een mooie vraag! Ik denk dat het heel
belangrijk is dat een blad als dit er is, omdat ik geloof
dat we – na duizenden jaren van onderdrukking in de
vorm van bijvoorbeeld kerk, boeken-, heksen- en ketterverbranding – met z’n allen als lichtwerkers in een
spirituele coming out zitten. En dit magazine komt daar
gewoon voor uit, zonder er doekjes om te winden, en dat
vind ik tof. Of het nou gaat over mediumschap, aliens, of
bewustwording in het algemeen, het staat er gewoon in.
Als we verbloemd blijven communiceren, dan weten de
mensen die wakker worden niet waar ze naartoe moeten.
We moeten zoveel mogelijk plekken creëren voor hen,
online en offline.”

Paravisie mei 2020 2

Ik durf het haast niet te vragen, maar… hoe zit dat nou met jouw naam?
Robert: “Je bent niet de eerste die die vraag stelt! Mijn achternaam is natuurlijk gewoon Bruggeman. Mijn hele gezin heet zo. Maar toen we naar Vietnam verhuisden, bleek dat daar een moeilijke naam. Dus een vriend zei: ‘Waarom noem je jezelf niet Bridgeman?’ Bovendien is het daar heel normaal om een Aziatische naam en een internationale naam te hebben. En omdat ik in die tijd aan het ontwaken was, kwam ik zelf ook losser te staan van mijn naam. Toen ik terugkwam, ging ik weer gewoon als Bruggeman door het leven. Alleen heb ik Bridgeman als pseudoniem gehouden.”

We hoeven ons dus geen zorgen te maken over een identiteitscrisis?
Robert: “Haha, nee hoor! Ik heb wel ooit het verlangen gehad het officieel te laten veranderen, maar achteraf ben ik heel blij dat ik dat niet gedaan heb. Je bent niet je naam, en tegelijkertijd ben je niet voor niets geboren
met een naam. Maar als ik al iets ben, dan ben ik Robert Bruggeman. Het is geen verpakking waar ik me achter verstop.”

Over niet verstoppen gesproken… Je ging gisteravond met de billen bloot, zag ik op Facebook. Doe je dat regelmatig?
Robert: “Ik had inderdaad iets te stellig mijn mening over het coronavirus gegeven. Ik wilde rust, liefde en harmonie brengen, maar mijn post riep juist polariteit en angst op. Dus ik moest even met de billen bloot. Dat komt gelukkig niet vaak voor. Alleen als ik een verkeerde afslag heb genomen. Als je mensen inspireert, dan heb je een verantwoordelijkheid. Je eigenbelang mag nooit groter zijn dan die verantwoordelijkheid. Als je een fout maakt, dan moet je dat gewoon toegeven, vind ik, en je niet gaan verstoppen. Mensen waarderen dat enorm. En verder ga ik met mijn billen bloot als ik hier in het meertje duik!”

Paravisie mei 2020 4

"In Vietnam deed ik me verlichter voor dan ik was"

Jij bent wel bereid je kwetsbaar op te stellen?
Robert: “Ja, juist! Ik heb een uitspraak: ‘Niemand is ergens’. Toen ik net ontwaakte, keek ik heel erg op tegen boeddhistische monniken en grote leraren. Hoger bestond niet. Maar dan kom je steeds dichter bij ze en ontdek je dat zij ook gewoon mensen zijn. Je ziet het ook bij bekende leraren: de één is verslaafd aan cocaïne, de ander kan niet van de vrouwen afblijven en weer een ander blijkt achteraf zeventig mannelijke collega’s seksueel te hebben geïntimideerd. Of jongere leraren die zogenaamd volledig geïnitieerd zijn, waanzinnig verlicht, alles snappen en weten… maar geen kinderen hebben. Dan denk ik altijd: oh, wacht maar… Totale verlichting bestaat niet. Dan was je hier niet. Je ontkomt er alleen niet aan dat er afhankelijkheidsrelaties ontstaan als je mensen wilt inspireren. Maar als je op die paddenstoel gaat zitten… Ik deed er zelf ook aan mee. In Vietnam deed ik me verlichter voor dan ik was: liep in een wit gewaad, kale kop et cetera. Ik geloofde het zelf écht! Mijn vrouw niet, haha. Omdat mensen echt onderdanig werden, was het makkelijk om die verlichte status te handhaven. En toen kwam ik terug in Nederland… Een heel ander ego-systeem. Dat werkte dus niet. Als je lesgeeft vanuit gelijkwaardigheid, dan ga je pas zien wat je waard bent. Ik heb bepaalde vlakken best leuk ontwikkeld, maar heb ook nog heel veel te leren. Niemand is ergens… Van je studenten leer je meer dan van je grootste leraren. Als je je maar openstelt… Ik ben dan ook altijd heel open over waar ik zelf tegenaan loop of mee worstel. Bijvoorbeeld met het opvoeden van mijn kinderen. Verlicht vaderschap is een. hele kunst. Kinderen kunnen het bloed onder je nagels vandaan halen.”

Waar loop je bijvoorbeeld tegenaan bij de opvoeding?
Robert: “Kinderen zijn enorme spiegels en voor je het weet is je vader of moeder aan het woord in plaats van jij. Ik vraag mezelf steeds: is dit van mij of van mijn ouders? Mijn ouders zijn tweede generatie oorlogsslachtoffers. Zo’n oorlog heeft zo’n ongelooflijke impact op mensen. Veel onveiligheid, veel geweld. Dat zit in ons. Al die burn-outs van tegenwoordig hebben best een link met de moderne wereld en haar prikkels, maar we komen er langzaam maar zeker achter dat juist die onverwerkte oorlogstrauma’s een zware tol eisen. Met reïncarnatietherapie kom je al gauw in WO-II terecht.”

Vorige levens… Ook in je boek ‘Lichter Leven’ schrijf je daar met overtuiging over. Je lijkt vanuit ervaring te spreken…
Robert: “Klopt, ik heb heel veel sessies van anderen gezien, zowel bijgewoond als zelf begeleid, waarbij mensen in vorige levens terechtkwamen. Maar ik ben zelf ook vaak in vorige levens terechtgekomen. In stresssituaties, zoals met oorlog, is de incarnatietijd die daarop volgt, heel kort. Je ziel wil dat trauma dan zo snel mogelijk verwerken. Zo was ik in de ronde hiervoor soldaat in Vietnam. Ik heb daar gevochten en ben door een granaat op m’n kop overleden. Ik weet inmiddels ook dat er ergens nog een zoon van me uit dat leven rondloopt. Het leven daarvoor was ik een joodse vrouw met twee kinderen in een concentratiekamp tijdens WO-II. Werd ik in mijn rug geschoten. De keer dáárvoor… ”

Wow, wacht even hoor, ik voel nu al de heftigheid….
Robert, “Ja, dat was ook heel heftig! En dat komt ook steeds weer terug. WO-I weet ik ook nog. En verder nog levens als stamhoofd, Vikingkoning, sjamaan, monnik, piraat, nar – zo’n klein gebocheld mannetje dat op een
tafel moest dansen. Een leven waarin ik slaven had en ook een meisje als seksslavin. En ga zo maar door.”

Hoe kom je bij die andere levens?
Robert: “Regressie. Of door meditatie; dan kan het soms spontaan gebeuren. Maar het makkelijkst is in trance. Door het bij mezelf en anderen mee te maken, is het niet meer iets wat ik geloof. Het is gewoon een realiteit
geworden.” Je had het net over verlicht zijn.

Hoe verlicht ben je zelf?
Robert: “Je mag ervan uitgaan dat iemand die over zichzelf zegt dat hij verlicht is, niet verlicht is. Dat kan niet. Ik vind dat ik in geen enkele fase van verlichting zit. En het is ook niet zo belangrijk. Maar eigenlijk is iedereen verlicht.”

Paravisie mei 2020 5

Wacht… Eerst waren er verschillende stadia van verlicht zijn, net was jij nog niet verlicht, daarna was het niet zo belangrijk en nu is ineens iedereen verlicht. I’m lost!
Robert: “Nou kijk, ‘verlicht zijn’ betekent niets anders dan één zijn met het geheel. En wij kunnen niet anders dan één zijn met het geheel. Dat symboliseert het beeld met die ring ook dat je daar ziet. Het gat is leeg. Dat staat voor de eenheid. De ring staat voor je conditionering. En die conditioneringslaag is wat je van die eenheidservaring afhoudt. Daar ervaren we de dualiteit. Maar er is altijd een deel van de mens dat weet dat het verlicht is. Dat noemen we ook wel ‘the source’, ‘goddelijke vonk’, ‘spirit’, ‘boeddhanatuur’, het ‘ik ben’. In essentie zijn we dus allemaal verlicht, alleen zijn we ons er niet van bewust. Iedereen is het al, maar niemand is het. Althans, niet hier op aarde.”

Ah, ik geloof dat ik het begrijp. Zeg, als ik jouw boek zo lees, dan heb je ongelooflijk veel gedaan en ontdekt. Past dat in een notendop?
Robert: “Ja hoor! Toen ik ‘wakker’ werd, ben ik eerst een bureaustudie gaan doen. Ik ben over alle bekendere stromingen gaan lezen, zoals het Christendom, de Gnosis, de Islam, het Soefisme, Boeddhistische stromingen. Maar met m’n hoofd ik kwam niet verder. Toen stuitte ik op meditatie. Dat leidde tot heel veel eenheidservaringen. Die op Terschelling is daarin het belangrijkst: ik zag m’n eigen angst, karma, zelfbeeld, overtuigingen enzovoorts en hoe ik die allemaal zelf vasthoud. Vanuit dat besef ben ik alles gaan doen wat ik kon vinden om dat te transformeren. Van meditatieretraites tot workshops spirituele spelletjes maken. Uiteindelijk ben ik de authentieke Kabbalah, Advaita Vedanta en het Tibetaans Boeddhisme ingedoken en jarenlang bij een sjamaan en bij een energiegenezer in de leer geweest. Met mijn vrouw ben ik naar Vietnam verhuisd. Vanuit daar langdurig in omringende landen verbleven en vele zen-kloosters bezocht. Overal kwamen we leraren tegen en mediteerden we met vele monniken. Ondertussen richtten we in Zwolle bewustzijnscentrum EEUWIG op. Daar kwamen leraren uit de hele wereld langs. Weer terug in Nederland, ging ik op zoek naar de vertaling naar de normale mensenwereld en ben ik Mindfulness trainer geworden bij Google, heb ik de Wim Hoff training gedaan – inclusief in korte broek de Kilimanjaro op – heb ik Tony Robbins gevolgd en Touch of Matrix, Reiki Master en EFT gedaan. Ik hecht er geen identiteit aan, maar het ging me erom die methodes zo goed mogelijk te doorgronden en manieren te vinden om het goed over te kunnen brengen op anderen.”

Goh, eigenlijk best apart: de meeste mensen zullen juist bij bijvoorbeeld Tony Robbins beginnen en dan steeds dieper gaan, maar jij lijkt de omgekeerde reis gemaakt te hebben. Hoe komt dat?
Robert: “Door die eenheidservaringen ging ik in één keer heel diep. Dus dat was mijn vertrekpunt. En binnenkort ga ik naar Joe Dispenza.”

Joe Dispenza is heel erg van ‘practice what you preach’, weet ik. Doe jij dat ook?
Robert: “Normaal mediteer ik elke dag minstens een half uur. Voordat de kinderen kwamen, had ik zelfs een ochtendprogramma van 1,5 uur, waarin ik ademoefeningen, visualisaties en meditaties deed. Maar sinds de jongens er zijn, is dat wat moeilijker geworden. Dat heb ik elf jaar gedaan en nu zit ik in een meditatiepauze. Maar de trilling is hier zo hoog dat het bijna één grote meditatie is. Ik kom wel aan mijn beoefening ”

Paravisie mei 2020

‘We zitten als lichtwerkers met z’n allen in een spirituele coming out’

Hoe is dat, even pauze?
Robert: “Ja, eigenlijk wel heel lekker. Ik hoef even niets. Ik had er gewoon even helemaal geen zin meer in. Na al die jaren had ik behoefte aan gewoon naast m’n vrouw wakker worden. Of nou ja, zij naast mij! Maar ik begin het nu wel weer een beetje te missen.”

Wat is er anders nu je niet meer mediteert?
Robert: “Niet zoveel eigenlijk! Hoewel… ik merk dat als ik mediteer, ik wel veerkrachtiger ben. En dat het makkelijker is om uit de illusie te blijven. Ik word dan minder snel ergens in getrokken en ben dan nog oordeelvrijer; er is gewoon meer ruimte. Als je dat dagelijks onderhoudt tenminste. Want verdieping maak je in langere meditatieretraites. Dagelijkse beoefening, de formele ochtend-zit, is onderhoud. En de rest van de dag is meditatie. De verdiepingsmomenten ben ik wel blijven doen. Alleen de formele ochtend-zit heb ik even niet meer gedaan.”

Er zijn op je ontdekkingsreis nogal wat menselijke leraren de revue gepasseerd. Hebben zich ook ongeziene leraren aangediend?
Robert: “Ja, zeker. In verschillende fases word ik door verschillende spirit-leraren begeleid. Sommigen blijven. Dat kunnen healers, monniken, sjamanen en andere bewustzijnsvormen zijn die vooral tijdens een healing door me heen werken. Ik had bijvoorbeeld een hele tijd iemand bij
me die op een bepaalde manier ademhaalde, waardoor ik altijd wist dat hij er was. Nu voel ik aan de ademhaling
en beweging wie er wat doet, zonder dat ik ze precies ken. Maar ik geef alleen maar toestemming aan de wezens die direct verbonden zijn met de bron. Daarmee ontneem ik gelijk alle andere wezens de toestemming om dat te mogen doen.”

Zijn er dingen die je bewust links hebt laten liggen?
Robert: “Ik ben weleens in een sekte geweest, waar ze met hele strakke dogma’s werkten en zelfs met brainwashing en mind-control. Er zaten duizend mensen in de zaal. De ene helft bestond uit mensen van die sekte, de andere helft was meegebracht door de eerste helft. Ze begonnen massaal druk uit te oefen. Dus ook op mij. Het begon er met één. Dat kon ik nog weerstaan, maar toen er steeds meer bij kwamen, trok ik het niet meer. Mijn toenmalige leraar heeft alles uit de kast moeten halen om me weer terug te brengen. Daarom verbind ik me nergens aan. Maar ik heb er geen spijt van en ben blij dat ik dat allemaal heb mogen zien en ervaren.” 

In je boek heb je het er ook over dat gedachten kunnen worden beïnvloed door entiteiten. Hoe ga jij daarmee om?
Robert: “Door te beseffen dat je niet je gedachten bent en ze niet te geloven. Er zijn allerlei invloeden die zich als stemmetjes in je hoofd kunnen manifesteren. En die invloeden, vaak entiteiten, voeden zich met angst en pijn. Die hebben er baat bij dat stuk in stand te houden. Zodra je dit loslaat en er niet meer in gelooft, kan je ze transformeren. Want niemand mag zonder toestemming bij je zijn. Wij geven dus onbewust toestemming aan die entiteit om bij ons te zijn. Op het moment dat ik me ervan bewust word en ik kom ze tegen, zeg ik: ‘Ik hou van je, ik vind je vreselijk lief, maar ik ga niet meer naar je luisteren en ik wil dat je nu gaat’. Maar vaak zijn er wel diepere transformatiesessies nodig om dit los te laten.”

"We hebben duizenden jaren in angst gezeten en gaan nu naar liefde"

We lopen bij jouw prachtige retraitecentrum, ‘Terra Nova’. Wat vinden mensen hier naast het mooie landschap, het ruime zwembad en zelfs de stijlvol gedecoreerde sauna?
Robert: “Alleen al als je hier aankomt, voel je vanwege de hoge trilling van de omgeving de rust al over je heen komen. Maar mensen vinden vooral zichzelf hier. Met zuiver eten, yoga en meditatie en natuurlijk de transformatiesessies. Wat mensen loslaten hier, is hetgeen ze blokkeert om te zijn wie ze werkelijk zijn. Denk aan het beeld met de ring en het gat. We helpen ze om weer verbinding te maken met hun essentie en vandaaruit te ontdekken wat hun bestemming is.”

Dank voor dit hele mooie gesprek, Robert. Heb jij nog iets op je hart?
Robert: “We zitten nu als mensheid in een hele bijzondere beweging. Iedereen is aan het ontwaken. Iedereen op dit spirituele lichtwerkers- en bewustzijnspad is bezig die beweging te faciliteren. Ongeacht je stroming, de traditie die je volgt of waar je vandaan komt. En of je het woord ‘lichtwerker’ nou wel of niet leuk vindt. Iedereen die serieus met bewustzijn bezig is, is in enige vorm een lichtwerker. En ik vind het mateloos intrigerend dat allerlei profetieën dit al duizenden jaren omschrijven. Denk aan de Maya’s die het over de draaiing van de as van de aarde hebben. We zitten nu in de verste uithoek van die verwijdering van de aardas. En we zijn, zoals voorspeld, compleet materialistisch. Maar we maken de beweging terug. In 2012 was het kantelpunt. Ook de hindoes en de kabbalisten hebben het voorzien. De tijd gaat in cycli. We zitten nu in het Kali-tijdperk. Je kunt het vergelijken met een cirkel [Robert begint druk met zijn handen illustrerende vormen te maken door zijn handpalmen op elkaar te leggen en naar rechts te laten vallen zodat ze horizontaal zijn]. De universele beweging is omhoog. We hebben een paar duizend jaar in angst gezeten en gaan nu naar liefde. Maar een heel groot deel van de mensheid – lineair denkende mensen die in de derde dimensie van angst zitten – maakt die beweging omhoog niet en blijft rechtdoor gaan [zijn onderste hand maakt een rechte lijn rechtdoor]. Terwijl de mensen die ontwaakt zijn heel natuurlijk meebewegen met de cirkel die zijn dieptepunt heeft bereikt en nu zijn weg weer omhoog aanvangt [zijn bovenste hand gaat in een halve maan omhoog]. Je kunt je voorstellen dat die twee stromen steeds verder van elkaar verwijderd raken. Maar omdat die beweging omhoog de natuurlijke, universele beweging is, komt er steeds meer druk op de onderste laag te staan. Deze laag zal uiteindelijk meegezogen worden in het nieuwe bewustzijn. Een soort klapbeweging [zijn handen klappen tegen elkaar]. Daar zijn geen entiteiten of buitenaardse wezens voor nodig om dat te laten gebeuren of om ons te helpen. Dat is gewoon de trilling van het geheel.”

En wat gebeurt er dan met die zielen die in de derde dimensie zitten?
Robert: “Het oude systeem valt weg, de mensen blijven over. De overtuigingen die de huidige structuren en systemen in stand houden, vallen weg. Er zijn heel veel mensen die geloven dat het banksysteem goed is, of een hiërarchisch georganiseerde samenleving. Op het moment dat we ontwaken, raken we die trilling van de derde dimensie kwijt. Dan geloven we al die overtuigingen niet meer. Niet meer in die controle, die systemen, in de ratrace of in het belang van geld. Ook die mensen zullen ontwaken en uiteindelijk van nature meebewegen. We zijn op weg naar die nieuwe aarde. Terra Nova. En dat is een beweging die hoe dan ook plaatsvindt. Die beweging zorgt ervoor dat we op een andere manier samenzijn. Dat we beter voor onszelf, voor elkaar en de wereld gaan zorgen. Maar ook dat we afkomen van de hiërarchische of piramidestructuur en veel meer in cirkels gaan leven. Ik verwacht ook dat mensen weer teruggaan naar communities, oude stamverbanden. We gaan de balans weer hervinden met onszelf en met de wereld. Dát is voor mij de nieuwe aarde. Dat we weer in verbinding met elkaar leven. We zien nu in deze hele coronacrisis, dat de luchtvervuiling met twintig tot zestig procent teruggelopen is. Het is dus gewoon mogelijk. Als wij ons anders gaan gedragen als mensheid en de natuur weer ruimte geven, dan herstelt Moeder Aarde zich gewoon. Dat is de Terra Nova, de belofte!” •

Over Anna. Anna Zeven weet als soulcoach in haar praktijk vele mensen te inspireren bewuster, vrijer en meer verbonden te leven. Ze is een slimme down to earth powerwoman met een holistische en diepgaande levensvisie. Vanuit haar voedingsexpertise is het boek Het Nieuwe Eten geboren. Momenteel werkt ze aan een boek over schoonheid. Tips en suggesties zijn altijd welkom! WWW.ANNAZEVEN.NL

Read More