Category: Paravisie

op naar vrijheid paravisie augustus 2020

Op naar vrijheid!

Het zijn turbulente tijden voor de lichtwerkers van nu. De onrust en angst die het coronavirus en de genomen maatregelen met zich mee hebben gebracht, ebben maar langzaam weg. En wat staat ons in de toekomst te wachten? Vaccins, 5G, megalomane overheidscontrole? Lichtwerker Robert Bridgeman ziet het vanuit zijn centrum Terra Nova in Frankrijk met even vastberaden als compassievolle ogen aan en duidt voor ons de huidige tijd (en strijd?).

We leven in een complexe tijd. Een prachtige en bewogen, maar ook een ingewikkelde tijd. Grote groepen mensen
zijn ongerust geworden over de maatregelen die de overheid handhaaft en staan door heel Nederland te demonstreren. De overheid houdt vast aan controlerende regels en stuurt op vaccins. Als burger weten we niet meer wie ons regeert. We denken dat de overheid de touwtjes in handen heeft, maar in werkelijkheid bevindt die overheid zich tussentwee vuren.

Tussen twee vuren
Enerzijds is er het belang van de burger, de ondernemer en het welzijn in Nederland, anderzijds de veel grotere belangen van de grote techbedrijven, de grote farmaceutische bedrijven en de grote banken. Professor Bob de Wit van Nijenrode noemt deze organisaties Corporate States. Het zijn enorme globale machtsblokken geworden die een flinke vinger in de pap hebben binnen clubs als de WHO en het World Economic Forum. Volgens De Wit kunnen alleen landen als China en Amerika straks nog mee in de machtsrace van de corporates. Het is een feit dat deze grote organisaties de wereld steeds meer controleren. Zo voert de WHO, samen met YouTube, momenteel een beleid waarin alle video’s over Corona die de WHO richtlijnen tegenspreken worden verwijderd. Dat dit mogelijk is, onderstreept de beweringen van professor De Wit. Maar er zit nog een laag onder dit machtsspel. Dat zijn de mensen achter de grote bedrijven. Deze mensen worden steeds rijker en machtiger. Het is inmiddels bekend dat 1% van de wereldbevolking verreweg het meeste vermogen en de grootste macht heeft. Zij zouden de hele wereld kunnen voeden, maar ze doen het niet. Liever dringen ze de hele wereldbevolking vaccins op tegen zogenaamde ziekten. Vaccins die nanotechnologie bevatten waarmee de gevaccineerde mens van buitenaf beïnvloed en gecontroleerd kan worden.

Verandering van tijdperk
Volgens professor Dr. Jan Rotmans leven we niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk. En de afgelopen 2000 jaar zijn talloze transities geweest. Elke transitie weer staat er een groep rijke mensen op die proberen in het ontstane vacuüm de macht naar zich toe te trekken. Kijk maar naar de adel en de katholieke kerk die na het ten onder gaan van het Romeinse rijk de macht grepen en kijk maar naar de groot industriëlen als de Rockenfellers en Rothshilds die aan het begin van de industriële revolutie de macht grepen. Zo zien we in deze tijd grote techmagnaten als de oprichters van Google en Facebook en Bill Gates van Microsoft de macht grijpen. En dan komen we vanzelf in de volgende laag die onder die beweging ligt. Er is namelijk een flinke overeenkomst tussen al die machtsgrijpers van de afgelopen duizenden jaren.

Paravisie augustus 2020

Archonten
De Rooms-Katholieke Kerk was een voortzetting van het Romeinse rijk. Diezelfde krachten die achter de Romeinse wereldbeheersing zaten, waren de krachten achter bijvoorbeeld de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog, achter de grootindustriëlen en achter de huidige techbedrijven en de 1% die daarachter zitten. Wat zijn dit voor krachten? In de in 1946 gevonden Nag Hammadi geschriften van de gnostici van 2000 jaar terug, worden deze krachten de Archonten genoemd. Duistere wezens, zonder goddelijke kern, die vanuit een onzichtbare dimensie de mensheid onderdrukken.

Deze krachten doen er alles aan om de mensheid in een staat van lijden en angst te houden. Simpelweg omdat dit de energieën zijn waar zij zich op voeden. Deze Archontische krachten hebben daarmee alle belang bij een angstige mensheid die anderhalve meter bij elkaar vandaan blijft en daarmee uit verbinding gaat. Ze hebben alle belang bij een mensheid die zich laat vaccineren met nanotechnologie en die op straat door 5G en gezichtsherkenning in de gaten gehouden kan worden. Ze hebben alle belang bij een mensheid die door artificiële intelligentie steeds minder empathisch en compassievol gemaakt wordt en als een soort lijdende robots de Archonten dient. Archontische krachten zijn dan wel niet bezield, ze zijn wel ongekend intelligent en proberen het net rond de mens te sluiten om zodoende totale controle te verkrijgen. Er is echter slecht nieuws voor ze…

Wakker worden
Sinds 2012 wordt een andere beweging duidelijk zichtbaar. De mensheid is aan het ontwaken. Waar de Archontische krachten vanuit hun 4e dimensie de mensheid in de 3e dimensie van macht en angst proberen te houden, worden steeds meer mensen wakker in de 5e dimensie van liefde (en hoger). Een drama voor de Archonten, omdat ieder mens die in de 5e dimensie ontwaakt voor hen ongrijpbaar is geworden. En al die ontwaakte mensen, die trekken de rest van de mensheid mee. We pikken het niet langer. Het bedrog en de manipulatie van de duistere krachten wordt steeds zichtbaarder. Heersers als de Rockenfellers, de Rothshilds en de grote techleiders vallen door de mand. Niet voor niets wordt iemand als Bill Gates zo door de mangel gehaald op het internet de laatste tijd. De grote nachtmerrie van de Archonten is waarheid aan het worden. De mensheid glipt ze na duizenden jaren door de vingers. Zij weten, net als wij, dat ze over niet al te lange tijd een nieuwe planeet zullen moeten zoeken om zich te voeden op angst en lijden, eenvoudigweg omdat dat hier op aarde niet meer te vinden zal zijn. Ze weten dat de mensheid onderweg is naar de vrijheid en ze doen er alles aan om hun voedselbronnen te beschermen en ons in onderdrukking te houden. Maar zoals Gandhi al zei: “Onderdrukking kan alleen plaatsvinden met toestemming van de onderdrukten.” De mensen op het Malieveld en in die talloze steden laten zien dat die toestemming ingetrokken wordt nu. De 5e dimensiemens laat zich niet onderdrukken. Binnenkort kunnen we een uitzwaaicomité voor de Archonten en hun 1% vrienden organiseren. Op naar de vrijheid! 

Read More
awakening

Column Paravisie Juni 2020

WELKOM BIJ DE VOORSTELLING!

Het is niet altijd makkelijk spiritueel ontwaakt te zijn en bewust te leven. Dat zul jij niet anders ervaren dan ik. Je ziet meer, je weet meer en je kijkt dieper in de waarheid achter de illusie dan de meeste mensen. Niet dat dat ons beter of slechter maakt. We zijn gewoon anders dan de meesten. Toch bewonen we dezelfde planeet als al die mensen die zonder er al te veel bij stil staan op de destructie af lijken te stevenen. De controlestaat, verplichte vaccinaties, 5G, honger in de wereld, ontbossing van oerwouden, uitsterven van diersoorten… het lijkt misschien wel 80% van de wereldbevolking niet echt te raken. Niet meer in ieder geval dan dat mensen even de portemonnee trekken voor een donatie aan een goed doel en dan hup, de ratrace weer in gaan. Als ik jou als ParaVisie-lezer een beetje inschat – en ik kan ernaast zitten, dit is tenslotte mijn eerste column – dan raken
al die zaken jou wel degelijk. Je bekijkt met afgrijzen de actuele berichten op sociale media, je probeert je buren en naasten te waarschuwen voor naderend onheil en krijgt misschien dezelfde bakken met frustratie en weerstand over je uitgestort als de meeste lichtwerkers die ik ken. Soms is het best vermoeiend om de mensheid te willen behoeden voor zijn eigen ondergang. Als- of je een groep lemmings de val van de klif wilt besparen, maar wat je ook zegt of doet: ze rennen maar door.

DE GOUDEN TIJD

Voor de meeste ParaVisie-lezers zal de komst van een nieuw tijdperk een bekend gegeven zijn. De nieuwe periode waar de mensheid en Moeder Aarde voor staan, kent vele benamingen. Het Aquariustijdperk, het Christusbewustzijn, de vijfde dimen- sie, het Michaeltijdperk van Rudolf Steiner, de hindoeïstische overgang vanuit het duistere Kali tijdperk richting de Gouden tijd, of het Kabbalistische tijdperk van geven en verbinding. Je weet waarschijnlijk ook dat deze ontwikkeling niet te stoppen is en dat in feite de vijfde dimensie al sinds 2012 voor de mees-
te mensen op Aarde toegankelijk is. Het Zwitserse medium Christina von Dreien, die in 2001 pas incarneerde, schrijft in haar tweede boek Het visioen over het goede over de huidige bewustzijnsshift: ‘We zitten midden in een omwenteling. De dichtheid valt uiteen in licht. Volgens de kosmische scheppings- cyclus van vernieuwing is de Aarde, en dus ook de mensheid, op dit moment bezig met een wereldwijde transformatie die steeds sneller verloopt.’ Tot zover geen nieuws toch? We zijn het eens met Christina. Deze omwenteling is voor niemand van ons nog een geheim. Maar dan vervolgt ze: ‘Dit proces is in twee opzichten heel uniek. Het is de allereerste keer dat de planeet zelf naar een lichtere sfeer opstijgt, maar ook de eerste keer dat de bewoners van een planeet de kans krijgen om in hun fysieke lichaam op te stijgen. In de geschiedenis van het universum is dit nog nooit gebeurd.’

Column Paravisie Juni 2020

Unieke voorstelling

We bevinden ons op een uniek moment in de evolutie van het universum. Het is niet vreemd dat er inmiddels 7.7 miljard men- sen op aarde geïncarneerd zijn. Iedereen in de kosmos wil erbij zijn. De overbevolking op Aarde is een illusie op zichzelf. Er zijn gewoon enorm veel zielen die een kaartje voor deze voorstelling hebben gekocht. Een voorstelling die eens in de 26.000 jaar vertoond wordt en deze keer ook nog eens met een uitsmijter, een uniek moment in de geschiedenis van het universum. Als je op deze manier kijkt naar de huidige gebeurtenissen, dan zie je dat het eindspel gaande is. De dualiteit mag nog even diep ervaren worden en uit zich in een gepolariseerde samenleving. Alle duister mag nog even goed doorleefd worden. Zowel aard- se, als niet aardse krachten gaan zich te buiten in deze laatste akte van een kosmisch toneelspel. En wij zitten eerste rij, jij en ik! Voor jou en mij is dit dan ook een uitgelezen kans onze rol in dit kostuumdrama met verve te bekleden. Gelukkig hebben jij en ik hier al tienduizenden levens naartoe gewerkt en zijn we helemaal klaar voor ons eindexamen in de verpakking van dit grote eindspel. Toch?

Read More
Paravisie mei 2020

Anna ontmoet… Robert Bridgeman

In deze nieuwe serie interviews zoekt soulcoach Anna Zeven de werkelijke ontmoeting op met mensen met een missie op het gebied van persoonlijke en geestelijke expansie. In dit derde artikel lichtwerker Robert Bridgeman, die na zijn bestseller Lichter Leven een retraitecentrum in Frankrijk oprichtte en daar lichtwerkers van over de hele wereld ontvangt en inspireert. “We zitten nu als mensheid in een hele bijzondere beweging. Iedereen is aan het ontwaken.”

Het is één van die eerste zonnige dagen van het jaar. De avond valt. Met Roberts opnieuw uitgegeven boek Lichter Leven in mijn ene hand en mijn rolkoffertje in mijn andere loop ik door het dan nog drassige land de poort van Terra Nova binnen. Van links komt een zestigtal half wilde paarden mij begroeten. Als ik in het halfdonker mijn weg probeer te vinden, struikel ik haast over de voor Robert zo typerende mengelmoes van aardse spiritualiteit. In dit geval kinderfietsjes en Boeddhabeelden. Het gezin Bruggeman is naar Zuid-Frankrijk geëmigreerd om een retraitecentrum nieuw leven in te blazen. En met succes: het centrum wordt drukbezocht door lichtwerkers, transformatiezoekers en leraren vanuit de hele wereld, die zich tegoed doen aan de transformerende energie van dit prachtige en van oudsher zeer spirituele Katharenland. Robert laat weten dol te zijn op ParaVisie Magazine en kan mij tussen twee retraites ontvangen. Stilte tussen de retraitestormen? Mooi niet! In deze dagen van ‘rust’ wordt er door het team hard gewerkt aan het centrum. Bij het krieken van de dag plonzen we in het ijskoude zwemmeer, we mediteren en doen yoga. Wat een heerlijkheid om hier te zijn! Om van het eten nog maar te zwijgen. Als ‘toetje’ trakteert Robert ons op een transformatiesessie 2.0. Deze zal ik niet snel vergeten… Wie is deze Robert Bruggeman? Of is het nou Robert Bridgeman?

Wat maakt jou zo dol op een tijdschrift als ParaVisie Magazine, Robert?
Robert: “Ha, wat een mooie vraag! Ik denk dat het heel
belangrijk is dat een blad als dit er is, omdat ik geloof
dat we – na duizenden jaren van onderdrukking in de
vorm van bijvoorbeeld kerk, boeken-, heksen- en ketterverbranding – met z’n allen als lichtwerkers in een
spirituele coming out zitten. En dit magazine komt daar
gewoon voor uit, zonder er doekjes om te winden, en dat
vind ik tof. Of het nou gaat over mediumschap, aliens, of
bewustwording in het algemeen, het staat er gewoon in.
Als we verbloemd blijven communiceren, dan weten de
mensen die wakker worden niet waar ze naartoe moeten.
We moeten zoveel mogelijk plekken creëren voor hen,
online en offline.”

Paravisie mei 2020 2

Ik durf het haast niet te vragen, maar… hoe zit dat nou met jouw naam?
Robert: “Je bent niet de eerste die die vraag stelt! Mijn achternaam is natuurlijk gewoon Bruggeman. Mijn hele gezin heet zo. Maar toen we naar Vietnam verhuisden, bleek dat daar een moeilijke naam. Dus een vriend zei: ‘Waarom noem je jezelf niet Bridgeman?’ Bovendien is het daar heel normaal om een Aziatische naam en een internationale naam te hebben. En omdat ik in die tijd aan het ontwaken was, kwam ik zelf ook losser te staan van mijn naam. Toen ik terugkwam, ging ik weer gewoon als Bruggeman door het leven. Alleen heb ik Bridgeman als pseudoniem gehouden.”

We hoeven ons dus geen zorgen te maken over een identiteitscrisis?
Robert: “Haha, nee hoor! Ik heb wel ooit het verlangen gehad het officieel te laten veranderen, maar achteraf ben ik heel blij dat ik dat niet gedaan heb. Je bent niet je naam, en tegelijkertijd ben je niet voor niets geboren
met een naam. Maar als ik al iets ben, dan ben ik Robert Bruggeman. Het is geen verpakking waar ik me achter verstop.”

Over niet verstoppen gesproken… Je ging gisteravond met de billen bloot, zag ik op Facebook. Doe je dat regelmatig?
Robert: “Ik had inderdaad iets te stellig mijn mening over het coronavirus gegeven. Ik wilde rust, liefde en harmonie brengen, maar mijn post riep juist polariteit en angst op. Dus ik moest even met de billen bloot. Dat komt gelukkig niet vaak voor. Alleen als ik een verkeerde afslag heb genomen. Als je mensen inspireert, dan heb je een verantwoordelijkheid. Je eigenbelang mag nooit groter zijn dan die verantwoordelijkheid. Als je een fout maakt, dan moet je dat gewoon toegeven, vind ik, en je niet gaan verstoppen. Mensen waarderen dat enorm. En verder ga ik met mijn billen bloot als ik hier in het meertje duik!”

Paravisie mei 2020 4

"In Vietnam deed ik me verlichter voor dan ik was"

Jij bent wel bereid je kwetsbaar op te stellen?
Robert: “Ja, juist! Ik heb een uitspraak: ‘Niemand is ergens’. Toen ik net ontwaakte, keek ik heel erg op tegen boeddhistische monniken en grote leraren. Hoger bestond niet. Maar dan kom je steeds dichter bij ze en ontdek je dat zij ook gewoon mensen zijn. Je ziet het ook bij bekende leraren: de één is verslaafd aan cocaïne, de ander kan niet van de vrouwen afblijven en weer een ander blijkt achteraf zeventig mannelijke collega’s seksueel te hebben geïntimideerd. Of jongere leraren die zogenaamd volledig geïnitieerd zijn, waanzinnig verlicht, alles snappen en weten… maar geen kinderen hebben. Dan denk ik altijd: oh, wacht maar… Totale verlichting bestaat niet. Dan was je hier niet. Je ontkomt er alleen niet aan dat er afhankelijkheidsrelaties ontstaan als je mensen wilt inspireren. Maar als je op die paddenstoel gaat zitten… Ik deed er zelf ook aan mee. In Vietnam deed ik me verlichter voor dan ik was: liep in een wit gewaad, kale kop et cetera. Ik geloofde het zelf écht! Mijn vrouw niet, haha. Omdat mensen echt onderdanig werden, was het makkelijk om die verlichte status te handhaven. En toen kwam ik terug in Nederland… Een heel ander ego-systeem. Dat werkte dus niet. Als je lesgeeft vanuit gelijkwaardigheid, dan ga je pas zien wat je waard bent. Ik heb bepaalde vlakken best leuk ontwikkeld, maar heb ook nog heel veel te leren. Niemand is ergens… Van je studenten leer je meer dan van je grootste leraren. Als je je maar openstelt… Ik ben dan ook altijd heel open over waar ik zelf tegenaan loop of mee worstel. Bijvoorbeeld met het opvoeden van mijn kinderen. Verlicht vaderschap is een. hele kunst. Kinderen kunnen het bloed onder je nagels vandaan halen.”

Waar loop je bijvoorbeeld tegenaan bij de opvoeding?
Robert: “Kinderen zijn enorme spiegels en voor je het weet is je vader of moeder aan het woord in plaats van jij. Ik vraag mezelf steeds: is dit van mij of van mijn ouders? Mijn ouders zijn tweede generatie oorlogsslachtoffers. Zo’n oorlog heeft zo’n ongelooflijke impact op mensen. Veel onveiligheid, veel geweld. Dat zit in ons. Al die burn-outs van tegenwoordig hebben best een link met de moderne wereld en haar prikkels, maar we komen er langzaam maar zeker achter dat juist die onverwerkte oorlogstrauma’s een zware tol eisen. Met reïncarnatietherapie kom je al gauw in WO-II terecht.”

Vorige levens… Ook in je boek ‘Lichter Leven’ schrijf je daar met overtuiging over. Je lijkt vanuit ervaring te spreken…
Robert: “Klopt, ik heb heel veel sessies van anderen gezien, zowel bijgewoond als zelf begeleid, waarbij mensen in vorige levens terechtkwamen. Maar ik ben zelf ook vaak in vorige levens terechtgekomen. In stresssituaties, zoals met oorlog, is de incarnatietijd die daarop volgt, heel kort. Je ziel wil dat trauma dan zo snel mogelijk verwerken. Zo was ik in de ronde hiervoor soldaat in Vietnam. Ik heb daar gevochten en ben door een granaat op m’n kop overleden. Ik weet inmiddels ook dat er ergens nog een zoon van me uit dat leven rondloopt. Het leven daarvoor was ik een joodse vrouw met twee kinderen in een concentratiekamp tijdens WO-II. Werd ik in mijn rug geschoten. De keer dáárvoor… ”

Wow, wacht even hoor, ik voel nu al de heftigheid….
Robert, “Ja, dat was ook heel heftig! En dat komt ook steeds weer terug. WO-I weet ik ook nog. En verder nog levens als stamhoofd, Vikingkoning, sjamaan, monnik, piraat, nar – zo’n klein gebocheld mannetje dat op een
tafel moest dansen. Een leven waarin ik slaven had en ook een meisje als seksslavin. En ga zo maar door.”

Hoe kom je bij die andere levens?
Robert: “Regressie. Of door meditatie; dan kan het soms spontaan gebeuren. Maar het makkelijkst is in trance. Door het bij mezelf en anderen mee te maken, is het niet meer iets wat ik geloof. Het is gewoon een realiteit
geworden.” Je had het net over verlicht zijn.

Hoe verlicht ben je zelf?
Robert: “Je mag ervan uitgaan dat iemand die over zichzelf zegt dat hij verlicht is, niet verlicht is. Dat kan niet. Ik vind dat ik in geen enkele fase van verlichting zit. En het is ook niet zo belangrijk. Maar eigenlijk is iedereen verlicht.”

Paravisie mei 2020 5

Wacht… Eerst waren er verschillende stadia van verlicht zijn, net was jij nog niet verlicht, daarna was het niet zo belangrijk en nu is ineens iedereen verlicht. I’m lost!
Robert: “Nou kijk, ‘verlicht zijn’ betekent niets anders dan één zijn met het geheel. En wij kunnen niet anders dan één zijn met het geheel. Dat symboliseert het beeld met die ring ook dat je daar ziet. Het gat is leeg. Dat staat voor de eenheid. De ring staat voor je conditionering. En die conditioneringslaag is wat je van die eenheidservaring afhoudt. Daar ervaren we de dualiteit. Maar er is altijd een deel van de mens dat weet dat het verlicht is. Dat noemen we ook wel ‘the source’, ‘goddelijke vonk’, ‘spirit’, ‘boeddhanatuur’, het ‘ik ben’. In essentie zijn we dus allemaal verlicht, alleen zijn we ons er niet van bewust. Iedereen is het al, maar niemand is het. Althans, niet hier op aarde.”

Ah, ik geloof dat ik het begrijp. Zeg, als ik jouw boek zo lees, dan heb je ongelooflijk veel gedaan en ontdekt. Past dat in een notendop?
Robert: “Ja hoor! Toen ik ‘wakker’ werd, ben ik eerst een bureaustudie gaan doen. Ik ben over alle bekendere stromingen gaan lezen, zoals het Christendom, de Gnosis, de Islam, het Soefisme, Boeddhistische stromingen. Maar met m’n hoofd ik kwam niet verder. Toen stuitte ik op meditatie. Dat leidde tot heel veel eenheidservaringen. Die op Terschelling is daarin het belangrijkst: ik zag m’n eigen angst, karma, zelfbeeld, overtuigingen enzovoorts en hoe ik die allemaal zelf vasthoud. Vanuit dat besef ben ik alles gaan doen wat ik kon vinden om dat te transformeren. Van meditatieretraites tot workshops spirituele spelletjes maken. Uiteindelijk ben ik de authentieke Kabbalah, Advaita Vedanta en het Tibetaans Boeddhisme ingedoken en jarenlang bij een sjamaan en bij een energiegenezer in de leer geweest. Met mijn vrouw ben ik naar Vietnam verhuisd. Vanuit daar langdurig in omringende landen verbleven en vele zen-kloosters bezocht. Overal kwamen we leraren tegen en mediteerden we met vele monniken. Ondertussen richtten we in Zwolle bewustzijnscentrum EEUWIG op. Daar kwamen leraren uit de hele wereld langs. Weer terug in Nederland, ging ik op zoek naar de vertaling naar de normale mensenwereld en ben ik Mindfulness trainer geworden bij Google, heb ik de Wim Hoff training gedaan – inclusief in korte broek de Kilimanjaro op – heb ik Tony Robbins gevolgd en Touch of Matrix, Reiki Master en EFT gedaan. Ik hecht er geen identiteit aan, maar het ging me erom die methodes zo goed mogelijk te doorgronden en manieren te vinden om het goed over te kunnen brengen op anderen.”

Goh, eigenlijk best apart: de meeste mensen zullen juist bij bijvoorbeeld Tony Robbins beginnen en dan steeds dieper gaan, maar jij lijkt de omgekeerde reis gemaakt te hebben. Hoe komt dat?
Robert: “Door die eenheidservaringen ging ik in één keer heel diep. Dus dat was mijn vertrekpunt. En binnenkort ga ik naar Joe Dispenza.”

Joe Dispenza is heel erg van ‘practice what you preach’, weet ik. Doe jij dat ook?
Robert: “Normaal mediteer ik elke dag minstens een half uur. Voordat de kinderen kwamen, had ik zelfs een ochtendprogramma van 1,5 uur, waarin ik ademoefeningen, visualisaties en meditaties deed. Maar sinds de jongens er zijn, is dat wat moeilijker geworden. Dat heb ik elf jaar gedaan en nu zit ik in een meditatiepauze. Maar de trilling is hier zo hoog dat het bijna één grote meditatie is. Ik kom wel aan mijn beoefening ”

Paravisie mei 2020

‘We zitten als lichtwerkers met z’n allen in een spirituele coming out’

Hoe is dat, even pauze?
Robert: “Ja, eigenlijk wel heel lekker. Ik hoef even niets. Ik had er gewoon even helemaal geen zin meer in. Na al die jaren had ik behoefte aan gewoon naast m’n vrouw wakker worden. Of nou ja, zij naast mij! Maar ik begin het nu wel weer een beetje te missen.”

Wat is er anders nu je niet meer mediteert?
Robert: “Niet zoveel eigenlijk! Hoewel… ik merk dat als ik mediteer, ik wel veerkrachtiger ben. En dat het makkelijker is om uit de illusie te blijven. Ik word dan minder snel ergens in getrokken en ben dan nog oordeelvrijer; er is gewoon meer ruimte. Als je dat dagelijks onderhoudt tenminste. Want verdieping maak je in langere meditatieretraites. Dagelijkse beoefening, de formele ochtend-zit, is onderhoud. En de rest van de dag is meditatie. De verdiepingsmomenten ben ik wel blijven doen. Alleen de formele ochtend-zit heb ik even niet meer gedaan.”

Er zijn op je ontdekkingsreis nogal wat menselijke leraren de revue gepasseerd. Hebben zich ook ongeziene leraren aangediend?
Robert: “Ja, zeker. In verschillende fases word ik door verschillende spirit-leraren begeleid. Sommigen blijven. Dat kunnen healers, monniken, sjamanen en andere bewustzijnsvormen zijn die vooral tijdens een healing door me heen werken. Ik had bijvoorbeeld een hele tijd iemand bij
me die op een bepaalde manier ademhaalde, waardoor ik altijd wist dat hij er was. Nu voel ik aan de ademhaling
en beweging wie er wat doet, zonder dat ik ze precies ken. Maar ik geef alleen maar toestemming aan de wezens die direct verbonden zijn met de bron. Daarmee ontneem ik gelijk alle andere wezens de toestemming om dat te mogen doen.”

Zijn er dingen die je bewust links hebt laten liggen?
Robert: “Ik ben weleens in een sekte geweest, waar ze met hele strakke dogma’s werkten en zelfs met brainwashing en mind-control. Er zaten duizend mensen in de zaal. De ene helft bestond uit mensen van die sekte, de andere helft was meegebracht door de eerste helft. Ze begonnen massaal druk uit te oefen. Dus ook op mij. Het begon er met één. Dat kon ik nog weerstaan, maar toen er steeds meer bij kwamen, trok ik het niet meer. Mijn toenmalige leraar heeft alles uit de kast moeten halen om me weer terug te brengen. Daarom verbind ik me nergens aan. Maar ik heb er geen spijt van en ben blij dat ik dat allemaal heb mogen zien en ervaren.” 

In je boek heb je het er ook over dat gedachten kunnen worden beïnvloed door entiteiten. Hoe ga jij daarmee om?
Robert: “Door te beseffen dat je niet je gedachten bent en ze niet te geloven. Er zijn allerlei invloeden die zich als stemmetjes in je hoofd kunnen manifesteren. En die invloeden, vaak entiteiten, voeden zich met angst en pijn. Die hebben er baat bij dat stuk in stand te houden. Zodra je dit loslaat en er niet meer in gelooft, kan je ze transformeren. Want niemand mag zonder toestemming bij je zijn. Wij geven dus onbewust toestemming aan die entiteit om bij ons te zijn. Op het moment dat ik me ervan bewust word en ik kom ze tegen, zeg ik: ‘Ik hou van je, ik vind je vreselijk lief, maar ik ga niet meer naar je luisteren en ik wil dat je nu gaat’. Maar vaak zijn er wel diepere transformatiesessies nodig om dit los te laten.”

"We hebben duizenden jaren in angst gezeten en gaan nu naar liefde"

We lopen bij jouw prachtige retraitecentrum, ‘Terra Nova’. Wat vinden mensen hier naast het mooie landschap, het ruime zwembad en zelfs de stijlvol gedecoreerde sauna?
Robert: “Alleen al als je hier aankomt, voel je vanwege de hoge trilling van de omgeving de rust al over je heen komen. Maar mensen vinden vooral zichzelf hier. Met zuiver eten, yoga en meditatie en natuurlijk de transformatiesessies. Wat mensen loslaten hier, is hetgeen ze blokkeert om te zijn wie ze werkelijk zijn. Denk aan het beeld met de ring en het gat. We helpen ze om weer verbinding te maken met hun essentie en vandaaruit te ontdekken wat hun bestemming is.”

Dank voor dit hele mooie gesprek, Robert. Heb jij nog iets op je hart?
Robert: “We zitten nu als mensheid in een hele bijzondere beweging. Iedereen is aan het ontwaken. Iedereen op dit spirituele lichtwerkers- en bewustzijnspad is bezig die beweging te faciliteren. Ongeacht je stroming, de traditie die je volgt of waar je vandaan komt. En of je het woord ‘lichtwerker’ nou wel of niet leuk vindt. Iedereen die serieus met bewustzijn bezig is, is in enige vorm een lichtwerker. En ik vind het mateloos intrigerend dat allerlei profetieën dit al duizenden jaren omschrijven. Denk aan de Maya’s die het over de draaiing van de as van de aarde hebben. We zitten nu in de verste uithoek van die verwijdering van de aardas. En we zijn, zoals voorspeld, compleet materialistisch. Maar we maken de beweging terug. In 2012 was het kantelpunt. Ook de hindoes en de kabbalisten hebben het voorzien. De tijd gaat in cycli. We zitten nu in het Kali-tijdperk. Je kunt het vergelijken met een cirkel [Robert begint druk met zijn handen illustrerende vormen te maken door zijn handpalmen op elkaar te leggen en naar rechts te laten vallen zodat ze horizontaal zijn]. De universele beweging is omhoog. We hebben een paar duizend jaar in angst gezeten en gaan nu naar liefde. Maar een heel groot deel van de mensheid – lineair denkende mensen die in de derde dimensie van angst zitten – maakt die beweging omhoog niet en blijft rechtdoor gaan [zijn onderste hand maakt een rechte lijn rechtdoor]. Terwijl de mensen die ontwaakt zijn heel natuurlijk meebewegen met de cirkel die zijn dieptepunt heeft bereikt en nu zijn weg weer omhoog aanvangt [zijn bovenste hand gaat in een halve maan omhoog]. Je kunt je voorstellen dat die twee stromen steeds verder van elkaar verwijderd raken. Maar omdat die beweging omhoog de natuurlijke, universele beweging is, komt er steeds meer druk op de onderste laag te staan. Deze laag zal uiteindelijk meegezogen worden in het nieuwe bewustzijn. Een soort klapbeweging [zijn handen klappen tegen elkaar]. Daar zijn geen entiteiten of buitenaardse wezens voor nodig om dat te laten gebeuren of om ons te helpen. Dat is gewoon de trilling van het geheel.”

En wat gebeurt er dan met die zielen die in de derde dimensie zitten?
Robert: “Het oude systeem valt weg, de mensen blijven over. De overtuigingen die de huidige structuren en systemen in stand houden, vallen weg. Er zijn heel veel mensen die geloven dat het banksysteem goed is, of een hiërarchisch georganiseerde samenleving. Op het moment dat we ontwaken, raken we die trilling van de derde dimensie kwijt. Dan geloven we al die overtuigingen niet meer. Niet meer in die controle, die systemen, in de ratrace of in het belang van geld. Ook die mensen zullen ontwaken en uiteindelijk van nature meebewegen. We zijn op weg naar die nieuwe aarde. Terra Nova. En dat is een beweging die hoe dan ook plaatsvindt. Die beweging zorgt ervoor dat we op een andere manier samenzijn. Dat we beter voor onszelf, voor elkaar en de wereld gaan zorgen. Maar ook dat we afkomen van de hiërarchische of piramidestructuur en veel meer in cirkels gaan leven. Ik verwacht ook dat mensen weer teruggaan naar communities, oude stamverbanden. We gaan de balans weer hervinden met onszelf en met de wereld. Dát is voor mij de nieuwe aarde. Dat we weer in verbinding met elkaar leven. We zien nu in deze hele coronacrisis, dat de luchtvervuiling met twintig tot zestig procent teruggelopen is. Het is dus gewoon mogelijk. Als wij ons anders gaan gedragen als mensheid en de natuur weer ruimte geven, dan herstelt Moeder Aarde zich gewoon. Dat is de Terra Nova, de belofte!” •

Over Anna. Anna Zeven weet als soulcoach in haar praktijk vele mensen te inspireren bewuster, vrijer en meer verbonden te leven. Ze is een slimme down to earth powerwoman met een holistische en diepgaande levensvisie. Vanuit haar voedingsexpertise is het boek Het Nieuwe Eten geboren. Momenteel werkt ze aan een boek over schoonheid. Tips en suggesties zijn altijd welkom! WWW.ANNAZEVEN.NL

Read More