Het vergeten karma van gezondheid

Het vergeten karma van gezondheid

Een man van zestig heeft last van het zogenaamde restless legs syndroom. Als hij vergeet zijn medicijnen te nemen, heeft hij de hele nacht last van rusteloze benen, tintelingen en kriebel in zijn onderbenen. Dan loopt hij van ellende soms de hele nacht rondjes in de buurt. Tot hij via-via bij een reïncarnatietherapeut terechtkomt. Tijdens een sessie ontdekt hij een leven waarin hij als gevangene jarenlang aan een keldermuur werd vastgeketend. De rusteloosheid in zijn benen blijkt voort te komen uit de wens te ontsnappen aan die situatie in dat leven. De therapeut en hij werken de herinnering door en de restless legs behoren na één sessie tot het verleden.

Gezondheid is een ééndimensionaal gegeven in de visie van de medische wetenschap. Een symptoom, bijvoorbeeld de rusteloze benen van de hierboven genoemde man, wordt gezien als een fysiek verschijnsel, hoogstens een psychosomatisch geval. Met medicijnen wordt een poging tot onderdrukken gedaan en de patiënt krijgt adviezen als stoppen met roken, niet teveel alcohol en geen koffie voor het slapengaan. Echter is het fysieke lichaam als het dashboard van een auto. Als er een lampje gaat branden ga je niet met een schroevendraaier in het lichtje pulken, je doet de motorkap open en zoekt naar de diepere oorzaak van de melding. Zo werkt het ook met het menselijk lichaam. Een fysieke aandoening is in feite een waarschuwingslampje dat een diepere oorzaak in de karmische motor aangeeft. In plaats van symptoombestrijding verdient het aanbeveling door middel van trance de menselijke motorkap te openen om in het karmisch geheugen op zoek te gaan naar de oorzaak van het euvel.

Tweede Wereldoorlog
In dit artikel durf ik de stelling te poneren dat 99% van alle gezondheidsklachten karmisch van aard is. Het principe is simpel. In een ander leven is er iets heftigs gebeurd dat nog niet is opgelost en daarom aandacht behoeft. Door zich te manifesteren als een fysiek verschijnsel, krijgt degene in kwestie de gelegenheid in het veroorzakende karma te duiken om het onderliggend trauma alsnog te genezen. Het enige puntje is dat er heel weinig mensen zijn die zich dit realiseren. Laat staan de meeste artsen en andere medici. Als we nog een stukje dieper gaan, blijkt het zelfs zo te zijn dat het karma van ánderen een effect kan hebben op onze gezondheid. Voorbeeld is dat van een man die een tumor krijgt in zijn kleine hersenen. Nadat de tumor succesvol operatief is verwijderd, blijkt er een klein groeiend plekje in zijn longen verschenen te zijn. Op een plek zo dicht bij het hart, dat het moeilijk te opereren of te bestralen is. Ten einde raad besluit de man  naar een reïncarnatietherapeut te gaan. Daar ontdekt hij in trance dat zijn vader in de Tweede Wereldoorlog op jonge leeftijd zijn vriend verloor die neergeschoten werd door Duitse soldaten. Die gebeurtenis was op zich niet nieuw. Zijn inmiddels overleden vader had erover verteld en er bestond zelfs nog een oude zwart-wit foto van de neergeschoten vriend.

In de reïncarnatiesessie echter, beleefde de man de situatie van de vriend van zijn vader opnieuw. Hij zag hoe de vriend in zijn rug geschoten werd. De kogel kwam er aan de voorkant weer uit. Precies op de plaats waar ‘s mans groeiende kankerplekje nu zat. De Duitse soldaat stapte op de jongen af en gaf hem een nekschot. Over dit laatste schot had de vader van de man hem nooit verteld. Tot zijn verbijstering realiseerde hij zich dat dit schot precies op de plaats had gezeten waar de tumor in zijn kleine hersenen zich bevond! Niet lang na de sessie werd er weer een scan genomen van de longen van de man. Het plekje bleek niet meer te groeien. Sterker nog, het was gekrompen. De neergeschoten vriend had al die jaren meegelift in de aura van de vader van de man, die, het zal je niet verbazen, ook longproblemen had en een motorische storing door het falen van zijn kleine hersenen op latere leeftijd. Na het overlijden van de vader was de neergeschoten vriend energetisch bij diens zoon ‘ingetrokken’, met kanker tot gevolg.

paravisie karma 2

‘Een fysieke aandoening is als een waarschuwingslampje op het dashboard, dat een diepere oorzaak in de karmische motor aangeeft’

Heelwording
Alle onderdelen van een menselijk wezen zijn erop gericht om tot heelheid te komen. Een wondje in het fysieke lichaam heeft over het algemeen geen hulp nodig om te helen, dat is de inherente programmering van het lichaam. De menselijke Ziel verlangt naar de terugkeer in de Eenheidsziel om tot heelheid te komen. Dat is de inherente programmering van de Ziel. Traumatische ervaringen, in welke tijd, of dimensie dan ook ontstaan, verstoort het heelwordingsproces. Licht trauma wordt na de dood gezuiverd, maar zware herinneringen – zoals jarenlang vastgeketend zijn in een kelder of van achteren neergeschoten worden omdat je je ausweis vergeten bent – helen niet zomaar. De betreffende Ziel kan grotendeels door naar de volgende evolutionaire fase, maar de herinnering blijft bestaan tot deze geheeld wordt. De herinnering vindt emotionele, mentale en fysieke uitingsvormen bij levende mensen om zo de aandacht te krijgen die ze verdient. Vaak uit het zich al vroeg in de jeugd. De emotionele ‘wonden’ die een kind ervaart, zijn uitingen van onderliggend karma in een ander bestaan. Een vrouw die haar partner verloor na twintig jaar huwelijk en daarna in eenzaamheid verderging met haar leven, ontdekte dat
ze die eenzaamheid in haar kindertijd al had ervaren. Deze kinderwond kwam voort uit het leven van een man die kluizenaar geworden was na de dood van zijn vrouw, vele eeuwen geleden.

Het vergeten karma van gezondheid

Utopie?
Eén van de doelen van een mensenleven is de wonden uit de kindertijd helen en daarmee de karmische oorzaken. Helaas zijn de meeste mensen hier onwetend van en komen de wonden keer op keer terug. Want dat doen ze. Iemand die gepest is in de jeugd, wordt gepest op latere leeftijd op het werk. Iemand die als kind seksueel misbruikt is, wordt op latere leeftijd verkracht. De meeste mensen komen om de zoveel jaar weer in een nare situatie terecht waar ze al veel vaker mee te maken hebben gehad en vragen zich af hoe dat toch kan. De wonden manifesteren zich, naarmate de jaren vorderen, steeds sterker. Dit doen ze niet om ons te pesten, maar om gezien en geheeld te worden. Veruit de meeste mensen echter sterven met niet-geheelde wonden, waarna zij, of anderen, de wonden in een volgend leven alsnog voor de kiezen krijgen. Wonden die niet geheeld worden, kunnen tot mentale en emotionele problematiek leiden en uiteindelijk tot fysieke aandoeningen. Denk aan kanker, chronische of psychosomatische klachten en auto immuunziekten. Stel je eens voor dat de medische wetenschap dit zou begrijpen. Dan zou bij elke ziekenhuisopname een regressie- en reïncarnatietherapeut ingezet kunnen worden om de onderliggende oorzaken te helen. Utopie? Ik denk het wel. Maar je begrijpt wat ik hiermee wil zeggen. Het verdient aanbeveling de chronische  aandoeningen in je eigen leven onder de loep van de reïncarnatietherapie te leggen. Ook aandoeningen die zich ‘ineens’ aandienen in de jaren na het overlijden van een geliefde, of voorouder, verdienen deze aandacht. Ik geef je op een briefje dat een groot deel van de aandoeningen op magische wijze verdwijnt of afneemt. 

Stel je eens voor…
Magisch is ook wat er daarna gebeurt. De ervaring leert dat iemand die zijn of haar emotionele, mentale en fysieke wonden heelt, daarna meer zicht krijgt op zijn of haar zielsmissie. Elke karmische wond is holistisch en heeft imprints in zowel het fysieke, het emotionele, het mentale, als het spirituele lichaam. Wanneer die imprints geheeld zijn, ontstaat er op al deze lagen letterlijk ruimte voor het ontvouwen van de zielsmissie van de betrokken persoon. Iemand die zichzelf opschoont van karmische wonden wordt geheeld, waardoor de Ziel als het ware weer verder kan. Karmische wonden veroorzaken beschermingsmechanismen in de persoonlijkheidsstructuur en de eerdergenoemde fysieke klachten. Wanneer ze opgelost worden, merkt de drager van de wonden dat hij of zij dichter bij zichzelf komt. De persoon wordt authentieker, vreugdevoller en ontwikkelt meer levenslust. Hoe meer wonden er geheeld worden, des te meer dit het geval is. Stel je eens voor dat deze kijk op fysieke aandoeningen doordringt binnen de maatschappij. Dat mensen een ziekte of aandoening niet langer zien als een straf, of een handicap, maar als een mogelijkheid een diepere karmische wond te helen. Een kans om zichzelf op te schonen zodat de levensenergie weer kan gaan stromen en de volgende stap op het zielenpad zich kan ontvouwen. 

Read More
Heksen

Heksen werden ze genoemd…

Heksen werden ze genoemd…
Vrouwen waren ze. Sterke, onafhankelijke, vaak spirituele mensen. Vrouwen die niet bogen voor de mannelijke onderdrukking… Vrouwen (en de mannen die hen probeerden te helpen) die in durfden te gaan tegen de waarheid die het toenmalige establishment hen op probeerde te leggen. Vrouwen die bleven staan voor hun eigen waarheid. En daar voor uit kwamen. En dat hebben ze geweten. Miljoenen van hen werden verbrand. Op last van de Katholieke macht. Omdat ze waren wie ze waren. Tot diep in de 18e eeuw… De kerk, de adel, het gezag, de mannen in het algemeen. Ze waren doodsbang voor deze vrouwen. Omdat deze dwars door de leugens heen prikten waar hun macht op gebaseerd was. De vrouwen moesten boeten. Hun boeken werden vernietigd. Hun kennis en inzichten werden gecensureerd. Ze werden verraden en uitgeleverd. Ze werden gemarteld en gedwongen te bekennen dat ze heksen waren. Zij eindigden op brandstapels, werden verkracht, verdronken en levend ingemetseld…
 
Hoeveel lijden is er op deze manier veroorzaakt?
Hoeveel kennis en kunde is er verloren gegaan?
Omdat deze vrouwen het systeem van de machthebbers doorzagen?
 
Dezelfde krachten als toen zijn nog steeds aan de macht op Aarde. Niet enkel meer vermomd als kerk en adel. Maar, je herkent ze wel. Ze hebben destijds gewonnen en doen in deze tijd exact hetzelfde als toen. De demonisering van sterke, onafhankelijke mensen is al volop gaande. Hun sociale media accounts worden verbrand. Ze worden gedemoniseerd. Zullen ze op de brandstapel eindigen? Niet fysiek misschien… Maar op andere manieren wel. Wat nu als we ze deze keer niet in de steek laten? De heksenverbranding van toen kon alleen plaatsvinden met de steun en stille toestemming van het volk. Net als de ketterverbrandingen in de eeuwen daarvoor…
 
Maar er is een verschil tussen toen en nu. De collectieve menselijke trilling is enorm gestegen. Van 3D gaan we naar 5D. Vanuit de wijsheid en de liefde van deze hogere trilling kunnen we opstaan. Ik heb het dan niet over geweld en strijd. Maar over vreedzaam, geweldloos, Gandhi- achtig protest. Als mensen de brandstapels keer op keer liefdevol doven met emmers water. Als mensen massaal protesteren als er weer een sociaal media account wordt verbrand. Vreedzaam en vanuit liefde. Als weldenkende mensen samen gaan werken en bewustzijn en licht schijnen op de leugens waarin de mensheid gevangen zit. Zoals de bewegingen van artsen, advocaten en wetenschappers die nu wereldwijd opstaan. En de waarheid die ons opgedrongen wordt door de machthebbers van nu niet langer accepteren. Dan kunnen we deze keer de heksenverbranding nog voor zijn. Samen staan we sterk.
 
May the Source be with you
X
Robert Bridgeman

Read More
Paravisie een zielig hoopje ellende

Een zielig hoopje ellende

Tijdens het nadenken over deze column over gezondheid zag ik een kort stukje van een theatershow van de Amerikaanse comedian filosoof George Carlin uit de jaren 90. De briljante Carlin waarschuwde destijds al voor de gevolgen van de collectieve smetvrees. Hardop vroeg hij zich af waar de angst voor bacteriën en virussen toch vandaan komt. De media berichtte toen al continu over mogelijke ziekten en epidemieën. Salmonella, Qkoorts, E-Coli, vogelgriep et cetera. Het gevolg? Dat mensen tot het belachelijke gaan in hun angst voor bacteriën. Koortsachtig handen wassen, overvloedig gebruik van schoonmaakmiddelen, eten dat doorgekookt wordt. Zelfs een injectiepunt op de arm van iemand die de doodstraf krijgt wordt vooraf met alcohol ontsmet, grapt de cabaretier. Vervolgens vraagt hij zich af waar het immuunsysteem gebleven is. In zijn jeugd in de jaren 40 in New York zwom hij met zijn vriendjes in de toen al vervuilde Hudson rivier. In die tijd was er een grote angst voor polio. “Duizenden kinderen kregen die ziekte, maar wij niet. Ons immuunsysteem was gesterkt door het zwemmen in een vervuilde rivier”, aldus Carlin.

In korte broek op de Kilimanjaro
George Carlin heeft een punt. De afgelopen 80 jaar is het immuunsysteem tot een schim gereduceerd ten opzichte van wat het ooit geweest moet zijn. Door de collectieve smetvrees, de achteruitgang van ons voedsel, de vaccinaties tegen maar liefst elf ziekten die we op jonge leeftijd al krijgen en het comfort waarin we leven hebben ons immuunsysteem gereduceerd van een krachtig en efficiënt leger naar een zielig hoopje ellende. En
wat gebeurt er dan als er een sterker virus de wereld in wordt gejaagd? Juist, dan wordt iedereen ziek. Zoals nu ook met het coronavirus. Het is geen nieuw virus, weten we onder andere uit een bericht van De Telegraaf in 1989. Het nieuwe aan dit virus is dat ons immuunsysteem het niet meer aankan. Terwijl het in feite zo makkelijk is je immuunsysteem een boost te geven. Bijvoorbeeld door koude-training volgens de Wim Hof methode. Ik heb in 2014 een jaar met Wim doorgebracht en in korte broek op de Kilimanjaro gestaan bij een gevoelstemperatuur van -20 graden. Sindsdien heeft Wim succesvol een aantal wetenschappelijke onderzoeken laten doen die de effectiviteit van zijn methode aantoonden. Onlangs deed arts en wetenschapper Geert Buijze een onderzoek naar de effecten van koud douchen met 3000 deelnemers. Wat bleek? Een minuut koud (af)douchen

per dag reduceerde het ziekteverzuim met maar liefst 25%. IJsbaden, koud (af)douchen en diepe ademhalingstechnieken zijn wetenschappelijk onderbouwde boosters van het immuunsysteem. Denk daarnaast ook aan het laten ontstoren van de vaccinaties die je ooit gekregen hebt door middel van homeopathische middelen. Denk ook aan voeding. Geen samengesteld voedsel eten en witte suiker minimaliseren. En natuurlijk de juiste supplementen. Denk aan meditatie, yoga en andere methoden die wetenschappelijk aantoonbaar het immuunsysteem optimaliseren. Zo ingewikkeld is het niet. Je moet er alleen wel wat voor doen!

Paravisie een zielig hoopje ellende

‘De afgelopen 80 jaar is het immuunsysteem tot een schim gereduceerd ten opzichte van wat het ooit geweest moet zijn’

Zwemmen in natuurwater
Maar misschien is het belangrijkste wel jezelf bloot te stellen aan bacteriën zoals Carlin deed in zijn jeugd. Je hoeft echt niet zo vaak je handen te wassen. Hou maar op met al die chloor en andere schoonmaakmiddelen in zulke enorme hoeveelheden te gebruiken. Als eten op de grond valt, pak het op en eet het alsnog. En ook zwemmen in natuurwater is een aanrader. Deze laatste heeft twee voordelen zo richting de winter. Én je stelt je bloot aan bacteriën én je doet aan koude training. Nu wil ik je echt niet het ziekenhuis in praten en je begrijpt dat bovenstaande een gefaseerde aanpak vraagt. Ook zijn niet alle mensen in staat hierin mee te gaan. Maar stel je voor dat 80% van de Nederlanders hun best zou doen weer een optimaal functionerend immuunsysteem te krijgen. Ook ouderen en mensen met aandoeningen. Dan zouden virussen als Covid-19 nauwelijks een kans hebben en kunnen we onszelf een heleboel ellende besparen de komende jaren.

Read More
Paravisie angst voor de dood

Angst voor de Dood (!/?)

Mensenlevens redden is zo’n beetje het belangrijkste credo van onze huidige westerse samenleving. Alle mogelijke plekken waar mensen eventueel aan ongelukken zouden kunnen overlijden, zijn zoveel mogelijk dicht gereguleerd. Het verkeer is zo ingericht dat er minimale verkeersslachtoffers zijn. In de bouwnijverheid gelden strenge veiligheidsregels om te voorkomen dat er mensen sterven. Dodelijke ziekten zijn door toegenomen hygiëne (en vaccinaties?) teruggedrongen en de ontwikkeling van levensverlengende medicijnen is een miljarden business geworden. Tijd voor een kritische evaluatie?

In deze tijd is de angst voor de dood zichtbaarder dan ooit. Om sterfgevallen op ic’s te voorkomen, worden maatregelen geaccepteerd die een diepe impact hebben op de huidige maatschappij. Talloze ouderen vereenzamen, talloze ondernemers gaan failliet, talloze mensen verliezen hun baan. Het aantal doden wordt dagelijks nauwkeurig bijgehouden en uitvoerig in de media gedeeld. Zogenaamd zijn deze maatregelen om levens te redden. Want sterven is iets wat je niet moet willen. We leren als kind al dat de dood verschrikkelijk is. De kwaliteit van leven is ondergeschikt aan de angst voor het sterven. Paradoxaal genoeg geldt deze angst alleen voor mensen die zijn zoals wij. Wat er bijvoorbeeld gebeurt met de zesduizend kinderen die volgens schatting van het World Food Program dagelijks van de honger sterven dóór diezelfde maatregelen, brengt de gemiddelde westerling niet verder in beroering dan een donatie aan Unicef. Of de voeding van deze angst terecht is, kunnen we overigens in het midden laten. Hebben vaccins werkelijk de dodelijke ziekten uitgeroeid, of speelde de opkomst van de hygiëne daar de sleutelrol in? En daarbij… helpen alle mondkapjes en afstandsregels werkelijk? Of worden de jaarlijkse griepdoden nu als coronaslachtoffers ten grave gedragen? Eenieder heeft daar zijn of haar eigen ideeën over. Maar als het je tijd is… is het je tijd. Vroeger stierven mensen massaal aan ziekten als de pest en de pokken. Tegenwoordig massaal aan ziekten als kanker en hartfalen. De natuur vindt altijd een nieuwe weg.

Ideaal pressiemiddel
Feit is wel dat de angst voor de dood een ideaal pressiemiddel in voor overheden om hun burgers in het gelid te houden. In de Middeleeuwen waren mensen niet zo bang voor de dood. Als je stierf was dat Gods wil en als het je tijd was, was het je tijd. Voor het eeuwig branden in de hel echter, was men doodsbang. Middeleeuwers werden door hun machthebbers met de dreiging van het vagevuur onder controle gehouden. Wat weinig mensen weten, is dat tot laat in de zevende eeuw reïncarnatie een geaccepteerd gedachtegoed was in Europa. Oer-christenen als de Essenen, Manicheërs en Katharen ervoeren een leven na de dood. Mensen die geloven dat ze blijven bestaan na het sterven zijn moeilijk te onderwerpen. Dit is één van de redenen, dat deze gnostische groeperingen moesten worden uitgeroeid als ketters. Het vagevuur werd geïntroduceerd om de christelijke burgers en boeren in de pas te laten lopen. Maar het geloof in een Bijbelse God, alsmede het geloof in de bijbehorende hel, is sinds de Renaissance drastisch afgenomen. Voor de meeste mensen kwam er niets voor de dood in de plaats en werd de dood een pikzwart gat. Een niets, een einde van het bestaan. Magere Hein die de levensdraad doorsnijdt met zijn zeis, waarna het leven stopt. Men raakte steeds meer gehecht aan het bestaan. Aan welzijn, aan rijkdom en aan manifestatie. Het bestaan los moeten laten, werd een collectief trauma. Alles draait om zo lang mogelijk leven. De angst voor het vagevuur ging over in de angst voor de dood zelf. En die angst wordt tegenwoordig op dezelfde manier benut als de angst voor de hel duizend jaar geleden.

Sterven vóór het sterven
Ik vraag me weleens af… Zouden we zonder angst voor de dood zoveel verkeersregels hebben? Zou, zonder sterfangst, de regelgeving op de bouwplaats vragen om dubbele valbeveiliging? Zou men, zonder angst voor de dood, kinderen zo enthousiast laten vaccineren? Zou men ouderen nog langer opsluiten? Mondkapjes dragen? Anderhalve meter afstand houden? Of zou de kwaliteit van leven belangrijker worden dan de kwantiteit? Het leven is kort en als het je tijd is… 

angst voor de dood paravisie

Waar de kerk en de adel de angst voor de hel destijds uitbuitten om de macht te handhaven, hebben de huidige machthebbers de angst voor de dood als succesvol onderdrukkingsinstrument ontdekt. Natuurlijk speelt angst voor pijn en ziekte ook mee, maar als die niet tot het illusionaire einde zouden leiden, zouden deze veel acceptabeler zijn. Jij, als ParaVisie-lezer, weet of voelt waarschijnlijk dat de dood geen einde is. Met een beetje geluk geniet je ten volle van je bestaan zonder er al te veel gehecht aan te zijn. Eén van mijn leraren zei me ooit: “Je moet te allen tijde weg kunnen lopen uit je leven en alles achter je kunnen laten.” Hij bedoelde daarmee het sterven vóór het sterven. Wanneer je beseft dat je je lichaam, persoonlijkheid, gedachten en emoties niet bent, maar iets veel groters dan dat, en je je ‘kleine ik’ loslaat, kun je straks makkelijker overgaan naar de volgende ronde.  Als reïncarnatietherapeut fascineert de dood me, net als de levens ervoor. Beroepsmatig ken ik talloze andere levens uit mijn eigen verleden. Met honderden cliënten mocht ik meereizen naar hun levens van voor de geboorte in het huidige bestaan. De dood is een overgang. Het is een nieuw begin. Angst ervoor is te vergelijken met de angst van een baby in de baarmoeder voor het leven na de geboorte. Niemand weet hoe hij of zij zal reageren als het moment daar is. Blijf je kalm, of raak je in paniek? Is het pijnlijk, of slaap je vredig in? Wat het ook gaat worden, steek de brug pas over als je ‘m tegenkomt. Vroeg of laat zullen ook jij en ik eraan mogen geloven. Als het je tijd is, is het je tijd. Maar laat de machthebbers de angst voor je eigen dood, of die van je geliefden, niet langer gebruiken om jou van je vrijheid te beroven! 

Read More
gevangen zielen paravisie september 2020

Gevangen zielen

Ze lag onder de grote koperen piramide in onze behandelruimte. Haar ogen gesloten en haar lichaam verkrampt. “Ik vermoord je”, hoorde ik uit haar mond komen met een vreemde, lage, stem. Ze was het niet zelf die dat zei. Meerdere buitenaardse bewustzijnsvormen hadden haar lichaam en aura al op jonge leeftijd gehackt. Het was niet vreemd dat ze zoveel problemen had in haar leven. Dat ze zo vaak het gevoel had niet écht te leven en dat ze zichzelf zo leek te saboteren. Een uur later waren er vier buitenaardse entiteiten door het Licht meegenomen om nooit meer terug te komen op Aarde. Alle trauma en pijn die ze veroorzaakt hadden, namen ze met zich mee. Door de ruimte die in haar ontstond, konden we haar ziel iets meer laten incarneren in haar lichaam. Ze voelde zich herboren en dat was te zien aan haar stralende gezicht. Niet dat dit het einde is van
haar behandeling, het echte werk begint nu pas: heel mens leren zijn!

Je wilt de mensen niet de kost geven die wij hier in Zuid-Frankrijk onder de piramide krijgen die door duistere krachten gehackt zijn. Krachten die zich manifesteren als entiteiten, parasieten, demonen, reptillianen, archonten en andere bewustzijnsvormen die het lichaam, de aura, de ziel en soms zelfs de Akasha Kronieken van een mens binnendringen. Altijd voor hun eigen gewin en altijd ten koste van de gastheer, of gastvrouw. In het collectief overtuigingssysteem van de samenleving in de afgelopen tweeduizend jaar zijn de duistere wezens tot niet bestaande fabeltjes verworden. Ze zijn er niet voor de meeste mensen. Maar wij als ParaVisie-lezers weten dat de werkelijkheid anders is. Het ontkennen van deze wezens heeft ze vrij spel gegeven. Ze kunnen ongehinderd de aura’s van kinderen en mensen binnendringen en daar de gedachten, de emoties en het gedrag van de gastheer flink beïnvloeden en tot obsessies leiden. Ze zijn onder andere verantwoordelijk voor sabotagegedrag, neuroses, stemmen in het hoofd, negatieve emoties, laag zelfbeeld, suïcidaliteit, automutilatie, depressie, verslavingen en negatief gedrag. GGZ instellingen, verslavingsklinieken en TBS-faciliteiten zitten vol met mensen die door duistere krachten beïnvloed worden. Natuurlijk ligt er een stuk eigen verantwoordelijkheid bij deze mensen, maar ze weten over het algemeen niet dát ze beïnvloed worden, of dat ze zelfs bezeten zijn. Hun behandelaars in het reguliere circuit weten dat ook niet en doen ongewild aan symptoombestrijding.

Het zijn in mijn ervaring veelal de incarnaties van zielen die hoge trilling op aarde komen brengen, die het meest te verduren hebben. Regelmatig hebben we hier op Terra Nova cliënten die op jonge leeftijd misbruikt zijn. Ofwel door een demon die zich ongezien in een mens verankerd heeft en via buurman, pastoor of opa het misbruik pleegt, ofwel door rechtstreekse energetische verkrachtingen door demonen. Het effect van dit trauma is levenslang en aangezien de geïncarneerde menselijke ziel eerst haar wonden te helen heeft alvorens ze haar levensmissie kan vervullen, is deze persoon als lichtwerker, zolang er geen heling plaatsvindt, vaak uitgeschakeld voor het leven. En het kan nog erger. Duistere krachten hebben niet alleen een enorme invloed op ons welzijn, ze manipuleren ook ons karma en kunnen invloed uitoefenen op het waar en hoe van onze incarnaties. Een deel van de hoogst trillende zielen rondom Aarde bijvoorbeeld, worden steeds weer geïncarneerd in satanische pedofilienetwerken. Een enorme zielengevangenis. 

gevangen zielen paravisie september 2020

‘Als de mensheid zou beseffen wat de invloed van duistere krachten op ons collectief welzijn is, zou er een huivering door de samenleving gaan’

Deze informatie werd onlangs door Elizabeth April gechanneld vanuit de Galactische Federatie van Licht. Het VPRO-programma Argos had pasgeleden een uitzending over deze netwerken waarin dit bevestigd werd. Ook de bio- industrie is overigens een zielengevangenis waar dezelfde zielen steeds weer incarneren en traumatisch aan hun einde komen. In deze tijd van overgang naar het harts-bewustzijn van de vijfde dimensie,  komen deze praktijken aan het licht.

Als de mensheid werkelijk zou beseffen wat de invloed van duistere krachten op ons collectief welzijn is, zou er een huivering door de samenleving gaan. Men zou beseffen dat de strijd niet tussen arm en rijk, elite en volk, of zwart en wit plaatsvindt, maar tussen de mensheid en duistere krachten. Voor ons bewuste mensen ligt er een schone taak. Niet het vechten tegen de demonen en hun uitwassen – dat maakt ze alleen maar sterker – maar bewustzijn en licht laten schijnen op hun bestaan om zo de mens te ondersteunen in haar individuele en collectieve bevrijding.  

Read More
SPIRITUAL SOLUTIONS FOR TODAY'S DEVELOPMENTS.

Spiritual solutions for todays developments

“The more real you get, the more unreal the world gets...
“John Lennon”

When looking at the world from a spiritual perspective, many things become clear.
Nearly all spiritual traditions are ultimately about one goal…
To be one with oneness…
To become one with the Light of Source…

In that unity, oneness we find love, wisdom and happiness… Buddhism, Gnosis, Hinduism, Yoga, Advaita Vedanta, Shamanism, Kabbalah, Sufism, they all lead to unity consciousness. The more modern movements such as non-duality, 5th dimensional thinking, Christ Consciousness – they all lead to the transcendence of duality and the experience of unity.
Almost all well-known contemporary international teachers such as Eckhart Tolle, Mooji, Thich Nath Hahn, Christina von Dreien, Bruce Lipton, Joe Dispenza, Deepak Chopra, Elizabeth April, Jeff Foster, Sadguru, Altazar Rossiter, Mirabai Bush and many others write, speak and teach about the path to unity consciousness.
And of course our Dutch teachers such as Tijn Touber, Janosh, Rianne Manten, Ariette Love, Pamela Kribbe, Roy Martina, Juno Burger and many other colleagues of mine are focused on unity.

🤷 IGNORANCE

Spiritual teachers have been warning for the illusion of separation for thousands of years.”Ignorance is the cause of all suffering” said the great Patanjali 2000 years ago.What he meant by this is that when a person is ignorant (of the fact that he is part of the all-embracing unity), this ignorance leads to misfortune and suffering.Man lives by being ignorant of unity in the illusion of separation.And that illusion brings fear, scarcity, insecurity and suffering.Whereas experiencing the reality of unity leads to love, wisdom (the opposite of ignorance), happiness, compassion, abundance and connection.

😎 THE GUIDELINE

Forces that stimulate the illusion of separation are seen from a spiritual point of view as darkness.Darkness is where the light of Source cannot shine. This is also known as the NON-LIGHTThe darkness, the power that keeps man in the illusion of separation, has many names. Think of Maya, the devil, satan, Yaldaboath, Reptillians, Archonts and more.These forces feed on the fear, pain and suffering of man living in the illusion of separation and have an interest in keeping mankind in the illusion of separation.After all, human suffering is their energetic food…The raison d’être of these forces is based on human suffering…

😇 SPIRITUAL PERSPECTIVE

When you practice spirituality, you cannot skip the dark. It is an integral and essential part of the awakening process.

💮No mud, no lotus💮

It is important to shine light on both the unlit parts in yourself and the unlit areas of the world. So that the non-light can be transformed into the Light.And when you then look at the world from this consciousness, you see which means the dark forces use to keep humanity in the illusion of separation.

Such means are:
👉living in cities of concrete and asphalt, cut off from nature.
👉deep-felt desire and greed, fueled by commerce.
👉the need to strive for physical happiness. Money, appearance, wealth and status.
👉the destruction of nature, with which the connection to the Earth is cut off.
👉electro-smog, 3G,4G,5G and other radiation.
👉the fear and pain that is pumped into the matrix daily through the children in pedophile networks, the oppressed peoples, the refugees, the poor and the animals in the bio-industry.

Maybe you think these are human aspects of our society, but what if they are not and mankind is artificially conditioned to think of the above means as normal?

Let’s also take a look at the more current measures:
👉 for instance the mouth caps, one and a half meters distancing, not being allowed to cuddle, touch and connect.
👉 the fear that is spread through politics and the media concerning the coronavirus.
👉 the children who learn at school that keeping distance from each other is the new normal
.
👉 the censorship on social media channels that promotes ignorance.

All of them measures that lead to more separation and less connection…
Spiritually, all measures that lead to more separation and ignorance may be mistrusted as possible means of control by the dark forces. (Distrust out of love, not fear.)
This makes it very difficult for spiritual people to embrace, for example, the current corona measures.For spiritually conscious people it is the excesses of a dark agenda which has the purpose of putting humanity in a fear-conscious state of mind and so to feed off of it.

💫THE SHIFT

Fortunately, there is also good news! Mankind is in a transition period from the fear consciousness, (in which we have collapsed deeper and deeper over the past 13,000 years) to a heart consciousness. From 3D to 5D.
🧟 Darkness is losing its grip on mankind in this transition and fights a rearguard battle.That is why the measures are becoming more and more intense…
🧟 Darkness feels that man is slipping from his fingers and tries to save what can be saved…That is why the control mechanisms are getting more and more scary…But the darkness has bad luck.
The time of non-light is over.Mankind is awakening in the light of the unity consciousness.From which we can look compassionately at the melting darkness…The scales of ignorance, fear and separation are falling from the eyes of many.People are waking up en masse.And discover that the world is different than they always thought…

👥 SUGGESTION FOR THE AWAKENED

To everyone who wakes up I would like to say the following:Step one for most people who wake up is the discovery that society is not quite right.The 1% that is getting richer and more powerful, governments taking more and more control, the terrible suffering of people, children and animals – all of that is becoming more and more apparent. The hidden agendas of those in power..
.These are the fruits of darkness.It all makes sense to me and it is good to realize this, but don’t get carried away by it. This phase is only an intermediate station.The real awakening is about the path to unification. To leave the illusion of separation behind you is to meditate and transform. Not by studying conspiracy theories
😄Of course I don’t mean that you should close your eyes to the darkness of the world. Exactly the opposite! Research and finding the truth are essential in the consciousness phase in which humanity currently finds itself.The bottom stone is allowed to surface, so that light can penetrate everywhere.Just like Gandhi at the time, however, you can certainly stand up for what you believe in.I do that myself for instance. I stand for the animals in the bio-industry, I stand for oppressed Indians and Tibetans. I stand for the children in the pedophilia networks, I stand for refugees, war victims, the oppressed and enslaved.These dark vibrational fields slow down the ascension of mankind to the heart consciousness. They may be exposed as much as possible so that they can dissolve…

💚 OUT OF LOVE

But from a consciousness of oneness and love.Not from struggle…
👊For what you fight against makes you stronger.
🙏When directing the light of consciousness from a place of love, you help dissolve the very thing itself…
I invite you to walk the spiritual path and do your inner work.If all the inhabitants of the world were to do this, the darkness would have no chance.
Then all the mechanisms of oppression and control would melt away.
Then the duality would dissolve.And mankind would be free…
In the light of the Source.”You may say i’m a dreamer,but i’m not the only one…
I hope someday you’ll join us.And the world will be as ONE.
“John Lennon

May the source be with you
💫🌍ne L🌎ve

Read More
op naar vrijheid paravisie augustus 2020

Op naar vrijheid!

Het zijn turbulente tijden voor de lichtwerkers van nu. De onrust en angst die het coronavirus en de genomen maatregelen met zich mee hebben gebracht, ebben maar langzaam weg. En wat staat ons in de toekomst te wachten? Vaccins, 5G, megalomane overheidscontrole? Lichtwerker Robert Bridgeman ziet het vanuit zijn centrum Terra Nova in Frankrijk met even vastberaden als compassievolle ogen aan en duidt voor ons de huidige tijd (en strijd?).

We leven in een complexe tijd. Een prachtige en bewogen, maar ook een ingewikkelde tijd. Grote groepen mensen
zijn ongerust geworden over de maatregelen die de overheid handhaaft en staan door heel Nederland te demonstreren. De overheid houdt vast aan controlerende regels en stuurt op vaccins. Als burger weten we niet meer wie ons regeert. We denken dat de overheid de touwtjes in handen heeft, maar in werkelijkheid bevindt die overheid zich tussentwee vuren.

Tussen twee vuren
Enerzijds is er het belang van de burger, de ondernemer en het welzijn in Nederland, anderzijds de veel grotere belangen van de grote techbedrijven, de grote farmaceutische bedrijven en de grote banken. Professor Bob de Wit van Nijenrode noemt deze organisaties Corporate States. Het zijn enorme globale machtsblokken geworden die een flinke vinger in de pap hebben binnen clubs als de WHO en het World Economic Forum. Volgens De Wit kunnen alleen landen als China en Amerika straks nog mee in de machtsrace van de corporates. Het is een feit dat deze grote organisaties de wereld steeds meer controleren. Zo voert de WHO, samen met YouTube, momenteel een beleid waarin alle video’s over Corona die de WHO richtlijnen tegenspreken worden verwijderd. Dat dit mogelijk is, onderstreept de beweringen van professor De Wit. Maar er zit nog een laag onder dit machtsspel. Dat zijn de mensen achter de grote bedrijven. Deze mensen worden steeds rijker en machtiger. Het is inmiddels bekend dat 1% van de wereldbevolking verreweg het meeste vermogen en de grootste macht heeft. Zij zouden de hele wereld kunnen voeden, maar ze doen het niet. Liever dringen ze de hele wereldbevolking vaccins op tegen zogenaamde ziekten. Vaccins die nanotechnologie bevatten waarmee de gevaccineerde mens van buitenaf beïnvloed en gecontroleerd kan worden.

Verandering van tijdperk
Volgens professor Dr. Jan Rotmans leven we niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk. En de afgelopen 2000 jaar zijn talloze transities geweest. Elke transitie weer staat er een groep rijke mensen op die proberen in het ontstane vacuüm de macht naar zich toe te trekken. Kijk maar naar de adel en de katholieke kerk die na het ten onder gaan van het Romeinse rijk de macht grepen en kijk maar naar de groot industriëlen als de Rockenfellers en Rothshilds die aan het begin van de industriële revolutie de macht grepen. Zo zien we in deze tijd grote techmagnaten als de oprichters van Google en Facebook en Bill Gates van Microsoft de macht grijpen. En dan komen we vanzelf in de volgende laag die onder die beweging ligt. Er is namelijk een flinke overeenkomst tussen al die machtsgrijpers van de afgelopen duizenden jaren.

Paravisie augustus 2020

Archonten
De Rooms-Katholieke Kerk was een voortzetting van het Romeinse rijk. Diezelfde krachten die achter de Romeinse wereldbeheersing zaten, waren de krachten achter bijvoorbeeld de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog, achter de grootindustriëlen en achter de huidige techbedrijven en de 1% die daarachter zitten. Wat zijn dit voor krachten? In de in 1946 gevonden Nag Hammadi geschriften van de gnostici van 2000 jaar terug, worden deze krachten de Archonten genoemd. Duistere wezens, zonder goddelijke kern, die vanuit een onzichtbare dimensie de mensheid onderdrukken.

Deze krachten doen er alles aan om de mensheid in een staat van lijden en angst te houden. Simpelweg omdat dit de energieën zijn waar zij zich op voeden. Deze Archontische krachten hebben daarmee alle belang bij een angstige mensheid die anderhalve meter bij elkaar vandaan blijft en daarmee uit verbinding gaat. Ze hebben alle belang bij een mensheid die zich laat vaccineren met nanotechnologie en die op straat door 5G en gezichtsherkenning in de gaten gehouden kan worden. Ze hebben alle belang bij een mensheid die door artificiële intelligentie steeds minder empathisch en compassievol gemaakt wordt en als een soort lijdende robots de Archonten dient. Archontische krachten zijn dan wel niet bezield, ze zijn wel ongekend intelligent en proberen het net rond de mens te sluiten om zodoende totale controle te verkrijgen. Er is echter slecht nieuws voor ze…

Wakker worden
Sinds 2012 wordt een andere beweging duidelijk zichtbaar. De mensheid is aan het ontwaken. Waar de Archontische krachten vanuit hun 4e dimensie de mensheid in de 3e dimensie van macht en angst proberen te houden, worden steeds meer mensen wakker in de 5e dimensie van liefde (en hoger). Een drama voor de Archonten, omdat ieder mens die in de 5e dimensie ontwaakt voor hen ongrijpbaar is geworden. En al die ontwaakte mensen, die trekken de rest van de mensheid mee. We pikken het niet langer. Het bedrog en de manipulatie van de duistere krachten wordt steeds zichtbaarder. Heersers als de Rockenfellers, de Rothshilds en de grote techleiders vallen door de mand. Niet voor niets wordt iemand als Bill Gates zo door de mangel gehaald op het internet de laatste tijd. De grote nachtmerrie van de Archonten is waarheid aan het worden. De mensheid glipt ze na duizenden jaren door de vingers. Zij weten, net als wij, dat ze over niet al te lange tijd een nieuwe planeet zullen moeten zoeken om zich te voeden op angst en lijden, eenvoudigweg omdat dat hier op aarde niet meer te vinden zal zijn. Ze weten dat de mensheid onderweg is naar de vrijheid en ze doen er alles aan om hun voedselbronnen te beschermen en ons in onderdrukking te houden. Maar zoals Gandhi al zei: “Onderdrukking kan alleen plaatsvinden met toestemming van de onderdrukten.” De mensen op het Malieveld en in die talloze steden laten zien dat die toestemming ingetrokken wordt nu. De 5e dimensiemens laat zich niet onderdrukken. Binnenkort kunnen we een uitzwaaicomité voor de Archonten en hun 1% vrienden organiseren. Op naar de vrijheid! 

Read More
awakening

Column Paravisie Juni 2020

WELKOM BIJ DE VOORSTELLING!

Het is niet altijd makkelijk spiritueel ontwaakt te zijn en bewust te leven. Dat zul jij niet anders ervaren dan ik. Je ziet meer, je weet meer en je kijkt dieper in de waarheid achter de illusie dan de meeste mensen. Niet dat dat ons beter of slechter maakt. We zijn gewoon anders dan de meesten. Toch bewonen we dezelfde planeet als al die mensen die zonder er al te veel bij stil staan op de destructie af lijken te stevenen. De controlestaat, verplichte vaccinaties, 5G, honger in de wereld, ontbossing van oerwouden, uitsterven van diersoorten… het lijkt misschien wel 80% van de wereldbevolking niet echt te raken. Niet meer in ieder geval dan dat mensen even de portemonnee trekken voor een donatie aan een goed doel en dan hup, de ratrace weer in gaan. Als ik jou als ParaVisie-lezer een beetje inschat – en ik kan ernaast zitten, dit is tenslotte mijn eerste column – dan raken
al die zaken jou wel degelijk. Je bekijkt met afgrijzen de actuele berichten op sociale media, je probeert je buren en naasten te waarschuwen voor naderend onheil en krijgt misschien dezelfde bakken met frustratie en weerstand over je uitgestort als de meeste lichtwerkers die ik ken. Soms is het best vermoeiend om de mensheid te willen behoeden voor zijn eigen ondergang. Als- of je een groep lemmings de val van de klif wilt besparen, maar wat je ook zegt of doet: ze rennen maar door.

DE GOUDEN TIJD

Voor de meeste ParaVisie-lezers zal de komst van een nieuw tijdperk een bekend gegeven zijn. De nieuwe periode waar de mensheid en Moeder Aarde voor staan, kent vele benamingen. Het Aquariustijdperk, het Christusbewustzijn, de vijfde dimen- sie, het Michaeltijdperk van Rudolf Steiner, de hindoeïstische overgang vanuit het duistere Kali tijdperk richting de Gouden tijd, of het Kabbalistische tijdperk van geven en verbinding. Je weet waarschijnlijk ook dat deze ontwikkeling niet te stoppen is en dat in feite de vijfde dimensie al sinds 2012 voor de mees-
te mensen op Aarde toegankelijk is. Het Zwitserse medium Christina von Dreien, die in 2001 pas incarneerde, schrijft in haar tweede boek Het visioen over het goede over de huidige bewustzijnsshift: ‘We zitten midden in een omwenteling. De dichtheid valt uiteen in licht. Volgens de kosmische scheppings- cyclus van vernieuwing is de Aarde, en dus ook de mensheid, op dit moment bezig met een wereldwijde transformatie die steeds sneller verloopt.’ Tot zover geen nieuws toch? We zijn het eens met Christina. Deze omwenteling is voor niemand van ons nog een geheim. Maar dan vervolgt ze: ‘Dit proces is in twee opzichten heel uniek. Het is de allereerste keer dat de planeet zelf naar een lichtere sfeer opstijgt, maar ook de eerste keer dat de bewoners van een planeet de kans krijgen om in hun fysieke lichaam op te stijgen. In de geschiedenis van het universum is dit nog nooit gebeurd.’

Column Paravisie Juni 2020

Unieke voorstelling

We bevinden ons op een uniek moment in de evolutie van het universum. Het is niet vreemd dat er inmiddels 7.7 miljard men- sen op aarde geïncarneerd zijn. Iedereen in de kosmos wil erbij zijn. De overbevolking op Aarde is een illusie op zichzelf. Er zijn gewoon enorm veel zielen die een kaartje voor deze voorstelling hebben gekocht. Een voorstelling die eens in de 26.000 jaar vertoond wordt en deze keer ook nog eens met een uitsmijter, een uniek moment in de geschiedenis van het universum. Als je op deze manier kijkt naar de huidige gebeurtenissen, dan zie je dat het eindspel gaande is. De dualiteit mag nog even diep ervaren worden en uit zich in een gepolariseerde samenleving. Alle duister mag nog even goed doorleefd worden. Zowel aard- se, als niet aardse krachten gaan zich te buiten in deze laatste akte van een kosmisch toneelspel. En wij zitten eerste rij, jij en ik! Voor jou en mij is dit dan ook een uitgelezen kans onze rol in dit kostuumdrama met verve te bekleden. Gelukkig hebben jij en ik hier al tienduizenden levens naartoe gewerkt en zijn we helemaal klaar voor ons eindexamen in de verpakking van dit grote eindspel. Toch?

Read More
Doelen bereiken

Je doelen bereiken? Maak het waar!

Uitstellen. A silent killer. Maar wie stelt er nou nooit iets uit? Ik geef je vijf strategieën om je doelen te bereiken door tot actie over te gaan.

 

“Some people want it to happen

Some wish it would happen

Others make it happen”

 

Er wordt wel eens gezegd dat 95% van de mensheid niet tot presteert wat ze wil of kan presteren vanwege uitstelgedrag. Daartegenover zou 5% staan die het wél lukt om haar doelen te behalen. Deze 5 % is succesvol in (bijna alles) wat ze onderneemt.

Onderzoeken kunnen, hoe grondig ze ook zijn uitgevoerd, altijd iets afwijken van de werkelijkheid, maar persoonlijk denk ik dat dit specifieke onderzoek dicht bij de waarheid komt. Vanuit mijn eigen observatie denk ik drie categorieën van mensen te kunnen onderscheiden:

  1. Mensen die niet willen groeien, geen behoefte hebben aan zelfontwikkeling en alles wel best vinden.
  2. Mensen die juist heel graag willen groeien en ontwikkelen, maar bij wie het moeizaam gaat of niet altijd lukt.
  3. Mensen die groeien en ontwikkelen no matter what.

Hoor jij bij groep 2? Dan is dit blog speciaal voor jou geschreven.

 

HET DILEMMA: STREVEN EN VERLANGEN TEGENOVER ACCEPTATIE

Verlangen naar iets wat je niet hebt brengt toch juist ongeluk? Hoe kun je dan doelen nastreven? Een punt waarover je, begrijpelijkerwijs, in verwarring kan raken.

De Boeddha zei:

Het geheim voor ongelukkig zijn is hebben wat je niet wilt en willen wat je niet hebt.”

DOELEN BEREIKEN

Als jij doelen hebt die je graag wilt bereiken, als je actie wilt ondernemen en dingen voor elkaar wilt krijgen, is het dus belangrijk dat je eerst tevreden bent met je leven zoals het nu is. Dat je accepteert wat je hebt en wat je (nog) niet hebt. Alleen vanuit die acceptatie kun jij je doelen bereiken zonder dat je angst hoeft te hebben dat het niet lukt. Je leven is immers al goed.

Bovenstaande in acht nemende -en dat is de paradox- is het ook van levensbelang dat je hongerig bent naar hetgeen je wilt bereiken. Je honger en verlangen geeft je de kracht om het doel dat je nastreeft, de gewenste uitkomst, waar te maken. Met andere woorden: wees gelukkig en tevreden met wat je hebt, maar wees tegelijkertijd hongerig naar je doel. Hecht je alleen niet aan de uitkomst: of jij je doel al dan niet behaalt, mag geen invloed hebben op je gevoel van geluk. Wat de uitkomst ook is, het is hoe dan ook goed.

 

OVER DISCIPLINE EN FALEN

Er heersen twee grote misverstanden wanneer het aankomt op het behalen van je doelen. De belangrijkste hiervan is dat falen niet zou mogen. Komt dat je bekend voor? Falen is voor veel mensen het ergste wat kan gebeuren. Zo erg zelfs, dat de angst om te falen mensen ervan weerhoudt om te groeien.

De tweede misvatting, is dat discipline en wilskracht de weg zijn naar groei en ontwikkeling. Als je deze kenmerken niet bezit kun je net zo goed ophouden.

“Succes is voor 99% falen”

Bovenstaande quote is afkomstig van Soichiro Honda, de oprichter van de gelijknamige auto- en motorfabrieken. En hij had gelijk. In Nederland is falen verschrikkelijk. Mensen die falen zijn mislukkelingen. Vanwege deze collectieve opvatting stoppen veel mensen met het nastreven van hun doelen op wanneer het even niet lukt. Terwijl juist op deze cruciale momenten doorzetten van het grootste belang is: je bent zo dichtbij! Er is geen artiest, topsporter of wetenschapper die niet keer op keer gefaald heeft voordat hij of zij doorbrak.

Durf te falen; juich het toe! Alleen dan kom je uiteindelijk waar je wilt zijn.

Discipline en wilskracht zijn hele nuttige eigenschappen wanneer je zaken voor elkaar wilt krijgen. Het zijn echter tijdelijke eigenschappen en ze kosten daarnaast veel energie.  Onthoud goed: zelfs de meest wilskrachtige mensen knappen uiteindelijk af als zij geen stabiele strategie hebben. Ze houden het niet vol. Tegenslagen worden mokerslagen, veerkracht en flexibiliteit verdwijnen en opgeven of in een burn-out raken zijn de gevolgen.

Motivatie, inspiratie en strategie zijn veel grotere én duurzamere krachten dan discipline en wilskracht als het gaat om het manifesteren van je wensen.

Het gaat erom dat je strategisch te werk gaat. We kunnen hierbij leren van de topsport: topsporters richten zich niet op het winnen of verliezen van de wedstrijd, maar op het proces van steeds beter worden. Elke wedstrijd is een kans op groei, ongeacht de uitkomst. Juist dankzij die houding, worden wedstrijden gewonnen. En wint een topsporter de wedstrijd niet, maar heeft hij of zij wel een persoonlijk record verbeterd of een andere groei doorgemaakt? Dan is het toch een waardevolle winst.

Graag laat ik je kennismaken met vijf strategieën om je doelen te bereiken die ik gebaseerd heb op vijf natuurwetten. Natuurwetten zijn, zoals de wet van de zwaartekracht, onverbiddelijk en onoverkomelijk. Als je ervan af probeert te wijken, maak je het jezelf enorm moeilijk. Als je er in mee gaat en er juist mee werkt, maak je het jezelf dus veel makkelijker. Helaas zijn natuurwetten vaak onbekend voor de meeste mensen. Daar gaan we vandaag een verschil in maken.

Neem het volgende voorbeeld: je wilt een boek gaan schrijven, maar ervaart elke keer dat je ervoor gaat zitten weerstand en tegenzin. Je voelt misschien wel de angst dat het toch niet gaat lukken; je maakt een paar klassieke foutjes die door de juiste strategieën omzeild kunnen worden. 

5 STRATEGIEËN OM TOT ACTIE TE KOMEN

1. DE WET VAN VIBRATIE

Als er één ding zeker is in het leven, dan is het dat alles continu vibreert – oftewel trilt. Alles om ons heen is energie: alles bestaat namelijk uit trillende moleculen en atomen. De lucht die je inademt en zelfs je gedachten en emoties (energie in motie) bestaan uit en vanwege energie.

Elke trilling heeft een bepaalde frequentie (zo ook jij). Het interessante is dat verschillende aspecten van jou op verschillende frequenties kunnen trillen.

Je kunt een hele hoge trilling hebben in je carrière en bestuursvoorzitter van een multinational zijn, maar tegelijkertijd fysiek op een hele lage frequentie trillen, overgewicht hebben en ongezonde voedingspatronen. Je kunt spiritueel op een hele hoge frequentie trillen en compassie en gelukzaligheid ervaren terwijl je in je relatie continu overhoop ligt door je lage trilling op dat vlak. Kortom, het is essentieel dat jij je trilling managet op alle levensgebieden.

Elke trillingsfrequentie kent een energiepoort naar een volgende laag. Een boek schrijven, bijvoorbeeld, is zo’n poort. Zodra je een boek gepubliceerd hebt tril je (binnen dat aspect) op een andere frequentie en trek je andere mensen en ervaringen aan: denk aan medeauteurs, uitgevers enzovoorts.

Een belangrijk, complex project op je werk, kan de energiepoort naar de volgende carrièrefrequentie zijn. Je lichaam optimaliseren kan de poort naar een hele nieuwe fitte en energieke fysieke frequentie betekenen. Als je het zo ziet kan het enorm motiveren om hetgeen je voor je uitschuift waar te maken. Het is de poort naar een nieuwe fase in je leven, een stap dichter bij je doel.

Strategie & Actie:

Breng in kaart op welke frequentie je ongeveer trilt per levensgebied. Binnen de Bridgeman Methode onderscheiden we tien levensgebieden: Persoonlijke groei, Gezondheid & fysiek, Relaties & liefde, Professionele ontwikkeling & carrière, Spirituele ontwikkeling, Opleidingen en cursussen, Financiën, Zelfvertrouwen & uitdagingen in het leven, Huis & familie en Geven & bijdragen aan de wereld. Ga eens na per levensgebied wat ervoor nodig is om op de volgende frequentie te komen en kijk eens of het één van de projecten is die je uitstelt. Gebruik deze informatie om je te motiveren.

2. DE WET VAN AANTREKKINGSKRACHT

Het is belangrijk dat je verlángt naar hetgeen je wilt. Dat je er vertrouwen in hebt dat het gaat lukken  en dat je een goed plan hebt om tot een product of resultaat te komen.

In het voorbeeld dat ik eerder in deze blog schetste, verlang ik naar boeken, theatershows en een film. Ik vertrouw er 100% op dat het stuk voor stuk successen worden en ik heb een plan opgesteld voor beide boeken, de show en de film. Dat plan volgen is het proces.

Stap voor stap, steeds als er inspiratie en tijd is. Het eindproduct heb ik scherp voor ogen: ik kan het zien, voelen en horen. Daarmee zet ik een beeld in het veld en kan ik de wet van de aantrekkingskracht haar werk laten doen. Ik tril al op de frequentie van hetgeen ik graag wil bereiken. Essentieel is dat ik ieder moment bereid ben los te laten. Als één van de projecten onverhoopt niet slaagt, dan heb ik niet gefaald, maar geleerd. Daarbij omring ik me met mensen die al op de juiste frequentie trillen. Schrijvers als het gaat om boeken, theatermakers als het gaat om theater en zo verder. We nemen elkaars trillingen over. Niet voor niets luidt het gezegde:

Vertel me met welke 5 mensen je het meest omgaat en ik kan je vertellen hoe het met je gaat’.

Strategie & Actie:

Maak een lijst: niet een to-do-lijst (dat is iets van vroeger) maar een creatielijst. Een lijst met alles wat je tot stand wilt brengen: Deze lijst gebruik je op bijna dezelfde manier als een to-do-lijst. Dagelijks kijk je erop en onderneem je actie op de punten waar je actie op kúnt nemen. Het verschil is dat je tegelijkertijd de uitkomst van de punten visualiseert en erop vertrouwt dat deze werkelijkheid worden. Denk bij ieder punt na of er andere mensen zijn die dit voor je zouden kunnen doen en wat jij in ruil voor hen kan doen. Laat op deze manier ontstaan wat er op je lijst staat.

3. DE WET VAN RITME EN BESLISSINGEN MAKEN

De wet van ritme zegt dat alles komt en gaat, steigt en daalt. Dat geldt ook voor de inspiratie en de inzet die je nodig hebt om iets te doen of te ontwikkelen. Je kunt jezelf niet dwingen te gaan zitten en werken als je systeem daar op dat moment niet klaar voor is. Laat daarom los dat dingen op een bepaalde manier op een bepaald moment gedaan moeten worden. Het belangrijkst is het maken van de beslissing dat je dit project gaat doen en afmaken.

Op dit moment ben ik twee boeken (mijn vijfde en zesde) aan het schrijven, een theaterprogramma aan het ontwikkelen en een documentaire aan het maken volgens dit systeem. Ik heb besloten dat ik die boeken ga uitgeven en dat de film een feit is. Nu laat ik de uitkomst los en neem ik de stappen die ervoor nodig zijn op het moment dat ze zich aandienen. 

De inspiratie voor mijn boeken komt en gaat. Soms heb ik ineens inspiratie en schrijf ik in een dag 20.000 woorden. Dan heb ik weer twee weken geen inspiratie en doe ik andere dingen. Het gaat er niet om of dingen afkomen: het gaat erom dat het proces op gang is.

Strategie & Actie:

Kijk elke dag op je creatielijst en voel wat je die dag het meest inspireert om dingen te doen. Je zult merken dat bepaalde dagen ineens project x enorm in de lift zit en dat alles wat je daarvoor moet doen moeiteloos uit je handen komt. De volgende dag is meer geschikt voor project y. Middagen zijn goed voor andere handelingen dan ochtenden. Ervaar wat voor jou het beste werkt.

4. DE WET VAN CORRESPONDENTIE

Zo boven, zo beneden. Zo binnen, zo buiten. Alles in het Universum is verbonden met elkaar. In bewustzijn, maar ook op materieel vlak. Stel dat je vanaf de maan naar de aarde zou kijken, dan zie je éen klein bolletje in een immense ruimte. Op dat bolletje zijn afscheidingen een illusie: het is één organisme waar alle mensen, energieën, gedachten en handelingen onderdeel van zijn.

Eckhardt Tolle zegt heel mooi: Je bent het universum in de tijdelijke verschijningsvorm van een mens. Alles wat buiten je gebeurt, gebeurt dus ook binnenin je en andersom. Je buitenwereld is daarmee een soort spiegel, een dashboard waarop je kunt aflezen hoe het met je binnenwereld gaat.

Als het heel druk wordt buiten jezelf is het daarom zinnig de rust op te zoeken binnenin jezelf. Wat gebeurt er nu echt? Kun je jezelf afvragen. Als je heel veel stress ervaart omdat je bepaalde deadlines wilt of moet halen, klopt dat dan wel? Of heb je jezelf vanuit wilskracht opgelegd dat het zo moet?

Als zaken té veel lijken te worden, laat ze dan even los. Ga lekker iets anders doen: mediteren, wandelen, een biertje drinken met een vriend of vriendin – ik noem maar wat. Neem je leven niet zo serieus, je omgeving is een afspiegeling van jezelf en die omgeving begint al bij je gedachten, emoties, persoonlijkheid en fysieke lichaam. Die héb je – die bén je niet.

Strategie & Actie:

Kijk eens goed naar je omgeving. Begin van binnen, met de gedachten in je hoofd, de staat van je lichaam, de emoties die je voelt. Ga vanuit dat vertrekpunt naar buiten: naar de relaties die je hebt, je werk, datgene wat er op je afkomt, je projecten, deadlines en meningen van anderen. Neem de oneffenheden en spanningen waar. Op welke gebieden klopt het niet, waar gaat het mis in je leven. Volg die spanningen naar binnen en onderzoek waar ze vandaan komen. Doe hetzelfde met de projecten die je voor je uitschuift. Waar in jezelf blokkeer je? Welke angst, emotionele blokkade, beperkende gedachte of overtuiging houdt je tegen om je doelen waar te maken?

5. DE WET VAN PIJN EN GENOT

Alle diersoorten -en daarmee alle mensen- zijn per definitie pijnvermijdend en genotzoekend. Dit is een oeroud overlevingssysteem in je hersenen: ons brein is namelijk een overlevingsapparaat. Dat dient je in eerste instantie om in leven te blijven en je voort te kunnen planten. Je kunt het ook gebruiken om gelukkiger te worden en jezelf te ontwikkelen, maar dat komt pas in tweede instantie.

Diep in je hersenen bevindt zich het Pijn-Genot-Principe, het PGP. Dit mechanisme vermijdt van oudsher pijn – dat kan tenslotte de dood betekenen. Het zoekt tegelijkertijd naar genot. Dat kan bijvoorbeeld iets te eten of een kans op voortplanten betekenen.

Als je uitstelgedrag vertoont, betekent dit dat ergens in jouw brein pijn gelinkt wordt aan het project dat je voor je uitschuift, bijvoorbeeld omdat het iets nieuws is waarvan je nog niet goed weet hoe het werkt. Of omdat het een flinke berg werk lijkt te zijn, terwijl je werk met pijn associeert. Het kan ook zijn dat de angst om te falen met de bijbehorende pijn stagnerend werkt. Hoe dan ook is het zaak dat je het PGP omkeert en leert te gebruiken. Dit doe je door genotsprikkels te verbinden aan de uitkomst van je project: als je je hersenen duidelijk maakt hoe fijn en lekker het is wanneer je je doel bereikt hebt, zorg je dat je brein dit genot gaat nastreven en je gaat helpen je project tot werkelijkheid te laten worden.

Strategie & Actie:

Zorg dat je gemakkelijk zit of ligt. Sluit je ogen en visualiseer je project als geslaagd. Zie in je geestesoog hoe het leven eruitziet wanneer je project is afgerond. Voel hoe je je voelt. Zie voor je hoe mensen met je omgaan, welke kansen er ontstaan doordat je deze energiepoort bent doorgegaan, welke nieuwe mensen je tegenkomt en hoe lekker dat voelt. Maak dit beeld-met-gevoel zo sterk mogelijk en voeg er voor jezelf alle genotsprikkels aan toe die je je kunt bedenken. Je mag zoveel overdrijven als je wilt. Elke keer als je met een negatieve lading naar je project kijkt, het even niet meer ziet zitten of tegenzin op voelt komen herhaal je deze genotsvisualisatie.

TOT SLOT

Je beschikt nu over vijf ijzersterke strategieën om je doelen waar te maken. Het is tijd voor actie. Als je een week of drie elke dag met bovenstaande strategieën aan de slag gaat, geef je jezelf de kans ze te integreren in je leven. Als je er hulp bij wilt, wend je dan tot een Lichter Leven Coach die is opgeleid door mij.

Read More
Gandhi

Wat we van Gandhi kunnen leren in deze tijd

Wat we van Gandhi kunnen leren in deze tijd.

Ter nagedachtenis aan Mohandas ‘Mahatma’ Gandhi (1869 – 1948)

De naam Mahatma Gandhi wordt veel genoemd in deze tijd van protesten en betogingen. Mahatma betekent grote Ziel, of grote leraar. En dat is niet voor niets.

Het was in 2010 dat mijn vrouw Monique en ik voor het graf van Mahatma Gandhi stonden in New Delhi tijdens een reis door India. Het was een indrukwekkend moment om zo dicht bij deze grote man te zijn. Al sinds mijn late puberteit inspireert deze man me en ik deed veel onderzoek naar zijn leven en werk.

De gebeurtenissen in de wereld anno 2020 geven een prachtig moment om eens uit te wijden over de Mahatma, de Grote Leraar. Veel van de informatie die ik nu met je deel, heb ik gehaald uit boeken en van internet. Als je aanvullingen vindt of onjuistheden, dan zou ik het waarderen wanneer je me dat laat weten via info@bridgeman.nl.

LEVENSLOOP
Gandhi werkte, na zijn rechtenstudie in Londen, als advocaat in Zuid-Afrika toen hij omwille van zijn huidskleur in een trein uit de eersteklascoupés werd gezet door een blanke conducteur. Deze vernederende ervaring zou hem voorgoed veranderen. Hij bezwoer zichzelf deze “ziekte” van ongelijkheid uit te roeien. Hij legde zich toe op burgerrechten van Indiase immigranten. Het leverde de eerste poging hem te vermoorden op.

In 1906 introduceerde Gandhi het fenomeen SATYAGARA, hetgeen trouw aan de waarheid betekent en vaak vertaald wordt met PASSIEF, of GEWELDLOOS VERZET. Hij riep de Indiërs in Zuid-Afrika op zich vreedzaam te verzetten tegen de onderdrukking. Gandhi had daarbij de belangrijke voorwaarde dat het verzet volledig GEWELDLOOS moest zijn. Er mocht niet eens gescholden worden.

Zeven jaar lang werden zijn volgelingen mishandeld, gevangengezet en vernederd door de overheid. Maar ze gebruikten geen geweld. Toen Gandhi in 1915 terugkeerde naar India zag hij hoe het Indiase volk door de Engelsen onderdrukt werd. Hij besloot dat het zo niet verder kon.

Hij besefte dat een relatief kleine Engelse elite het enorme Indiase volk onderdrukte. Hij besefte ook dat dit alleen maar kon omdat de Indiërs zich LIETEN onderdrukken.

“Onderdrukking kan alleen gebeuren met toestemming van de onderdrukten.”
Mahatma Gandhi

Vanaf 1918 leidde Gandhi de grote BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEIDSBEWEGING, die zich verspreidde over heel India. Hij werd gearresteerd, maar honderdduizenden Indiërs kwamen samen in vreedzaam verzet om zijn vrijlating af te dwingen.

Gandhi inspireerde zijn volgelingen om zich buiten het systeem van de Engelsen te plaatsen en zelfs Engelse kleding te verruilen voor traditionele gewoven Indiase kleding zodat de Engelse kledinghandel (die Indiaas katoen door Indiase arbeiders liet bewerken om het als kleding vervolgens aan Indiërs te verkopen voor veel te veel geld) zou vallen.

In 1922 werd hij nogmaals voor meerdere jaren gevangengezet. Het was maart 1930 toen hij een SATYAGARA, geweldloos verzet, begon tegen de Engelse belastingen op zout. Zijn volgelingen en hij liepen 400 kilometer om zelf zout te halen aan de kust. De beroemde ZOUTMARS.

Ondanks dat 60.000 mensen gevangen werden genomen bleef de beweging groeien. Er waren nog twee arrestaties van Gandhi, duizenden dode volgelingen, honderdduizenden gevangennemingen en 3 pogingen om hem zelf te vermoorden voor nodig, maar Gandhi won.

Na 90 jaar bezetting bevrijde India zichzelf in 1946 van het juk van de Engelse overheersing. Simpelweg door niet meer mee te doen aan het systeem.

GODDELIJKE LIEFDE
Gandhi was een spiritueel man. Hij bestudeerde de Bhagavad Gita -één van de belangrijkste Hindoeïstische geschriften- dagelijks. Hij mediteerde intensief en hij leefde wat hij predikte. Hij las elke dag voor uit de Gita aan zijn volgelingen in zijn ashram.

In de Bhagavad Gita wordt de held Arjuna door de godheid Krishna geleerd hoe het leven in elkaar zit tijdens een oorlog waar Arjuna één van de legers leidt. Krishna vermomt zich daarbij als koetsier en ment de paarden van Arjuna.

Gandhi zag zichzelf op de achterbank van zijn levenskoets zitten en liet zich rijden door zijn God. Hij werd door hogere krachten geïnspireerd in zijn beslissingen en keuzes. Volgens Gandhi konden de mensen van India alleen overwinnen als zij ‘absolute zelfcontrole volgens Gods wetten’ betrachtten. En overwinnen deden ze.

Helaas werd de Grote Ziel op 30 januari 1948 om 17.17 uur neergeschoten door Nathuram Godse, van wie gezegd wordt dat hij een Hindoestaanse godsdienstfanatiekeling was die het niet eens was met Gandhis politiek van eenheid tussen moslims en hindoes. Zijn hele loopbaan had hij gezegd dat men zijn meesterschap pas zou kunnen herkennen als hij op het moment van zijn dood in zijn God zou zijn. En dat lukte.

Zijn laatste twee woorden na de drie schoten in zijn borst waren HAI RAM… hetgeen O GOD betekent. Hij stierf bewust en in Gods handen.

Een miljoen mensen kwamen naar zijn uitvaart. Zijn geboortedag, 2 oktober, werd uitgeroepen tot de Internationale dag van de geweldloosheid.

LESSEN VAN DE MEESTER
Toen Monique en ik bij het graf van de meester stonden, was zijn kracht nog altijd voelbaar. De kracht van waarheidsgetrouw en geweldloos opereren. Een kracht die in deze tijd essentieel blijkt te zijn. Ik zie veel paralellen in de huidige werelddominantie door een kleine Elite en een wereldbevolking die dat stilzwijgend toestaat.

Wat zou er gebeuren als het volk van de aarde deze toestemming intrekt? Dit roept een aantal vragen bij me op:
• Kunnen wij het juk van de Elite, die ons moderne wereldbewoners onderdrukt, afwerpen door geweldloze en liefdevolle burgerlijke ongehoorzaamheid en vreedzaam protest?
• Hoe zou het zijn als wij onszelf bevrijden door ons te focussen op ONZE Bhagavad Gita. Namelijk de 5E DIMENSIE van liefde en compassie, het Christusbewustzijn?
• Zijn wij in staat onszelf te beheersen in liefde, geduld en vertrouwen zoals Gandhi dat zijn mensen leerde?
• Zijn wij vanuit die liefdevolle zelfbeheersing in staat niet langer mee te doen aan het systeem dat ons klein houdt, zoals Gandhi en de Indiërs niet meer meededen met de Engelsen?
• Zijn we bereid de offers te doen die de Indiërs destijds deden? En zijn onze leiders bereid de risico’s te lopen die Gandhi en zijn leiders liepen?
• En wat kunnen we leren van deze grote meester? Hij streed NIET TEGEN de Engelsen, maar VÓÓR de vrijheid van zijn volk.

DE GROTE WENDE
21 juni 2020, de laatste zonnewende, was een wereldwijde spirituele omkering. Het volk van planeet Aarde is wakker geworden. De mensen zijn de leugens, het bedrog, de manipulaties en de controlemechanismen van de afgelopen (1)3000 jaar zat.

“Het is genoeg”, vinden veel mensen, en dat is merkbaar. De geweldloze en vreedzame bewegingen vanuit liefde zijn nu werkelijk opgestaan. Wereldwijd.

STEUNEN VANUIT NEUTRALITEIT
Wat zou er gebeuren als we nu allemaal als één opstaan? Vanuit onze eigen authenticiteit? Ieder op zijn of haar eigen manier?

“Wees de verandering die je wilt zien in de wereld”
Mahatma Gandhi

Ik sluit me bij geen enkele partij, beweging, of groep aan. Ik sta in mijn eigen authentieke kracht. Maar ik steun wel elke groepering die vanuit waarheidsvinding en vreedzaam protest voor vrijheid opstaat. Dat doe ik doormiddel van mijn meditatie, lichtwerk en inspiratie.

Wat is jouw authentieke manier om op te staan? Wat is jouw persoonlijke bijdrage? We gaan de komende tijd de kracht van mensen die in grote getale opstaan vanuit vrede, geweldloosheid en liefde ervaren. En net als in de tijd van Mahatma Gandhi zal het volk de kleine groep onderdrukkers overstijgen.

Ten opzichte van Gandhi hebben we overigens een makkie. Wij zullen niet met duizenden gedood worden, of met honderduizenden gevangengezet. Én we leven in een veel hogere collectieve bewustzijnstrilling als in het begin van de twintigste eeuw.

Dus: waar wachten we nog op? Ben je er klaar voor?

Wat een magische tijd om in te leven.

One Love
X Robert

Read More