Category: Artikelen

reflecties van 2020 naar 2021

Reflecties op de overgang van 2020 naar 2021

REFLECTIES OP DE OVERGANG VAN 2020 naar 2021
Vanuit mijn favoriete plek op Aarde
-de inwijdingsgrot van de Katharen-
wens ik je een magisch, voorspoedig, gezond en liefdevol 2021 toe.
Het voelt fijn woorden van inspiratie met je te delen op deze laatste dag van een bewogen jaar.
Want, wat er ook gebeurt in de wereld en in je leven, voor je Ziel is het allemaal één groot avontuur.
Blijf daarom dichtbij jezelf en vertrouw erop dat je je in de vijfde dimensie en daarboven in het oog van de storm begeeft.
Je zult de orkaan van maatregelen, angst-zaaien, vaccinatieverplichtingen en onderdrukking om je heen zien woeden.
Maar in het oog van de storm is rust en ben je veilig.
Zolang jij je aan het verhogen van je trilling blijft werken en je aan het transmuteren van je eigen duister blijft wijden.
Zal de storm je niet meevoeren en ben je een baken voor anderen.
Vanuit het gezichtspunt van je IK BEN essentie is het leven zelfs een kruimel in een enorme taart.
Het is als een ritje in een achtbaan.
Je hebt er al talloze gehad en zult er nog talloze hebben.
Laat je niet bang maken.
Zolang je vanuit liefde, vertrouwen, verbinding en compassie in het leven blijft staan, kan je niets gebeuren.
Het onlicht bevindt zich in de eerste 4 bewustzijnsdimensies en heeft nauwelijks vat op de 5e.
Daarbij…
Zoals mijn oude wijze meditatieleraar Dingeman Boot vaak zegt:
“Het maakt in het leven niet uit wat er op je afkomt.
Het enige dat werkelijk telt, is hoe je er mee omgaat.”
En zo is het.
Zolang je vanuit een 5D+ bewustzijn blijft omgaan met alles wat er in de illusie van deze wereld gebeurt, zal het bij jou rustig blijven.
De wereld is een hologram waarbinnen de mensheid kunstmatig in de derde dimensie gehouden wordt, door vierde dimensie onlicht-wezens.
De ascenstie van de mensheid naar 5D betekent dat deze wezens de mensen als hun energetische voedingsbron kwijtraken.
En dat vinden ze niet leuk.
Vandaar de “plotselinge” pandemie, de lockdowns, de bedrijfssluitingen, de vaccinaties- met nanotechnologie, de chips.
Om de mensheid in een laag bewustzijn van angst en lijden te houden.
Maar het is een achterhoede gevecht van het onlicht.
De ascentie van het licht in de mens is niet te stuiten.
En dat weten ze.
Wie zij zijn?
Je kunt ze makkelijk herkennen.
Een ezelsbruggetje:
Spiritualiteit is licht, liefde, eenheid en verbinding.
Alles wat de mens in onwetendheid, angst, verdeeldheid, en in de illusie van afgescheidenheid probeert te dwingen, dient per definitie het onlicht.
Soms bewust, veel vaker onbewust.
Jij en ik zien dit.
Het is onze taak anderen dat ook te laten zien.
Niet door te overtuigen, maar door te inspireren.
We hoeven daarbij zeker niet stil te zitten.
Als we vanuit 5D vreedzame actie ondernemen vanuit liefde en wijsheid is dat helemaal goed.
Licht schijnen op het onlicht, in onszelf en om ons heen is onze levenstaak als lichtwerker.
En dat is heus niet altijd even prettig.
Als je de donkere stukken in jezelf en in de wereld aangaat.
Lijk je vaak meer een donkerwerker dan een lichtwerker.
Maar het is wel wat we te doen hebben.
Alleen op trilling verhogen focussen is niet genoeg.
Juist waar het duister transmuteert, kan het licht binnenkomen.
Het is goed die onlicht-krachten met liefde en vergeving te bejegenen.
Maar ze hoeven zeker niet langer ongestoord de ruimte te krijgen.
Mijn eigen inbreng in begin 2021 is mijn nieuwe roman 2044 die de gebeurtenissen van nu aan de kaak stelt en laat zien wat er gebeurt met de mensheid als we zo doorgaan.
Een boek dat een verblindende schijnwerper diep het duister in richt.
Vanuit liefde en compassie gechanneld en geschreven.
Daarnaast mag ik in 2021 weer tientallen transformatiecoaches en meditatietrainers opleiden bij
Bridgeman Lichtwerkers Academie
en
HUMAN Potentials
. Lichtwerkers die op hun beurt weer anderen inspireren.
Ook mag ik volgend jaar weer honderden mensen helpen met het transmuteren van hun duister in de vele transformatie- retraiteweken op
Terra Nova
.
Tevens mag ik mooie projecten realiseren met mijn broeders
Janosh
,
Tijn
en
Juno
.
Vanuit
Bridgeman Foundation
gaan we de wereld weer een beetje mooier maken.
Elke maandag om 11 uur presenteren
Bonnie
en ik de Spirituele talkshow op
Van 3D naar 5D
Ook komen we begin 2021 met een online Transformatie coachopleiding.
En nog veel, veel meer…
Dit allemaal samen met ons fantastische team van inmiddels 35 collega’s binnen onze 4 organisaties.
Zonder hen was ik nergens…
Nu genieten van de laatste dag van 2020.
Ik kom je vast wel tegen ergens online, of offline in 2021 😉
En tot die tijd:
Laten we blijven vertrouwen op de ascensie van de mensheid naar de 5e dimensie.
Het is zo zichtbaar en zo duidelijk.
Zoveel mensen zijn al wakker.
Zeker nu we het Aquarius binnen zijn gegaan.
We zijn al zover…
Laten we doorgaan met ons lichtwerk.
Zodat we de kritische massa bereiken…
En de omslag zichtbaar wordt.
Zodat we in 2021 weer iets dichter kunnen komen bij een wereld in harmonie.
We zijn met miljoenen lichtwerkers op en rond planeet Aarde.
En elke dag worden er meer van ons wakker.
En we hebben steeds meer hulp van de Galactische Federatie.
Zij komen ons niet redden.
Maar wachten tot we de 5e dimensie zelf betreden.
En ondersteunen ons daarbij waar ze kunnen.
Ze zijn als onze Galactische grote broers en zussen, die geduldig kijken hoe hun jongeren broertje met vallen en opstaan leert lopen.
Ze zien hoe het oudere 4e dimensiebroertje de mens probeert tegen te houden in dat proces.
Maar ze weten dat dat een eindig verhaal is.
We worden waker.
Dus…
Houd je rug recht en het roer vooruit, gericht op je Bestemming.
Heb compassie, vergeving en liefde voor de onlicht- krachten en hun helpers.
Zij weten ook niet beter.
Wij gaan moedig voorwaarts.
Samen staan we sterk.
In licht en liefde.
Voor 2021 wens ik je al het goeds toe.
Leef lang en voorspoedig.
En dat de Bron met je mag zijn.
Ik hou van jou 🥰
Vanuit de Pyreneeën groet ik je.
For the good of all!
🕊🕊🕊
🌞ne L🌍ve
Robert Bridgeman

Read More
De waarheid

De waarheid

In deze tijd lijkt de polarisatie op aarde enorm toegenomen. Het is lang geleden dat mensen en meningen zo tegenover elkaar stonden als nu. De één zweert bij de empirische wetenschap. Alleen wat met de zintuigen kan worden waargenomen, is waarheid. De ander gelooft dat hij of zij een ziel is, communiceert met buitenaardse wezens en werkt met energie. Een derde is ervan overtuigd dat alles één is en dat dualiteit, tijd en ruimte niet bestaan. Wie heeft er gelijk?

Alle drie hebben ze het bij het juiste eind. Er is namelijk niet één waarheid. De werkelijkheid waarin we leven is multidimensionaal. Er zijn talloze waarheden die naast elkaar bestaan. Voor dit artikel delen we ze in drie groepen. De relatieve werkelijkheid, de spirituele werkelijkheid en de absolute werkelijkheid.

De relatieve werkelijkheid

Binnen deze waarheid bestaat alleen wat je kunt waarnemen. Enkel wat wetenschappelijk bewezen kan worden met meerdere dubbelblinde onderzoekspublicaties, waarbij gerandomiseerde proefpersonen aan bod komen, die ook nog eens peer reviewed zijn. Dit is de realiteit van alledag. De dimensie van tijd en ruimte, van dualiteit en tegenstellingen en van goed en kwaad.

De mens is een fysiek wezen, de dood is het einde en bewustzijn ontstaat in het brein. De planeet waarop we wonen, is een hulpbron en al het leven is ondergeschikt aan de mens. De vrije wil is een hoog goed waar ieder mens recht op heeft en wordt geassocieerd met het brein.

De spirituele werkelijkheid

Deze waarheid gaat uit dat de relatieve realiteit een hologram, of een matrix is. De menselijke realiteit heeft een oorsprong in de Ziel. De mens is een eeuwig wezen in de tijdelijke vorm van een persoon. Een persoon met karma, gidsen en hogere gaven. Het Universum is groots en multidimensionaal. Er leven talloze andere beschavingen op andere planeten. Moeder Aarde is een levend wezen dat in trilling aan het veranderen is naar nieuwe dimensies.

De mensheid gaat mee in deze nieuwe frequentie, een proces dat wordt omgeschreven als: 3D naar 5D. Dualiteit bestaat in een veel lichtere vorm. Goed en kwaad vertaalt zich in licht en duister. Bewustzijn is het veld waar alles in gebeurt. Het brein is een ontvanger en een vertaler van het collectieve veld. De vrije wil ontspringt in de Ziel en bepaalt hoe het leven wordt ervaren. Alles is een keuze. De mens is creator van het eigen bestaan.

De absolute werkelijkheid

Alles is één. Dualiteit bestaat niet (non-dualiteit). Tijd en ruimte zijn illusies die in de menselijke geest zijn ontsprongen. Ook verschillende dimensies bestaan in feite niet. Er is geen binnen en geen buiten, geen yin en geen yang, geen toeval en geen Ziel. Alles is een groot collectief gewaar zijn, waarin fenomenen zich spontaan en door oorzaak en gevolg aandienen en weer verdwijnen. Het eeuwige NU.

De vrije wil bestaat niet. Er is geen enkele vorm van Zelf waar de vrije wil aan gerelateerd kan worden. De mens is het IK BEN (Advaita Vedanta), de Boeddhanatuur (Boeddhisme) en de Spirit (Gnosis).

Deze drie werkelijkheden versmelten steeds meer in deze tijd. Ondanks de polarisatie lijken steeds meer mensen te ontwaken uit de relatieve realiteit. Ze ervaren dat er meer is dan alleen maar zintuiglijk kan worden aangetoond.

Ook ontstaat het besef dat de wereld waarin we leven een Matrix is, een illusie die in feite niet bestaat. De spirituele werkelijkheid openbaart zich. Vaak ontstaat al vrij snel het besef dat alles één is. De absolute werkelijkheid vermengt zich met de relatieve en de spirituele werkelijkheid. De voorwaarden voor zelfrealisatie zijn gelegd.

Omarm de drie werkelijkheden

Ieder van deze drie werkelijkheden op zich zijn beperkt. Als je alleen maar gelooft in wat wetenschappelijk aan te tonen is, dan mis je een groot deel van het leven. Wanneer je alleen maar gelooft in de werkelijkheid van de Ziel, dan mis je de essentie van de eenheid. Maar, wanneer je alleen maar gelooft in de absolute eenheid, dan mis je de uitdrukkingen van die eenheid in de andere twee realiteiten.

De Bridgeman Methode omarmt deze drie werkelijkheden bestaande uit wetenschappelijk onderzoek, spiritualiteit en non-dualisme. Samen vormen deze drie velden de stukken van de puzzel, die leidt tot de HOMO UNIVERSALIS. De nieuwe mens. De meester van drie werelden.

 

Leef lang en voorspoedig!

Warme groet,

Robert Bridgeman

Read More
aannames werkelijkheid

Onderzoek…

Elke coach, therapeut, of healer kent het gevaar van aannames.

Er is zelfs een ezelsbruggetje voor welke in de coach, – healingsessies worden gebruikt:

“Laat OMA thuis”

Dat wil zeggen laat je Oordelen, Meningen en Aannames thuis en ga open de sessie in.

Mensen zijn goed in aannames doen.

Logisch, er is zoveel informatie in de wereld, dat je niet alles kunt onderzoeken en sommige dingen wel moét aannemen als waarheid.

Niet aan te doen. Toch?

Maar wat gebeurt er als je bepaalde zaken, zonder te onderzoeken, aanneemt als waarheid en daar je eigen werkelijkheid op bouwt?

Dan is de kans aanwezig dat je werkelijkheid berust op een foutief fundament en daarmee een illusie is…

Waarheidsvinding is in feite een plicht voor ieder menselijk wezen.

Je kunt wereldse concepten nemen om te onderzoeken. Zoals je nu door steeds meer mensen ziet gebeuren vanwege de crisisperiode waar we nu nog heel even inzitten. 😉

Maar de ultieme waarheidsvinding ligt diep in jezelf.

Wie ben jij?

Wie ben jij echt?

Ben jij een persoon? Of persoonlijkheden?

Ben jij je gedrag?

Ben jij een lichaam?

Ben jij je emoties?

Ben jij je gedachten en overtuigingen?

Ben jij je herinneringen?

Ben jij je karma?

Ben jij je Hoger Zelf?

Ben jij je Ziel?

Diep intern en mystiek onderzoek door de eeuwen heen toont steeds weer hetzelfde aan:

Je bent niet je fysieke, emotionele, mentale of spirituele lichamen.

Je bent iets veel groters dan dat.

Je bent de Bron in de tijdelijke verschijningsvorm van een fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel wezen.

Waarbij je fysiek misschien 80 jaar bestaat

En je Ziel misschien 10 miljoen jaar oud is.

Maar tijdelijk ben je in alle opzichten…

Tenminste…

Dat komt uit mijn eigen innerlijk en extern onderzoek voort…

Maar als jij mij nu gelooft en wat ik schrijf niet diep van binnen zelf ervaart.

Dan doe je een aanname… 😄

Het is belangrijk om je eigen interne onderzoek te doen.

Net zo lang en diep mediteren, transformeren en contempleren tot je de diepste diepte van jezelf hebt gevonden.

Dan weet je het uit eigen ervaring, niet van horen zeggen.

En trouwens…

Misschien ben jij juist wel je lichaam.

Of je persoonlijkheden.

Misschien ben jij juist wel je Ziel.

Eenieder mag zelf uitmaken wat voor hem of haar de waarheid is.

Het enige wat ik zeg is…

Wat je ook gelooft, baseer het op uitvoerig onderzoek.

Weet van de kous en de naad.

En accepteer elkaars waarheden.

Niemand, maar dan ook niemand heeft de waarheid in pacht.

Een paar aannames om deze week op te contempleren:

🍀 De (volle) maan is een uiting van het goede.

Is dat echt zo? En zo ja, hoe weet je dat? Zou de maan ook een onderdeel van de 3D onderdrukking op Aarde kunnen zijn? Of is dat niet mogelijk?

🍀 Als coach/healer mag je niets invullen voor je cliënt.

Is dat echt zo? Of hangt dat af van de mate van zuivere helderziendheid die je hebt?

Daar kun je even mee vooruit 😇🥰

Ik ben benieuwd naar je bevindingen…

Enne…

Geloof niets van wat ik zeg.

Onderzoek het zelf.

🌎ne L🌍ve

X Robert

Read More
stop met doen alsof je een normaal mens bent

Stop met doen alsof je een ‘normaal’ mens bent

Wachtend op een late gast zit ik op de veranda. Terra Nova Center slaapt. Het is pikkedonker, een kaars brandt op het tafeltje voor me. Ik mijmer over de schoonheid van het leven als mens. Mijn hele jeugd en adolescentie voel ik een brandend verlangen om te ervaren hoe het is om een leven te leven als normaal mens. Een ‘normaal’ leven. Nu weet ik dat ik nooit normaal zal worden. Dat hoeft ook niet en… wat is normaal? Geloof me, ik heb het geprobeerd toen ik jonger was. Om in te blenden, om te zijn als al die anderen. Om geaccepteerd te worden door de mensen om me heen.

Ik herinner me de frustratie die ik had als dat weer niet lukte. Hoe ik het ook probeerde, hoezeer ik mijn best ook deed, ik was altijd anders. Een aparte, een vreemde eend in de bijt. Vaak was ik bang buitengesloten te worden. Uitgestoten te worden. Op school gedroeg ik me stoer om geen kneus gevonden te worden. In gezelschap had ik een grote mond om niet op te vallen. Ik was bang… doodsbang om buiten de boot te vallen. En die angst dreef me in een ‘normaal’ leven. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ik had banen die niet bij me paste en trouwde een vrouw met wie ik nooit gelukkig zou zijn. Ik deed me anders voor dan ik was. Stoerder, stabieler, groter. Ik deed alsof ik ook van voetbal hield. Alsof ik het belangrijk vond mee te praten over het nieuws. Alsof ik het ook belangrijk vond wat beurs deed. Alsof ik het belangrijk vond hoe ik presteerde in mijn werk. Het was een grote farce. Voetbal interesseerde me geen reet in werkelijkheid en de beurs kon ik eigenlijk helemaal niet bijbenen. Laat staan dat ik om auto’s gaf, of wat er gisteravond op tv was…

Maar het hielp me om me een te voelen met alle anderen. Om niet het buitenbeentje te zijn. Om me geaccepteerd en gewaardeerd te voelen. Die tijd heb ik gelukkig achter me kunnen laten. Tegenwoordig omarm ik het anders zijn. Ik ben nu eenmaal een buitenbeentje. Ik ben nu eenmaal gevoelig en kwetsbaar. Tegenwoordig weet ik dat er velen zijn zoals ik. En dat we samen sterk staan. Een groot deel van mijn huidige bestaan gaat erom anderen die zijn zoals ik en die nog in de leugen leven te helpen ontwaken. Ze in te helpen zien dat ze hun anders zijn juist mogen omarmen. Lichtwerkers zijn nu eenmaal anders dan aardezielen. Niet beter, of minder, maar anders. We worden zo geboren.

Mijn liefde gaat uit naar al die lichtwerkers die net als ik anders zijn. Die buitengesloten worden en vechten om geaccepteerd te worden. Om normaal te zijn. Terwijl dat nergens voor nodig is. Mijn hart gaat uit naar al die zielen. En ik wens ze allemaal toe dat ze hun anders zijn gaan omarmen. Dat ze stoppen met de dingen doen die ze eigenlijk niet te doen hebben in dit leven. Dat ze die baan opgeven die ze eigenlijk hebben uit angst buiten de boot te vallen en gaan doen wat lichtwerkers te doen hebben: Namelijk de bewustzijnsshift van de mensheid van de 3e naar de 5e dimensie faciliteren. Licht schijnen in de duisternis. Moeder aarde dienen in haar ascentieproces en het lijden verminderen tot er harmonie in de wereld is ontstaan. Ik gun ze dat ze luisteren naar hun ziel die ze middels zielsverlangens en passies vertelt wat ze hier wél komen doen. Dat ze daaraan toegeven en dat ze dezelfde vervulling mogen ervaren als ik de afgelopen jaren ervaar. Als jij zo iemand bent. Als jij je altijd al anders voelt en uit alle macht probeert in te blenden en geaccepteerd te worden heb ik de volgende, liefdevolle boodschap voor je:

Stop daarmee 😉

En ga doen wat je hier op aarde komt doen. Stop met net doen alsof je een ‘normaal’ mens bent, met een normale baan en normaal gedrag, normale normen en waarden en een normale, vooral niet zweverige, levensstijl. Jij bent anders. Waarschijnlijk zelfs anders dan je ouders en je broers en/of zussen. Jij bent een uniekeling die zijn of haar eigen pad bewandelt. Jij houdt niet van machtsvertoon, van arrogantie, van ego gedrag en van autoritaire mensen. Jij bent een geboren hulpverlener die eigenlijk niets liever doet dan anderen, mens en dier, helpen. Jij bent spiritueel en voelt je aangetrokken tot bewustwording. Je voelt je misschien helemaal niet echt thuis op aarde, een vreemde eend in de bijt. Je hebt een hekel aan agressie tegen mens, natuur en dier en je komt op voor de zwakkeren. Hoe je je ook voordoet, waarschijnlijk ben je zachtmoedig, gevoelig en invoelend. Vaak is daar in de loop van je leven een geconditioneerd masker overheen ontstaan. Maar je weet donders goed dat dat niet is wie je bent. Je pikt makkelijk energieën en emoties van anderen op en als kind was je al een dromer, een idealist, een wereldverbeteraar-in-de-dop. Als je je in bovenstaande herkent is de kans groot dat jij een lichtwerker bent.

Het is zo fijn om anders te zijn..

Het is zo fijn je te realiseren dat jij allang in de 5e dimensie leeft. Maar dat je je op een 3e dimensie manier gedraagt om geaccepteerd te worden! Hoe zou het zijn als je toegaf dat je anders bent. Als je de 3e dimensie van je afschudde en jezelf zou realiseren in de bewustzijnstrilling die je al hebt.

Een trilling van liefde, wijsheid en compassie

Je mag uitkomen voor je spiritualiteit.
Je mag je gaven en hogere vermogens laten zien.
Je mag praten over je vorige levens.
Je mag mensen helen.
Je mag op de barricaden om Moeder aarde en de natuur te helpen.
Je mag helemaal je goddelijke zelf zijn.
En weet je? Als we dat allemaal doen…

Dan zijn we een krachtveld dat niet te stoppen is.
En dan komt het wel goed met de aarde.
En dan komt het wel goed met de mensheid en alle andere wezens die op haar leven.

Vanaf mijn veranda groet ik je met een liefdevol hart, een grote glimlach en een diepe dankbaarheid. Want wat ben jij mooi als je helemaal je authentieke zelf laat zien. Zonder angst, zonder schaamte, zonder terughoudendheid.

Ik zie je..

Read More
maak je je zorgen?

Maak je je zorgen?

Lief mens,

Maak je je zorgen?
Over je gezondheid? Over de richting van je leven? Over het welzijn van dierbaren? Over de gebeurtenissen in de wereld? Als je teveel in je verhaal zit kan het leven zwaar en zorgelijk zijn. Overal gevaar. Overal bedreiging. Ieder moment kan er iets misgaan. Je bent misschien wel alert en onrustig… Maar, hoe kun je genieten van je bestaan als je (deels) in overlevingsstand bent?

Wellicht baal je van bepaalde aspecten van jezelf. Is je leven niet zoals je echt graag zou willen. Schrik je van de richting die de wereld ingaat. Het is misschien wel moeilijk voor je jezelf en het leven te nemen zoals het komt. Maar, hoe kan het leven een magische reis voor je zijn als het niet goed genoeg is? Als jij niet goed genoeg bent?

Je leven is een reis. Je Ziel heeft gekozen voor alle aspecten van de reis.

💫Vanuit een galactisch perspectief gezien zijn we allemaal tijdelijk gevormde (Ziels)deeltjes Source die een ervaring hebben op Aarde.

💫Vanuit een menselijk perspectief gezien zijn we beperkte individuen die zich een baan door het leven worstelen.

Welk perspectief kies jij?
Gisteren keek ik een schakeling van Lee Harris. Hij channelt een collectief van 88 wezens die samen de Z’s genoemd worden. Ze verwachten dat het ontwaken van de mensheid door blijft gaan een steeds hoger wordend tempo.
Polariteit tussen ontwaakten en niet-ontwaakten neemt hierdoor nog wel toe de komende tien jaar. Maar, zeggen de Z’s net als al die andere orakels en channelaars, in 2030 is de Nieuwe Aarde heel zichtbaar. In 2040 zijn we enorm doorontwikkeld en leven we in een hele andere wereld dan nu. Volgens de Z’s heeft de mensheid de afgelopen paar duizend jaar niet veel aandacht gehad door andere beschavingen vanuit de Kosmos. Vanaf de jaren ’70 is die aandacht weer toegenomen. Toen bleek dat de duistere krachten in de tussentijd meer invloed en macht hadden genomen op Aarde dan verwacht en de bedoeling was. Sinds de jaren ’80 echter is al meer dan 40% van het duister op Aarde getransmuteerd. Er wordt hard gewerkt om dat verder door te zetten. Niet dat het duister weg moet. Het is er nu eenmaal en het mag er zijn. Maar de balans tussen licht en donker is op dit moment nog zoek. De transmutatie van duister vindt plaats door de inzet van galactische wezens.

Maar ook ieder mens dat het duister in zichzelf overwint. Dat een vriend of familielid helpt iets negatiefs te overkomen. En iedere healer die duister in anderen omzet draagt bij aan het herstel van de harmonie op aarde. Ook op macro niveau helpt ieder klein beetje aandacht voor misstanden aan de transmutatie ervan. Elke liefdevolle actie, elke cliënt waarmee je werkt, elke workshop die je geeft, elke aandacht vragende post op sociale media, elke blog, elke video, elke documentaire, elk boek, elke petitie, elke lezing, elk gesprek en elke gedachte aan een misstand helpt het duister een klein beetje te transmuteren.

Keep going dus!

Het is een kwestie van tijd tot de Nieuwe Aarde, de Terra Nova zich in onze samenleving manifesteert.

Het enige wat wij hoeven te doen is doorgaan met ons lichtwerk. Ieder op zijn, of haar eigen manier. Er is geen 1 weg of 1 methode. Alle methoden en wegen dragen op hun eigen manier bij aan het transmuteren van duister en het brengen van harmonie in de wereld.

En voor jezelf zou ik je willen adviseren…

Geniet ervan, neem jezelf niet zo serieus.
Leg die lat niet zo hoog.
Laat de angst voor ziekte en dood los.
Deze reis is hoe dan ook tijdelijk.
Als het je tijd is, is het je tijd.

Probeer niet de Aarde te ontvluchten door je ervan te dissociëren. Het was een bewuste keuze van je Ziel om hier nu te zijn. Je multidimensionaal karma heeft het mogelijk gemaakt voor je dit prachtige avontuur te beleven. En neem jezelf zoals je bent. Je lichaam zoals het is. Andere mensen zoals ze zijn. En de wereld om je heen zoals ze is… Dan ga je de schoonheid van deze dans die leven heet steeds beter zien.

En
Dans! Dans! Dans!
De Terra Nova tegemoet.

Leef lang en voorspoedig!

Robert Bridgeman

Read More
Het vergeten karma van gezondheid

Het vergeten karma van gezondheid

Een man van zestig heeft last van het zogenaamde restless legs syndroom. Als hij vergeet zijn medicijnen te nemen, heeft hij de hele nacht last van rusteloze benen, tintelingen en kriebel in zijn onderbenen. Dan loopt hij van ellende soms de hele nacht rondjes in de buurt. Tot hij via-via bij een reïncarnatietherapeut terechtkomt. Tijdens een sessie ontdekt hij een leven waarin hij als gevangene jarenlang aan een keldermuur werd vastgeketend. De rusteloosheid in zijn benen blijkt voort te komen uit de wens te ontsnappen aan die situatie in dat leven. De therapeut en hij werken de herinnering door en de restless legs behoren na één sessie tot het verleden.

Gezondheid is een ééndimensionaal gegeven in de visie van de medische wetenschap. Een symptoom, bijvoorbeeld de rusteloze benen van de hierboven genoemde man, wordt gezien als een fysiek verschijnsel, hoogstens een psychosomatisch geval. Met medicijnen wordt een poging tot onderdrukken gedaan en de patiënt krijgt adviezen als stoppen met roken, niet teveel alcohol en geen koffie voor het slapengaan. Echter is het fysieke lichaam als het dashboard van een auto. Als er een lampje gaat branden ga je niet met een schroevendraaier in het lichtje pulken, je doet de motorkap open en zoekt naar de diepere oorzaak van de melding. Zo werkt het ook met het menselijk lichaam. Een fysieke aandoening is in feite een waarschuwingslampje dat een diepere oorzaak in de karmische motor aangeeft. In plaats van symptoombestrijding verdient het aanbeveling door middel van trance de menselijke motorkap te openen om in het karmisch geheugen op zoek te gaan naar de oorzaak van het euvel.

Tweede Wereldoorlog
In dit artikel durf ik de stelling te poneren dat 99% van alle gezondheidsklachten karmisch van aard is. Het principe is simpel. In een ander leven is er iets heftigs gebeurd dat nog niet is opgelost en daarom aandacht behoeft. Door zich te manifesteren als een fysiek verschijnsel, krijgt degene in kwestie de gelegenheid in het veroorzakende karma te duiken om het onderliggend trauma alsnog te genezen. Het enige puntje is dat er heel weinig mensen zijn die zich dit realiseren. Laat staan de meeste artsen en andere medici. Als we nog een stukje dieper gaan, blijkt het zelfs zo te zijn dat het karma van ánderen een effect kan hebben op onze gezondheid. Voorbeeld is dat van een man die een tumor krijgt in zijn kleine hersenen. Nadat de tumor succesvol operatief is verwijderd, blijkt er een klein groeiend plekje in zijn longen verschenen te zijn. Op een plek zo dicht bij het hart, dat het moeilijk te opereren of te bestralen is. Ten einde raad besluit de man  naar een reïncarnatietherapeut te gaan. Daar ontdekt hij in trance dat zijn vader in de Tweede Wereldoorlog op jonge leeftijd zijn vriend verloor die neergeschoten werd door Duitse soldaten. Die gebeurtenis was op zich niet nieuw. Zijn inmiddels overleden vader had erover verteld en er bestond zelfs nog een oude zwart-wit foto van de neergeschoten vriend.

In de reïncarnatiesessie echter, beleefde de man de situatie van de vriend van zijn vader opnieuw. Hij zag hoe de vriend in zijn rug geschoten werd. De kogel kwam er aan de voorkant weer uit. Precies op de plaats waar ‘s mans groeiende kankerplekje nu zat. De Duitse soldaat stapte op de jongen af en gaf hem een nekschot. Over dit laatste schot had de vader van de man hem nooit verteld. Tot zijn verbijstering realiseerde hij zich dat dit schot precies op de plaats had gezeten waar de tumor in zijn kleine hersenen zich bevond! Niet lang na de sessie werd er weer een scan genomen van de longen van de man. Het plekje bleek niet meer te groeien. Sterker nog, het was gekrompen. De neergeschoten vriend had al die jaren meegelift in de aura van de vader van de man, die, het zal je niet verbazen, ook longproblemen had en een motorische storing door het falen van zijn kleine hersenen op latere leeftijd. Na het overlijden van de vader was de neergeschoten vriend energetisch bij diens zoon ‘ingetrokken’, met kanker tot gevolg.

paravisie karma 2

‘Een fysieke aandoening is als een waarschuwingslampje op het dashboard, dat een diepere oorzaak in de karmische motor aangeeft’

Heelwording
Alle onderdelen van een menselijk wezen zijn erop gericht om tot heelheid te komen. Een wondje in het fysieke lichaam heeft over het algemeen geen hulp nodig om te helen, dat is de inherente programmering van het lichaam. De menselijke Ziel verlangt naar de terugkeer in de Eenheidsziel om tot heelheid te komen. Dat is de inherente programmering van de Ziel. Traumatische ervaringen, in welke tijd, of dimensie dan ook ontstaan, verstoort het heelwordingsproces. Licht trauma wordt na de dood gezuiverd, maar zware herinneringen – zoals jarenlang vastgeketend zijn in een kelder of van achteren neergeschoten worden omdat je je ausweis vergeten bent – helen niet zomaar. De betreffende Ziel kan grotendeels door naar de volgende evolutionaire fase, maar de herinnering blijft bestaan tot deze geheeld wordt. De herinnering vindt emotionele, mentale en fysieke uitingsvormen bij levende mensen om zo de aandacht te krijgen die ze verdient. Vaak uit het zich al vroeg in de jeugd. De emotionele ‘wonden’ die een kind ervaart, zijn uitingen van onderliggend karma in een ander bestaan. Een vrouw die haar partner verloor na twintig jaar huwelijk en daarna in eenzaamheid verderging met haar leven, ontdekte dat
ze die eenzaamheid in haar kindertijd al had ervaren. Deze kinderwond kwam voort uit het leven van een man die kluizenaar geworden was na de dood van zijn vrouw, vele eeuwen geleden.

Het vergeten karma van gezondheid

Utopie?
Eén van de doelen van een mensenleven is de wonden uit de kindertijd helen en daarmee de karmische oorzaken. Helaas zijn de meeste mensen hier onwetend van en komen de wonden keer op keer terug. Want dat doen ze. Iemand die gepest is in de jeugd, wordt gepest op latere leeftijd op het werk. Iemand die als kind seksueel misbruikt is, wordt op latere leeftijd verkracht. De meeste mensen komen om de zoveel jaar weer in een nare situatie terecht waar ze al veel vaker mee te maken hebben gehad en vragen zich af hoe dat toch kan. De wonden manifesteren zich, naarmate de jaren vorderen, steeds sterker. Dit doen ze niet om ons te pesten, maar om gezien en geheeld te worden. Veruit de meeste mensen echter sterven met niet-geheelde wonden, waarna zij, of anderen, de wonden in een volgend leven alsnog voor de kiezen krijgen. Wonden die niet geheeld worden, kunnen tot mentale en emotionele problematiek leiden en uiteindelijk tot fysieke aandoeningen. Denk aan kanker, chronische of psychosomatische klachten en auto immuunziekten. Stel je eens voor dat de medische wetenschap dit zou begrijpen. Dan zou bij elke ziekenhuisopname een regressie- en reïncarnatietherapeut ingezet kunnen worden om de onderliggende oorzaken te helen. Utopie? Ik denk het wel. Maar je begrijpt wat ik hiermee wil zeggen. Het verdient aanbeveling de chronische  aandoeningen in je eigen leven onder de loep van de reïncarnatietherapie te leggen. Ook aandoeningen die zich ‘ineens’ aandienen in de jaren na het overlijden van een geliefde, of voorouder, verdienen deze aandacht. Ik geef je op een briefje dat een groot deel van de aandoeningen op magische wijze verdwijnt of afneemt. 

Stel je eens voor…
Magisch is ook wat er daarna gebeurt. De ervaring leert dat iemand die zijn of haar emotionele, mentale en fysieke wonden heelt, daarna meer zicht krijgt op zijn of haar zielsmissie. Elke karmische wond is holistisch en heeft imprints in zowel het fysieke, het emotionele, het mentale, als het spirituele lichaam. Wanneer die imprints geheeld zijn, ontstaat er op al deze lagen letterlijk ruimte voor het ontvouwen van de zielsmissie van de betrokken persoon. Iemand die zichzelf opschoont van karmische wonden wordt geheeld, waardoor de Ziel als het ware weer verder kan. Karmische wonden veroorzaken beschermingsmechanismen in de persoonlijkheidsstructuur en de eerdergenoemde fysieke klachten. Wanneer ze opgelost worden, merkt de drager van de wonden dat hij of zij dichter bij zichzelf komt. De persoon wordt authentieker, vreugdevoller en ontwikkelt meer levenslust. Hoe meer wonden er geheeld worden, des te meer dit het geval is. Stel je eens voor dat deze kijk op fysieke aandoeningen doordringt binnen de maatschappij. Dat mensen een ziekte of aandoening niet langer zien als een straf, of een handicap, maar als een mogelijkheid een diepere karmische wond te helen. Een kans om zichzelf op te schonen zodat de levensenergie weer kan gaan stromen en de volgende stap op het zielenpad zich kan ontvouwen. 

Read More
Heksen

Heksen werden ze genoemd…

Heksen werden ze genoemd…
Vrouwen waren ze. Sterke, onafhankelijke, vaak spirituele mensen. Vrouwen die niet bogen voor de mannelijke onderdrukking… Vrouwen (en de mannen die hen probeerden te helpen) die in durfden te gaan tegen de waarheid die het toenmalige establishment hen op probeerde te leggen. Vrouwen die bleven staan voor hun eigen waarheid. En daar voor uit kwamen. En dat hebben ze geweten. Miljoenen van hen werden verbrand. Op last van de Katholieke macht. Omdat ze waren wie ze waren. Tot diep in de 18e eeuw… De kerk, de adel, het gezag, de mannen in het algemeen. Ze waren doodsbang voor deze vrouwen. Omdat deze dwars door de leugens heen prikten waar hun macht op gebaseerd was. De vrouwen moesten boeten. Hun boeken werden vernietigd. Hun kennis en inzichten werden gecensureerd. Ze werden verraden en uitgeleverd. Ze werden gemarteld en gedwongen te bekennen dat ze heksen waren. Zij eindigden op brandstapels, werden verkracht, verdronken en levend ingemetseld…
 
Hoeveel lijden is er op deze manier veroorzaakt?
Hoeveel kennis en kunde is er verloren gegaan?
Omdat deze vrouwen het systeem van de machthebbers doorzagen?
 
Dezelfde krachten als toen zijn nog steeds aan de macht op Aarde. Niet enkel meer vermomd als kerk en adel. Maar, je herkent ze wel. Ze hebben destijds gewonnen en doen in deze tijd exact hetzelfde als toen. De demonisering van sterke, onafhankelijke mensen is al volop gaande. Hun sociale media accounts worden verbrand. Ze worden gedemoniseerd. Zullen ze op de brandstapel eindigen? Niet fysiek misschien… Maar op andere manieren wel. Wat nu als we ze deze keer niet in de steek laten? De heksenverbranding van toen kon alleen plaatsvinden met de steun en stille toestemming van het volk. Net als de ketterverbrandingen in de eeuwen daarvoor…
 
Maar er is een verschil tussen toen en nu. De collectieve menselijke trilling is enorm gestegen. Van 3D gaan we naar 5D. Vanuit de wijsheid en de liefde van deze hogere trilling kunnen we opstaan. Ik heb het dan niet over geweld en strijd. Maar over vreedzaam, geweldloos, Gandhi- achtig protest. Als mensen de brandstapels keer op keer liefdevol doven met emmers water. Als mensen massaal protesteren als er weer een sociaal media account wordt verbrand. Vreedzaam en vanuit liefde. Als weldenkende mensen samen gaan werken en bewustzijn en licht schijnen op de leugens waarin de mensheid gevangen zit. Zoals de bewegingen van artsen, advocaten en wetenschappers die nu wereldwijd opstaan. En de waarheid die ons opgedrongen wordt door de machthebbers van nu niet langer accepteren. Dan kunnen we deze keer de heksenverbranding nog voor zijn. Samen staan we sterk.
 
May the Source be with you
X
Robert Bridgeman

Read More
Paravisie angst voor de dood

Angst voor de Dood (!/?)

Mensenlevens redden is zo’n beetje het belangrijkste credo van onze huidige westerse samenleving. Alle mogelijke plekken waar mensen eventueel aan ongelukken zouden kunnen overlijden, zijn zoveel mogelijk dicht gereguleerd. Het verkeer is zo ingericht dat er minimale verkeersslachtoffers zijn. In de bouwnijverheid gelden strenge veiligheidsregels om te voorkomen dat er mensen sterven. Dodelijke ziekten zijn door toegenomen hygiëne (en vaccinaties?) teruggedrongen en de ontwikkeling van levensverlengende medicijnen is een miljarden business geworden. Tijd voor een kritische evaluatie?

In deze tijd is de angst voor de dood zichtbaarder dan ooit. Om sterfgevallen op ic’s te voorkomen, worden maatregelen geaccepteerd die een diepe impact hebben op de huidige maatschappij. Talloze ouderen vereenzamen, talloze ondernemers gaan failliet, talloze mensen verliezen hun baan. Het aantal doden wordt dagelijks nauwkeurig bijgehouden en uitvoerig in de media gedeeld. Zogenaamd zijn deze maatregelen om levens te redden. Want sterven is iets wat je niet moet willen. We leren als kind al dat de dood verschrikkelijk is. De kwaliteit van leven is ondergeschikt aan de angst voor het sterven. Paradoxaal genoeg geldt deze angst alleen voor mensen die zijn zoals wij. Wat er bijvoorbeeld gebeurt met de zesduizend kinderen die volgens schatting van het World Food Program dagelijks van de honger sterven dóór diezelfde maatregelen, brengt de gemiddelde westerling niet verder in beroering dan een donatie aan Unicef. Of de voeding van deze angst terecht is, kunnen we overigens in het midden laten. Hebben vaccins werkelijk de dodelijke ziekten uitgeroeid, of speelde de opkomst van de hygiëne daar de sleutelrol in? En daarbij… helpen alle mondkapjes en afstandsregels werkelijk? Of worden de jaarlijkse griepdoden nu als coronaslachtoffers ten grave gedragen? Eenieder heeft daar zijn of haar eigen ideeën over. Maar als het je tijd is… is het je tijd. Vroeger stierven mensen massaal aan ziekten als de pest en de pokken. Tegenwoordig massaal aan ziekten als kanker en hartfalen. De natuur vindt altijd een nieuwe weg.

Ideaal pressiemiddel
Feit is wel dat de angst voor de dood een ideaal pressiemiddel in voor overheden om hun burgers in het gelid te houden. In de Middeleeuwen waren mensen niet zo bang voor de dood. Als je stierf was dat Gods wil en als het je tijd was, was het je tijd. Voor het eeuwig branden in de hel echter, was men doodsbang. Middeleeuwers werden door hun machthebbers met de dreiging van het vagevuur onder controle gehouden. Wat weinig mensen weten, is dat tot laat in de zevende eeuw reïncarnatie een geaccepteerd gedachtegoed was in Europa. Oer-christenen als de Essenen, Manicheërs en Katharen ervoeren een leven na de dood. Mensen die geloven dat ze blijven bestaan na het sterven zijn moeilijk te onderwerpen. Dit is één van de redenen, dat deze gnostische groeperingen moesten worden uitgeroeid als ketters. Het vagevuur werd geïntroduceerd om de christelijke burgers en boeren in de pas te laten lopen. Maar het geloof in een Bijbelse God, alsmede het geloof in de bijbehorende hel, is sinds de Renaissance drastisch afgenomen. Voor de meeste mensen kwam er niets voor de dood in de plaats en werd de dood een pikzwart gat. Een niets, een einde van het bestaan. Magere Hein die de levensdraad doorsnijdt met zijn zeis, waarna het leven stopt. Men raakte steeds meer gehecht aan het bestaan. Aan welzijn, aan rijkdom en aan manifestatie. Het bestaan los moeten laten, werd een collectief trauma. Alles draait om zo lang mogelijk leven. De angst voor het vagevuur ging over in de angst voor de dood zelf. En die angst wordt tegenwoordig op dezelfde manier benut als de angst voor de hel duizend jaar geleden.

Sterven vóór het sterven
Ik vraag me weleens af… Zouden we zonder angst voor de dood zoveel verkeersregels hebben? Zou, zonder sterfangst, de regelgeving op de bouwplaats vragen om dubbele valbeveiliging? Zou men, zonder angst voor de dood, kinderen zo enthousiast laten vaccineren? Zou men ouderen nog langer opsluiten? Mondkapjes dragen? Anderhalve meter afstand houden? Of zou de kwaliteit van leven belangrijker worden dan de kwantiteit? Het leven is kort en als het je tijd is… 

angst voor de dood paravisie

Waar de kerk en de adel de angst voor de hel destijds uitbuitten om de macht te handhaven, hebben de huidige machthebbers de angst voor de dood als succesvol onderdrukkingsinstrument ontdekt. Natuurlijk speelt angst voor pijn en ziekte ook mee, maar als die niet tot het illusionaire einde zouden leiden, zouden deze veel acceptabeler zijn. Jij, als ParaVisie-lezer, weet of voelt waarschijnlijk dat de dood geen einde is. Met een beetje geluk geniet je ten volle van je bestaan zonder er al te veel gehecht aan te zijn. Eén van mijn leraren zei me ooit: “Je moet te allen tijde weg kunnen lopen uit je leven en alles achter je kunnen laten.” Hij bedoelde daarmee het sterven vóór het sterven. Wanneer je beseft dat je je lichaam, persoonlijkheid, gedachten en emoties niet bent, maar iets veel groters dan dat, en je je ‘kleine ik’ loslaat, kun je straks makkelijker overgaan naar de volgende ronde.  Als reïncarnatietherapeut fascineert de dood me, net als de levens ervoor. Beroepsmatig ken ik talloze andere levens uit mijn eigen verleden. Met honderden cliënten mocht ik meereizen naar hun levens van voor de geboorte in het huidige bestaan. De dood is een overgang. Het is een nieuw begin. Angst ervoor is te vergelijken met de angst van een baby in de baarmoeder voor het leven na de geboorte. Niemand weet hoe hij of zij zal reageren als het moment daar is. Blijf je kalm, of raak je in paniek? Is het pijnlijk, of slaap je vredig in? Wat het ook gaat worden, steek de brug pas over als je ‘m tegenkomt. Vroeg of laat zullen ook jij en ik eraan mogen geloven. Als het je tijd is, is het je tijd. Maar laat de machthebbers de angst voor je eigen dood, of die van je geliefden, niet langer gebruiken om jou van je vrijheid te beroven! 

Read More
gevangen zielen paravisie september 2020

Gevangen zielen

Ze lag onder de grote koperen piramide in onze behandelruimte. Haar ogen gesloten en haar lichaam verkrampt. “Ik vermoord je”, hoorde ik uit haar mond komen met een vreemde, lage, stem. Ze was het niet zelf die dat zei. Meerdere buitenaardse bewustzijnsvormen hadden haar lichaam en aura al op jonge leeftijd gehackt. Het was niet vreemd dat ze zoveel problemen had in haar leven. Dat ze zo vaak het gevoel had niet écht te leven en dat ze zichzelf zo leek te saboteren. Een uur later waren er vier buitenaardse entiteiten door het Licht meegenomen om nooit meer terug te komen op Aarde. Alle trauma en pijn die ze veroorzaakt hadden, namen ze met zich mee. Door de ruimte die in haar ontstond, konden we haar ziel iets meer laten incarneren in haar lichaam. Ze voelde zich herboren en dat was te zien aan haar stralende gezicht. Niet dat dit het einde is van
haar behandeling, het echte werk begint nu pas: heel mens leren zijn!

Je wilt de mensen niet de kost geven die wij hier in Zuid-Frankrijk onder de piramide krijgen die door duistere krachten gehackt zijn. Krachten die zich manifesteren als entiteiten, parasieten, demonen, reptillianen, archonten en andere bewustzijnsvormen die het lichaam, de aura, de ziel en soms zelfs de Akasha Kronieken van een mens binnendringen. Altijd voor hun eigen gewin en altijd ten koste van de gastheer, of gastvrouw. In het collectief overtuigingssysteem van de samenleving in de afgelopen tweeduizend jaar zijn de duistere wezens tot niet bestaande fabeltjes verworden. Ze zijn er niet voor de meeste mensen. Maar wij als ParaVisie-lezers weten dat de werkelijkheid anders is. Het ontkennen van deze wezens heeft ze vrij spel gegeven. Ze kunnen ongehinderd de aura’s van kinderen en mensen binnendringen en daar de gedachten, de emoties en het gedrag van de gastheer flink beïnvloeden en tot obsessies leiden. Ze zijn onder andere verantwoordelijk voor sabotagegedrag, neuroses, stemmen in het hoofd, negatieve emoties, laag zelfbeeld, suïcidaliteit, automutilatie, depressie, verslavingen en negatief gedrag. GGZ instellingen, verslavingsklinieken en TBS-faciliteiten zitten vol met mensen die door duistere krachten beïnvloed worden. Natuurlijk ligt er een stuk eigen verantwoordelijkheid bij deze mensen, maar ze weten over het algemeen niet dát ze beïnvloed worden, of dat ze zelfs bezeten zijn. Hun behandelaars in het reguliere circuit weten dat ook niet en doen ongewild aan symptoombestrijding.

Het zijn in mijn ervaring veelal de incarnaties van zielen die hoge trilling op aarde komen brengen, die het meest te verduren hebben. Regelmatig hebben we hier op Terra Nova cliënten die op jonge leeftijd misbruikt zijn. Ofwel door een demon die zich ongezien in een mens verankerd heeft en via buurman, pastoor of opa het misbruik pleegt, ofwel door rechtstreekse energetische verkrachtingen door demonen. Het effect van dit trauma is levenslang en aangezien de geïncarneerde menselijke ziel eerst haar wonden te helen heeft alvorens ze haar levensmissie kan vervullen, is deze persoon als lichtwerker, zolang er geen heling plaatsvindt, vaak uitgeschakeld voor het leven. En het kan nog erger. Duistere krachten hebben niet alleen een enorme invloed op ons welzijn, ze manipuleren ook ons karma en kunnen invloed uitoefenen op het waar en hoe van onze incarnaties. Een deel van de hoogst trillende zielen rondom Aarde bijvoorbeeld, worden steeds weer geïncarneerd in satanische pedofilienetwerken. Een enorme zielengevangenis. 

gevangen zielen paravisie september 2020

‘Als de mensheid zou beseffen wat de invloed van duistere krachten op ons collectief welzijn is, zou er een huivering door de samenleving gaan’

Deze informatie werd onlangs door Elizabeth April gechanneld vanuit de Galactische Federatie van Licht. Het VPRO-programma Argos had pasgeleden een uitzending over deze netwerken waarin dit bevestigd werd. Ook de bio- industrie is overigens een zielengevangenis waar dezelfde zielen steeds weer incarneren en traumatisch aan hun einde komen. In deze tijd van overgang naar het harts-bewustzijn van de vijfde dimensie,  komen deze praktijken aan het licht.

Als de mensheid werkelijk zou beseffen wat de invloed van duistere krachten op ons collectief welzijn is, zou er een huivering door de samenleving gaan. Men zou beseffen dat de strijd niet tussen arm en rijk, elite en volk, of zwart en wit plaatsvindt, maar tussen de mensheid en duistere krachten. Voor ons bewuste mensen ligt er een schone taak. Niet het vechten tegen de demonen en hun uitwassen – dat maakt ze alleen maar sterker – maar bewustzijn en licht laten schijnen op hun bestaan om zo de mens te ondersteunen in haar individuele en collectieve bevrijding.  

Read More
op naar vrijheid paravisie augustus 2020

Op naar vrijheid!

Het zijn turbulente tijden voor de lichtwerkers van nu. De onrust en angst die het coronavirus en de genomen maatregelen met zich mee hebben gebracht, ebben maar langzaam weg. En wat staat ons in de toekomst te wachten? Vaccins, 5G, megalomane overheidscontrole? Lichtwerker Robert Bridgeman ziet het vanuit zijn centrum Terra Nova in Frankrijk met even vastberaden als compassievolle ogen aan en duidt voor ons de huidige tijd (en strijd?).

We leven in een complexe tijd. Een prachtige en bewogen, maar ook een ingewikkelde tijd. Grote groepen mensen
zijn ongerust geworden over de maatregelen die de overheid handhaaft en staan door heel Nederland te demonstreren. De overheid houdt vast aan controlerende regels en stuurt op vaccins. Als burger weten we niet meer wie ons regeert. We denken dat de overheid de touwtjes in handen heeft, maar in werkelijkheid bevindt die overheid zich tussentwee vuren.

Tussen twee vuren
Enerzijds is er het belang van de burger, de ondernemer en het welzijn in Nederland, anderzijds de veel grotere belangen van de grote techbedrijven, de grote farmaceutische bedrijven en de grote banken. Professor Bob de Wit van Nijenrode noemt deze organisaties Corporate States. Het zijn enorme globale machtsblokken geworden die een flinke vinger in de pap hebben binnen clubs als de WHO en het World Economic Forum. Volgens De Wit kunnen alleen landen als China en Amerika straks nog mee in de machtsrace van de corporates. Het is een feit dat deze grote organisaties de wereld steeds meer controleren. Zo voert de WHO, samen met YouTube, momenteel een beleid waarin alle video’s over Corona die de WHO richtlijnen tegenspreken worden verwijderd. Dat dit mogelijk is, onderstreept de beweringen van professor De Wit. Maar er zit nog een laag onder dit machtsspel. Dat zijn de mensen achter de grote bedrijven. Deze mensen worden steeds rijker en machtiger. Het is inmiddels bekend dat 1% van de wereldbevolking verreweg het meeste vermogen en de grootste macht heeft. Zij zouden de hele wereld kunnen voeden, maar ze doen het niet. Liever dringen ze de hele wereldbevolking vaccins op tegen zogenaamde ziekten. Vaccins die nanotechnologie bevatten waarmee de gevaccineerde mens van buitenaf beïnvloed en gecontroleerd kan worden.

Verandering van tijdperk
Volgens professor Dr. Jan Rotmans leven we niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk. En de afgelopen 2000 jaar zijn talloze transities geweest. Elke transitie weer staat er een groep rijke mensen op die proberen in het ontstane vacuüm de macht naar zich toe te trekken. Kijk maar naar de adel en de katholieke kerk die na het ten onder gaan van het Romeinse rijk de macht grepen en kijk maar naar de groot industriëlen als de Rockenfellers en Rothshilds die aan het begin van de industriële revolutie de macht grepen. Zo zien we in deze tijd grote techmagnaten als de oprichters van Google en Facebook en Bill Gates van Microsoft de macht grijpen. En dan komen we vanzelf in de volgende laag die onder die beweging ligt. Er is namelijk een flinke overeenkomst tussen al die machtsgrijpers van de afgelopen duizenden jaren.

Paravisie augustus 2020

Archonten
De Rooms-Katholieke Kerk was een voortzetting van het Romeinse rijk. Diezelfde krachten die achter de Romeinse wereldbeheersing zaten, waren de krachten achter bijvoorbeeld de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog, achter de grootindustriëlen en achter de huidige techbedrijven en de 1% die daarachter zitten. Wat zijn dit voor krachten? In de in 1946 gevonden Nag Hammadi geschriften van de gnostici van 2000 jaar terug, worden deze krachten de Archonten genoemd. Duistere wezens, zonder goddelijke kern, die vanuit een onzichtbare dimensie de mensheid onderdrukken.

Deze krachten doen er alles aan om de mensheid in een staat van lijden en angst te houden. Simpelweg omdat dit de energieën zijn waar zij zich op voeden. Deze Archontische krachten hebben daarmee alle belang bij een angstige mensheid die anderhalve meter bij elkaar vandaan blijft en daarmee uit verbinding gaat. Ze hebben alle belang bij een mensheid die zich laat vaccineren met nanotechnologie en die op straat door 5G en gezichtsherkenning in de gaten gehouden kan worden. Ze hebben alle belang bij een mensheid die door artificiële intelligentie steeds minder empathisch en compassievol gemaakt wordt en als een soort lijdende robots de Archonten dient. Archontische krachten zijn dan wel niet bezield, ze zijn wel ongekend intelligent en proberen het net rond de mens te sluiten om zodoende totale controle te verkrijgen. Er is echter slecht nieuws voor ze…

Wakker worden
Sinds 2012 wordt een andere beweging duidelijk zichtbaar. De mensheid is aan het ontwaken. Waar de Archontische krachten vanuit hun 4e dimensie de mensheid in de 3e dimensie van macht en angst proberen te houden, worden steeds meer mensen wakker in de 5e dimensie van liefde (en hoger). Een drama voor de Archonten, omdat ieder mens die in de 5e dimensie ontwaakt voor hen ongrijpbaar is geworden. En al die ontwaakte mensen, die trekken de rest van de mensheid mee. We pikken het niet langer. Het bedrog en de manipulatie van de duistere krachten wordt steeds zichtbaarder. Heersers als de Rockenfellers, de Rothshilds en de grote techleiders vallen door de mand. Niet voor niets wordt iemand als Bill Gates zo door de mangel gehaald op het internet de laatste tijd. De grote nachtmerrie van de Archonten is waarheid aan het worden. De mensheid glipt ze na duizenden jaren door de vingers. Zij weten, net als wij, dat ze over niet al te lange tijd een nieuwe planeet zullen moeten zoeken om zich te voeden op angst en lijden, eenvoudigweg omdat dat hier op aarde niet meer te vinden zal zijn. Ze weten dat de mensheid onderweg is naar de vrijheid en ze doen er alles aan om hun voedselbronnen te beschermen en ons in onderdrukking te houden. Maar zoals Gandhi al zei: “Onderdrukking kan alleen plaatsvinden met toestemming van de onderdrukten.” De mensen op het Malieveld en in die talloze steden laten zien dat die toestemming ingetrokken wordt nu. De 5e dimensiemens laat zich niet onderdrukken. Binnenkort kunnen we een uitzwaaicomité voor de Archonten en hun 1% vrienden organiseren. Op naar de vrijheid! 

Read More