Category: Artikelen

overvloed

Het overvloedsproject

De realiteit:
Er is overvloed…
Voor iedereen.

Alleen kent niet iedereen de wetten van manifestatie en overvloed.

En lukt het (nog) niet alle mensen in te tunen op de frequentie van overvloed.

Sommige mensen begrijpen de frequentie van overvloed een beetje te goed.

En worden bijvoorbeeld miljardair…

Overvloed zonder empathie en medemenselijkheid heeft ervoor gezorgd dat een klein deel van de mensen puissant rijk zijn.

En een heel groot deel straatarm.

En dat is niet fijn. Mensen zeggen wel eens dat hele arme mensen ook gelukkig zijn.

Monique en ik zijn heel regelmatig op vuilnisbelten en in hele arme dorpen, kampen en wijken geweest.

Waar mensen hun kinderen moesten verkopen om te kunnen overleven.

Waar mensen niets hadden.

En overwoekerd werden door vliegen, kakkerlakken en ratten.

Zelfs in een land als Nederland zijn veel mensen arm.

Armoede is niet fijn.

En ook niet nodig.

Er is meer dan genoeg voor iedereen!

Overvloed zonder empathie en medemenselijkheid worden vanzelf een ramp.

Zoals we de afgelopen veertig jaar hebben in de enorme kloof tussen arm en rijk.

De 1% rijkste mensen ter wereld zouden in een handomdraai de 2 miljard armste mensen er bovenop kunnen helpen.

Maar dat doen ze niet…

Dat ligt niet in hun belang helaas…

Initiatieven van individuen daargelaten.

Maar wij kunnen onze overvloed wél delen!

Er bestaan talloze positieve projecten van mensen die met hun voeten in de klei staan.

En veel kleintjes maken ook een grote!

Daarbij is het zo dat als je overvloed geeft, je overvloed ontvangt in het leven.

🕊Vandaar dit spontane idee:🕊

Welke projecten ken jij die werkelijk een verschil maken?

Juist die projecten hebben vaak geld nodig van mensen die niet meteen zeggenschap over hun project willen (Wat grote geldschieters vaak wel willen).

🙏Laten we delen.

Als iedereen die een mooi project kent dat onder deze post zet.

(ik bedoel écht kent. Dat je de stichting of mensen achter het project kent en met je eigen ogen hebt gezien wat het project doet.)

En dat de anderen dan kiezen aan welke projecten ze willen bijdragen en daarnaar doneren.

En dat vervolgens kenbaar maken in de chat.

Dan kunnen we een heerlijke positieve flow realiseren.

Een stroom van liefdevolle overvloed in Coronatijd.

Doe je mee?

👉Post dan je project(en) hieronder met een korte beschrijving.

Of

👉Doneer aan één of meer van de projecten die gepost worden.

Of

👉Doe het allebei. 🥰

Let’s go!

 

(Ik behoud me het recht twijfelachtige projecten te verwijderen om de kwaliteit te bewaken. 😎)

 

X Robert Bridgeman

Read More
hommage aan het sterven

Hommage aan het sterven

🕊Een hommage aan Marije*🕊

De dood… kan vreselijk zijn voor de achterblijvers, maar is een zegen voor de overledene. Toch? Of ligt het genuanceerder? Afgelopen zaterdag bezocht ik Marije* in een Nederlands hospice. Ze heeft een vorm van kanker en wilde mij een keer graag ontmoeten voor ze gaat. Ik was net die week in Nederland en voelde dat het belangrijk was gehoor te geven aan haar vraag. In haar vredige kamer spraken Marije en ik over de dood en over haar stervensproces. De lieve medewerksters van het hospice lieten ons begaan. Marije vertelde me dat, hoe dichter ze bij de dood kwam, des te minder beangstigend deze voor haar werd. Ze nam een helder licht en een warmte waar. Maar als ze dan weer verder van de dood af kwam te staan, vond ze het toch weer eng worden.

En dat is het… Fijn en angstig tegelijk. Onder andere door de vele verklaringen van mensen met een bijna-dood ervaring (bijvoorbeeld uit het werk van dr. Pim van Lommel), weten we dat de dood een overgang is naar een veel fijnere plek dan hier.

De ziel weet dit… De persoonlijkheid niet. Die is bang. Bang voor wat het achterlaat. Bang voor de pijn van nabestaanden. Bang om los te laten… Het is ook niet voor niets dat nagenoeg alle spirituele stromingen het hebben over loslaten en onthechten. Het sterven van de persoonlijkheid vóór het fysieke overlijden wordt in de meeste spiritueel teachings als een hoog goed gezien.

Wanneer je kunt loslaten bij leven, kun je loslaten bij de dood. En de dood is prachtig… Talloze malen mocht ik haar aanschouwen bij stervende mensen, of bij gestorvenen. Talloze malen mocht ik haar beleven in de vele reïncarnatie sessies die ik onderging en bij anderen uitvoerde. Talloze malen betrad ik het licht tijdens eenheidservaring. Talloze malen sprak met overledenen tijdens healing sessies, of in de slaapkamer van mijn kinderen…

Er is niets engs aan de dood. Ik weet het. En toch… als ik aan mijn eigen dood denk. Dan denk ik met name aan het loslaten van mijn vrouw en kinderen. Het idee dat mijn jongens zonder vader zouden moeten opgroeien raakt me. Ik ben niet bang voor de dood. Al heel lang niet meer… Maar ik ben wel bang om mijn kinderen alleen achter te laten.

En daarom voel ik zoveel mededogen voor Marije, die dat binnen afzienbare tijd gaat doen. Tenminste… als er geen wonder gebeurt.

🕊En dat kan natuurlijk altijd.🕊

We bespreken dat ze, als ze eenmaal over is naar de andere kant, ze over een enorme wijsheid en inzicht zal beschikken. Dat ze haar leven dan gaat begrijpen op een diep niveau. Het nut van haar sterven, en de reden dat haar kinderen zo jong moederloos moeten zijn, zullen zich voor haar ontvouwen als ze over is… Ik leg haar uit hoe haar voorouders haar op zullen wachten aan de andere kant. De dood is in feite het uitdoen van het fysieke lichaam, maar de rest blijft nog even bestaan. Daar aan de andere kant.

Uiteindelijk gaat de overledene naar het Licht waar de informatie en energie uit het emotionele lichaam, het mentale lichaam en de persoonlijkheidsstructuur opgaan in het karmische (causaal) geheugen. Deze informatie en energie gaat vervolgens als karma weer mee naar het volgende leven. Maar je hoeft niet meteen naar het Licht. Je kunt ervoor kiezen nog even te blijven. Om je geliefden te steunen. Zoals zovelen doen…

Ik vertelde Marije dat ze bij haar kinderen kon blijven na haar dood. Om ze te steunen en beschermen. Ik adviseerde haar een code met ze af te spreken. Dat wanneer ze bijvoorbeeld tweemaal met een lamp zou knipperen, haar kinderen zouden weten dat zij het was. Overledenen zijn een soort elektrische velden. Ze kunnen elektriciteit beïnvloeden zoals in een televisie of een lamp. En er signalen mee geven. Ook kunnen ze rechtstreeks communiceren met de levenden. Alleen niet iedereen kan ze verstaan… Marije en ik deden een healing waarbij we het licht van de Bron vroegen haar te bevrijden van trauma, angst en pijn. Ze verzachtte en ontspande. Ik deelde een 2500 jaar oude Boeddhistische techniek met haar: de Metta meditatie. Dat komt neer op liefde sturen. Liefde naar haar zieke organen, liefde naar zichzelf (oei, lastig), liefde naar haar geliefden en liefde naar de wereld. Liefde sturen is het beste wat ze nu kan doen.

En dat doet ze. Die lieve, moedige Marije.

Reflectie… Dood ga ik voorlopig niet. Als het je tijd is, is het je tijd is mijn overtuiging. En ik ben voornemens de 104 te halen. (Als dat niet lukt heb ik daar ook vrede mee.) Een luxepositie besef ik me als ik kijk naar Marije. Marije weet niet hoelang ze nog heeft. Een tergende onzekerheid voor de persoonlijkheid. Een berusting voor de ziel. Een worsteling voor haar tussen die twee tegenpolen. Haar kinderen blijven in goede handen achter. Ze schreef kaartjes en brieven voor ze die ze krijgen als ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt. En ze zal er zelf voor ze zijn. Daar aan de andere kant. Ze zal over ze waken en ze steunen als ze het moeilijk hebben.

En als het licht tweemaal knippert… Zullen ze weten dat mama in de buurt is.

X Robert Bridgeman

 

*Marije is natuurlijk een gefingeerde naam.

Read More
Spiritualiteit betekent niet zonder ego zijn

Spiritualiteit betekent niet zonder ego zijn

Er was ooit een tijd dat spirituele ontwikkeling ging om het ontsnappen uit de illusie. De Boeddhisten wilden uit het wiel van samsara ontsnappen naar het Nirvana. De Katharen en Gnostici wilden uit de namaakschepping ontsnappen naar het Pleroma. De non-dualisten uit de Advaita Vedanta wilden ontsnappen uit het dualisme naar de eenheid. Ze wilden hier weg. Uit de matrixgevangenis die de Boeddha Natuur, de Goddelijke vonk, of het Ik BEN gevangen hield. Uit de illusie, naar het Paradijs. Maar we leven in een hele andere tijd tegenwoordig. De trilling op Aarde is vele malen hoger dan duizend jaar geleden. Spiritualiteit gaat niet meer over het vluchten uit de derde dimensiematrix van angst, naar de vijfde dimensie van liefde en licht. Spiritualiteit gaat er in deze tijd om dat je de vijfde dimensie van licht ín de derde dimensie van angst brengt…

We hebben het hier te doen. In het lichaam. De ascentie is niet meer die van het individu… Maar die van de gehele mensheid en moeder Aarde… We zijn allemaal op onze eigen manier op reis in dit ascentie proces. Niemand is verlicht. Niemand is geheel gerealiseerd… Anders zou je hier niet zijn.

Het menselijk ego maakt een reis. Van identificatie met lichaam en persoonlijkheid. Naar identificatie naar Hoger Zelf en Ziel. En uiteindelijk zelfs identificatie met de Bron… Maar ego blijft ego. Het is een illusie te denken dat ego overstegen kan worden in deze incarnatie.
Of dat dat moet… Ego is al het ware een vervoersmiddel waarmee de ziel door deze tijd/ruimte dimensie reist. Het gaat erom dat je je ego herprogrammeert. Van angst naar liefde… Van afgescheidenheid naar eenheid… Van nemen naar geven… Stel je voor dat alle mensen op Aarde hun ego zouden herconditioneren van angst naar liefde… Van LEGO (lager ego)  naar HEGO (hoger ego)

Hoe zou de wereld er dan uitzien?
Zou er nog lijden zijn?
Zou er dan nog kindermisbruik zijn?
Zouden er dan nog vluchtelingenkampen zijn?
Zou er dan nog oorlog zijn?Zou er dan nog een bio-industrie bestaan?
Zou er dan nog ontbossing en milieuvervuiling zijn?
Zou er dan nog onderdrukking zijn?Natuurlijk niet.

Mensen die leven in een bewustzijn van wijsheid, liefde en compassie kúnnen anderen niet misbruiken, of onderdrukken. Dát is de 5e dimensie in de 3e dimensie brengen. Dát is waar spiritualiteit in deze tijd om gaat. We zijn geen mensen die spiritueel proberen te doen. We zijn spirituele lichtwezens die mogen ontdekken hoe het is om mens te zijn.

Werkelijk mens.
Liefdevol mens.
Met een vleugje duister.
En een likje compassie.
Met een tikkeltje onwetendheid.
En een snufje lego.

Mensen die in harmonie en liefde samenleven.

Met zichzelf.
Met elkaar.
En met de Aarde.

Dat is spiritualiteit.

X Robert Bridgeman

Read More
je voelt dat het niet klopt

Je voelt dat het niet klopt…

Als kind leer je dat logica, feiten en bewijzen belangrijk zijn in het leven.

Wat je voelt is veel minder belangrijk dan wat je denkt.

Je leert je gevoelens onderdrukken met je ratio.
Je hart onderdrukken met je hoofd.

Dat maakt je vatbaar voor illusies en leugens.

Het hart leeft in de werkelijkheid.
Het hoofd leeft in een droom.

En als er dan iemand zegt dat er een virus is en jij je aan allerlei maatregelen moet houden, dan doe je dat.
Logisch toch?

Ondanks dat je hart je vertelt dat er niets van klopt en je aan alles voelt dat er meer speelt achter de schermen, dan je kunt bevatten…
Doe je toch mee.

En als je je uitlaat over je gevoel, dan word je uitgemaakt voor stemmingmaker, voor ongefundeerde complotdenker. Iemand die zijn of haar mening baseert op emoties in plaats van de keiharde feiten.

Maar de feiten zijn helemaal niet zo hard. De feiten zijn van het hoofd.

Het hoofd dat heel beperkt is in taal…

Kan het hoofd een beschrijving geven in taal van de smaak zoet?
Nee dat kan het hoofd niet…

Kan het hoofd een beschrijving geven van de kleur blauw?
Nee dat kan het hoofd niet…

Kan het hoofd een beschrijving geven voor de gevoelens liefde, of geluk
Nee, daar heeft het hoofd geen idee van.

Smaak, kleur en gevoelens kun je alleen maar ervaren. Niet omschrijven.

En als het hoofd al geen idee heeft van wat smaken en kleuren in werkelijkheid zijn, wat weet het hoofd er dan eigenlijk van?

In de spirituele ontwikkeling leer je juist van hoofd naar hart gaan.
Je leert de werkelijkheid te ervaren in plaats van te denken.
Je leert dat gevoelens de taal van de ziel zijn.

Natuurlijk is het hoofd een handig navigatiemiddel.
Maar het kan nooit de plek van gevoelens innemen.

En voelen moet je leren.
Het vraagt jaren van meditatie, transformeren van je trauma’s en blokkades en andere beoefening voordat je gevoelens loepzuiver zijn en je op je intuïtie kunt varen.

Maar je kunt nu al vertrouwen op je gevoelens.
En luisteren naar je innerlijk kompas.

Daar ligt de werkelijkheid besloten.

Zoals John Lennon zei:
“Hoe echter je wordt, des te onechter wordt de wereld.”

Hoe meer jij gaat varen op je gevoelens, hoe meer je de werkelijkheid gaat doorzien. En hoe minder vatbaar je bent voor de illusie van feiten en logica.

Feiten, logica en ratio worden daarmee middelen die je inzet om je gevoel te staven. In plaats van andersom.

Ik wens je veel intuïtie toe.

X Robert

Read More
manifesteren vanuit je hart

Manifesteren vanuit je hart

Manifesteren doe je in ieder moment. Je creëert zelf de werkelijkheid waar je in leeft. Hoe? Door de gedachten die je denkt en de emoties die je voelt, maar met name vanuit je karma uit andere levens en je overtuigingssystemen. Dat kán je dienen, zeker. Misschien heb je wel een heel fijn leven. Met alles wat je graag zou willen. Maar… misschien blijft er wel iets knagen diep vanbinnen? Of heb je het gevoel nooit echt toe te komen aan de dingen die je wérkelijk graag zou doen.

Heel veel mensen leven gevoelsmatig een leven dat parallel loopt aan het leven waarvan ze diep van binnen voelen dat ze voor op Aarde gekomen zijn. Het lijkt er wel op, maar is het net niet. Wanneer je beseft dat je zelf je leven manifesteert is het heel logisch dat het zo gaat. Je manifesteert namelijk onbewust vanuit je conditionering je bestaan. Wat wil dat zeggen? Dat oud karma je leven dicteert, aangevuld met de overtuigingen en ideeën die je van je ouders en andere opvoeders gedownload hebt.

Zolang je dit onbewust doet kom je steeds weer op hetzelfde punt uit in je leven. Steeds opnieuw dezelfde mensen, vergelijkbare gebeurtenissen, steeds weer dezelfde pijnlijke lessen.

Er is echter een dieper deel in jou dat je op een heel ander pad kan brengen. De toegang tot dat deel is je hartchakra. Het hart is de poort naar je Ziel. En je Ziel is de brug naar de Bron. Stel je eens voor dat je, in plaats van vanuit oorzaak en gevolg en de conditioneringen van je ouders, vanuit de verbinding met de Bron in jezelf zou kunnen manifesteren? Zou er dan iets veranderen in het leven dat je leidt? Ja natuurlijk. Bewust luisteren naar je diepste innerlijk is iets heel anders dan onbewust voort rommelen vanuit je conditionering.

Zelfs als je iemand bent die elk jaar bewuste doelen stelt en weet wat je wilt. Dan nog is de vraag, vanuit waar wil je dit? Vanuit je diepste? Of vanuit het idee dat je hebt over hoe het leven zou moeten zijn. Volg je My will, of thy will? Kortom; leef je vanuit je ego, of vanuit je kern.

Leren bewust te leven vanuit je diepste Bron is een levenslang proces. Het vraagt dat je je conditionering stukje bij beetje oplost en je karma stukje bij beetje doorwerkt. Net zo lang tot je kern zichtbaar wordt. Vergelijk het met een ui dat je afpelt, laagje voor laagje. Daarnaast kun je je al met de Bron in jezelf verbinden middels bijvoorbeeld meditatie, psychedelica, kristalcodes, of geometrische activaties. Hoe meer je jezelf verbindt met je Bron, des te hoger je trilling van binnenuit wordt.

Hoe meer oude conditionering en karma je loslaat, des te meer komt je werkelijke zelf naar boven. Je wordt steeds bewuster en leert je Zielsverlangens kennen. En dan ben je bewust aan het manifesteren vanuit je hart. Dan kun je het leven gaan leven dat je voor je geboorte voor jezelf gepland had. Met alle voorspoed, voldoening en geluk die daarbij horen. Het is niet zo dat het leven dan alleen maar rozengeur en maneschijn is, die illusie wil ik niet wekken. Hard werken, tegenslag en pijn horen bij het bestaan.

Ben je getriggerd door dit verhaal? Binnenkort beginnen we met een 4-delige online cursus Manifesteren vanuit je hart. Om je voor het nieuwe jaar 2021 te helpen de diepere verlangens en wensen in jezelf te ontdekken. Om doelen te stellen, niet vanuit je hoofd en ego, maar vanuit je hart en Ziel en misschien wel rechtstreeks vanuit je diepste. In de cursus krijg je de stappen voor manifesteren vanuit je hart, maar ga je ook de diepte in om de meest prominente manifestatieblokkades te transformeren. Vervolgens leer je luisteren naar je Ziel en leer ik je de formule voor bewuste manifestatie in te zetten in jouw leven.

Leef lang en voorspoedig!

X Robert

Read More
In Proces

In Proces

Pfff…

Heftige processen de laatste drie maanden.

Mijn vader is bezig doormiddel van reïncarnatietherapie zijn familiekarma te helen.

En ik resoneer volle bak mee.

Zijn heelproces is mijn heelproces en ik kan niet anders dan meegaan en mijn eigen innerlijk werk doen op dit stuk.

12 jaar doe ik inmiddels diep innerlijk proceswerk bij mezelf. Maar zo intens als deze was nog niets wat ik eerder doorwerkte.

Ik ga er ook voor moet ik zeggen. In de aanloop naar de publicatie van 2044 vind ik het prachtig een flink stuk (familie)karma te mogen helen. Dat maakt me alleen maar een beter kanaal en instrument als het losbarst zometeen.

Sessie na sessie onderga ik. Bij mijn leraren en mentoren, bij collega’s en vrienden.

Ik werk stukken door die ik nog niet kende in relatie tot mijn vader, mijn oma, mijn overgrootouders, een aantal relevante vorige levens en veel meer.

Een regen van inzichten giet over me heen elke dag opnieuw. Mediteren, contempleren, schrijven, erover praten met gelijkgestemden. (Naast werk en gezin natuurlijk) En soms even wegduiken in een film, socials, sigaarmoment, of boek. Hoort allemaal bij het proces.

Maar wat voelt het zwaar… alles doet zeer. Mijn borstgebied, mijn maag, mijn rug, mijn schouders… en moe ben ik… doodmoe…

Proceswerk is niet persé fijn als je er middenin zin. Ik heb nergens zin in en nergens energie voor. Ik zie er niet uit voor mijn gevoel (wat helemaal ok is). Verlopen en uitgezakt voel ik me. Het is even wat het is en hoort er allemaal bij.

Innerlijk proceswerk is ook geen quick fix.

Alles wordt doorvoeld en doorleefd.

Dat kan ook niet anders om tot werkelijke integratie te komen.

Het is ook heel fijn en dankbaar op een paradoxale manier…

Het is alsof ik tegelijkertijd mag ploeteren door de modder en in een bad champagne mag zwemmen.

Maar ik geniet er intens van.

Het wordt nog helderder vanbinnen.

Ga steeds dieper.

En…

ik weet dat ik dit voor de generaties vóór me en voor mezelf doe.

Maar vooral voor de generaties na me. Mijn zoons en hun nazaten.

Diepe dank aan mijn vrouw Monique, de kinderen, mijn broer en compagnon Hans Wijnen het Bridgeman team, de Terranovianen en alle vrienden en familieleden die me zoveel liefde, ondersteuning en ruimte geven.

En aan alle facilitators die me helpen en steunen in de processen.

En natuurlijk een dikke dank aan mijn ouders, die dit mogelijk maken door hun eigen innerlijk werk te doen.

Voor mijn gevoel gaan we nog een paar flinke verdiepingen meemaken de komende weken…

X Robert Bridgeman

Read More
2044 het geheim van de vijfde dimensie

Over Corona schrijf ik niet veel meer. Bewust.

Over Corona schrijf ik niet veel meer. Bewust.

Ik ben coronamoe…

Ik bekijk de show vanuit mijn huis, hier bij de Pyreneeën met popcorn en compassie.

Ik ben zo blij dat we nog net op tijd weg konden komen.

Vreselijk vind ik het voor al die mensen die in de moeilijkheden komen. Ondernemers die failliet gaan, Verdubbeld kindermisbruik en al die mensen die vereenzamen…

Ik zie de angst die gezaaid wordt. De nieuwe werkelijkheid die gecreëerd wordt en de agenda erachter.

Als je eenmaal de werkwijze en de aanpak die gehanteerd wordt doorziet, kun je die niet meer niet zien.

Ik las bijvoorbeeld over een huisarts die op Twitter had gezet dat hij als enige huisarts in de Groningse Coronapost geen patiënten had gezien die avond.

De huisarts, Rutger Hempel, schreef op Twitter dat er maandagavond bij de ‘enige coronapost van Groningen’ geen enkele coronapatiënt was binnengekomen. 

Onmiddellijk gingen de alarmbellen bij de gevestigde orde af. 

Het standaard staatsmedia offensief van karaktermoord, ongeloofwaardigheid creëren en specialisten het tegengestelde laten beweren kwam direct op gang.

De huisarts werd afgeslacht in de berichtgeving: Lees hier het bericht.

De man werd op Twitter zodanig bedreigd en aangevallen dat hij zijn Twitter-account uit de lucht haalde. Hoe hij het in zijn hoofd haalde de complotdenkers zo te voeden…

De volgende dag haalde de huisarts bakzeil en zei dat hij het allemaal niet zo bedoeld had.

De media trok bij en vergaf het de dwalende zoon….Lees hier het bericht.

Bovenstaande voorbeeld is exact hoe de inquisitie achthonderd jaar geleden te werk ging bij de kettervervolging.

Ik vind dat zo fascinerend…

Hoe die mechanismen keer op keer in de geschiedenis weer terugkomen. 

Let maar op:

De avondklok komt eraan.

De lockdown is verlengd.

Vervolgens wordt het vaccin verspreid.

Straks is iedereen die wil en kan gevaccineerd.

En droomt men van de vrijheid.

Maar de avondklok zal er wellicht nog steeds zijn.

De lockdown wordt misschien wel over de verkiezingen over getrokken.

Men verzint wel weer nieuwe redenen om dat te kunnen beargumenteren.

Zouden de verkiezingen niet gewoon naar September verhuizen? Of nog verder?

Wie denkt dat het snel beter wordt

Kon wel eens van een koude koffie thuiskomen.

De strategie is simpel:

Als je een kikker in een pan kokend water gooit, springt hij eruit.

Als je een kikker in koud water zet en dat water langzaam aan de kook brengt, sterft het dier.

Zo gaat het ook met de mensen nu. Stapje voor stapje wordt ze meer afgenomen, worden ze dieper in de illusie getrokken.

Net als de inquisitie dat deed destijds…

Mensen gaan elkaar aanvallen en verraden. Elkaar de schuld geven. Verder en heers. Het is zo oud als de weg naar Rome.

En Rome is precies waar dit allemaal vandaan komt. Al 2000 jaar hetzelfde liedje…

 Stel dat je dit huidige patroon doortrekt. Het patroon van steeds strengere maatregelen en toenemende massa hypnose.

Stel dat je dat doortrekt tot 2044.

Hoe ziet de wereld er dan uit?

Mensen zullen het niet eens in de gaten hebben.

Ze zijn vergeten hoe het was.

Toen ze nog vrij waren.

En daarom schreef ik 2044…

Om mijn kinderen een naslagwerk te geven.

Een herinnering aan hoe het ooit was.

Of toch niet zo somber?

Zou er een uitweg zijn?

Zou er ontsnapping uit de onderdrukking mogelijk zijn?

2044 gaat helemaal terug naar het ontstaan van de mensheid 200.000 jaar geleden.

En neemt je mee naar het jaar waarin alles voorgoed verandert.

2044, het mysterie van de vijfde dimensie

 

X Robert

2044 banner

Read More
Robert dippen koud water

Er zijn 4 gevangenissen in het leven…

Er zijn 4 gevangenissen in het leven…
Warmte, licht, genot en geluid.
Ieder mens zit in zekere mate vast in deze fenomenen.
Niet voor niets houden de meeste mensen niet van hun tegengestelden.
Niet van kou, niet van donker, niet van pijn en niet van stilte.
Het leven bestaat voor een groot deel uit het vermijden van bovenstaande.
Lantaarnpalen en lichten in huis, warme kleding en waren douche, comfortabele meubels en televisie en muziek.
We zitten gevangen zonder het te beseffen.
Omdat het normaal is geworden.
Iedereen zit tenslotte gevangen…
Maar wat zou er gebeuren als je uit deze gevangenis stapt?
Waarvan de deuren trouwens gewoon open zijn…
Wat zou er gebeuren als de kou je vriend zou zijn?
Als je je angst voor het donker om je heen en het duister in jezelf verliest?
Als je minder pijnvermijdend en genotzoekers zou zijn?
Als je de stilte in jezelf zou vinden… en houden.
Je kunt jezelf op al deze vlakken trainen.
Niet dat je permanent in een koude, donkere, stille grot hoeft te gaan wonen 🙂
Maar je bevrijden van de gevangenissen van warmte, licht, genot en geluid helpt je er niet langer afhankelijk van te zijn.
Zodat je ervan kunt genieten en er tegelijkertijd vrij van bent.
Het is een proces van beoefening en training dat zo de moeite waard is…
 
Lees er meer over in mijn boek Rust! Waarin ik deze gevangenissen behandel en beschrijf wat je kunt doen om eruit te komen. 
 
X Robert

Rust. Geheim recept voor levenskwaliteit

Het leven wordt steeds drukker. Steeds meer prikkels, informatie en zaken die je aandacht vragen. Smartphones, media, deadlines. Binnen een week ontvang je evenveel informatie als honderd jaar geleden in een heel leven. Dat die drukte ergens ten koste van gaat is wel duidelijk. Continu iets aan je hoofd hebben is nadelig voor je levenskwaliteit. Om tot rust te komen ga je met vakantie, misschien wel naar een ver oord, maar is dat werkelijk nodig? Wat als je hier en nu rust kunt ervaren? Als je wel druk bent, maar je niet meer druk hoeft te maken? Je de werking van je hersenen en zenuwstelsel begrijpt en over de juiste technieken beschikt om meer rust te ervaren? En hoe zorgen ze binnen Google eigenlijk voor rust en ontspanning? Dit boek leert je rust te integreren in je leven om zodoende meer ontspannen, intenser en bewuster te leven.

Read More
spiritualiteit en geld

Spiritualiteit en geld

Binnen de spiritualiteit is geld vaak een ingewikkeld thema.

Toen ik in 2010 met het geven van energie healing sessies begon in ons huis in Saigon, Vietnam, kwam er een Duitse buurman naar me toe.

Of ik geld vroeg voor mijn sessies?

Natuurlijk, zei ik, ik moet er ook van leven.

Dat was helemaal fout volgens hem. Spiritualiteit mocht geen geld kosten, vond hij, ook zouden mijn gaven afnemen als ik er geld voor zou vragen.

Hij had makkelijk praten.

Ook hij gaf energiesessies. Alleen hij kon dat gratis doen…

Omdat hij er een dik-betaalde baan naast had.

In de loop der tijd ben ik meer mensen tegengekomen die er zo over dachten als de Duitse buurman. Mensen die er iets van vonden dat ik geld rekende voor mijn diensten. Allemaal hadden ze of een veilige baan, óf innerlijke issues met geld.

Het argument is meestal dat spiritualiteit geen geld mag kosten omdat het van iedereen is

Daar kan ik mee inkomen tot op zekere hoogte.

Spirituele kennis, wijsheid en trilling is Universeel.

Maar de tijd en bekwaamheid die het de mens die het doorgeeft kost mag wel degelijk berekend worden. Net als bij een arts, of een advocaat. Die putten ook uit Universele medische en juridische kennis. Zoals ik uit spirituele kennis put.

Tegenwoordig doe ik geen 1 op 1 Sessies meer. Alles gaat in opleidingsgroepen, retraitegroepen, workshopgroepen. En dan kom je vanzelf in een nieuwe dynamiek waarbij er teamleden betaald worden en er locatie-, promotie- en caterings-kosten bijkomen. Hoe groter je bereik wordt, des te meer kosten ga je maken. Mijn vorige leven als ondernemer komt me nog vaak van pas in dit werk. Je staat er versteld van hoeveel er achter de schermen geregeld moet worden voor een opleiding, een event, of een onlinecursus.

Het idee dat spiritualiteit gratis moet zijn is best ouderwets. Maar ook niet kloppend. Spirituele tradities waarin gratis lessen en genezing wordt gegeven hebben wel degelijk inkomstenbronnen. Of het nu de Apostelen van Jezus waren, of de Kathaarse kerk, of Indiase Yogi’s, sjamanen en medicijnmannen, of Boeddhistische monniken, allemaal werden ze gefinancierd vanuit de omgeving. Mensen gaven hen eten, geld en onderdak waardoor zij hun lessen konden delen. Of ze werkten erbij.

Toen ik in 2011 drie weken mediteerde in een traditioneel Theravada Boeddhistisch klooster in Thailand, hoefde ik er niets voor te betalen. Ik mocht een donatie naar eigen draagkracht doen.

In die periode mocht ik met de abt en de monniken van het klooster mee op bedeltocht.

We liepen bij zonsopkomst met een houten bedelnap om onze nek naar het nabijgelegen dorp en daar stonden de dorpsbewoners klaar met eten en drinken.

Die doneerden ze aan het klooster.

Prachtige symbolische gebaren.

Het klooster en al haar monniken, gasten en gebouwen zou echter nooit overeind blijven van de scheppen rijst, de pakjes drinken en de stoofpotjes die deze mensen meegaven.

Op zondag stond de parkeerplaats van het klooster vol met Mercedessen en BMWs.

Dan kwamen de rijken uit de omgeving voor hun speciale sessies met de abt.

Zij deden de grote donaties.

Zij betaalden de verbouwingen.

Zij regelden de vrachtwagens met voedsel die aanreden.

Zij maakten het mogelijk voor de monniken en voor yogi’s zoals ik om in het klooster te mediteren en te leven.

In Azië is het al sinds mensenheugenis normaal dat de welgestelden door donaties spirituele instellingen in stand houden waar de minder vermogenden gebruik van kunnen maken. Tijdens een andere meditatieretraite in Nepal, stonden de lokale donateurs verheugd op een rij bij de ingang van de meditatiezaal, zodat de yogi’s hen, onderweg de zaal in, konden bedanken voor hun dana – een oud Indiaas (Pali) woord voor vrijgevigheid.

Spiritualiteit is nooit gratis geweest.

Alleen diegenen die de veiligheid van alternatieve inkomstenbronnen hebben kunnen zich die luxe permitteren om spiritualiteit weg te geven.

Toen Monique en ik, zwanger van onze oudste, in 2012 terugkwamen in Nederland hadden we niets meer.

Geen geld, geen huis, geen arbeidsverleden.

We konden niets huren, niets kopen en moesten het doen met een huis van vrienden-van-vrienden dat te koop stond.

Daar begonnen we helemaal opnieuw.

En nu, acht jaar later hebben we het goed.

Met een eigen centrum nabij de Pyreneeën, met een goedlopende Academie en zoveel meer.

Overvloed hoort bij spiritualiteit.

Toen ik in 2011 in het Osho International Meditation Center in Puna, Noord-India was, leerde ik hoe de grote meester

Osho overvloed en spiritualiteit combineerde.

Hij nam afscheid van het oude paradigma waarin spiritualiteit gekoppeld werd aan kuisheid, celibaat, armoede en ascetisme.

Natuurlijk werken die wegen ook als het gaat om Zelfrealisatie, maar er zijn meer wegen die naar dezelfde stad leiden.

Moderne spiritualiteit gaat niet langer om uit het leven te stappen en je te onthouden van seks, welstand en overvloed.

We zijn geen mensen die tot spiritueel ontwaken willen komen.

We zijn spirituele wezens die tot menselijk ontwaken willen komen.

Het gaat er voor mij juist om dat we spiritualiteit in alle dimensies van het leven brengen.

Natuurlijk bestaan er daarbij voorwaarden. Maar die zijn voor ieder mens individueel.

Voor mij bestaan die voorwaarden onder andere uit dagelijkse meditatie en yoga, regelmatig mijn duistere stukken transformeren, me onthouden van doden, stelen, liegen, seksueel wangedrag, veel en royaal geven aan mens en dier in nood en me onthouden van vleesconsumptie. Het draagt allemaal bij aan het verhogen van mijn trilling.

Voor jou ziet dat er misschien heel anders uit.

Ik geloof erin dat overvloed bij het leven hoort.

Een quote van de Braziliaanse visionair Ricardo Semler past me goed:

“I want to upgrade the lives of others, without downgrading my own.”

En zo zie ik het ook.

Ik heb een bepaald idee over kwaliteit van leven en daar werk ik hard voor. Met het geld wat er daardoor binnenkomt kan ik zelf leven zoals ik dat verlang en tegelijkertijd anderen helpen die het harder nodig hebben. (Bijvoorbeeld via onze ANBI-stichting Bridgeman Foundation.)

Na meer dan 200 Transformatiecoaches te hebben opgeleid de afgelopen 8 jaar, zie ik hoe opvallend veel coaches en healers worstelen met geld vragen voor hun diensten.

Meestal liggen daar geen principes aan ten grondslag, maar diepere trauma’s en beperkende overtuigingen uit de familiesfeer en andere levens.

Wanneer de coach, of healer deze in zichzelf oplost, kunnen de tarieven wel gevraagd worden en de deur naar de overvloed geopend.

Een groot misverstand in de gedachten van veel coaches en healers is trouwens dat het uurtarief de waarde van de coach symboliseert.

Dat is gebrek-denken.

Het uurtarief dat je vraagt bepaalt niet jouw waarde, maar bepaalt de doelgroep waar je mee werkt.

Vraag je weinig, dan bedien je een doelgroep van mensen met weinig geld.

Vraag je veel, dan bedien je een doelgroep van mensen met veel geld.

Zo simpel is het.

Zelf heb ik mijn diensten gesegmenteerd zodat ik iedereen kan helpen.

Mijn opleidingen zen retraites kosten iets meer en trekken mensen aan die dat kunnen en willen betalen.

En voor mensen in het met minder besteedbaar inkomen heb ik talloze podcasts, meditaties en online cursussen die gratis, of heel goed betaalbaar zijn. Ook richt een deel van de Transformatiecoaches die ik heb opgeleid zich op mensen met een kleine beurs.

Zo is mijn materiaal beschikbaar voor iedereen.

Via onze stichting organiseren we een gesponsord jongerenprogramma zodat het materiaal ook hen kan bereiken.

En samen met mijn vrienden Tijn, Juno en Janosh hebben we het Facbook platform Van 3D naar 5D opgezet waar alles gratis op is.

Ik beschrijf dit niet om mezelf op de borst te kloppen. Maar wel om je te laten zien hoe je overvloed kunt ervaren en delen met anderen.

Als spiritueel leraar ben je tegenwoordig ook een sociaal ondernemer.

Ooit leerde ik van een teacher om mezelf te zien als Goddelijk distributiecentrum. Spiritualiteit komt op allerlei manieren in grootverpakking bij me binnen en ik laat het weer doorstromen naar anderen. Geld komt in grote bedragen bij me binnen en ik laat het weer doorstromen naar anderen. Energie komt in grote mate bij me binnen en ik stroom het weer door. Et cetera, et cetera.

Ik hoop dat ik je kan inspireren met deze post om wat ruimer in het geld te zitten en daarmee meer te kunnen bijdragen aan anderen en de wereld.

Overvloed is er voor iedereen. Het zijn je overtuigingen en oude blokkades die het bij jou afremmen.

Als je daaraan werkt mag ook jij in overvloed leven.

En denk dan niet meteen aan de multimiljardairs die al het geld op aarde naar zich toe proberen te zuigen en schaamteloos miljarden mensen in de armoede laten.

Als jij tonnonair, of zelfs miljonair bent kom je niet eens in de buurt van deze superrijken.

Schaam je daarom niet voor je overvloed. Het laat alleen maar zien dat jij je innerlijk werk hebt gedaan. Zo binnen, zo buiten tenslotte.

Tot slot een paar tips voor jou om de deuren van de overvloed te openen in jouw leven:

  1. Veel mensen schijnen niet te begrijpen dat geld geen materie is, maar energie.

Een van de beste ideeën die ooit bij me binnenkwam is een energetische bankrekening te openen.

Op die (energetische) bankrekening staat 10 miljoen euro.

En telkens als ik geld nodig heb haal ik het van die bankrekening af en maak ik het energetische geld fysiek.

Sinds ik deze rekening heb maak ik me geen enkele zorgen meer over geld. Telkens wanneer ik iets wil kopen komt het geld als vanzelf naar me toe. Hoe groot de investering ook is.

  1. Wat me ook enorm geholpen heeft is een affirmatie van Bob Proctor die ik in 2008 leerde van een Proctorcoach. Deze gaat als volgt:

“Ik ben dankbaar en gelukkig nu geld, via steeds meer kanalen, in steeds groter wordende hoeveelheden, continu bij me binnenstroomt”

Zeg deze affirmatie zo vaak mogelijk op en voel daarbij hoe het geld van alle kanten je leven instroomt.

  1. Om in overvloed te leven is het essentieel je innerlijke blokkades op geld verdienen op te lossen. Door transformatiewerk te doen kun je de overvloed in je leven toelaten.

Er zijn nog talloze tips en trucs over het openen van de deuren van de overvloed en over het manifesteren van je gewenste werkelijkheid te geven. Vandaar dat ik een online manifestatie cursus voor je ga geven.

Zodat jij ook jouw leven kunt optimaliseren. Omdat ik ervan uit ga dat jij, net als ik, alleen maar meer voor de wereld kunt en zult betekenen als je meer middelen hebt.

En Tot slot:

De Duitse buurman in Saigon van het begin van deze blog had ongelijk.

Mijn gaven zijn alleen maar toegenomen en mijn trilling en spirituele krachten staan volledig los van geld en tarieven.

Wat het belangrijkst is, is dat je het belang aan geld loslaat.

Ik heb geen idee hoeveel er bij ons binnenkomt en wat de meeste dingen kosten die we aanbieden.

Daar wil ik helemaal niet mee bezig zijn.

Mijn werk bestaat uit teachen, creëren en mensen helpen.

Gelukkig heb ik uitstekende compagnons en teamleden die dat wel willen. Dankzij hun kan ik doen wat ik doe.

Dank jullie wel lieve vrienden!

Leef lang en voorspoedig!

X Robert Bridgeman

Read More
Innerlijke rijkdom

Innerlijke Rijkdom

Wat heb jij je voorgenomen voor dit nieuwe jaar?
Wat laat je achter je in 2020?
En wat neem je juist mee?
Welke nieuwe gewoonten, gedachten en inspiraties zou je graag integreren in je leven?
Wat wil je bereiken?
Wie wil je graag zijn?
Wat zou je graag willen ervaren?
Wat zijn je grote verlangens voor het nieuwe jaar?
En vanuit waar komen je wensen?
Vanuit je mind? Vanuit je menselijke wil?
Of vanuit de diepe fluistering van je Ziel?
Kun je luisteren?
Echt luisteren?
De fluistering horen vraagt om stilte.
Stilte in jezelf.
De fluistering begrijpen vraagt om vertrouwen.
Vertrouwen in jezelf.
De fluistering volgen vraagt om moed.
Moed in jezelf.
Je bent al rijk.
Het maakt niet uit hoeveel geld, of middelen je hebt.
Je bent rijk wanneer je de fluistering van je Ziel kunt horen, begrijpen en volgen.
Want de wensen vanuit je menselijke wil zijn vaak geconditioneerd, bedacht en tijdelijk.
Maar de verlangens vanuit de fluistering van je Ziel zijn puur, authentiek en eeuwig…
In 2021 hoef je je niet meer te gedragen zoals de samenleving van je verwacht.
Je hoeft je niet meer te voegen naar wat je omgeving van je vraagt.
Je hoeft niet langer diegene te zijn waarbij anderen zich comfortabel voelen.
Je mag jou zijn…
Zoals je was toen je geboren werd.
Zoals je was voor je geboren werd.
Zoals je bent in al die dimensies waarin je authentiek bent.
Soms lijkt het wel alsof die werkelijke jij door een dikke muur van je afgehouden wordt.
Alsof je er niet bij kunt.
Alsof je een leven leidt dat parallel loopt aan het leven waar je eigenlijk voor kwam…
Die muur is illusionair.
Ze bestaat uit conditionering.
Ze bestaat in een matrix van afscheiding en angst.
Jezelf bevrijden uit die illusie…
Is een kwestie van terug stappen.
Een kwestie van stil zijn.
Een kwestie van luisteren.
Niet met je oren…
Niet met je mind…
Maar met je hele wezen.
Naar de fluisteringen van je Ziel.
Zielsverlangens kunnen niet anders dan uitkomen.
Dat is een kosmische wetmatigheid.
Zielsverlangens kunnen alleen maar werkelijkheid worden.
En jij hoeft ze alleen maar te horen.
Te weten…
Te voelen…
En ze te vertrouwen.
Omdat ze je de weg wijzen.
De weg naar een leven voorbij je conditioneringen.
Een leven voorbij de verwachtingen van je buitenwereld.
Omdat ze je de weg wijzen naar wie je in werkelijkheid bent.
En naar de bestemming die je in werkelijkheid hebt hier op Aarde.
Je bent al rijk.
Stinkend rijk.
Van binnen…
Je leeft al rijk.
Je voelt al rijk.
Je weet al rijk.
Van binnen…
Om in overvloed te leven hoef je niet uiterlijk rijk te zijn…
Je bent het al van binnen.
Ik wens je vertrouwen en moed toe.
2021 is jouw jaar.
En ze is vandaag begonnen!
Geniet ervan, met volle teugen!
 
X
Robert

Read More